05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Wykonanie drewnianej wiaty dla osób niepełnosprawnych, utwardzonych podjazdów, Budowa paleniska z rusztem ruchomym oraz wykonanie ławek i stołu na terenie siedziby Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Zadania realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł przedsięwzięcia grantowego „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”

Zadanie zrealizowane w III kwartale 2023 roku.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Wymiana doświadczeń

W ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pracownicy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego mieli okazję wziąć udział w 2-dniowych warsztatach know-how „Karkonosze chronione, Karkonosze dostępne”, które organizował Karkonoski Park Narodowy w dniach 1-2 czerwca 2023 r.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Zakup i montaż pętli indukcyjnej oraz kurs języka migowego

Zadanie „Zakup i montaż pętli indukcyjnej” realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł przedsięwzięcia grantowego „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”

Zadanie zrealizowane w III kwartale 2022 roku.

Montaż pętli indukcyjnych powierzchniowych w Ośrodku edukacyjnym „Baza Torfy” oraz w Sali edukacyjnej w budynku „Stajnia” znajdującego się przy siedzibie MPK, które znacząco polepszą słyszalność dźwięków, zrozumiałość mowy i tym samym komfort funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Jest to urządzenie wspomagającego rozmowę podczas spotkań, zapewniając wszechstronną pomoc dla użytkowników aparatów słuchowych. Umożliwiają swobodną i niczym nieskrępowaną komunikację słabosłyszącym. Przenośne pętle indukcyjne będą używane do indywidualnych spotkań/wizyt z osobami niedosłyszącymi.

Zadanie „Kurs języka migowego poziom A1 – organizacyjny” realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zadanie zrealizowane w II kwartale 2023 roku.

Ze względu na prowadzaną działalność edukacyjną zostało przeszkolonych 3 pracowników MPK w zakresie podstawowych zwrotów w języku migowym.

 

 

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

Zadanie „Oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych” realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł przedsięwzięcia grantowego „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”

Zadanie zrealizowane w I kwartale 2023 roku.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Zakup tandemów i skuterów inwalidzkich

Zadanie „Zakup dwóch tandemów elektrycznych i trzech elektrycznych terenowych skuterów inwalidzkich” realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł przedsięwzięcia grantowego „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”

Zadanie zrealizowane w IV kwartale 2022 roku.

Zakup tandemów i skuterów umożliwi lepsze poznanie miejsc dotychczas niedostępnych dla osób z ograniczeniami oraz poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami po terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Przystosowanie obiektu wystawowego „Stajnia” dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zadanie „Doposażenie obiektu wystawowego „Stajnia” realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł przedsięwzięcia grantowego „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”

Zadanie zrealizowane w IV kwartale 2022 roku.

W ramach przedsięwzięcia przystosowaliśmy budynek na potrzeby wystaw i warsztatów dla osób niepełnosprawnych. Budynek znajduje się na terenie siedziby Mazowieckiego Parku Krajobrazowego – Ośrodka Edukacji Ekologicznej MPK. Obiekt był już w pewnej części zaadaptowany do tego celu np. drzwi o szerokości 95 cm, łazienka z umywalką dla osób poruszających się na wózkach. Do Sali edukacyjnej zostały zakupione meble przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, tj. 12 szt. stołów szkolnych z blatami o regulowanej wysokości oraz 36 szt. krzeseł. Ponadto w ramach zadania doposażyliśmy salę zakupując tablicę interaktywną, projektor oraz materiały dydaktyczno- sensoryczne pozwalające lepiej poznać otaczającą nas przyrodę ( np. Puzzle NAWITO, Memo dźwiękowe, Alfabet z systemem Braille’a, ringo, bierki XXL, pluszowe maskotki zwierząt, mobilne Koło Wiedzy – Świat Leśnych Zwierząt, drewniane karty leśne tropy, ptasie piórka, stemple leśne tropy, Tablica sensoryczna – łąka, Cechy zwierząt. Zestaw do sortowania, ptaki dekoracyjne oraz tablice drewniane do wnętrz, Tablica dźwiękowa – odgłosy ptaków, sortery itp.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Wykonanie wraz z montażem obrysów zwierząt na terenie siedziby Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Zadanie „Wykonanie wraz z montażem obrysów zwierząt na terenie siedziby Mazowieckiego Parku Krajobrazowego” realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł przedsięwzięcia grantowego „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”

Zadanie zrealizowane w I kwartale 2023 roku.

Zamontowanie na terenie siedziby Mazowieckiego Parku Krajobrazowego kształtów zwierząt umożliwiających osobom niewidomym poznanie rzeczywistych wymiarów dzikich zwierząt.

– przygotowanie  i wykonanie obrysów zwierząt z nadrukiem solwentowym takich jak: bielik, bocian biały, bocian czarny, borsuk, bóbr, czapla, daniel, dudek, dzik, jeleń, jeż, lis, łoś, płomykówka, pójdźka, puchacz, puszczyk mszarny, puszczyk, sarna, sowa śnieżna, sóweczka, uszatka błotna, wiewiórka, wilk, wydra, zając, żółw błotny, żuraw.

 

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Wykonanie projektu graficznego tablic oraz wykonanie samych tablic wraz z montażem tablic z pismem Braille´a na istniejących tablicach edukacyjnych

Zadanie „Wykonanie projektu graficznego tablic oraz wykonanie samych tablic wraz z montażem tablic z pismem Braille´a na istniejących tablicach edukacyjnych ” realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Opracowanie aplikacji mobilnej zawierającej opisy tablic Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Zadanie „Opracowanie aplikacji mobilnej zawierającej opisy tablic Mazowieckiego Parku Krajobrazowego” realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Wykonanie utwardzonych podjazdów (ścieżki) na terenie siedziby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Zadanie „Wykonanie utwardzonych podjazdów na terenie siedziby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych” realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski