05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności MZPK Aktualności NPK

Spacery Krajobrazowe w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

W październiku w ramach obchodów Dnia Krajobrazu pracownicy Nadbużańskiego PK przeprowadzili cykl spacerów krajobrazowych pod hasłem „Doceń lokalność”. Zorganizowano 8 spotkań, w których, w sumie wzięło udział ponad 250 uczniów szkół podstawowych. Podczas spacerów zwracaliśmy szczególną uwagę na elementy krajobrazu kulturowego obecne w naszej najbliższej okolicy – chaty, kamienice, przydrożne kapliczki, pojedyncze drzewa i inne obiekty, które są charakterystyczne dla danego regionu.

Bardzo dziękujemy za udział w spacerach i mamy nadzieję, że za rok znowu się spotkamy.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności KPK Aktualności MZPK

XXX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna w Puszczy Kozienickiej

W miniony weekend, 27-29 października w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku odbyła się jubileuszowa, XXX Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, w której swój udział miał również Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.

Podczas pierwszych dwóch dni konferencji uczestnicy mogli wysłuchać licznych, ciekawych wystąpień dotyczących nowych praktyk w badaniach i ochronie nietoperzy oraz wyników ww. badań. Szczególnie dużo uwagi było poświęcone mopkowi zachodniemu, gatunkowi wymienionemu Konwencji Berneńskiej, Konwencji Bońskiej oraz Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy (EUROBATS). Omawiane były takie tematy jak wykorzystanie edukacji chiropterologicznej w ochronie nietoperzy, stosowanie budek rakietowych (rocket bat box), różnorodne nisze hibernacyjne, wybór drzew dziuplastych na kryjówki, rozwiązania przyśpieszające zasiedlenie budek, obrączkowanie nietoperzy, nietoperze w diecie puszczyka, wokalizacja kolonii rozrodczych i wiele innych.

Drugiego dnia odbyła się sesja plakatowa, podczas której zaprezentowany został poster z wynikami dziesięcioletnich badań zasiedlenia skrzynek typu Stratmann w Chojnowskim Parku Krajobrazowym. Plakat został przygotowany przez pracownika MZPK – Katarzynę Kozłowską oraz chiropterologów: Marię Łepkowską, Ewę Osuchowską i Grzegorza Lesińskiego.

Na terenie ChPK zostało powieszone już ponad 200 budek typu Stratmann, na pięciu powierzchniach badawczych. W wyniku regularnych kontroli ustalono, że skrzynki te są zasiedlane najchętniej przez borowca wielkiego (udział prawie 50%), w następnej kolejności przez karlika większego i gacka brunatnego. Na czwartym miejscu jest obserwowany regularnie od 2018 r. mopek zachodni. Do tej pory gatunek ten był stwierdzony w skrzynkach tego typu tylko dwa razy: w Puszczy Knyszyńskiej i Kampinoskim PN. Łącznie w skrzynkach w ChPK zaobserwowano już dziewięć gatunków nietoperzy. Poza wymienionymi wcześniej są to: karlik drobny, nocek Brandta/wąsatek, nocek duży, nocek Natterera i mroczek późny. W skrzynkach początkowo występowały cztery gatunki (regularnie 3), a w ostatnich latach aż sześć. W kolejnych latach jest również widoczny też wzrost liczby nietoperzy w skrzynkach. Poza tym, że skrzynki stanowią dla nich zastępcze kryjówki dzienne są również miejscem godów, rozrodu i podczas wiosennych oraz jesiennych migracji.

Na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego stwierdzono  występowanie 19 gatunków nietoperzy z 27 występujących w Polsce. W ramach czynnej ochrony powieszono 174 skrzynek typu Stratmann. Zajętość powieszonych skrzynek przez nietoperze szacuje się na ok. 2%. Fakt tak niskiej zajętości, może świadczyć o dobrym stanie lasów Puszczy Kozienickiej, w których dużo jest starych dziuplastych drzew, które w sposób naturalny wybierane są przez nietoperze na dzienne kryjówki. W 2016 r. na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego wykazano największą wówczas w Polsce pod względem liczebności  kolonię rozrodczą nocka dużego liczącą 1248 osobników oraz stwierdzono występowanie nowego gatunku nietoperza  – nocka Alkatoe.

Trzeciego dnia odbyła się wycieczka do Puszczy Kozienickiej współorganizowana przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Spacer po rezerwacie „Źródło Królewskie” poprowadziła Pani Jolanta Tabor z Zespołu d/s Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Podczas spaceru uczestnicy konferencji poznali walory przyrodnicze rezerwatu utworzonego wzdłuż doliny rzeki Zagożdżonki, w obrębie którego występują obfite źródliska olsowe. Prowadząca spacer przekazała również informacje o innych cennych siedliskach przyrodniczych na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz kilka faktów z historii tego terenu. Uczestnicy konferencji poznali również działalność Parku w zakresie czynnej ochrony przyrody.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Warsztaty fotografii plenerowej

Z okazji przypadającego w dniu 20 października „Dnia Krajobrazu” Chojnowski Park Krajobrazowy przeprowadził warsztaty fotograficzne z młodzieżą Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii. Chętni w licznie prawie 30 osób udali się do lasu. Po krótkim wykładzie na temat zasad fotografowania skupiliśmy się na dwóch tematach: jesienne liście i drzewa. Rodzaj sprzętu był obojętny. Fotografowaliśmy telefonami i różnymi aparatami. Na koniec pracownik parku omawiał i oceniał wykonane zdjęcia. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę książki „Sztuka fotografowania przyrody”.

 

Kategorie
Aktualności KPK Aktualności MZPK

Badam, poznaję, doświadczam – warsztaty z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pionkach podczas warsztatów przeprowadzonych przez pracownika Kozienickiego PK poznali sieć rzeczną Puszczy Kozienickiej, mieszkańców środowiska wodnego oraz samodzielnie przeprowadzili analizę parametrów fizyko – chemicznych próbki wody pobranej z rzeki Zagożdżonki za pomocą przenośnych zestawów do analizy wody.

Kategorie
Aktualności BPK Aktualności MZPK

Jesienny krajobraz Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

W dniu 26.10.2023 r. w bibliotece w Brudzeniu Dużym odbyły się zajęcia edukacyjne na temat : „Jesienny krajobraz Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie II klasy Szkoły Podstawowej z Brudzenia Dużego.  Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego sformułowania definicji parku krajobrazowego, a w dalszej części uczniowie rozmawiali o bogactwie, wartościach historycznych, przyrodniczych i kulturowych występujących na jego obszarze, a także o zmianach zachodzących w świecie roślin i zwierząt jakie zachodzą jesienią. Poruszane zagadnienia obrazował film i liczne fotografie. Na zakończenie spotkania każdy z uczniów mógł ułożyć puzzle z jesiennym krajobrazem i otrzymał mapę turystyczną BPK. Dziękujemy za spotkanie.

Kategorie
Aktualności KPK Aktualności MZPK

„Jesień w przyrodzie” pogadanka z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym

W październiku w przedszkolu nr 2 „Lipowy Zakątek” w Pionkach odbyło się spotkanie przyrodnicze pt. „Jesień w przyrodzie”. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania: Jakie są oznaki jesieni?., Dlaczego liście zmieniają kolory i spadają z drzew?, Dlaczego zwierzęta gromadzą zapasy na zimę?, Jakie grzyby rosną jesienią w lesie?

Kategorie
Aktualności NPK

Jesienna promocja Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

W poniedziałek 23 października 2023 r. w siedzibie Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego gościliśmy uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kołodziążu. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy krótką prezentacją Nadbużańskiego PK i jego siedziby, a następnie przeprowadzono zajęcia terenowe i stacjonarne.

Pracownicy Zespołu ds. NPK przygotowali dzieciom przyrodniczą grę terenową połączoną ze spacerem po urokliwej ścieżce edukacyjnej. W sali edukacyjnej odbyły się zajęcia z mikroskopowania.

Na zakończenie tego pełnego atrakcji dnia dzieci posiliły się kiełbaskami z ogniska.

Kategorie
Aktualności KPK Aktualności MZPK

Uczniowie obchodzili Dzień Drzewa z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym

Dzień Drzewa razem z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym również obchodzili uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce – Letnisku.  Młodzi przyrodnicy spacerując po ścieżce dydaktycznej „Królewskie Źródła” obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią oraz rozpoznawali gatunki drzew po pokroju, korze, kształcie liści, szyszkach.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski