05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności KPK

Udział Kozienickiego PK w festynie rodzinnym w Policznej

W dniu 10 czerwca br. Kozienicki Park Krajobrazowy uczestniczył w festynie rodzinnym na placu przylegającym do Zespołu Placówek Oświatowych w Policznej. Cała społeczność szkolna wraz z rodzinami spędziła niedzielne popołudnie podczas imprezy plenerowej, w trakcie której zaplanowanych było wiele niespodzianek.

Swoje stoisko edukacyjno – promocyjne zaprezentował również Kozienicki PK. Dzieciom, młodzieży oraz dorosłym zapewniliśmy udział w ciekawych konkursach przyrodniczych i warsztatach plastycznych. Zainteresowane osoby otrzymywały wydawnictwa edukacyjne Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/28.06.2018{/gallery}

Kategorie
Aktualności KPK

90 lat ruchu turystycznego w Pionkach

Kilka dni temu odbyły się w Pionkach obchody 90-lecia ruchu turystycznego. Z tej okazji odsłonięto pamiątkową tablicę, zorganizowano konferencję oraz tzw. rajd gwiaździsty.

Początki ruchu turystycznego w ówczesnym Zagożdżonie gdzie trwała budowa Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących, obecnie Pionki, datuje się na 1928 rok. W tym roku, grupa pod kierunkiem inżyniera Zeuftmana powołała oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Oddział PTK prężnie działał do wybuchu II Wojny Światowej. Po wojnie struktury PTTK w Pionkach powstały w 1954 r. Inicjatorem powstania i wieloletnim działaczem oddziału PTTK w Pionkach był Tadeusz Warszycki. 

15 czerwca ponad 300-tu uczniów wyruszyło na trasy rajdowe piesze jak i rowerowe. Punktem kończącym rajdy, spotkania wszystkich grup, był teren parkingowy przy rez. Królewskie Źródło. Tu czekało na wszystkich ognisko z kiełbaskami. Po odpoczynku uczestnicy rajdu mogli wziąć udział w konkursach sprawnościowych i wiedzy z historii ruchu turystycznego. Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego przygotował dla tych młodszych i starszych również liczne zadania z wiedzy przyrodniczej.    

 

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/15.06.2018{/gallery}

Kategorie
Aktualności KPK

Udział Kozienickiego PK w pikniku przyrodniczym w ramach XVIII Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego

W dniu 7 czerwca w Szkole Podstawowej w Kozłowie w ramach XVIII Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego odbył się piknik przyrodniczy, którego celem była popularyzacja wiedzy przyrodniczej, kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, kształtowanie zamiłowania i szacunku dla otaczającej przyrody.

Wzięli w nim udział przedstawiciele Szkół Podstawowych w Bartodziejach, w Mąkosach Starych oraz w Kozłowie. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w terenowych zajęciach edukacyjnych, konkursach oraz grach i zabawach przeprowadzonych przez przedstawicielkę Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Wszyscy uczestnicy pikniku oraz ich opiekunowie otrzymali materiały edukacyjne Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/27.06.2018{/gallery}

Kategorie
Aktualności KPK

„Z ekologią za Pan Brat – Akademia Zrównoważonego Rozwoju” – współpraca Kozienickiego PK z LGD „Puszcza Kozienicka”

Kozienicki Park Krajobrazowy na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” włączył się w realizację projektu pt. „Z ekologią za Pan Brat – Akademia Zrównoważonego Rozwoju”, którego celem było zwiększenie świadomości i zaangażowania mieszkańców z gminy Gniewoszów na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju.

Ideą projektu było dopasowanie działań do następujących potrzeb lokalnych: podnoszenia świadomości na temat pszczelarstwa, inicjatyw dotyczących ochrony przyrody w odniesieniu do negatywnych skutków rozwoju gospodarczego, promocji produktów lokalnych stanowiących symbol zdrowej, nieprzetworzonej żywności, kultywowania tradycji rękodzielniczych.

Projekt zrealizowany został w dniu 4 czerwca br. w miejscowości Mieścisko w Gminie Gniewoszów na terenie Pszczelarskiej Zagrody Edukacyjnej prowadzonej przez Pana Ryszarda Szewczyka. Otwarcie projektu zostało dokonane przez Panią Irenę Bielawską – Prezesa Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Pana Marcina Gaca Wójta Gminy Gniewoszów. Pani Irena Bielawska podkreśliła ogromną rolę wszystkich partnerów przy realizacji przedsięwzięcia, mianowicie: Gminy Gniewoszów, Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. prof. Ryszarda Zaręby, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, pszczelarzy Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej.

W ramach projektu dla uczniów oraz nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole, przygotowano następujące zajęcia:

  1. Zwiedzanie edukacyjnej ścieżki pszczelarskiej. Pszczelarze Ryszard Szewczyk i Radosław Kęska zapoznali uczestników ze swoją codzienną pracą w pasiece, z rolą pszczół w przyrodzie oraz zdrowotnych właściwościach miodu.
  2. Wysiew roślin miododajnych.
  3. Degustacja lokalnych miodów, serów, chlebów.
  4. Warsztaty i pogadanki.

wikliniarskie – prowadzone były przez Pana Grzegorza Gordata prezesa Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, w trakcie których uczestnicy wykonali proste formy przestrzenne oraz zapoznali się z historią plecionkarstwa;

przyrodnicze – prowadzone były przez pracownika Kozienickiego PK, w trakcie których omówiono walory przyrodnicze Kozienickiego PK,  zaprezentowano diaporamę pt. „Kozienicki Park Krajobrazowy – cztery pory roku”. W trakcie prezentacji „Zrównoważony rozwój na co dzień” poruszono m.in. następujące zagadnienia: sposoby ograniczenia ilości odpadów w gospodarstwach domowych, zasady segregacji odpadów, recykling. Uczestnicy również wykonali świeczki z węzy pszczelej, eko-ludki z pieńków, odciskali na piasku stemple imitujące tropy wielu gatunków zwierząt oraz rozpoznawali usłyszane głosy zwierząt (ssaków, ptaków, płazów). Na zakończenie przeprowadzony został konkurs z wiedzy przyrodniczej. Za aktywne uczestnictwo w zajęciach uczniowie i nauczyciele otrzymali wydawnictwa Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

W trakcie wszystkich działań warsztatowych podkreślano zachowania zmniejszające wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze, odnoszono się do zrównoważonego rozwoju w aspekcie ekologicznym, społecznym oraz ekonomicznym.

 {gallery}aktualnosci/kozienicki-park/26.06.2018{/gallery}

Kategorie
Aktualności ChPK

Piknik w Konstancinie-Jeziornie

W niedzielę 24 czerwca Chojnowski Park Krajobrazowy gościł na pikniku z okazji otwarcia nowego ratusza Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Urząd Gminy przygotował dla gości liczne atrakcje, w tym wiele o charakterze przyrodniczym i proekologicznym. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłową gospodarkę odpadami oraz na promowanie jak żyć w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Na stoisku Chojnowskiego Parku Krajobrazowego można było dostać ulotki i pozyskać informacje o ciekawych miejscach oraz ścieżkach przyrodniczych położonych na terenie Chojnowskiego PK oraz innych parkach Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Duże zainteresowanie wzbudzały wypchane zwierzęta reprezentujące faunę Chojnowskiego Parku: piżmak, łasica, zaskroniec, jeż, perkoz oraz przebywający tutaj na przelotach gągoł.

Dla najmłodszych przygotowaliśmy puzzle przyrodnicze za ułożenie których można było otrzymać drobny upominek. Można było również samodzielnie wykonać parkowy button. Dzieci tworzyły przyrodnicze rysunki, które następnie zdobiły znaczek.

Stoisko ChPK odwiedziło około 1000 osób.

Serdecznie dziękujemy Gminie Konstancin-Jeziorna za zaproszenie!

{gallery}aktualnosci/chojnowski-park/24-06-2018 festyn konstancin{/gallery}

Fot. archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności MPK

Podziękowania i gratulacje dla drużyny ze Złotokłosu

W XVII edycji konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski które w tym roku organizował Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego drużyna reprezentująca Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zajęła I miejsce.

Po powrocie z finału konkursu gratulacje i podziękowania na ręce Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotokłosie Pani Katarzyny Sobolewskiej, nauczycielki prowadzącej Pani Jadwigi Strzelczyk oraz Drużyny w składzie: Łukasz Grzegrzółka, Mikołaj Grzegrzółka, Kacper Hlebowicz i Jan Romaniuk złożył Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Pan Sylwester Chołast.

Drużyny ze Złotokłosu po eliminacjach na etapie parkowym i wojewódzkim konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski przechodziły do etapu ogólnopolskiego już siedmiokrotnie, przy czym jest to już trzecie zwycięstwo ogólnopolskie placówki. Sukcesy Szkoły w Złotokłosie pokazują wysoki poziom edukacji oraz zaangażowanie nauczycieli, opiekunów oraz grup konkursowych.

Jeszcze raz gratulujemy serdecznie zwycięzcom oraz wszystkim którzy brali udział w konkursie od etapu szkolnego. Duże zainteresowanie konkursem powoduje, że uczniowie uzyskują coraz większą świadomość na temat znaczenia przyrody i jej ochrony, co będzie procentować w przyszłości.

{gallery}aktualnosci/mazowiecki-park/KONKURSY/PPKP/Złotoklos podziękowanie{/gallery}

 

 

 

Kategorie
Aktualności MZPK

Relacja z konferencji

W dniach 6-7 czerwca 2018r. odbyła się konferencja pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych – część II”, w ramach projektu pod tym samym tytułem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 Priorytet 5, w ramach działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności.

Pierwszy dzień to sesja referatowa, która miała miejsce w Pałacu w Łochowie. Przybyli tu zaproszeni goście, min. Pani Małgorzata Krzyżanowska – Z-ca Dyrektora z Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Pan Robert Gołaszewski – Burmistrz Łochowa, Pani Mira Płocka – dyrektor WFOŚiGW Oddział w Siedlcach, Pani Dorota Starczewska – naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach, RDOŚ, Pan Andrzej Łazeba – kierownik Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Podlaskim, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, przedstawiciele samorządów, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy.

Konferencję otworzył Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Robert Belina, który także zaprezentował dotychczasowe działania prowadzone w ramach projektu.

Dr Łukasz Kozub z Uniwersytetu Warszawskiego pomógł nam znaleźć odpowiedź na pytanie „Czy osuszone torfowiska można odtworzyć ?” oraz podzielił się swoimi doświadczeniami z Mazowsza i nie tylko.

Metody eliminacji ekspansywnych drzew i krzewów w aspekcie czynnej ochrony mokradeł zaprezentował dr inż. Andrzej Kamocki z Politechniki Białostockiej.

Modelowanie hydrologiczne w restytucji torfowisk. Doświadczenie z Mazowsza, Podlasia i Skandynawii zrelacjonował dr Mateusz Grygoruk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Po przerwie obiadowej mgr Adam Kapler z PANu Ogród Botaniczny, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, wygłosił wykład na temat Krioprezerwacji i namnażania in-vitro ginących oraz rzadkich roślin naczyniowych.

Dr hab. inż. Marcin Becher z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przedstawił przyczyny degradacji gleb organicznych po ich odwodnieniu.

Natomiast dotychczasową ochronę zagrożonych gatunków roślin na obszarze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego przedstawił dr hab. Paweł Marciniuk z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Na zakończenie zaproszeni goście udali się pod okiem przewodnika PTTK Pani Danuty Grodzkiej-Wojdyny, by dowiedzieć się historii dotyczącej miejsca, w którym odbywała się konferencja.

Drugi dzień poświęcony był zwiedzaniu miejsc cennych przyrodniczo objętych projektem czynnej ochrony zagrożonych gatunków roślin.  Przewodnikiem po terenie była Pani Ewa Sychut-Czapla z Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Uczestnicy mogli podziwiać skarpę widokową w miejscowości Szumin, rozległe łąki z  rzadkimi, zagrożonymi gatunkami roślin na Wywłoce, gdzie udało się zaobserwować żerującego bociana czarnego, rezerwat Wilcze Błota objęty programem czynnej ochrony. Następnie pokazane zostały osobliwości takie jak starodub łąkowy i wiele innych gatunków roślin i zwierząt na terenie enklawy korczewskiej.

Wszyscy zaproszeni goście otrzymali materiały konferencyjne oraz wydawnictwa MZPK.

pasek.png

{gallery}aktualnosci/nadbuzanski-park/2018-06-07-konferencja/zdjecia{/gallery}

Kategorie
Aktualności ChPK

Mój przyjaciel trzmiel – budujemy domki dla owadów w Prażmowie

Wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie zorganizowaliśmy warsztaty budowania domków dla owadów zapylających dla czwartoklasistów.

W warsztatach wzięło udział 60 uczniów klas czwartych. Wysłuchaliśmy prezentacji o pszczołach, dzikich owadach zapylających i innych pożytecznych owadach oraz poznaliśmy różne sposoby budowania hoteli dla zapylaczy. Z zebranych przez dzieci, nauczycieli i pracownice Chojnowskiego Parku materiałów skonstruowaliśmy domki dla owadów oraz specjalne domki dla trzmieli. Domki stanęły na trawniku przed szkołą, a dokoła zasadziliśmy przyniesione przez uczniów i nauczycieli nektarodajne rośliny, aby nasze zapylacze miały co jeść.

Serdecznie dziękujemy miejscowej Pani nauczycielce za pomoc w zorganizowaniu akcji!

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty edukacyjnej znajdującej się tu: https://parkiotwock.pl/edukacja-chpk

{gallery}aktualnosci/chojnowski-park/15-06-2018 moj przyjaciel trzmiel{/gallery}

Fot. Archiwum MZPK. MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty. 

Kategorie
Aktualności KPK

XXI Cross Rowerowy po Puszczy Kozienickiej

Już od 21 lat, w czerwcu na terenie Puszczy Kozienickiej odbywa się cross rowerowy. Organizatorem jest PSP nr 1 w Pionkach. Udział w crossie biorą czteroosobowe drużyny ze szkół pionkowskich i okolic. W tym roku były to jednak wyłącznie drużyny szkół z Pionek. Początek stanowi jazda na czas z przeszkodami.

Następnie wszystkie drużyny wyruszają w  20-sto kilometrową trasę. Po drodze każda z drużyn musi stanąć na punkcie kontrolnym i wykonać zadania przygotowane przez służby nadleśnictwa, straży pożarnej oraz Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Najwięcej punktów drużyny mogą uzyskać na punktach kontrolnych, najmniej punktowany jest czas przejazdu. Wiedza liczy się najbardziej. Mimo bardzo upalnej pogody wszystkim udało się sprawnie dojechać do mety na stawach koło Januszna. Zwycięską drużyną okazała się drużyna z PSP nr 1 w Pionkach.

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/Cross{/gallery} 

Kategorie
Aktualności MPK

Eko Piknik w Zakręcie

W sobotę 9 czerwca 2018 r. na Placu przy Kościele w Zakręcie odbył się „Eko Piknik”.

Organizatorem imprezy była Gmina Wiązowna oraz Gminny Ośrodek Kultury. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych uczestniczył w tym wydarzeniu i zaprezentował swoją działalność oraz ofertę edukacyjną i turystyczną na stoisku wystawienniczym. Jak zwykle przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych. Uczestnicy imprezy mogli pobawić się układając puzzle przyrodnicze, rozwiązując konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci i dorosłych, zagrać w grę koło fortuny. Każdy zainteresowany mógł sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą i otrzymać drobną nagrodę. Uczestnicy ciekawi turystycznych przygód na ścieżkach i szlakach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego otrzymali ulotki i foldery informacyjne.

{gallery}aktualnosci/mazowiecki-park/IMprezy/Ekopiknik zakret/2018{/gallery}

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski