05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Rośliny ChPK

Rośliny chronione w Chojnowskim Parku Krajobrazowym

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym stwierdzono występowanie roślin objętych ścisłą oraz częściową ochroną gatunkową, związanych z siedliskami typowo leśnymi, jak i łąkowymi, jak również roślin z czerwonej listy flory Polski.

Wśród lasów i borów do najciekawszych florystycznie należą grądy oraz olsy i łęgi.

Napotkać tu możemy orlika pospolitego Aquilegia vulgaris, lilię złotogłów Lilium martagon, gruszyczkę średnią Pyrola media czy miodownik melisowaty Melittis melyssophyllum.

Lasy liściaste i mieszane upodobały sobie także storczyki: kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, listera jajowata Listera ovata i gnieźnik leśny Neottia nidus-avis.

W Parku znajduje się izolowane stanowisko wiciokrzewu pomorskiego Lonicera periclymenum – rośliny typowo porastającej wybrzeża, w Polsce występującej na północy i zachodzie kraju, w pozostałej części kraju rzadkiej. Wiciokrzew zobaczyć można w rezerwacie „Biele Chojnowskie”, spacerując ścieżką przyrodniczą „Gonna Sosna”. Nie ma pewności co do naturalności stanowiska, być może wiciokrzew jest pochodzenia antropogenicznego.

Z mchów w Parku znajdziemy stanowiska rokietnika pospolitego Pleurozium schreberi, a z widłaków widłaka goździstego Lycopodium clavatum i jałowcowatego Lycopodium annotinum. W borach sosnowych z łatwością natkniemy się na bielistkę siwą Leucobryum glaucum i płonnika pospolitego Plytrichium commune.

Najcenniejsze zbiorowisko łąkowe w Parku – obszar Natura 2000 Łąki Soleckie – pochwalić się może występowaniem goździka pysznego Dianthus superbus, centurii pospolitej Centaurium erythraea oraz czosnku kątowatego Allium angulosum.

Spośród ciekawych roślin warto wymienić także kąkol polny – niegdyś pospolity chwast zbożowy, a obecnie zamieszczony na czerwonej liście gatunków roślin w związku z nowoczesnym skuteczniejszym czyszczeniem nasion z „chwastów”, intensywnym nawożeniem oraz stosowaniem herbicydów.

W lesie bagiennym spotkać możemy bagno zwyczajne Rhododendron tomentosum.

Zaś na wodach Parku grzybienie białe Nymphea alba oraz salwinię pływającą Salvinia natans.

Spośród roślin chronionych, w Parku oraz na jego obrzeżach, najłatwiej jest spotkać porastające murawy, suche i piaszczyste okrajki oraz nieużytki, kocanki piaskowe Helichrysum arenarium. Niestety, wiele z tych terenów ruderalnych planowana jest pod zabudowę dla rozrastającej się bazy noclegowej stolicy. W ostatnim czasie stwierdziliśmy także okaz lilii bulwkowatej Lilium bulbiferum, która jednak jest tutaj poza naturalnym zasięgiem występowania i prawdopodobnie ma pochodzenie antropogeniczne.

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Rośliny ChPK

Flora Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym występuje wiele ciekawych gatunków roślin, zarówno leśnych jak i łąkowych (około 15% powierzchni Parku to siedliska otwarte).

W Parku stwierdzono występowanie 698 gatunków roślin naczyniowych, w tym 25 roślin objętych ochroną prawną, opisanych w osobnym artykule.

W lasach liściastych i mieszanych szczególnie piękne są wiosenne geofity, takie jak przylaszczka pospolita, zawilec gajowy, barwinek pospolity, ziarnopłon wiosenny, fiołek leśny, konwalia majowa, konwalijka dwulistna czy też szczawik zajęczy.

Latem runo leśne porastają m.in. glistnik jaskółcze ziele, gwiazdnica wielkokwiatowa, pszeniec gajowy, niecierpek pospolity, przytulia czepna, bodziszek cuchnący czy śledziennica skrętolistna.

W suchszych borach sosnowych z łatwością napotkamy borówki czernicę i brusznicę, wrzos zwyczajny czy żarnowiec pospolity.

Zaś w borach bagiennych należącą do wątrobowców porostnicę wielokształtną, mech torfowiec, borówkę bagienną czy wełniankę.

Na chojnowskich wodach zaobserwujemy strzałkę wodną, grążel żółty, osokę aloesowatą, żabieniec babkę wodną czy jeżogłówkę gałęzistą a nad brzegami zbiorników psiankę słodkogórz czy lepiężnik różowy.

Na wilgotnych łąkach spotkać tu można czarcikęs łąkowy, rutewkę żółtą, rutewką wąskolistną, krwiściąg lekarski, kuklik zwisły, siedmiopalecznik błotny, wiązówkę błotną, trzęślicę modrą, kosaćca żółtego i firletkę poszarpaną.

Na szczególną uwagę zasługuje krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis – roślina żywicielska larw chronionych motyli: modraszka telejusa Maculinea teleius i modraszka nausitousa Maculinea nausithous.

Murawy zaś porastają jasieniec piaskowy i przetacznik kłosowy, jak również objęte częściową ochroną gatunkową kocanki piaskowe.

Rośliny ruderalne:

Fot. Andrzej Kozłowski, Archiwum MZPK (Katarzyna Kozłowska & Małgorzata Siuta)

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Rośliny ChPK

Rośliny inwazyjne w Chojnowskim PK

Wraz z wzrostem mobilności człowieka na kuli ziemskiej wzrosła także mobilność niektórych gatunków roślin i zwierząt. Niestety, w swoich nowych środowiskach, niektóre z nich rozmnażają się ponad miarę i zachowują się jak gatunki inwazyjne.

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym stwierdzono występowanie następujących gatunków roślin inwazyjnych:

 1. chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli
 2. czeremcha amerykańska Padus serotina
 3. dąb czerwony Quercus rubra
 4. dwurząd murowy Diplotaxis muralis
 5. jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica
 6. klon jesionolistny Acer negundo
 7. kolczurka  klapowana Ecinocystis lobata
 8. łubin trwały Lupinus polyphyllus
 9. moczarka kanadyjska Elodea canadensis
 10. nawłoć późna Solidago gigantea
 11. nawłoć kanadyjska Solidago canadensis
 12. niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora
 13. owies głuchy Avena fatua
 14. przetacznik perski Veronica persica
 15. przymiotno białe Erigeron annuus
 16. przymiotno kanadyjskie Conyza canadensis
 17. robinia akacjowa Robinia pseudacacia
 18. róża pomarszczona Rosa rugosa
 19. rudbekia naga Rudbeckia lacinata
 20. sit chudy Juncus tenuis
 21. słonecznik bulwiasty Helianthus tuberosus
 22. sumak octowiec Rhus typhina
 23. szarłat szorstki Amaranthus retroflexus
 24. szczaw omszony Rumex confertus
 25. szczawik żółty Oxalis fontana
 26. uczep amerykański Bidens frondosa
 27. winobluszcz zaroślowy Parthenocissus inserta
 28. włośnica sina Setaria pumila
 29. włośnica zielona Setaria viridis
 30. żółtlica drobnokwiatowa Galinsoga parviflora
 31. żółtlica owłosiona Galinsoga ciliata

Na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przeczytać można więcej o inwazyjnych gatunkach obcych w Polsce.

Fot. Archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski