05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności NPK

Łąki z kwitnącymi storczykami w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

Urozmaicona rzeźba terenu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego  wpływa na niezwykłe zróżnicowanie siedlisk – od bagiennych po skrajnie suche. Na terenie parku występuje około 161 zbiorowisk roślinnych.

Większość terenów leśnych to bory sosnowe, ale szczególnie cenne są dobrze zachowane lasy łęgowe; płaty łęgów wierzbowo-topolowych o powierzchniach do 40 ha, łęgów wiązowo-jesionowych – do 100 ha. Kontrastowość siedlisk jest wyraźna. Obok torfowisk występują tu piaszczyste wydmy, a żyzne i podmokłe lasy łęgowe graniczą z suchymi borami. Wśród nasłonecznionych łąk i muraw kserotermicznych rozsiane oczka wodne i starorzecza, stanowiące specyficzne oazy bioróżnorodności.

Flora roślin wyższych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego liczy 1027 gatunków. Stanowi to około 42 % flory Polski. Jest to jednocześnie około         86 % flory Polskiego Niżu.

Jednym z najcenniejszych  zbiorowisk roślinnych są żyzne łąki zmiennowilgotne obfitujące w kwitnące gatunki storczyków potocznie nazwane  jako „łąki storczykowe”. Wśród nich rośnie storczyk o nazwie kukułka szerokolistna.

Wszystkie gatunki tego rodzaju występujące w Polsce objęte są  ochroną gatunkową (ścisłą i częściową). Ze względu na zagrożenie wyginięciem krajowe gatunki storczyków wpisane są do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz Polskiej Czerwonej Listy Roślin.

Ponadto na przełomie maja i czerwca wędrując po otwartych terenach Parku możemy spotkać bodziszka czerwonego, goździka piaskowego, sasankę łąkową.

Kategorie
Aktualności NPK

Stoisko promocyjne Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Węgrowie

Zespół ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w dniu  26 maja 2024 roku uczestniczył w pikniku w  Węgrowie zorganizowanym w ramach promocji turystyki  „Doliny Liwca”. Dolina Liwca to cześć otuliny NPK. Promowane były walory krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne parku.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiat Węgrowski. Partnerami i współorganizatorami byli: Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, Miasto Węgrów, Firma WIKRUSZ, Firma Triol Poland z Ostrówka i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podlasianka”. Działania promocyjne możliwe były dzięki współpracy z „Europejskim Funduszem na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Promocja turystyki Doliny Liwca” mająca na celu „promocję obszaru LGD „Bądźmy Razem” była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W węgrowskiej imprezie uroki i atrakcje Doliny Liwca promowały na swoich stoiskach instytucje i organizacje, wśród których znaleźli się m.in.: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, Miasto Węgrów, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna wraz z Komendą Powiatową Policji w Węgrowie, Placówka Terenowa KRUS w Węgrowie, Nadleśnictwo Łochów, Nadleśnictwo Siedlce, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, a także Eurostruś Borzychy. Lokalną kuchnię produktów regionalnych i tradycyjnych zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Pobratym, Morzyczyna, Pniewnika i Jaczewa. Podczas pikniku na scenie wręczono nagrody dla laureatów konkursów przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie i Placówkę Terenową KRUS.
Nie zabrakło również występów na scenie. W programie wokalno-muzycznym zaprezentowała się młodzież ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski.  Podsumowaniem wydarzenia były występy muzyczne gwiazd, na które ze sceny serdecznie zapraszali: Starosta Węgrowski  i Senator RP. Dla publiczności zagrał niezwykle energetyczny zespół Tacy Sami z repertuarem grupy Lady Pank, a Gwiazdą Wieczoru była legenda polskiej muzyki rozrywkowej – zespół Czerwone Gitary, prezentując swoje największe przeboje, znane i śpiewane przez pokolenia.

źródło: http://www.kurier-w.pl/urocza-i-przyjazna-dolina-liwca-atrakcja-dla-turystow/

Kategorie
Rezerwaty przyrody KPK

Rezerwat przyrody „Źródło Królewskie”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 29,67 ha, utworzony w 2000 r., położony w gminie Pionki, na terenie nadleśnictwa Kozienice, obręb Zagożdżon oraz nadleśnictwa Zwoleń, obręb Garbatka.

Rezerwat, położony na płd.-zach. od wsi Kajzerówka obejmuje fragment doliny rz. Zagożdżonki i otaczających ją lasów z obfitymi źródliskami. Zagożdżonka ma w granicach rezerwatu naturalny charakter i płynie krętym korytem wśród podmokłych lasów i zarastających łąk. W płd.-wsch. części rezerwatu, u podnóża wysokiej na kilka metrów skarpy, sączą się obfite źródliska. Największe źródło nosi nazwę Źródła Królewskiego, ponieważ według miejscowej tradycji, związane jest z pobytem króla Władysława Jagiełły. Wśród zbiorowisk roślinnych rezerwatu przeważają las mieszany oraz łęg jesionowo-olszowy. W drzewostanie przeważają: olcha i dąb szypułkowy. W rezerwacie rośnie szereg rzadkich gatunków roślin m.in.: skrzyp olbrzymi, widłak jałowcowaty, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, buławnik czerwony. Występują tu reintrodukowane bobry, które wybudowały tu kilka tam. Przez rezerwat prowadzi ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna (3 km), która umożliwia min. obserwację życia różnych gatunków zwierząt wzdłuż śródleśnej doliny rzeki.

Kategorie
Rezerwaty przyrody KPK

Rezerwat przyrody „Leniwa”

Rezerwat krajobrazowo-leśny, częściowy, o powierzchni 26,89 ha, utworzony w 2000 r., położony w gminie Pionki, na terenie nadleśnictwa Kozienice, obręb Pionki.

Rezerwat, zlokalizowany na pn. od wsi Jaroszki, obejmuje fragment doliny rzeki Leniwej i otaczających ją podmokłych lasów. Rzeka w granicach rezerwatu ma naturalny charakter i kręte koryto o piaszczystym podłożu. Dno doliny porasta zwarty płat rzadkiego w Puszczy Kozienickiej łęgu jesionowo-olszowego. W drzewostanie dominuje olcha, a niewielką domieszkę stanowią: jesion, brzoza i świerk. Rosną tu m.in. widłak jałowcowaty i bagno zwyczajne. W rejonie rezerwatu występują m.in.: zniczek, żuraw, dzięcioł średni, dzięciołek.

Kategorie
Aktualności KPK Aktualności MZPK

Zajęcia terenowe studentów SGGW w Warszawie w Kozienickim Parku Krajobrazowym

W niedzielę 26 maja 2024 r  w Kozienickim  Parku Krajobrazowym  odbyły się zajęcia terenowe dla studentów III roku studiów zaocznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – kierunek „Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich”. Tematyka zajęć dotyczyła restytucji i czynnej ochrony zwierząt. W części teoretycznej studenci zostali zapoznani z zadaniami służby parku krajobrazowego, poznali działalność ośrodka edukacyjnego Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz zasady funkcjonowania wylęgarni i podchowalni ryb i raków w Augustowie.

Kategorie
Aktualności BPK Aktualności MZPK

Lekcja przyrody z Brudzeńskim Parkiem Krajobrazowym

Dnia 28.05.2024r mieliśmy przyjemność gościć w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym wycieczkę V klasy Szkoły Podstawowej ze Starych Proboszczewic. Początek zwiedzania miał miejsce w ogródku meteorologicznym MOG-u Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie, o którym opowiedziała Pani Aleksandra Karasiewicz. Uczniowie mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat pomiarów meteorologicznych oraz obejrzeć liczne przyrządy służące do wykonywania pomiarów. Następnie grupa wraz z pracownikami Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego udała się w stronę muzeum potocznie zwanego ,,chatą rybaka” wzdłuż ścieżki edukacyjnej o klimacie, florze i faunie Brudzeńskiego PK. Po drodze prowadzącej przez malowniczą ścieżkę obsadzoną wierzbami charakterystycznymi dla Mazowsza uczestnicy wysłuchali wykładu na temat historii Parku oraz jego walorów przyrodniczych i kulturowych. Na miejscu wycieczka mogła podziwiać wyżej wspomniane muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie. Po krótkim postoju przed chatą i wysłuchaniu opowieści o krzyżu cholerycznym znajdującym się tuż obok muzeum grupa została oprowadzona po wnętrzu zabytkowego domostwa, gdzie mogli obejrzeć wiele przedmiotów użytku codziennego oraz kultu religijnego, które dziś należą już do zabytków. Następnie wycieczka udała się do autokaru i przejechała do Biskupic. Tam została poprowadzona przez fragment szlaku czerwonego biegnącego wzdłuż Skrwy Prawej. Uczniowie otrzymali lornetki i mogli podziwiać liczne ptaki bytujące w naszym Parku. Po wyczerpującej wędrówce wszyscy udali się do siedziby Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie czekało przygotowane wcześniej ognisko. Uczestnicy wyprawy otrzymali mapy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i piecząc kiełbaski i pianki odzyskali siły przed drogą powrotną. Dziękujemy za odwiedziny naszego Parku i zapraszamy ponownie.

Kategorie
Aktualności NPK

Uroki Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Flora i fauna Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, to nieodłączna część przyrody, z którą utożsamiamy się na co dzień. Na jej tle żyją i rozwijają się różne organizmy lądowe i wodne. Zieleniejące drzewa, ukwiecone wiosennymi roślinami nadbużańskie łąki, skarpy i meandry nad rzeką Bug, tworzą piękne i niepowtarzalne krajobrazy. W enklawie korczewskiej najliczniejszą grupą zwierząt są ptaki. Zaobserwować można zarówno te pospolite, jak i te rzadkie. Napotkać możemy także ssaki i owady. Okres wiosenno-letni, to najlepszy czas na obcowanie z nadbużańską przyrodą. Dla tych co mieszkają na terenie NPK natura jest ich domem, a dla turystów miejscem odpoczynku i relaksu. Jak to ujął dawno temu polski filozof Tadeusz Kotarbiński: „Widoki przyrody są różne w różnych miejscach, prawa przyrody są wszędzie te same.”

Kategorie
Aktualności KPK Aktualności MZPK

„Zielone lekcje” z Kozienickmi Parkiem Krajobrazowym

Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 7 w Radomiu oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dęblinie uczestniczyły w lekcji przyrody na trasie ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła” w Puszczy Kozienickiej. W trakcie wędrówki młodzi przyrodnicy poznawali las wszystkimi zmysłami, rozpoznawali gatunki roślin w poszczególnych leśnych warstwach utrwalając wiedzę przyrodniczą. Dzieci bacznie obserwowały i podziwiały uroki lasu, spacerowały wzdłuż malowniczej rzeki Zagożdżonki, zbierały ciekawe okazy przyrodnicze oraz rozwijały zdolności obserwacyjne przy użyciu lupy i lornetki.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Lekcja rozpoznawania drzew i krzewów w Chojnowskim Parku Krajobrazowym

W środę 22 maja pracownik Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przeprowadził terenową lekcję rozpoznawania drzew i krzewów rosnących w lasach Chojnowskiego Parku Krajobrazowego dla uczniów Technikum Ogrodniczego z Zespołu szkół nr 39 w Warszawie. Po krótkim wstępie na temat głównych gatunków lasotwórczych, zasad ich sadzenia godnie ze stanem siedlisk leśnych, oraz pojawieniem się Inwazyjnych Gatunków Obcych ruszyliśmy do lasu. Podczas dwugodzinnej wędrówki oznaczyliśmy 17 gatunków drzew w tym cztery gatunki obce, oraz 13 gatunków krzewów.

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski