05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: ludwikryncarz@wp.pl

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
04 Starania o potomstwo w Woli Dobieskiej - maj 2020 - fot M.Siuta arch.MZPK
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Regulamin

Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych od 9 września 2020 roku wprowadza nowy „REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH”. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z przedmiotowym dokumentem.
Jednocześnie informujemy, że przed skorzystaniem z oferty edukacyjnej MZPK należy uzupełnić kartę zgłoszenia, znajdującą się poniżej.

Do pobrania:
Karta_2019
Zarządzenie nr 8.2020

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SCIEŻEK DYDAKTYCZNYCH W MAZOWIECKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 

 1. Ścieżki dydaktyczne zostały wyznaczone przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock e-mail:
 2. Każda osoba korzystająca ze ścieżki wyraża zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Osoby przebywające na trasie ścieżki są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracownik6w Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
 4. Ścieżki dydaktyczne     są    miejscem     przeznaczonym     do    edukacji  przyrodniczej i wypoczynku, dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Korzystanie ze ścieżki jest bezpłatne.
 6. Ścieżka i jej elementy powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
 7. Korzystanie dzieci i młodzieży z obiektu jest możliwe tylko pod opieką osoby dorosłej.
 8. Trasa ścieżki jak i przyległe do niej tereny mogą stanowić źródło różnorakich zagrożeń (teren ogólnie dostępny, żywe organizmy,  uksztaltowanie  terenu,  warunki atmosferyczne, obiekty rekreacji i edukacji, miejsce pracy itp.)
 9. Na ścieżce możemy poruszać się pieszo lub rowerem w zależności od treści odpowiedniego oznakowania
 10. Każda osoba korzystająca ze ścieżki jest zobowiązana do poinformowania pracownik6w MZPK tel. (22) 779 26 94,  o zauważonych uszkodzeniach urządzeń, nieprawidłowościach oraz zagrożeniach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.
 11. Zabrania się:
 • niszczenia infrastruktury, tablic tematycznych;
 • zaśmiecania terenu;
 • niszczenia zieleni na placu oraz powierzchni leśnej, w tym zrywania roślin chronionych oraz celowego niszczenia drzew i krzewów;
 • chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, gniazd;
 • przebywania z psami bez otoku;
 • hałasowania;
 • biwakowania;
 • rozniecania ognia poza miejscem    do    tego    wyznaczonym    i    bez    uzgodnienia z pracownikiem Nadleśnictwa;
 • wykorzystywania tablic tematycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 1. Mazowiecki Zespól Parków Krajobrazowych nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania ze ścieżki. Użytkownicy korzystają z niej na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 2. Telefony alarmowe:
  • POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
  • STRAZ POZARNA 998 lub 112

Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Zarządzenie nr 5

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski