05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Użytki ekologiczne BPK

Sprzątanie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

12 września 2008 odbyło się sprzątanie wybranych obszarów BPK. Akcję zorganizowano wspólnie z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Wójtem Gminy Brudzeń Duży.

Akcja zaczęła się o godzinie 10. Sprzątany był odcinek Skrwy Prawej od Radotek do ujścia. Szesnaście kajaków nieodpłatnie dostarczył Pan Krzysztof Sobaszek – właściciel stanicy żeglarskiej „Marina” w Murzynowie. Na kajakach popłynęła młodzież z Gimnazjum nr 6 w Płocku pod opieką nauczycieli i strażaków z OSP w Brudzeniu – 32 osoby. Druga grupa gimnazjalistów sprzątała kompleks leśny w rezerwacie Brwilno pod nadzorem pracowników Zespołu Parków oraz służby leśnej. Łącznie zebrano około 300 kg odpadów. Zakończenie akcji odbyło się w Marinie gdzie uczestnicy zjedli grochówkę i mogli napić się gorącej herbaty. Poczęstunek sfinansowany został przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Płock.

O godzinie 15 do akcji przystąpiła 40 osobowa grupa pracowników Basell Orlen Polyolefins, która posprzątała obrzeża rezerwatu Sikórz. Łącznie zebrano ok. 400 kg odpadów. Tego samego dnia zebrane odpady zostały przewiezione do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach, gdzie zostały przyjęte nieodpłatnie, przez firmę EkoMaz – przewoźnika odpadów z Płocka, która swoją usługę wykonała również nieodpłatnie.

Dziękujemy sponsorom, którzy wnieśli wkład finansowy i rzeczowy w akcję oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy poświęcili swój wolny czas na ratowanie przyrody Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Kategorie
Użytki ekologiczne BPK

20-lecie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

W dniu 13 czerwca 2008 roku w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie k.Płocka odbyło się uroczyste seminarium pt. „Płockie szlaki edukacji ekologicznej” poświęcone jubileuszowi 20-lecia Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i 15-lecia Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Organizatorami seminarium byli:

  • Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego,
  • Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku,
  • Mazowiecki Ośrodek Geograficzny Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie,
  • Wójt Gminy Brudzeń Duży.

Było to spotkanie ludzi nauki, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, nauczycieli, trenerów edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju – wszystkich, którym szczególnie bliskie jest dobro człowieka i środowiska przyrodniczeg.

Podczas seminarium podsumowano finał konkursu organizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych pt. „Płazy też są piękne”. Dzieci z przedszkoli i młodzież ze szkół z terenu gmin Brudzeń Duży i Stara Biała, których prace zostały wyróżnione, otrzymały nagrody i dyplomy z rąk Dyrektora Zespołu Parków – Roberta Beliny.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość obejrzeć wystawy prezentujące Brudzeński Park Krajobrazowy i Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, obejrzeć filmy i prezentacje multimedialne. Ponadto, chętni, mogli odbyć krótką wycieczkę edukacyjną łodzią motorową po Wiśle i odcinku ujściowym Skrwy Prawej.

Kategorie
Użytki ekologiczne BPK

Nietoperze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Marek Kowalski

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

W roku 2007 przeprowadzono letnią inwentaryzację nietoperzy w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym. Fauna Parku poznana została stosunkowo dobrze. Zarejestrowano tu około 150 gatunków ptaków (w tym około 120 lęgowych), 12 gatunków płazów, 4 gatunki gadów i 34 gatunki ssaków. Zwraca jednak uwagę stosunkowo słabe rozpoznanie nietoperzy – jak dotąd z terenu Parku zostało podanych jedynie 4 gatunki tych zwierząt.

BPK położony jest na terenie gmin Brudzeń Duży i Stara Biała. Jego powierzchnia wynosi 3171 ha, a jego otuliny 4397 ha. W Parku tym ochroną objęty jest przełom rzeki Skrwy Prawej wraz z przyległymi kompleksami leśnymi oraz w północnej części polodowcową rynną Karwosiecko-Cholewicką z jeziorami Józefowskimi – dlatego skupiono się na nietoperzach związanych z rzeką oraz drzewostanami. Stosowano dwie metody badań:

  1. Prowadzono odłowy w sieci chiropterologiczne, które były rozkładane w miejscach intensywnego przelotu nietoperzy (nad rzeką Skrwą Prawą oraz na drogach leśnych). Latem roku 2007 prowadzono je przez 11 nocy na 6 stanowiskach, zlokalizowanych we wszystkich czterech kompleksach leśnych, wchodzących w skład Parku. W ich wyniku odłowiono 129 nietoperzy, należących do 9 gatunków. Najliczniej stwierdzane były borowce wielkie (63 osobniki) i mroczki pózne (32 os.), a także karliki większe (14 os) i gacki brunatne (13 os.). Schwytano także dwa nocki Natterera oraz po jednym osobniku nocka dużego, nocka rudego, mroczka posrebrzanego, i gacka szarego.
  2. Kontrolowano potencjalne miejsca dziennego pobytu tych ssaków, przede wszystkim budynki oraz budki lęgowe. Latem roku 2007 skontrolowano kilkanaście śródleśnych (lub przyleśnych) budynków oraz 95 budek dla nietoperzy. Niestety – w budynkach nietoperzy nie obserwowano, zaś w jednej kolonii skrzynek zaobserwowano dwa karliki większe. Powodem niezasiedlania przez nietoperze budynków są przede wszystkim remonty, jakie w leśniczówkach mają miejsce w ostatnich latach. Budki dla nietoperzy były rozwieszone dopiero wiosną, a ssaki te najczęściej zasiedlają budki w drugim, albo nawet trzecim roku po rozwieszeniu. Zatem można przypuszczać, że zajęcie budek będzie w kolejnych latach rosnąć.

Gatunki dominujące (borowiec wielki, mroczek pózny, gacek brunatny) zależą do nietoperzy częstych i licznych w całej Polsce. Inaczej jest z karlikiem większym, który chociaż stwierdzany w całym kraju, jednak występuje plamowo – na jednych terenach jest bardzo liczny, na innych skrajnie nieliczny (np. centralne Mazowsze). Wśród stwierdzonych gatunków nietoperzy zwracają uwagę ciekawe stwierdzenia nocka dużego i gacka szarego (stanowiska te położone są blisko północnych granic zasięgów tych gatunków) oraz mroczka posrebrzanego, gatunku obserwowanego latem najczęściej na północnym-wschodzie Polski oraz w górach. Szczegółowa analiza prac i wyników badań przeprowadzonych w ramach I i II etapu zostanie przedstawiona przy rozliczeniu II raty programu.

Kategorie
Użytki ekologiczne BPK

Rozpoznanie rozmieszczenia i składu gatunkowego płazów na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazoweg

W obrębie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowane są liczne zbiorniki wodne, występujące w pewnym zgrupowaniach. Jest to pozostałość po ostatnim zlodowaceniu. Liczebność tych zbiorników jest szczególnie zaznaczona w północnej części Parku. Jednocześnie, zbiorniki te stanowią istotne siedliska dla populacji poszczególnych gatunków płazów. Badania w ramach opisywanego programu prowadzono od początku czerwca do końca września 2007 roku. Do prac terenowych zaangażowano dwoje członków Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody oraz cztery osoby z Międzywydziałowego Koła Biologów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego SGGW. Harmonogram prac przewidywał w pierwszej kolejności rejestrację płazów, których koniec pory godowej przypada na przełom maja i czerwca. W związku z tym wszystkie zbiorniki wodne były indywidualnie monitorowane przez uczestników badań.

W wyniku inwentaryzacji wykazano występowanie 13-gatunków płazów, spośród których najliczniej występowała żaba wodna, żaba trawna oraz ropucha szara. Wymienione trzy gatunki były dominującymi w obrębie całej batriachofauny wykazanej w Parku. Z pozostałych 10-gatunków żabę śmieszkę wykazano na 5 stanowiskach, kumaka nizinnego i traszkę zwyczajną
na 4 natomiast rzekotkę drzewną, ropuche paskówkę i grzebiuszke ziemną zaobserwowano na 3 stanowiskach. Jedynie po jednym stanowisku wykazano dla żaby moczarowej, żaby jeziorowej i traszki grzebieniastej. Najprawdopodobniej w przypadku żaby moczarowej zbyt późny okres przystąpienia do prac miał wpływ na efektywność rejestracji jej stanowisk, tym bardziej, że w ujęciu krajowym jest to gatunek stosunkowo często spotykany. Ale przystępujący najwcześniej do rozrodu. Również wyniki dotyczące liczby stanowisk traszki grzebieniastej wymagają weryfikacji w roku 2008, gatunek ten przystępuje z początkiem maja do rozrodu i jest to najdogodniejszy moment do inwentaryzacji tego gatunku na podstawie stwierdzania pojedynczych jaj składanych na roślinności wodnej.

W roku 2008 planuje się przystąpienie do pierwszych prac już od marca co powinno wpłynąć na istotne uzupełnienie danych o występowaniu i szacunkowej liczebności poszczególnych gatunków (termin rozpoczęcia prac uzależniony od tempa nadejścia wiosny).

Planuje się również kompletowanie dokumentacji fotograficznej płazów, która będzie stanowić istotne uzupełnienie szaty graficznej przygotowywanego w przyszłym roku opracowania broszurowego ?Płazy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego?

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski