05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: ludwikryncarz@wp.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

śnieżyczka
wawrzynek
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
04 Starania o potomstwo w Woli Dobieskiej - maj 2020 - fot M.Siuta arch.MZPK
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Ważki i motyle – podsumowanie spaceru dla rodzin

W sobotę, 3 czerwca, na terenie Górek Szymona w Piasecznie odbyły się warsztaty współorganizowane przez Centrum Kultury w Piasecznie i Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.

Warsztaty o tematyce entomologicznej poprowadzone zostały przez pracowników Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Do chwytania ważek i motyli uczestnicy otrzymali specjalne sieci entomologiczne. Schwytane owady umieszczaliśmy w pojemniczkach zaopatrzonych w szkło powiększające.

Napotkaliśmy zarówno ważki równoskrzydłe jak i różnoskrzydłe. Najwięcej obserwowaliśmy tężnic wytwornych oraz pióronogów zwyczajnych. Na roślinności nadwodnej siadały również tandemy łątek dzieweczek. Udało się nam napotkać nawet jedną parę chronionej straszki północnej. Na piaszczystych plażach przysiadywały samce i samice lecichy pospolitej. Jednego osobnika udało nam się nawet złapać i obejrzeć z bliska.

Ze względu na pogodę motyle dzienne nie latały zbyt licznie. Jednemu z uczestników udało się jednak złapać samicę czerwończyka uroczka, a później napotkaliśmy samca modraszka ikara. Wśród pokrzyw i innej roślinności rosnącej przy ścieżce zaobserwowaliśmy rozszczepkę, najprawdopodobniej śniciankę oraz pięknie ubarwioną przezierkę pokrzywiankę. Na niskiej roślinności ukrywał się za dnia malutki nocny motyl, przedstawiciel rodziny zwójkowatych.

Uczestnicy nie poprzestali na obserwacji ważek i motyli. Udało im się schwytać również chrząszcza – ogrodnicę niszczylistkę oraz pająka nadwodnego – kwadratnika.

Na koniec uczestnicy otrzymali publikację MZPK o motylach dziennych oraz naklejki przedstawiające czerwończyka nieparka.

Dziękujemy Centrum Kultury za zaproszenie oraz uczestnikom za udział.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Ogłaszamy konkurs „Poznaj Chojnowski Park Krajobrazowy”

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem „Poznaj Chojnowski Park Krajobrazowy”. Konkurs finansowany jest przez Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Piaseczno.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu piaseczyńskiego.

Konkurencje konkursowe:

Kategoria klas I-III (indywidualna):  wykonanie kolażu fotografii pt. „Atrakcje Chojnowskiego Parku Krajobrazowego”. Praca może ale nie musi mieć tytuł. Zdjęcia mogą dotyczyć atrakcji przyrodniczych, krajobrazowych, architektury i ewentualnie innych.

Kategoria klas IV-VI (indywidualna): stworzenie dziennika obserwacji wybranego fragmentu CHPK lub jego otuliny. Wybrany fragment musi znajdować się w miejscu powszechnie dostępnym, przede wszystkim poza wnętrzami rezerwatów przyrody, chyba że  będzie leżał wzdłuż szlaku turystycznego lub ścieżki edukacyjnej. Obserwujemy przyrodę „ożywioną”: ptaki, owady, rośliny, grzyby i „nieożywioną”: wiatr, wilgotność, ilość słońca,  kałuże, itp.

Kategoria klas VII-VIII (2-osobowa): stworzenie krótkiego questu po terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i/lub otuliny. Tematyka może być krajobrazowa / turystyczna / zabytkowa / jednak musi zawsze chociaż trochę wspominać o treściach przyrodniczych lub krajobrazowych.

Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesłać w formie skanu na adres edukacjachpk@parkiotwock.pl do dnia 18.09.2022, a prace dostarczyć do siedziby Parku do dnia 09.10.2022.

Regulamin, kartę zgłoszeniową wraz z RODO oraz formularz RODO dla 3 najlepszych prac wybranych przez szkołę na etap parkowy znajdują się w załącznikach pod artykułem.

1. Regulamin konkursu

2. Formularz zgłoszeniowy

3. RODO nauczyciele

4. RODO uczestnicy

5. Instrukcja wykonania questu

 

 

 

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Majowe kontrole gniazd bociana białego w ChPK

W dniu 17 maja odwiedziliśmy bociany białe, które mają gniazda na terenie Parku oraz w jego otulinie i jej sąsiedztwie. Co roku kontrolujemy lęgi bocianów białych które żerują na Chojnowskich łąkach.

Bocian biały jest niezbędnym elementem krajobrazu Polskiej wsi. Pomimo, że Chojnowski Park Krajobrazowy położony jest na granicy ze stolicą Polski, tutaj też bociany znajdują dla siebie miejsce do gniazdowania i zdobywania pokarmu. W niedalekim otoczeniu gniazda muszą znajdować się tereny zasobne w bezkręgowce, płazy, gady, ptaki i drobne ssaki, które rodzice łapią i przynoszą swoim młodym.

Na kontrolowanym przez nas terenie istnieje około 30 gniazd i platform które są w różnym stopniu wykorzystywane przez bociany. Wiele jest platform które do tej pory nie zainteresowały ptaków i pozostają puste.

W ubiegłym roku stwierdziliśmy udane lęgi w 10 gniazdach bocianów białych. Podczas majowych kontroli zaobserwowaliśmy bociany wysiadujące jaja w 15 gniazdach. W lipcu sprawdzimy ile lęgów było udanych i ile młodych zdolnych do lotu będzie w danym gnieździe.

Para opiekująca się jajami podczas deszczowego majowego dnia (fot. K. Kozłowska, arch. MZPK)

Na młode czeka wiele niebezpieczeństw. Jednym z nich są wykorzystane przez bocianich rodziców materiały do budowy gniazda pochodzenia antropogenicznego… czyli np. siatki foliowe. Gdy młode już zaczynają opuszczać gniazdo mogą za to paść ofiarą porażenia prądem w wyniku kontaktu z niezabezpieczonymi sieciami elektrycznymi.

Fot. Archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Majowe kontrole stanowisk zimorodka w ChPK

Po połowie maja pracownicy Parku wykonali monitoring stanowisk lęgowych zimorodka Alcedo atthis w Chojnowskim Parku Krajobrazowym.

Zimorodek gniazduje w nadwodnych skarpach, gdzie drąży norki, w których składa zazwyczaj około 6 jaj. Jaja wysiadywane są 3 tygodnie, po czym kilka tygodni zajmuje parze opieka nad potomstwem.

Skarpa przy rzece Jeziorce (fot. P. Fabijański)

Pracownicy Parku odwiedzili 6 stanowisk na rzece Jeziorce, gdzie znajdowały się odpowiednie skarpy lub obserwowali lęgi w ubiegłym sezonie. W trzech norach stwierdzili po trzy młode, którym rodzice donosili pokarm. W jednym przypadku możliwe, że w sąsiedztwie znajdowała się norka zimorodka lub młode wyleciały już z gniazda, gdyż obserwowany był osobnik często przemieszczający się wzdłuż rzeki.

Zimorodek w pobliżu norki (fot. K. Kozłowska, arch. MZPK)
Użytkowana przez zimorodki norka (fot. P. Fabijański)
Młode zimorodki w norce (fot. K. Kozłowska)

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym, w związku ze znaczną penetracją terenu przez ludzi, zagrożeniem dla zimorodka jest niewystarczająca ilość ustronnych miejsc do gniazdowania. Oprócz skarp, zimorodek potrzebuje zadrzewionych brzegów zacieniających wodę oraz umożliwiających czatowanie na ryby, czystej i przejrzystej wody oraz obecności pokarmu – niewielkich ryb.

Monitoring został przeprowadzony na podstawie zgody wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie z ograniczeniem niepokojenia ptaków do minimum.

Fot. Archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Wyniki Chojnowskiego powiatowego konkursu wiedzy przyrodniczo-leśnej!

Z przyjemnością informujemy, iż rozstrzygnęliśmy Chojnowski Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej który odbywa się pod hasłem „Gatunki Obce i Inwazyjne w Lasach Chojnowskich”! Wyniki można pobrać w poniższym artykule.

Finał odbył się dnia 27 maja 2023 w Centrum Edukacyjno -Multimedialnym w Piasecznie. Serdecznie dziękujemy za udostępnienie oraz przygotowanie nam sali na finał.

Do finału zakwalifikowało się 52 uczniów z 14 szkół w kategorii klas IV-VI oraz 52 uczniów z 16 szkół w kategorii klas VII-VIII.

W kategorii klas IV-VI zwyciężyli:

Miejsce I – Dominika Broda

Miejsce II – Krzysztof Gołaszewski

Miejsce III – Alicja Jaroń

Miejsce III – Mikołaj Hulanicki

Wyróżnienia

Aleksander Chrobot

Krzysztof Jaszczura

Igor Gacek

Wojciech Warmiak

Małgorzata Grzewińska

W kategorii klas VII-VIII zwyciężyli:

Miejsce I – Kacper Gmyrek

Miejsce II – Zofia Kotowska

Miejsce III – Paulina Bielańska

Wyróżnienia

Antonina Grobelna

Emilia Wręga

Antoni Flis

Julia Frydryszak

Maja Cicha

Punktacja w poszczególnych kategoriach:

Chojnowski Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej – wyniki klasy IV-VI

Chojnowski Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej – wyniki klasy VII-VIII

Tegoroczny konkurs w kategorii II dla VII i VIII klas został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Kuratorium Oświaty w Warszawie w 2023, co oznacza, iż za 3 pierwsze miejsca można uzyskać wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Fundatorami nagród w konkursie są Gmina Piaseczno oraz Nadleśnictwo Chojnów.

Zwycięzcom, wyróżnionym oraz wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy Wam oraz Nauczycielom a także motywującym Was Rodzicom za ogrom pracy, jaki włożyliście w przygotowanie się do trudnego finału.

Nagrody oraz dyplomy zostaną przez nas dostarczone do szkół przed końcem roku szkolnego.

Fot. Archiwum MZPK

MZPK nie zezwala na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Zapraszamy na spacer dla rodzin – ważki i motyle!

Zapraszamy w sobotę, 3 czerwca, na spacer poświęcony ważkom i motylom. Motyle są delikatne i pełne gracji, ważki popisują się zwinnością i szybkością. Podczas spaceru poznamy bliżej te dwie grupy latających owadów. Dowiemy się: jak zdobywają pokarm, jak zmieniają się z wiekiem i co robią w czasie zimowych miesięcy. Sprawdzimy jakie gatunki motyli i ważek można spotkać przy Górkach Szymona i nad rzeką Jeziorką.

Zajęcia poprowadzone zostaną przez pracowników Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Wydarzenie jest organizowane wspólnie z Centrum Kultury w Piasecznie.

Aby się zapisać prosimy wejść na stronie Centrum Kultury – tutaj.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Spotkanie z ” Łowcą Obcych”

W sobotę 13 maja w uroczysku „Zimne Doły” nad stawami w Żabieńcu odbyło się spotkanie uczestników finałowego etapu konkursu powiatowego „Gatunki Obce i Inwazyjne w Lasach Chojnowskich” z „Łowcą Obcych” panem Rafałem Maciaszkiem z katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW. Dzieci dowiedziały się co to są  inwazyjne gatunki obce, skąd się wzięły, jakie zagrożenia stwarzają dla rodzimej przyrody. Usłyszały o metodach walki z inwazjami w środowisku naturalnym i istnieniu ośrodków dla odłowionych z natury lub niechcianych w hodowli domowej osobników gatunków inwazyjnych. Wielką atrakcją była możliwość zobaczenia bardzo rzadkiego rodzimego gatunku raka szlachetnego, gatunku zagrożonego wyginięciem między innymi z powodu wypuszczenia do środowiska inwazyjnych gatunków raków. „Łowca” nauczył też dzieci rozróżniania rodzimych od inwazyjnych raków swoją autorską metodą „rozpoznawanie przez głaskanie”. Dzieci dotykały wylinki raków dowiadując się na jakie elementy zwracać uwagę przy oznaczaniu gatunków. Spotkanie odbyło się w trzech turach.  W warsztatach wzięło udział około 50 dzieci oraz kilkunastu zainteresowanych nauczycieli i rodziców.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Dzieci ze szkoły „Eureka” poznają przyrodę Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

W kwietniu i maju przeprowadziliśmy cykl zajęć w szkole „Eureka” w Zalesiu Górnym.  Na warsztatach tematycznych dzieci z klas II i III zapoznały się z różnymi formami ochrony przyrody na terenie parku i otrzymały wiadomości  niezbędne im do wykonania dalszych prac indywidualnych na ten temat. Rozmawialiśmy tez o ptakach żyjących w parku i odbyliśmy krótki spacer z lornetkami po pięknym zalesionym otoczeniu szkoły. na koniec zwróciliśmy uwagę dzieci na bezpieczne dla środowiska metody obserwacji dużych i małych dziko żyjących zwierząt. Przeprowadziliśmy naukę o szukaniu i odczytywaniu tropów i śladów zwierząt w naturze w tym, cieszącą się szczególnym zainteresowaniem: jak odróżnić  tropy psa i wilka.

Zdjęcia Katarzyna Kozłowska MZPK

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Obserwacje ptaków w Żabieńcu i Zalesiu Górnym

W dniu 9 maja wybraliśmy się na obserwacje ptaków razem z klasą 6C ze Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym.  Dzieci zaznajomiły się ze metodami bezpiecznego dla ptaków zachowania i poruszania się w terenie, oraz ze specyfiką działania mocno przybliżającej lunety obserwacyjnej.  Na koncie mamy pierwsze w tym roku stwierdzenie czapli białej na Stawach w Żabieńcu. Widzieliśmy na nich też: czaple siwe, kormorany, łabędzie nieme, krzyżówki, gągoły, łyski, rybitwy rzeczne, mewy białogłowe i sporo niewielkich ptaków śpiewających. Uczestnicy dowiedzieli się jak rozróżnić  mewy od rybitw w locie, oraz jak istotną rolę w ornitologii ma rozpoznawanie głosów ptaków i nauczyli się jak brzmi charakterystyczny śpiew trzciniaka.

Zdjęcia Paweł Fabijański i Paweł Fabijański archiwum  MZPK

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Wizyta gości z Hiszpanii w Chojnowskim PK

W dniu 26 kwietnia br. w zajęciach edukacyjnych w Chojnowskim Parku Krajobrazowym wzięli udział uczestnicy programu Erasmus+. W zajęciach dotyczących płazów pod opieką Pani Iwony Warmiak uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym im. Wspólnej Europy oraz przebywający w Polsce w ramach rewizyty uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Benacazón w Hiszpanii.

Gmina Piaseczno uzyskała akredytację w ramach wniosków złożonych do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Koordynatorką projektu jest Pani Konika Sochocka-Kukiełka, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym.

W ubiegłym roku w ramach wizyty uczniowie z Hiszpanii odwiedzili Zimne Doły, gdzie pracownik Parku przeprowadził zajęcia dotyczące roślin jadalnych oraz czym żywią się w lesie zwierzęta.

Goście z Hiszpanii spędzili w Polsce tydzień, a ponieważ projekt HURRY UP! realizowany w ramach akredytacji dotyczy ekologii i ochrony środowiska w środę, 26 kwietnia, uczestnicy korzystali z warsztatów o tematyce przyrodniczej. Młodzież badała jakość wody, korzystała z tężni solankowej w Konstancinie-Jeziornie, a także odbyła zajęcia z pracownikami Chojnowskiego Parku.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jakie płazy występują na terenie Parku oraz jakie gatunki są przenoszone przez drogę w ramach „Akcji Żaba”. Zobaczyli na własne oczy czemu prowadzenie akcji ochrony płazów jest tak istotne. Pod opieką nauczycieli i pracowników Parku młodzież przeniosła przez ruchliwą drogę płazy schwytane do pojemników wkopanych wzdłuż barierek.

Zdjęcia: Paweł Fabijański, arch. MZPK.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski