05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Użytki ekologiczne na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

 

Nr

ID użytku ekologicz-nego w Rejestrze Wojewody

Miej-scowość

Gmina

Leśnic-two

Oddz. leśny

Ewidencja gruntów

Pow. (ha)*

Szczególny cel ochrony

1/P

406

Parzeń I Budzeń Duży Sikórz 63m 63/4LP/118 1,16 teren zabagniony

2/P

407

Karwosieki Nostkowice Budzeń Duży Sikórz

13f, 13c

13/3LP/129 0,31 las

3/P

410

Cierszewo Budzeń Duży Sikórz 101b 101 LP/47 0,65 Las, teren zabagniony

4/P

411

Brwilno Stara Biała Brwilno 86d 86 LP/167 1,11 nieużytek

5/P

412

Brwilno Stara Biała Brwilno

95b

95/1LP/179 0,36 teren zabagniony

6/P

413

Brwilno Stara Biała Brwilno 100f 100 LP/134 2,36 teren zabagniony

7/P

414

Brwilno Stara Biała Brwilno 105c 105/1LP/137 0,48 teren zabagniony

8P

415

Brwilno Stara Biała Brwilno 106 i 106 LP/139 0,26 teren zabagniony

9/P

416

Brwilno Stara Biała Brwilno 107i 107LP/140 0,67 teren zabagniony

10/P

626

Parzeń

Brudzeń Duży Sikórz 26Ac 23/1 0,88 teren zabagniony porośnięty kosaćcem, sitowiem, starorzecze Skrwy

11/P

627

Parzeń

Brudzeń Duży Sikórz 26Ah 24/3 0,21 teren zabagniony porośnięty kosaćcem, sitowiem, starorzecze Skrwy

12/O

628

Brudzeń Duży

Brudzeń Duży Sikórz 32d 482 0,62 Teren zabagniony na siedlisku Bb

13/O

629

Parzeń

Brudzeń Duży Sikórz 33f 114 0,34 Teren zabagniony na siedlisku Bb, wyrobisko po eksploatacji torfu

14/O

630

Parzeń Brudzeń Duży Sikórz 33l, 33t, 33x 111 1,06 (kolejno 0,65, 0,26, 0,1005) Teren zabagniony na siedlisku BMb

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski