05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności NPK

Łosie giną na bagnie Całowanie !!!

Niestety nadal są miejsca na Bagnie Całowanie (obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000), gdzie odnajdujemy miejsca nielegalnego pozyskiwania torfu. Powstałe w wyniku wydobycia torfu torfianki, okazały się śmiertelną pułapką dla trzech łosi: dwóch łoszaków i klępy. Pozostawione bez żadnych zabezpieczeń niewielkich rozmiarów dołki ok. 2/3 m o stromych brzegach były niewidoczne dla przemierzających łąki łosi. Wpadając do nich nie miały żadnych szans aby się wydostać, choć ślady na brzegach dołów świadczą o długiej walce. Zwierzęta konały przez wiele dni& Pokłady torfu w tym miejscu są naprawdę głębokie. Zerwanie wierzchniej warstwy, spowodowało odsłonięcie kilkumetrowego pokładu torfu, o dużym uwodnieniu i stopniu rozkładu. Ta odsłonięta #pulpa# o głębokości ok. 4 metrów, jest niebezpieczna zarówno dla zwierząt jak i dla ludzi.

 

Zespół Parków Krajobrazowych M,ChiB podjął kroki w celu zabezpieczenia dołów potorfowych wspólnie z Nadleśnictwem Celestynów , kołem łowieckim #Świerk# i Policją.

tekst Anna Janiak, zdjęcia Przemysław Skrzypiec – Nowak

Kategorie
Użytki ekologiczne BPK

Rozpoznanie rozmieszczenia i składu gatunkowego płazów na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazoweg

W obrębie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowane są liczne zbiorniki wodne, występujące w pewnym zgrupowaniach. Jest to pozostałość po ostatnim zlodowaceniu. Liczebność tych zbiorników jest szczególnie zaznaczona w północnej części Parku. Jednocześnie, zbiorniki te stanowią istotne siedliska dla populacji poszczególnych gatunków płazów. Badania w ramach opisywanego programu prowadzono od początku czerwca do końca września 2007 roku. Do prac terenowych zaangażowano dwoje członków Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody oraz cztery osoby z Międzywydziałowego Koła Biologów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego SGGW. Harmonogram prac przewidywał w pierwszej kolejności rejestrację płazów, których koniec pory godowej przypada na przełom maja i czerwca. W związku z tym wszystkie zbiorniki wodne były indywidualnie monitorowane przez uczestników badań.

W wyniku inwentaryzacji wykazano występowanie 13-gatunków płazów, spośród których najliczniej występowała żaba wodna, żaba trawna oraz ropucha szara. Wymienione trzy gatunki były dominującymi w obrębie całej batriachofauny wykazanej w Parku. Z pozostałych 10-gatunków żabę śmieszkę wykazano na 5 stanowiskach, kumaka nizinnego i traszkę zwyczajną
na 4 natomiast rzekotkę drzewną, ropuche paskówkę i grzebiuszke ziemną zaobserwowano na 3 stanowiskach. Jedynie po jednym stanowisku wykazano dla żaby moczarowej, żaby jeziorowej i traszki grzebieniastej. Najprawdopodobniej w przypadku żaby moczarowej zbyt późny okres przystąpienia do prac miał wpływ na efektywność rejestracji jej stanowisk, tym bardziej, że w ujęciu krajowym jest to gatunek stosunkowo często spotykany. Ale przystępujący najwcześniej do rozrodu. Również wyniki dotyczące liczby stanowisk traszki grzebieniastej wymagają weryfikacji w roku 2008, gatunek ten przystępuje z początkiem maja do rozrodu i jest to najdogodniejszy moment do inwentaryzacji tego gatunku na podstawie stwierdzania pojedynczych jaj składanych na roślinności wodnej.

W roku 2008 planuje się przystąpienie do pierwszych prac już od marca co powinno wpłynąć na istotne uzupełnienie danych o występowaniu i szacunkowej liczebności poszczególnych gatunków (termin rozpoczęcia prac uzależniony od tempa nadejścia wiosny).

Planuje się również kompletowanie dokumentacji fotograficznej płazów, która będzie stanowić istotne uzupełnienie szaty graficznej przygotowywanego w przyszłym roku opracowania broszurowego ?Płazy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego?

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski