05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Finał konkursu przyrodniczego „Pomagamy płazom”

W ubiegły piątek, tj. 25 listopada, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce – Letnisko odbył się finał konkursu przyrodniczego „Pomagamy płazom”. Do konkursu przystąpiły 8-osobowe drużyny uczniów, ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.

Uczestnicy konkursu mieli bardzo trudne zadanie, wymagające dużej wiedzy i zaangażowania. Głównym celem konkursu było zbieranie informacji o gatunkach płazów występujących w okolicy oraz monitorowanie miejsc wędrówek i rozrodu płazów. Każdy z zespołów powinien prowadzić obserwacje w sposób ciągły przez cały okres trwania konkursu, tj. od marca do września oraz dokumentować podejmowane działania. Jury na podstawie przysłanych sprawozdań i materiałów postanowiło przyznać 3 nagrody i 1 wyróżnienie:

I miejsce         – zespół uczniów z PSP w Augustowie, opiekun p. Ewa Paduszek

II miejsce       – zespół uczniów z PG nr w Kozienicach, opiekun p.Bożenna Szumlak i  p. Iwona Bitner

III miejsce      – zespół uczniów z PSP w Jaroszkach, opiekun p. Anna Winiarska

Wyróżnienie   – zespół uczniów z ZSO w Brzózie, opiekun p. Małgorzata Stępniewska

Zespół z PSP w Augustowie pod opieką Pani Ewy Paduszek okazał się bezkonkurencyjny już trzeci rok z rzędu. To oni najbardziej rzetelnie i systematycznie prowadzili obserwacje, zebrali doskonałą dokumentację prowadzonych działań zarówno w terenie jak i w szkole.

Wszyscy laureaci i ich opiekunowie otrzymali książeczki-malowanki „Poznajemy płazy Puszczy Kozienickiej” oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez WFOŚiGW w Warszawie. 

                 

„Pomagamy płazom” – organizacja IV edycji konkursu przyrodniczego na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.000,00 zł

Nagrody wręczali zaproszeni goście p. Zbigniew Jamróz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwoleń oraz  dr inż. Witold Strużyński z SGGW w Warszawie. Wszyscy goście i zebrani mogli wysłuchać krótkiego wykładu o pracach badawczych prowadzonych na terenie Kozienickiego Parku przez p. Witolda Strużyńskiego oraz równie ciekawej prezentacji przedstawionej przez studentkę SGGW p. Karolinę Śliwińską o chronionym gatunku ryby, różance.

Składamy serdeczne podziękowania panu Januszowi Stąporowi, Staroście Kozienickiemu oraz panu Mirosławowi Dziedzickiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  za możliwość zorganizowania tej uroczystości w jego szkole oraz bardzo ciepłe przyjęcie i ugoszczenie wszystkich finalistów i gości.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w 2012 roku.

 Powitanie gości przez p.Beatę Waluś i p.Mirosława Dziedzickiego

Gospodarze i zaproszeni goscie (od lewej): Mirosław Dziedzicki, dyr. ZSP w Garbatce-Letnisko, Robert Kowalczyk, Wójt Gminy Garbatka-Let., Zbigniew Jamróz, Nadleśniczy Nadl. Zwoleń, Witold Strużyński, SGGW w Warszawie, Karolina Śliwińska, studentka SGGW w Warszawie, Beata Waluś, kierownik ds. KPK

Uczestnicy finału, uczniowie i ich opiekunowie

Prelekcje p. Witolda Strużyńskiego

odczytanie protokołu

Nagrody ufundowane przez WFOŚiGW w Warszawie

Zwycięski zespół, uczniowie z PSP w Augustowie wraz z opiekunem p. Ewą Paduszek

II miejsce PG nr 1 w Kozienicach

III miejsce PSP w Jaroszkach

Wyróżnienie dla ZSO w Brzózie

Czynna ochrona płazów

Czynna ochrona płazów na obszarze Bagna Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka- II etap (2010 r.)

 

Czynna ochrona płazów w województwie mazowieckim prowadzona jest jedynie w obrębie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Od roku koncentruje się ona w obrębie niezwykle cennego przyrodniczo obszaru jakim jest Bagno Całowanie. Tereny te od 2007 roku zostały włączone do obszaru europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 o nr PLH 140001, bagno to jest jedynym obszarem wodno-błotnym na Nizinie Mazowieckiej zachowanym w układzie typowego torfowiska niskiego. Niestety cały ten obszar jest zagrożony. Ogromna ilość czynników związanych z antropopresją, takich jak – postępująca zabudowa terenów przyległych, nielegalne, rabunkowe pozyskiwanie złóż torfu wpływaja na bezpośredni zanik wszystkich gatunków płazów Bagna Całowanie.

 

Podstawowym celem zadania jest przystąpienie do wylęgu i podchowu w sztucznych warunkach dwóch gatunków płazów – traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego. Oba gatunki zostały uznane przez Unię Europejską jako szczególnie cenne i zostały wpisane do Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej UE. W pracach dotyczących wylęgu i podchowu obu gatunków płazów zostaną wykorzystane zestawy 40 akwariów wyposażonych w system napowietrzania i regulowanego oświetlenia. W akwariach zostały umieszczone jaja traszki grzebieniastej (30 akwarii) oraz skrzek kumaka nizinnego (10 akwarii). Etapy powyższego zadania przebiegały w następujący sposób.

 

 • Rozstawienie wzdłuż szlaków komunikacyjnych barier dla płazów
 • Pobór jaj traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego z naturalnych zbiorników wodnych
 • Transport jaj do laboratorium Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych
 • Wylęg jaj
 • Podchów larw w sztucznych warunkach
 • Pogłębienie zbiorników wodnych
 • Wypuszczenie wyhodowanych osobników do swoich macierzystych zbiorników

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków – 2010 r.

W 2010 r. na terenie Ośrodka rehabilitacji ptaków prowadzonego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych przebywało 11 osobników należących do 5 rzędów i 6 gatunków. Ptaki dostarczone zostały przez okolicznych mieszkańców bądź znalezione przez pracowników Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Część w liczbie 4 osobników przekazana została przez Ptasi Azyl z powodu przegęszczenia w swoim Ośrodku.

 

Podawany pokarm dla ptaków drapieżnych stanowiły pisklęta kury domowej zaś dla reszty pokarm w postaci nasion zbóż, prosa, słonecznika i grochu. Podsumowując: wypuszczono 2 osobniki, 1 osobnik padł, 2 przekazano do „Azylu dla Ptaków” w Warszawie w celu zapewnienia specjalistycznej opieki weterynaryjnej oraz 6 osobników nadal przebywa w Ośrodku rehabilitacji ptaków w Otwocku.

 

Tabela rekonwalescentów w Ośrodku w roku 2010

 

 

Lp.

Rząd

Gatunek

Liczba osobników.

Wiek

Dalsze losy

 

1

 

Szponiaste Falconiformes

myszołów Buteo buteo

4

adult.

Osobniki przekazane przez Azyl dla ptaków z Warszawskiego ZOO marzec 2010 (nadal przebywają w Ośrodku)

myszołów Buteo buteo

adult.

myszołów Buteo buteo

adult.

myszołów Buteo buteo

adult.

2

Sowy
Strigiformes

Uszatka
 Asio otus

1

adult.

1 osob. nadal przebywa w ośrodku(od 2008r.).

 

3

 

Sowy
Strigiformes

 

puszczyk
Strix aluco

1

adult.

osob. nadal przebywający w ośrodku(od 2008r.)

puszczyk
Strix aluco

1

Juv.

Osobnik przekazany z powodu zbyt młodego wieku do Ptasiego Azylu w Warszawie

 

4

 

Jastrzębiowate

Accipitriformes

 

Krogulec Accipiter nisus

 

1

 

Adult.

Osobnik ze złamanym skrzydłem przekazany do Ptasiego Azylu

 

5

 

Jerzykowe

Apodiformes

Jerzyk

Apus apus

1

Juv.

Osobniki po rekonwalescencji i osiągnięciu odpowiedniego wieku wypuszczone

Jerzyk

Apus apus

1

Juv.

6

Wróblowe Passeriformes

Drozd śpiewak Turdus philomelos

1

adult.

Osobnik w wyniku odniesionych obrażeń padł

 

 

Szlakiem Wsi Mazowieckich

Długość trasy: 23,6 km

Czas przejazdu: ok. 4 godzin. (uwzględniając postoje na punktach dydaktycznych, trzeba doliczyć jeszcze ok. godzinę)

Wiek uczestników: od VI klasy SP

Dojazd/Powrót – PKP Celestynów / PKP Chrosna

Dostępna od późnej wiosny do jesieni

 

Ścieżka zarówno dla rowerzystów jak i wytrwałych turystów indywidualnych bądź zorganizowanych grup. Ścieżka wiedzie z Celestynowa do Karpisk przez malownicze wsie takie jak Regut i Ponurzyca z tradycyjna zabudową. Wiedzie także przez obszar Bagna Całowanie, terenu włączonego do sieci Natura 2000. Obszar ten od lat jest znany przyrodnikom, jako ostoja zagrożonych gatunków zwierząt i siedlisko cennej flory. Poza wartościami przyrodniczymi, obszar Bagna Całowanie ma też znaczenie archeologiczne – na jednej z wydm odkryto liczne ślady pobytu łowców reniferów z epoki lodowej. Na terenie Bagna Całowanie znajduje się wieża widokowa, która umożliwia podziwianie ptaków podczas wiosenno-jesiennych wędrówek. Przez teren ten biegnie także ścieżka przyrodnicza „13 błota stóp”.

 

 

Na trasie znajduje się 13 punktów dydaktycznych:

    1. Celestynów
    2. Wieś Lasek – zadrzewienia śródpolne
    3. Pomnikowe dęby
    4. Rozpoznawanie roślin
    5. Krogulec
    6. Regut
    7. Jeżyny
    8. Ogławianie wierzb
    9. Bocian biały
    10. Ponurzycka legenda
    11. Łowiectwo
    12. Śródleśne torfowiska
    13. Życie martwych drzew

 

Opisy trasy do ściagniecia: dokument w formacie pdf

Celestynowskie rezerwaty

Długość trasy: 14,3 km

Czas przejazdu: ok. 150 min. (uwzględniając postoje na punktach dydaktycznych, trzeba doliczyć jeszcze ok. 90 min)

Wiek uczestników: od V klasy SP

Dojazd/Powrót – PKP Celestynów

Dostępna od późnej wiosny do jesieni

 

Ścieżka wiedzie wokół malowniczo położonej miejscowości Celestynów, otoczonej przez kompleks lasów z 3 rezerwatami przyrody, tj. Grądy Celestynowskie, Bocianowskie Bagno i Żurawinowe Bagno. Ścieżka wiedzie przez wieś Skorupy, kultywującą folklor kołbielski. Początek i koniec ścieżki znajduje się przy stacji PKP w Celestynowie.

 

  

 

Na trasie znajduje się 11 punktów dydaktyczych:

    1. Pomnik Bohaterów „Akcji Celestynów”
    2. Historia i przyroda Gminy Celestynów
    3. Nadleśnictwo Celestynów
    4. Pomnik Bohaterów Akcji z 11 na 12 grudnia 1943 roku
    5. Rezerwat przyrody „Grądy Celestynowskie”
    6. Rezerwat przyrody „Bocianowskie Bagno”
    7. Gajówka Goździk
    8. Wieś Skorupy
    9. Wydma „Biała Góra”
    10. Rezerwat przyrody „Żurawinowe Bagno”
    11. Celestynów

 

Przez Lasy Celestynowsko-Otwockie

Długość trasy: 10 km

Czas przejazdu: ok. 110 min.

Wiek uczestników: od V klasy SP

Dojazd/Powrót – PKP Celestynów / 2,5 km do PKP Śródborów, 4 km do PKP Otwock

Dostępna cały rok

 

Początek ścieżki znajduje się na stacji PKP w Celestynowie, ścieżka wiedzie przez kompleks borów celestynowsko – otwockich i ukazuje cenne historycznie zabytki oraz miejsca pamięci z okresu międzywojennego i II Wojny Światowej. Zakończenie ścieżki przy ośrodku edukacyjno-muzealnym „Baza Torfy”, w który można zwiedzić ciekawą wystawę przyrodniczą.

 

 

Na trasie znajduje się 11 punktów dydaktycznych:

 

I.       Pomnik Bohaterów Akcji Celestynów
II.      Historia i przyroda Gminy Celestynów
III.     Nadleśnictwo Celestynów
IV.     Pomnik Bohaterów Akcji z 11 na 12 grudnia 1943 roku
V.      Rezerwat przyrody „Grądy Celestynowskie”
VI.     Cegielnia
VII.    Schronisko dla bezdomnych zwierząt
VIII.   Ekoton łąka-las
IX.     Biała Góra
X.      Rezerwat przyrody „Na Torfach”
XI.     Ośrodek edukacyjno-muzealny „Baza Torfy”

 

Wśród borów

Długość trasy: 12,4 km

Czas przejazdu rowerem: ok. 2 godzin, uwzględniając postoje na punktach dydaktycznych należy doliczyć jeszcze ok. 1,2 godziny.

Wiek uczestników: od VI klasy SP

Dojazd: PKP Śródborów, prywatne linie autobusowe.
Dostępna od późnej wiosny do jesieni

 

Ścieżka zarówno dla rowerzystów, jak i piechurów, turystów indywidualnych bądź zorganizowanych grup. Trasa ścieżki rozpoczyna się w Otwocku na stacji kolejowej Śródborów, skąd przechodzi w obszar borów sosnowych, na skraj rezerwatu „Pogorzelski Mszar”. Na trasie można zobaczyć takie gatunki roślin, jak sosna banksa, sosna wejmutka, a poprzez różnowiekowe drzewostany zapoznać się ze struktura lasu oraz poznać poszczególne etapy życia lasu. W swoim biegu szlak przecina koryto strumienia Pogorzelska Struga, dalej prowadzi „Czerwoną Drogą” obok niemieckich schronów powojennych, a kończy przy ośrodku edukacyjno-muzealnym „Baza Torfy”, w który można zwiedzić ciekawą wystawę przyrodniczą.

 

 

Na trasie znajduje się 13 punktów dydaktycznych:

     1. Śródborów
     2. Bory
     3. Sosna
     4. Sukcesja
     5. Wydma
     6. Pogorzelska Struga
     7. Pomnik żołnierzy AK
     8. Etapy życia lasu
     9. Sosna banksa
     10. Fortyfikacje
     11. Sosna wejmutka
     12. Ols
     13. Nietoperze

 

 

 

 Opis trasy do ściągnięcia: dokument w formacie pdf

Łabędzim szlakiem

Długość trasy: 1,2 km
Czas przejścia: ok. 40 min.
Wiek uczestników: od I klasy SP

Dojazd – z Otwocka czarnym szlakiem, albo leśną drogą będąca przedłużeniem ul. Andriolliego w Otwocku, z Celestynowa przyrodniczą ścieżką rowerową „Przez lasy Celestynowsko-Otwockie”

Dostępna cały rok

 

Piesza ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza przy Ośrodku edukacyjno-muzealnym „Baza Torfy”. Wiedzie przez uroczysko torfowe, jeden z najpiękniejszych zakątków MPK. Obszar ten skupia chronione gatunki zwierząt, roślin i ptaków. Jest doskonałym miejscem na spacery i odpoczynek na łonie natury.

 

 

Na ścieżce umieszczone są następujące punkty dydaktyczne:

       1. Rezerwat „Na Torfach”
       2. Mrowisko
       3. Drzewa
       4. Ptaki leśne
       5. Zwierzęta leśne
       6. Las, jako ekosystem
       7. Jezioro „Torfy”
       8. Zakazy w rezerwatach przyrody
       9. Bór suchy
       10. Mchy i porosty

  

Ścieżka przyrodnicza Huta Gruszczyno – Treblinka

Gmina: Stoczek, Miedzna, Kosów Lacki

Długość: 31 km

Dojazd: PKS z Węgrowa lub Sadownego – przystanek: Huta Gruszczyno

droga

Ścieżka przyrodnicza „Huta Gruszczyno – Treblinka” jest kontynuacją ścieżki przyrodniczej „Jeziorka Kałęczyńskie”. Ścieżka „Jeziorka Kałęczyńskie” jest ścieżką typowo przyrodniczą przebiegającą w leśnych kompleksach i wśród urokliwych jeziorek dystroficznych. Dalsza część trasy oprócz aspektu przyrodniczego zawiera również element krajoznawczy, ukazując nie tylko bogactwo przyrodnicze lecz także piękno mazowieckiej wsi. Przystanek docelowy Treblinka jest znanym miejscem martyrologii i cierpienia wielu tysięcy ludzi.

 

Spotkasz imponujące pomniki przyrody. Zachwycisz się krajobrazem.

 

 

ropucha

 

obserwacje w terenie

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski