05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: ludwikryncarz@wp.pl

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Zwierzęta NPK

Fauna Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Nadbużański Park Krajobrazowy jest jedną z najważniejszych ostoi zwierząt na niżu polskim. Duże zróżnicowanie siedlisk – od suchych wydm po bagna i torfowiska – stwarza możliwości bytowania dla zwierząt związanych z tymi specyficznymi środowiskami.

Wśród zwierząt największą grupę cennych gatunków stanowią ptaki. Stwierdzono występowanie tu ponad 191 gatunków. Do najrzadszych należą związane z obszarami podmokłymi i dolinami rzecznymi, takie gatunki jak: kulik wielki, kszyk, samotnik, błotniak stawowy, rybitwy rzeczna, białoczelna i czarna oraz sieweczki rzeczna i obrożna. W norach na stromych nadrzecznych skarpach gnieżdżą się zimorodek i kolonijnie jaskółka brzegówka. Nad wodami pospolita jest czapla siwa, a we wsiach – bocian biały. Spośród ptaków leśnych, na uwagę zasługują: bocian czarny, słonka, żuraw oraz ptaki drapieżne: orlik krzykliwy, trzmielojad, krogulec, pustułka.

Dolina Bugu jest ostoją ornitologiczną o międzynarodowej randze. Na liście „Ostoi ptaków w Polsce” znajduje się pod symbolem IBAE-Poland 095. Populacje derkacza, sieweczki obrożnej, brodźca krwawodziobego czy kolonie rybitwy czarnej i jaskółki brzegówki należą do największych w kraju. Oprócz nich wymienić warto sieweczkę rzeczną, rybitwę białoczelną, brodźca piskliwego i samotnika. Coraz liczniej występują żurawie, w niedostępnych lasach gniazdują bociany czarne i orliki krzykliwe. Regres wykazuje populacja kraski, którą obserwuje się już bardzo rzadko. Niestety może podzielić ona los kulona, który do niedawna tutaj występował.

Znaczne powierzchnie lasu sprzyjają występowaniu dużych gatunków ssaków leśnych, takich jak: łoś, jeleń, dzik, sarna, borsuk i lis. Z wodami związane są bóbr i wydra. Ponadto występuje tu około 12 gatunków płazów i 6 gatunków gadów, spośród których wymienić należy: gniewosza plamistego i żółwia błotnego. Wody Bugu i jego dopływy obfitują w ryby. Stwierdzono tu występowanie blisko 48 gatunków ryb, w tym rzadkich: brzany, świnki, certy.
Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego występuje 49 gatunków ssaków, co stanowi niemal połowę wszystkich  stwierdzonych na terenie naszego kraju. Większość z nich, bo aż 27 , są objęte ochroną prawną: 22  – ochroną ścisłą (w tym także czynną, np. jeż europejski, 7  nietoperzy i chomik europejski), a 5  – ochroną częściową (kret, bóbr europejski, badylarka, mysz zaroślowa i wydra).

Cztery gatunki uznano za zagrożone i umieszczono na Polskiej Czerwonej Liście, w tym 3 gatunki nietoperzy: borowiaczek, mopek i mroczek posrebrzany oraz 1 gatunek gryzoni – chomik europejski.
Są też gatunki obce, które same przywędrowały (norka amerykańska, jenot) lub zostały wypuszczone przez nieodpowiedzialnych ludzi (żółw czerwonolicy). Ich obecność w środowisku nie wpływa jednak pozytywnie na naszą rodzimą faunę.

Zaobserwowano również 216 gatunków pająków, z których 10 znalazło się na Polskiej Czerwonej Liście.

Jednym z głównych celów parków krajobrazowych jest utrzymanie oraz ochrona różnorodności biologicznej, w tym zróżnicowania gatunkowego fauny. Spośród stwierdzonych w Parku gatunków zwierząt, wytypowano grupę dziesięciu gatunków ptaków i czterech gatunków motyli, najsilniej zagrożonych i rzadkich, na które należy zwrócić szczególną uwagę oraz objąć działaniami ochronnymi w pierwszej kolejności. Są to tzw. „gatunki specjalnej troski”.

102_5501.jpg

ab.jpg

rodzinka łabędzi

czapla%20biaa.jpg

czapla biała

k3.1%20kopiowanie.jpg

Kaczki dwie rasy razem??

k29%20kopiowanie.jpg

Kormoran

lw%20kopiowanie.jpg

żółw błotny fot. arch. z 2006 r. gm. Sterdyń

mewa.jpg

mewa białogłowa

mija%20kopiowanie.jpg

żmija zygzakowata fot. z 2013 r. gm. Stoczek

nur%203%20kopiowanie.jpg

Pisklęta tracza nurogęsi

pustuka1.jpg

pustułka

remiz.jpg

gniazdo remiza

w%20czerwonolicy.jpg

żółw czerwonolicy fot. z 2013 r. gm. Łochów

zaskroniec.jpg
zaskroniec

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski