05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Plan ochrony BPK

Plan Ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych informuje, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dn. 17 grudnia 2019 r. podjął uchwały o planach ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego.

Natomiast w dniu 23 grudnia uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i po 14 dniach od publikacji w całości weszły w życie. Z ww. uchwałami można zapoznać się w zakładce Przepisy prawne oraz na BIPie w zakładce Rozporządzenia.

Kategorie
Plan ochrony BPK

Konsultacje społeczne w sprawie planu ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego – spotkanie IV

W piątek 17 maja 2019 r. w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym w Murzynowie odbyły się czwarte i ostatnie warsztaty dla interesariuszy w ramach sporządzania planu ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Plan ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Sporządzany jest w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W spotkaniu wzięli udział eksperci z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Wójt Gminy Brudzeń Duży – Pan Andrzej Dwojnych wraz z pracownikami urzędu, przedstawiciele Gminy Stara Biała, pracownicy: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku oraz pracownicy MZPK. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu. 

0x0.jpg

{gallery}aktualnosci/brudzenski-park/Plan 17.05.2019{/gallery}

Kategorie
Plan ochrony BPK

Projekt planu ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony:

– Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego – uwzględniający zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sikórz PLH140012

 

Projekty planów ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do projektów planów ochrony.

Z opracowaniami można się zapoznać od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11. Wersje elektroniczne zamieszczone są na stronie www.parkiotwock.pl na BIP  w dziale ogłoszenia.

Wnioski i uwagi do planów można składać od  08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie na adres: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, mailowo na adres: sekretariat@parkiotwock.pl lub do geoportalu znajdującego się na stronie 

http://geoportal.parkiotwock.pl/Brudzenski

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                              Dyrektor MZPK

 W załącznikach do pobrania:

1.  Projekt planu ochrony dla BPK 

2.  Mapy uwarunkowań i działań ochronnych stanowiące element Planu ochrony

Kategorie
Plan ochrony BPK

Konsultacje społeczne w sprawie Planów ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego – warsztaty turystyczne

W dniu 26.02.2018 r. w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży odbyły się warsztaty pn. „Strategia ochrony i kształtowania struktury przestrzennej oraz kierunki rozwoju turystyki w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym”.

Na spotkaniu obecni byli Wójt Gminy Brudzeń Duży – Pan Andrzej Dwojnych wraz z pracownikami urzędu, eksperci Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, mieszkańcy gminy oraz pracownicy MZPK. Uczestnicy spotkania zapoznali się z prezentacją „Strategia ochrony i kształtowania struktury przestrzennej oraz kierunki rozwoju turystyki w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym” przedstawioną przez dr Agatę Cieszewską. Następnie zostały utworzone grupy warsztatowe, które rozwiązywały zadania związane z problematyką  struktury przestrzennej oraz kierunkami rozwoju turystyki parku. Poniżej dołączono omówienie wyników grup warsztatowych.

Plan ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Sporządzany jest w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Logo mazowsze ue rpo.png

{gallery}parki/brudzenski-park-krajobrazowy/Plan ochrony{/gallery}

 

Kategorie
Plan ochrony BPK

Konsultacje społeczne w sprawie planu ochrony BPK – spotkanie drugie

W dniu 9 listopada 2017r. w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie odbyło się drugie spotkanie interesariuszy w ramach sporządzania planu ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Plan ochrony opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Na spotkaniu obecni byli pracownicy MZPK, przedstawiciele i eksperci Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz Centrum UNEP GRID Warszawa, przedstawiciele Nadleśnictwa Płock, pracownicy gminy Brudzeń Duży i Stara Biała oraz przedstawiciele innych instytucji zainteresowanych tworzeniem planu ochrony. Wszyscy obecni mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażenia ewentualnych wątpliwości.

Plany ochrony dla Chojnowskiego, Kozienickiego oraz Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego sporządzane są w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podstawowe zestawienie poziom z EFRR kolor.jpg

 

{gallery}aktualnosci/brudzenski-park/Plan ochrony II{/gallery}

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski