05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Edukacja MPK Oferta edukacyjna MZPK

Regulamin prowadzenia działalności edukacyjnej w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych

Przed skorzystaniem z oferty edukacyjnej Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych należy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić kartę zgłoszenia.

Pobierz załączniki:

Regulamin i karta zgłoszeniowa

Kategorie
Oferta edukacyjna MZPK

Oferta edukacyjna Kozienickiego PK – prelekcje, warsztaty w placówkach oświatowych

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego serdecznie zaprasza dzieci, młodzież, nauczycieli, osoby niepełnosprawne z placówek oświatowych leżących w granicach Kozienickiego PK i jego okolicy do skorzystania z oferty edukacyjnej w formie prelekcji i warsztatów.

Spotkania prowadzone przez pracownika Parku odbywają się w placówkach oświatowych, w uzgodnionych z nauczycielami terminach i są dostosowane do wieku słuchaczy. Podczas prelekcji i warsztatów wyświetlane są m.in. prezentacje multimedialne, filmy, a  ciekawe pomoce dydaktyczne, plansze i karty pracy wspierają proces przyswajania wiedzy przyrodniczej przez uczestników.

W celu uzgodnienia terminu i tematu zajęć należy kontaktować się: tel. 48 612 34 41 lub 607 600 415; e-mail: a.kolacz@parkiotwock.pl

Propozycje tematów realizowanych w placówkach oświatowych:

Formy ochrony przyrody w Polsce.

Poznajemy walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. profesora Ryszarda Zaręby.

Czynna ochrona przyrody w Kozienickim Parku Krajobrazowym.

Las i jego mieszkańcy.

Charakterystyka wybranych gatunków ssaków zamieszkujących Kozienicki Park Krajobrazowy.

Poznajemy gatunki roślin i zwierząt poszczególnych warstw lasu.

Poznajemy gatunki inwazyjne roślin i zwierząt oraz ich wpływ na różnorodność biologiczną.

Porosty jako bioindykatory zanieczyszczeń powietrza.

Sowa mądra głowa.

Życie rodzinne bociana białego – od przylotu po sejmiki.

Panie bobrze gdzie się mieszka dobrze ?

Nie taki wilk straszny jak go malują.

Płazy – zwierzęta dwóch środowisk.

Poznajemy owady społeczne – pszczoła miodna.

Poznajemy owady społeczne – mrówki.

Nietoperz – nocny łowca.

Ślady i tropy zwierząt.

Dziuple i ich mieszkańcy.

Przygotowania roślin i zwierząt do zimy.

Zwierzęta zapadające w sen zimowy.

Przystosowania ptaków do życia w różnych środowiskach.

Ptaki zimujące w Polsce.

Zasady prawidłowego dokarmiania ptaków w okresie zimowym.

W jaki sposób możemy pomagać ptakom przez cały rok ?

Szkodliwość wypalania łąk i pastwisk.

Grzyby jadalne, niejadalne, trujące i chronione – rozpoznawanie gatunków, podstawowe zasady grzybobrania.

Szkolne laboratorium – Co się kryje w kropli wody ? Biologiczne i chemiczne badanie wody.

Szkolne laboratorium – badamy glebę.

Odpady segregujesz – środowisko ratujesz.

Zajęcia są bezpłatne

Kategorie
Edukacja KPK Oferta edukacyjna MZPK

Oferta edukacyjna Kozienickiego PK – zajęcia terenowe

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego serdecznie zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych do udziału w terenowych zajęciach przyrodniczych.

Zajęcia prowadzone są na wyznaczonych trasach następujących ścieżek dydaktycznych:

1. Ścieżka przyrodniczo-krajobrazowe „Krępiec”

2. Ścieżka przyrodniczo-leśna „Nad Pacynką”

3. Ścieżka przyrodniczo – leśna „Dąbrowa nad Zagożdżonką”

Trasy ścieżek pozwalają na zapoznanie się z terenem Kozienickiego Parku Krajobrazowego pod względem przyrodniczym, historycznym i kulturowym. Przebieg niektórych ścieżek pokrywa się ze szlakami pieszymi lub rowerowymi. Na każdej ścieżce ustawione są tablice informacyjne będące skarbnicą ciekawych informacji. Podczas zajęć uczestnicy mają do dyspozycji lupy, lornetki, pojemniki do obserwacji owadów, karty pracy.

W celu uzgodnienia terminu oraz  miejsca zajęć należy kontaktować się: tel. 612 34 41 lub 607 600 415; e-mail: a.kolacz@parkiotwock.pl 
Kartę zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: a.kolacz@parkiotwock.pl  lub faxem 48 612 34 41.

Kategorie
Oferta edukacyjna MZPK

Oferta edukacyjna Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

OFERTA EDUKACYJNA
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka.

proponuje Państwu następujące tematy zajęć dla dzieci i młodzieży:

1. Nasze Parki czyli Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

historia powstania, poznanie poszczególnych parków wchodzących w skład Zespołu, rezerwatów przyrody, charakterystyka walorów przyrodniczych i kulturowych krajobrazu.

2. Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka w pigułce

obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), najciekawsze miejsca, symbol parku, czynna ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, działalność edukacyjna i turystyczna, ośrodek rehabilitacji ptaków, walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe.

3. Formy ochrony przyrody w Polsce

ochrona obszarów cennych przyrodniczo, omówienie występowania poszczególnych form ochrony przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, wycieczki piesze i rowerowe do rezerwatów i pomnikowych drzew.

4. Poznajemy torfowiska – Bagno Całowanie Obszar Natura 2000

obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), typy torfowisk, wpływ rzeźby terenu i budowy geologicznej na występowanie torfowisk, Dyrektywa Ptasia w sprawie ochrony dzikich ptaków, rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt, rola torfowisk oraz ich znaczenie w kształtowaniu bilansu wodnego terenu, proces sukcesji,  zagrożenia i sposoby ochrony torfowisk, rozpoznawanie gatunków motyli za pomocą kluczy i atlasów.

5. Bioindykatory w lesie

obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), systematyka, charakterystyka, rola i środowisko życia porostów, formy plechy porostowej, określenie czystości powietrza na podstawie skali porostowej, inne rodzaje bioindykatorów.

6. Las jako ekosystem

obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), podstawowe gatunki drzew i krzewów lasotwórczych, struktura i funkcjonowanie lasu, charakterystyka i typy borów, ochrona przed zagrożeniami, znaczenie martwych drzew, mieszkańcy poszczególnych warstw lasu, zmiany zachodzące w ekosystemie lasu w ciągu czterech pór roku, rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów przy pomocy kluczy i atlasów.

7. Przygotowanie roślin i zwierząt do zimy

obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), zmiany zachodzące w przyrodzie podczas zimy, sposoby przetrwania zimy przez rośliny i zwierzęta.

8. Ornitofauna MPK

obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), różnorodność świata ptaków, ich zachowania i zwyczaje, ptaki lęgowe, zalatujące i osiadłe, anatomia i budowa, zasady dokarmiania ptaków zimą, rozpoznawanie głosów ptaków, czynna ochrona. Obserwacje przez lornetki.

9. Nietoperz – nocny przyjaciel 

biologia, tryb życia, gatunki występujące w Polsce i na terenie MPK, rola ssaków owadożernych, formy ochrony tych nietypowych ssaków, relacje człowiek-nietoperz.

10. Śladami historii

Kirkut- śladami otwockich Żydów, Umocnienia Przedmościa Warszawa- schron obserwacyjny i bojowy na Dąbrowieckiej Górze- wycieczka rowerowa.

 

Nasze „zielone lekcje” mogą stanowić wartościowe i atrakcyjne uzupełnienie szkolnych lekcji przyrody, biologii, czy geografii, dostarczając wiedze  i rozbudzając zainteresowania przyrodnicze uczniów.

Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, uczelnie wyższe.

Istnieje także możliwość zrealizowania zajęć lekcyjnych i warsztatowych oraz prelekcji według tematów zaproponowanych przez Państwa.

W sprawie wycieczek prosimy dzwonić pod numer telefonu

 tel./fax (22) 779-26-94
e-mail: edu@parkiotwock.pl, bazatorfy@parkiotwock.pl

Na terenie Parku działa Ośrodek edukacyjny „Baza Torfy”, gdzie odbywają się zajęcia ekologiczne dla grup zorganizowanych
Zwiedzanie Muzeum oraz zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

Serdecznie zapraszamy!

 

Kategorie
Oferta edukacyjna MZPK

Oferta edukacyjna Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Celem zajęć prowadzonych przez pracowników Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego jest zaznajomienie dzieci i młodzieży szkolnej z walorami przyrodniczo – kulturowymi BPK oraz z ideą ochrony przyrody.

Proponujemy:
1.Zwiedzanie Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego w Murzynowie:
– funkcjonowanie stacji meteorologicznej Uniwersytetu Warszawskiego,
2.Zwiedzanie ciekawych miejsc w Parku – Muzeum im. St. Murzynowskiego w Murzynowie, Cierszewo, Radotki.
3.Przejście wybranym odcinkiem szlaku turystycznego im. Bolesława Krzywoustego.
4.Przejście dydaktyczną ścieżką w Murzynowie.
5.Poznanie dydaktycznej ścieżki przyrodniczo-leśnej w Sikorzu (istnieje możliwość zorganizowania ogniska na końcu ścieżki).

Proponowane bloki tematyczne zajęć:

 • Brudzeński Park Krajobrazowy.
 • Fauna Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.
 • Walory kulturowe i historyczne Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.
 • Formy ochrony przyrody w Polsce.
 • Rodzime gatunki drzew i krzewów
 • Mapy turystyczne, topograficzne BPK, mapy interaktywne, geoportale i GIS

Oferujemy również spływy kajakowe, spacery krajoznawcze po ścieżkach edukacyjnych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych, zróżnicowanych wiekowo Oferujemy szeroką gamę zajęć
o różnorodnej tematyce dostosowaną do wieku i możliwości dzieci i młodzieży.

Zajęcia są bezpłatne.

Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt telefoniczny

tel. (24) 231 12 73 lub kom. 691 443 205;

e-mail: ludwikkryncarz@wp.pl lub p.pietrzak@parkiotwock.pl 

Kategorie
Oferta edukacyjna MZPK

Oferta edukacyjna Chojnowskiego PK – zajęcia stacjonarne

Chojnowski Park Krajobrazowy serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach edukacyjnych. Na Państwa życzenie przyjedziemy do szkoły i poprowadzimy prelekcję dla uczniów. Poniżej przedstawiamy naszą ofertę edukacyjną; możliwe jest także zaproponowanie własnego tematu zajęć! Zajęcia dostosowujemy do wieku uczestników.

Formy ochrony przyrody i działalność parków krajobrazowych

 1. Chojnowski Park Krajobrazowy – prezentacja dotycząca historii i walorów przyrodniczo-krajobrazowych Parku.
 2. Formy ochrony przyrody – prezentacja dotycząca form prawnej ochrony przyrody z nawiązaniem do form ochrony występujących na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.
 3. Czynna ochrona przyrody w Chojnowskim Parku Krajobrazowym – prezentacja dotycząca prowadzonych przez ChPK działań z zakresu ochrony przyrody, w tym „Akcji Żaba”.

Walory historyczne i kulturowe Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

 1. Zabytki Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – ruszamy tropem lokalnej historii. Uczestnicy zajęć poznają zabytki powiatu piaseczyńskiego i dowiadują się, jaką opowieść z przeszłości mogą one nam przekazać.

Człowiek i przyroda

 1. Leśne życie – uczestnicy dowiedzą się, czym jest ekosystem leśny, jak zachowywać się w lesie i jak się po nim poruszać, jaka jest rola lasu w życiu człowieka oraz jakie rośliny i zwierzęta możemy napotkać w Lasach Chojnowskich
 2. Uwaga dziki, czyli jak zachować się przy spotkaniu z dzikim zwierzęciem – prelekcja o bezpieczeństwie w lesie. Uczestnicy dowiedzą się, jakie niebezpieczne zwierzęta możemy spotkać w polskich lasach, jakiego zachowania możemy się po nich spodziewać oraz jak w bezpieczny sposób wędrować po lesie.
 3. Mieszkam w Parku – jak mogę chronić przyrodę w domu, w ogrodzie, w szkole?
 4. O pracy leśnika – czyli czym zajmuje się leśniczy wiosną, latem, zimą i jesienią.
 5. Bezpieczne wakacje w przyrodzie
 6. Formy ochrony przyrody w Polsce

Flora i fauna Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

 1. Charakterystyka drzew leśnych Polski – prelekcja przedstawiająca budowę drzewa, drewna. Przedstawienie głównych gatunków lasotwórczych Polski. W trakcie prelekcji dzieci mają okazję dotknąć i porównać deski pochodzące z różnych gatunków drzew. Dodatkowo możliwość zajęć praktycznych w terenie.
 2. Porosty – badamy zanieczyszczenie powietrza – prelekcja dotycząca skali porostowej. Dodatkowo możliwość zajęć praktycznych w terenie.
 3. Ssaki Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – prelekcja dotycząca charakterystyki, siedlisk i trybu życia ssaków.
 4. Ptaki Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – prezentacja gatunków ptaków z terenu Parku, ich cech rozpoznawczych, okresów przebywania w Parku oraz odgłosów, po których można je rozpoznać.
 5. Płazy i gady Polski – prezentacja przestawiająca gatunki płazów i gadów występujące na terenie Polski. Podczas zajęć dzieci m.in. dopasowują charakterystyczne cechy do danych gatunków i zapoznają się z głosami godowymi płazów.
 6. Szkodniki pierwotne i wtórne drzew – prelekcja przedstawiająca przykładowe gatunki owadów, szkodników drzew oraz sposoby stosowane w celu ich zwalczania.
 7. Pszczoła miodna – charakterystyka, zwyczaje i zagrożenia. Prezentacja o pszczole miodnej Apis mellifera, jej zachowaniach społecznych oraz o tym, dlaczego pszczół ubywa.
 8. Dzikie owady zapylające – prezentacja o dzikich pszczołach samotnicach i nie tylko.
 9. Tropy i ślady zwierząt – zajęcia prezentujące najróżniejsze ślady i tropy, które możemy napotkać podczas spacerów po ChPK. Możliwość zajęć praktycznych w terenie.
 10. Zwierzęta mniej znane: tajni agenci lasów i łąk – przedstawienie fascynujących zwyczajów zwierząt nocnych występujących w ChPK.
 11. Przygotowanie zwierząt do zimy – opowieść o tym jak różne grupy zwierząt spędzają okres zimowy.
 12. Dokarmianie ptaków zimą – prelekcja dotycząca prawidłowego dokarmiania ptaków. Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się również, jakie gatunki ptaków spędzają zimę w Polsce, a które odlatują do „ciepłych krajów”.
 13. Na grzyby – prelekcja o grzybach, śluzowcach i porostach, a także o tym, które grzyby można zbierać. Możliwość zajęć praktycznych w terenie.
 14. Nasze dzięcioły – prezentacja o polskich gatunkach dzięciołów.
 15. Wiosna w przyrodzie – czyli  tym, które ptaki przylatują pierwsze, które kwiaty pierwsze kwitną.
 16. Budka nie tylko dla dudka – prezentacja o rodzajach budek dla ptaków (i nie tylko!) wraz z ciekawostkami o ich mieszkańcach
 17. Warstwy lasu
 18. Sowy i monitoring sów w Chojnowskim Parku

Zajęcia interdyscyplinarne

 1. Ekologia na widelcu – prelekcja o tym, jak to, co jemy, wpływa na przyrodę. Zajęcia połączone z nauką rozpoznawania ziaren zbóż oraz obliczaniem śladu ekologicznego.
 2. Zero Waste – warsztaty o tym, jak wytarzać mniej śmieci.
 3. Ile prawdy w powiedzonkach o zwierzętach – prelekcja o tym, czy istnieją białe kruki i czy każda pliszka swój ogonek chwali.
 4. Jak kochają zwierzęta – prelekcja o tym, kto jest najlepszą mamą i najlepszym tatą w świecie zwierząt, oraz jak zwierzęta zdobywają swoich partnerów.
 5. Zmysłowe życie roślin – prelekcja o tym, jakimi zmysłami posługują się rośliny, czy rośliny czują, komunikują się i pamiętają.
 6. Dobranoc, czyli o spaniu u ludzi i u zwierząt – prelekcja o tym, czemu służy sen, jak śpią różne gatunki zwierząt oraz o higienie snu u dzieci.
 7. Jaki jest mój ekologiczny ślad – prelekcja o tym, jak nasze codzienne wybory wpływają na planetę, na przyrodę i klimat. Podczas zajęć policzymy, ile planet potrzebnych jest aby zaspokoić nasz styl życia.
 8. Jak rośnie nasze pożywienie – prelekcja o tym, skąd się biorą ryż, herbata czy banany.
 9. O inteligencji zwierząt – prelekcja o tym, czym jest inteligencja i które zwierzęta „są najmądrzejsze”.
 10. Dwanaście miesięcy w przyrodzie – prelekcja o tym, skąd wzięły się nazwy miesięcy i co nam mówią o procesach zachodzących w ciągu roku w przyrodzie.
 11. Przyrodnicze Boże Narodzenie – prelekcja o tym, dlaczego Boże Narodzenie obchodzimy w grudniu, dlaczego ubieramy choinkę i gdzie rośnie jemioła.

Zajęcia przyrodniczo-artystyczne

 1. Przyrodnicze origami – wykonujemy z papieru mazowieckie ptaki i nie tylko.
 2. Roślinne wytłaczanki – odciskamy przy pomocy młotka roślinne motywy na materiale
 3. O zwierzakach – dziuplakach – z rolki po papierze kuchennym wykonujemy dziuplaste drzewo z jego mieszkańcem
 4. Dzień Chruścika – uczymy się o chruścikach i wymyślamy własnego chruścika
 5. Filcowe zimowe ptaszki – wykonujemy z filcu ptaki zimujące w Polsce
 6. Warsztaty z recyklingu – tworzymy kwiaty z butelek plastikowych

Przed rezerwacją zajęć prosimy zapoznać się z regulaminem.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail edukacjachpk@parkiotwock.pl lub faxem (22) 754 51 00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerami tel. (22) 754 51 00 lub 722 397 728.

Zajęcia są bezpłatne.

Fot. Archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Pobierz załącznik:

regulamin_edukacji_Chojnowski_PK_

karta_zgłoszeniowa_na_zajęcia_edukacyjne_w_Chojnowskim_PK.

arkusz_ewaluacyjny_zajecia_edukacyjne_Chojnowski_PK

Kategorie
Oferta edukacyjna MZPK

Oferta edukacyjna Chojnowskiego PK – zajęcia terenowe

Chojnowski Park Krajobrazowy serdecznie zaprasza do udziału w terenowych zajęciach edukacyjnych. Tematyka uzależniona jest od pory roku. Zajęcia można realizować na terenie ścieżki Zimne Doły w gminie Piaseczno, na naszych ścieżkach edukacyjnych Lasy Konstancińskie (gmina Konstancin-Jeziorna) i Gonna Sosna (gmina Piaseczno) lub w innej lokalizacji na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Poniżej przedstawiamy naszą propozycję tematów zajęć terenowych, możliwe jest również zaproponowanie własnego tematu!

 1. Drzewa i krzewy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – uczymy się rozpoznawać rodzime gatunki drzew oraz poznajemy ich zastosowanie.
 2. Tropy i ślady zwierząt – zajęcia połączone z tropieniem zwierząt i szukaniem śladów ich bytności w lesie.
 3. Porosty i skala porostowa – uczymy się, czym są porosty i oceniamy jakość powietrza na podstawie zaobserwowanych gatunków porostów nadrzewnych.
 4. Grzyby – uczymy się rozpoznawać grzyby oraz pracować z atlasem grzybów, obserwujemy także śluzowce i porosty.
 5. Woda – badamy stan chemiczny wody oraz łowimy drobne bezkręgowce wodne.
 6. Wycieczka ornitologiczna – wycieczka połączona z obserwacją ptaków.

Przed rezerwacją zajęć prosimy zapoznać się z regulaminem.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail edukacjachpk@parkiotwock.pllub faxem (22) 754 51 00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerami tel. (22) 754 51 00 lub 722 397 728.

Zajęcia są bezpłatne.

 

Kategorie
Oferta edukacyjna MZPK

Karty pracy „Z borsukiem Bartkiem przez ChPK”

W październiku 2021 r. wydaliśmy zeszyt edukacyjny z kartami pracy który jest świetną pomocą podczas wycieczek edukacyjnych po Chojnowskim Parku Krajobrazowym. Zapraszamy do pobrania wszystkich lub wybranych kart pracy oraz klucza odpowiedzi!

Zeszyt edukacyjny adresowany jest do młodzieży szkolnej (mniej więcej klas III-VI – jest to najczęstszy wiek odwiedzających park uczniów). Broszura zawiera komiks o przygodach chojnowskiego borsuka jak również inne informacje edukacyjne o chojnowskiej przyrodzie i zadania do wykonania.

 • Treść i koncepcja: Małgorzata Siuta
 • Mapa Mazowsza: Radosław Dąbrowski
 • Opracowanie graficzne i ilustracje: Katarzyna Kozłowska
 • Concept art i konsultacja graficzna: Olga Siwiecka
 • Zdjęcia: Małgorzata Siuta dla archiwum MZPK

Borsuk jest to zwierzę przedstawione w logo Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, dlatego też został on bohaterem zeszytu. W publikacji poznajemy rodzinę i sąsiadów Bartka, a także zwyczaje borsuków i innych zwierząt zamieszkujących Chojnowski PK. Uczymy się zwracać uwagę na przyrodę która nas otacza podczas spacerów! Dzięki wykorzystaniu podczas zajęć zeszyciku poznajemy podstawowe tropy i ślady zostawiane przez zwierzęta oraz różnice w liściach najczęściej spotykanych drzew.

Publikacja została wydrukowana dzięki dofinansowaniu Gminy Piaseczno.

Zapraszamy do pobrania kart pracy i korzystania z nich podczas wycieczek!

Pobierz załączniki:

Chojnowski Park wita!.pdf

 Parki krajobrazowe Mazowsza

Motylem jestem!

Czyj to liść?

Dokąd na zimę.

Menu nietoperza.

Kto tu szedł.

 Czy znajdziesz wszystkie leśne skarby.

Kto tu mieszka.

Mienić się jak mieniak.

Karty pracy 1-10.

Karty pracy – odpowiedzi.

Kategorie
Oferta edukacyjna MZPK

Przyrodnicze rękodzieło

Rękodzieło jest ciekawą i interaktywną formą obcowania z przyrodą i jej tworami. Zapraszamy do obejrzenia galerii naszych rękodzielniczych pomysłów.

To, które rękodzieło uznamy za przyrodnicze, jest kwestią subiektywną, jednak możemy wyróżnić 3 kategorie takiego rękodzieła.

 1. Rękodzieło, którego tematyką jest przyroda – np. tworzenie zwierzątek z dowolnych materiałów
 2. Rękodzieło z materiałów przyrodniczych – np. szyszek, żołędzi, liści itp.
 3. Rękodzieło ekologiczne – upcykling – wykonywanie dowolnych przedmiotów z odpadów

Ozdoby jesienne

 

Ludki żołędziowe

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski