05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow

XX Rajd GACEK po Puszczy Kozienickiej

21 września na terenie Izby Dydaktyczno-Muzealnej w Augustowie gościliśmy harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego. Hufiec Pionki już po raz XX organizował rajd pieszy „Gacek”.   Nasz ośrodek w Augustowie był punktem startowym.

 

W rajdzie udział wzięło 18 patroli, łącznie 140 harcerzy, min. z Puław, Radomia, Mińska Mazowieckiego i Lipska. Patrole przybywały do Augustowa w godzinach 15 – 19 i po kolei były wypuszczane na trasę nocnego  rajdu.  Przed wymarszem uczestnicy rajdu zwiedzili Izbę i zapoznali się z walorami przyrodniczymi,  historycznymi Kozienickiego Parku Krajobrazowego.Trasa przemarszu wiodła z Augustowa do PSP w Cycelówce -Brzózce. Każdy patrol otrzymał mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, na których musiał się stawić i miejscem mety. Przemarsz uczestników odbywał się nocą, więc podstawą wyposażenia, oprócz prowiantu, śpiworu, mapy  był kompas i dobra latarka. Wszystkim patrolom szczęśliwie udało się dotrzeć do celu.

Drugiego dnia rajdu przemarsz odbywał się w dzień, a trasa wiodła z Cycelówki-Brzózki do Pionek.    Po drodze harcerze  mieli do wykonania wiele sprawnościowych zadań. Na zakończenie rajdu patrole, które najlepiej wykonały przygotowane zadania otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody.

 

przed wyruszeniem w trasę zwiedzanie Izby

ostatnie ustalenia odnośnie kierunku marszu, 

odmeldowanie się i w drogę

Czynna ochrona nietoperzy w MPK

Nietoperze (Chiroptera) są zwierzętami niezwykłymi, mimo, iż nie są ptakami, potrafią latać. Ich łacińska nazwa oznacza „rękoskrzydłe” ponieważ ich palce kończyn przednich połączone są błoną lotną. Tak jak ludzie należą do gromady ssaków, młode przez pierwsze dni po urodzeniu piją mleko matki. Są zwierzętami aktywnymi nocą, w dzień odpoczywają w kryjówkach zwisając głową w dół.

Nietoperze występujące w Polsce odżywiają się głównie owadami, przez co dzięki ich występowaniu na danym terenie maleje liczba wielu  szkodliwych bezkręgowców. Nietoperze występują licznie na całym świecie (wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy). W Polsce zaobserwowano 25 gatunków tych zwierząt z ponad 1100 występujących na świecie. W Mazowieckim Parku Krajobrazowym odnotowano 10 gatunków: nocek duży (Myotis myotis), nocek wąsatek (Myotis mystacinus),nocek rudy (Myotis daubentonii), nocek Natterera (Myotis nattereri), mroczek późny (Eptesicus serotinus), karlik większy (Pipistrellus mathusii), borowiec większy (Nyctalus noctula), gacek brunatny (Plecotus auritus), gacek szary (Plecotus austriacus) i mopek (Barbastella barbastellus).

Badania dotyczące występowania nietoperzy na obszarze MPK prowadzone są już od 15 lat. Pierwsze budki służące jako letnie schronienia tych zwierząt rozwieszono na przełomie 2003/2004 roku. W chwili obecnej ich liczba na terenach leśnych MPK przekracza 450 sztuk. W bieżącym roku rozwieszonych zostało ponad 200 skrzynek.

Dzięki temu zwiększyła się znacznie liczebność głównie dwóch spośród 10 gatunków nietoperzy występujących na terenie Parku: borowca wielkiego oraz karlika większego. Borowiec wielki jest jednym z największych nietoperzy w Polsce. Jego długość ciała wynosi od 64 do 81 mm. Futro borowca jest jednolicie ubarwione. Młode osobniki są brązowe, natomiast dorosłe rude. Długość ciała karlika większego wynosi od 40 do 60 mm. Z wierzchu osobniki tego gatunku ubarwione są ciemnobrązowo, od spodu zaś jasnobrązowo. Poza tymi dwoma dominującymi gatunkami w budkach zaobserwowano również obecność gacka brunatnego, nocka dużego oraz mroczka późnego. Stwierdzono, iż wzdłuż niektórych transektów  budki zasiedlone są w 75%, co jest ewenementem w skali europejskiej. W tym roku wprowadzono również nowy rodzaj schronień z nadzieją, iż  zabieg ten przyczyni się do zwiększenia ilości gatunków nietoperzy występujących na terenie Parku.

Szczególnie zależy nam na zasiedleniu tych skrzynek przez mopka, który prawem międzynarodowym chroniony jest Konwencją Berneńską (Załącznik II), Konwencją Bońską (Załącznik II) oraz Dyrektywą Siedliskową (Załącznik II i IV). W Polsce mopek podobnie jak wszystkie gatunki nietoperzy objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.

Zrealizowane zostały również inne zadania i cele. Określono czynniki decydujące o rozmieszczeniu i występowaniu nietoperzy. Warunkami sprzyjającymi zasiedleniu danego obszaru przez te zwierzęta jest obecność zbiorników wodnych oraz bogactwo różnego typu kryjówek (szczeliny w drzewach, dziuple bądź jako zamienniki –  budki). Nietoperze preferują również duże, zróżnicowane strukturalnie i wiekowo lasy. Bardzo ważne jest by skrzynki dla nietoperzy instalować w miejscach nasłonecznionych, osłoniętych od wiatru, przede wszystkim w lasach młodych, które pozbawione są naturalnych kryjówek. Na obszarach leśnych Torfy, Otwock, Celestynów i Czarci Dół regularnie monitorowano stan zasiedlenia oraz prowadzono prace konserwacyjne. Modernizowano również istniejące skrzynki. Od 2009 r. na terenie Bazy Torfy istnieje piwnica dla nietoperzy, która stwarza idealne warunki do zimowania tych zwierząt. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym korzystnie na ochronę nietoperzy jest zwiększenie świadomości społecznej oraz szerzenie wiedzy na temat tych pożytecznych zwierząt. W tym celu MPK organizuje wycieczki, na których uczestnicy mogą pogłębić wiedzę na temat stanu, populacji oraz ilości gatunków tych ssaków na terenie Parku.

Nietoperze wciąż należą do mało poznanej grupy zwierząt, dlatego tak ważne jest by kontynuować prace badawcze dotyczące tych jedynych w Polsce latających ssaków. Bardzo dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który jak zawsze chętnie wsparł nasze działania .

 

 „Czynna ochrona nietoperzy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.000,00 zł”

 

Sprzątanie BPK

W dniach 20-21 września br. odbyła się XIX już ogólnopolska akcja Sprzątania Świata pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję i nie śmiecę”. W ramach tej akcji 21 września odbyło się sprzątanie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Akcja zorganizowana została we współpracy z Urzędem Gminy Brudzeń Duży, który zakupił worki i rękawice, Nadleśnictwem Płock, które wskazało tereny do sprzątania, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, które zapewniło pomoc merytoryczną oraz firmą przewożącą odpady Eko Maz z Płocka, która nieodpłatnie zebrała napełnione worki.

W pracach porządkowych udział wzięło ok. 80 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sikorzu, którzy zbierali śmieci na terenie Rezerwatu Sikórz i okolicznych lasach, ok.80 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brudzeniu dużym, którzy zbierali śmieci w uroczysku Brudzeń i ok. 110 uczniów z Zespołu Szkół w Siecieniu, którzy zbierali śmieci na terenie parku w okolicach Siecienia. Zebrali ok. 700  worków śmieci (poj. 60 l). Wszystkie zebrane śmieci zostały nieodpłatnie przyjęte przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka.

 

Wszystkim, którzy brali udział w akcji serdecznie dziękujemy!

Harcerze nad Świdrem

W dniach 21-23 września odbył się drugi Kołbielski Biwak nad Świdrem organizowany przez 63 Drużynę Harcerską „Żywioły” w Kołbieli. W sobotę po uroczystym porannym apelu odbyła się wędrówka doliną Świdra z Kołbieli do Sufczyna. Uczestnicy biwaku poznali walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz historyczne najbliższej okolicy.

 

Rezerwat krajobrazowy „Świder” otwarty dla ruchu turystycznego swoimi malowniczymi krajobrazami przyciąga wielu amatorów, jak i znawców przyrody.  Obejmuje on 41 km rzeki Świder od wsi Dłużew do osiedla Świdry Wielkie oraz dolny odcinek Mieni o długości 5 km.

 

 

W wędrówce brał także udział pracownik Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, który przekazywał informacje na temat form ochrony przyrody, Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, jego działalności i walorów przyrodniczych.

 

 

Na trasie naszej wędrówki mijaliśmy stary młyn wodny, po którym pozostały tylko betonowe słupy. Prawdopodobnie został on wybudowany w końcu XIX w. przez pierwszego młynarza na tych terenach o nazwisku Rybak.

 

 W Sufczynie harcerze zapalili znicze przy Pomniku pamięci poległych podczas niemieckiego nalotu na te tereny 28 lipca 1944 roku.

 

 

Najcenniejszym zabytkiem zachowanym do dzisiaj w Sufczynie jest dwór, zwany „Dudzianką”, zbudowany w 1827 r. Dookoła dworu zachował się park o powierzchni 2 ha, w którym rosną wiekowe lipy (najstarsza ma ok. 300 lat), klony i platany. W alei podjazdowej zachował się zegar słoneczny z 1836 r. stojący na murowanym postumencie.

 

Ponadto w Sufczynie można zobaczyć liczne drewniane domy z przełomu XIX i XX w., stodoły kryte strzechą, kilka krzyży, figur i kapliczek przydrożnych.

 

 Figurka Matki Boskiej z 1910 r.

 

 Uczestnicy biwaku otrzymali pamiątkowy znaczek Przyjaciel Przyrody oraz foldery edukacyjne o Mazowieckim Parku Krajobrazowym.

 

 

 

Sprzątanie Świata 2012

Już po raz 19 – ty w całej Polsce odbywa się akcja „Sprzątanie Świata 2012”. Hasło tegorocznej akcji to „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”, nawiązujące do ludowej wyliczanki, zachęca wszystkich do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami.

W piątek 21 września  2012 r. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych wraz z Urzędem Miasta Otwocka i firmą Amest Sp. z o.o. włączył się w akcję „Sprzątanie Świata 2012”.

Co roku staramy się angażować dzieci, młodzież, lokalne samorządy i instytucje do aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska. W tegorocznej akcji wzięło udział ok. 150 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Gimnazjum nr 2 w Otwocku.


Wszyscy zbierający zaopatrzeni zostali w worki oraz rękawiczki gumowe, które zapewnił Urząd Miasta Otwocka. W tym roku sprzątaliśmy ulicę Andriollego, Poniatowskiego, Tadeusza, Łowiecką, Hrabiego oraz Torfy.

Po ciężkiej pracy o godzinie 11.00 na terenie Ośrodka edukacyjno-muzealnego „Baza Torfy”, Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast podziękował wszystkim uczestnikom akcji za chęci i zaangażowanie.

Wśród zaproszonych gości byli m.in : Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów Artur Dawidziuk, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka Marzena Połosak oraz przedstawiciele firmy Amest Maria Kaczorek i Tomasz Gawroński.

Po części oficjalnej na dzieci czekał poczęstunek zupa z kuchni polowej oraz słodkie ciasteczka.

Zorganizowane zostały również warsztaty plastyczne, puzzle ekologiczne, mini konkursy takie jak: koło fortuny, magnesy, krzyżówki.

Każdy uczestnik mógł wygrać koszulkę, książki, notesy, kubki, długopisy, ołówki itp. Sponsorem grochówki i koszulek była oczywiście firma Amest, a ciasteczek Zakłady Piekarskie „OSKROBA”.Cała akcja udała się wyśmienicie, ponieważ dopisała słoneczna pogoda i uśmiechy zadowolonych dzieci.Mamy nadzieję, że takie działania podniosą atrakcyjność edukacyjną i turystyczną terenów położonych w MPK, a tym samym będą promować oraz kształtować właściwe postawy proekologiczne.
Zapraszamy  na „Sprzątanie Świata” już za rok.

XII edycja konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Ruszyła XII edycja ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. W celu przystąpienia do konkursowych zmagań prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłania na nr fax. (22) 779 26 94 wew. 108, lub e-mail: edu@parkiotwock.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

Do pobrania:

ZGŁOSZENIE XII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PPKP

REGULAMIN XII EDYCJI KONKURSU PPKP

Mapa Interaktywna

Zapraszamy do skorzystania z interaktywnej mapy najciekawszyc miejsc, oraz szlaków w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Pod kolejnymi zakładkami znajdą Państwo:

 

„Miejsca” – najciekawsze miejsca w Mazowieckim Parku Krajobrazowym wraz z opisem i zdjęciami

„1” – przebieg szlaku „Wśród Borów”

„2” – przebieg szlaku „Przez Lasy Celestynowsko-Otwockie”

„3” – przebieg szlaku „Łabędzim Szlakiem”

„4” – przebieg szlaku „Rezerwaty Celestynowskie”

„5” – przebieg szlaku „Szlakiem Wsi Mazowieckich”

„GPS” – pliki .gpx z miejscami oraz szlakami do zainstalowania w odbiornikach GPS

 

{tab=Miejsca}

{mosmap kml=’https://parkiotwock.pl/site_media/images/najciekawsze_obiekty_pliki/mapa_mpk.kml’|’overview=’1′}

 

Otwórz Mapę w nowym pełnowymiarowym oknie 

marker z   Markerami zielonymi zaznaczono ciekawe miejsca pod względem przyrodniczym.

marker c    Markerami czerwonymi zaznaczno ciekawe miejsca stworzone ręką człowieka.

marker zo   Markerami żółtymi zaznaczono muzea, wystawy i obiekty administracyjne MZPK.

 

{tab=1}

{mosmap kml=’https://parkiotwock.pl/site_media/images/najciekawsze_obiekty_pliki/wsrod_borow.kml’|’overview=’1′}

 

Szlak rowerowy – ścieżka przyrodnicza „Wśród Borów”

 

{tab=2}

{mosmap kml=’https://parkiotwock.pl/site_media/images/najciekawsze_obiekty_pliki/przez_lasy_celestynowskie.kml’|’overview=’1′}

 

Szlak rowerowy – ścieżka przyrodnicza „Przez Lasy Celestynowskie”

 

{tab=3}

{mosmap kml=’https://parkiotwock.pl/site_media/images/najciekawsze_obiekty_pliki/labedzim_szlakiem.kml’|’overview=’1′}

 

Szlak rowerowy – ścieżka przyrodnicza „Łabędzim Szlakiem”

 

{tab=4}

{mosmap kml=’https://parkiotwock.pl/site_media/images/najciekawsze_obiekty_pliki/rezerwaty_celestynowskie.kml’|’overview=’1′}

 

Szlak rowerowy – ścieżka przyrodnicza „Rezerwaty Celestynowskie”

 

{tab=5}

{mosmap kml=’https://parkiotwock.pl/site_media/images/najciekawsze_obiekty_pliki/szlakiem_wsi_mazowieckich.kml’|’overview=’1′}

 

Szlak rowerowy – ścieżka przyrodnicza „Szlakiem Wsi Mazowieckich”

 

{tab=GPS}

 Kliknij aby pobrać plik z danymi w formacie .gpx dla odbiornika GPS:

Ciekawe miejsca w MPK

„1” – przebieg szlaku „Wśród Borów”

„2” – przebieg szlaku „Przez Lasy Celestynowsko-Otwockie”

„3” – przebieg szlaku „Łabędzim Szlakiem”

„4” – przebieg szlaku „Rezerwaty Celestynowskie”

„5” – przebieg szlaku „Szlakiem Wsi Mazowieckich”

 

{/tabs}

 

Mapę zrealizowano w ramach zadania “Odkrywamy Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka – program aktywnej edukacji propagującej turystykę przyrodniczą”  dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 logo fundusz

Autorzy fotografii: Radosław Dąbrowski, Sylwia Kozłowska

https://parkiotwock.pl/site_media/images/najciekawsze_obiekty_pliki/alejagrota.jpg

Otwarcie ścieżki przyrodniczej w Centrum Zdrowia Dziecka

W sobotę 15 września 2012 r. Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast na zaproszenie  Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny oraz Dyrekcji Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, wziął udział w uroczystym otwarciu ścieżki przyrodniczej.

W ramach projektu edukacyjnego pn. „Wyczuj puls Mazowsza” udzieliliśmy wsparcia w postaci przekazania nagród książkowych dla uczestników konkursu plastycznego na „Logo i nazwę ścieżki przyrodniczej” oraz przeprowadziliśmy prelekcję poświęconą przyrodzie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka. Podczas sobotniej uroczystości Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych otrzymał podziękowanie za udział w w/w projekcie.

Głównym celem projektu była budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej dla pacjentów – uczniów IPCZD oraz innych placówek w dzielnicy Wawer.

Otwarta ścieżka jest bardzo ciekawa, znajdują się na niej tablice edukacyjne oraz gry np. Jaki to ptak, Jakie to drzewo, Światowidy przyrodnicze oraz tzw. ścieżka czuciowa.

„Międzyleska ścieżka zdrowia” jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, dzięki czemu dzieci przewlekle chore będą mogły uczestniczyć w zajęciach przyrodniczych.


Daje ona możliwość zapoznania się na krótkim odcinku z kilkudziesięcioma roślinami charakterystycznymi dla różnych zbiorowisk roślinnych oraz z zagadnieniami takimi jak: jak rola martwego drewna w ekosystemie leśnym, rodzajami lasów występujących na Mazowszu oraz charakterystycznymi gatunkami ptaków, płazów i gadów. Po części oficjalnej odbył się II Piknik Ekologiczno-Naukowy, gdzie można było zobaczyć ciekawe pokazy i eksperymenty chemiczne, dotknąć prawdziwego pająka oraz uczestniczyć w dogoterapii.

Odbyły się również warsztaty decoupage oraz różne gry i zabawy ekologiczne. Nasz Park od zawsze współpracuje z Centrum i stara się wspierać ciekawe inicjatywy ekologiczne, jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy brać udział w tak szczytnym i potrzebnym projekcie.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski