05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

STOP – WIDZISZ POŻAR ALARMUJ!

Z przykrością informujemy Państwa o pożarze, który miał miejsce na terenie obszaru NATURA 2000 o nazwie Łąki Soleckie (KOD: PLH14055), gmina Góra Kalwaria (mapa). Z naszych ustaleń wynika iż do pożaru doszło w wyniku umyślnego lub nieumyślnego zaprószenia ognia. Na terenie powiatu piaseczyńskiego znajdują się trzy obszary Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły, Stawy w Żabieńcu i Łąki Soleckie. Dwa ostatnie spośród wymienionych znajdują się na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Całkowita powierzchnia Łąk Soleckich, uznanych jako obszar NATURA 2000 to 222,1 hektara. Jest to zarówno stanowisko występowania wielu gatunków ptaków, jak również płazów, gadów, ssaków, ryb i bezkręgowców. To właśnie ta ostania grupa jest najbardziej narażona na zagrożenia wynikające z pożarów. Na Łąkach Soleckich znajdują się m.in. dwa gatunki z rodziny poczwarówkowatych, tj. poczwarówka zwężona (Vertigo angustior) oraz poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana). Oba gatunki zostały wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, jako zagrożone wyginięciem, jak również znajdują się one w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, jako gatunki szczególnie cenne dla całej Unii Europejskiej. Są to małe, mierzące zaledwie ok. 2 mm ślimaki, których środowiskiem życia są właśnie tereny podmokłe, porośnięte wysoką roślinnością szuwarową. W tym przypadku, właśnie te tereny Łąk Soleckich zostały w największym stopniu dotknięte pożarem.

Warto przypomnieć, że wypalanie traw do dnia dzisiejszego jest uznawane za tanią i łatwą metodę pozbycia się chwastów i ich nasion. Niestety w bardzo dużej ilości przypadków doprowadza to do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia, co mogło mieć również miejsce w przypadku pożaru na Łąkach Soleckich. Niestety skutki takiego działania są katastrofalne dla fauny i flory dotkniętej pożarem. Pamiętajmy, że ogień oprócz chwastów niszczy również rośliny pożyteczne, jak również stanowi śmiertelne zagrożenie dla zwierząt, głównie tych małych – żyjących w glebie oraz tych, które przed ogniem nie potrafią uciec. Dodatkowo wypalanie traw stanowi bezpośrednio zagrożenie dla gniazd ptasich znajdujących się w zadrzewieniach lub zakrzewieniach występujących na łąkach. Śmiało można powiedzieć, że działanie takie stanowi akt wandalizmu, który doprowadzić może do degradacji ekosystemów.

Przypominamy, że zgodnie z prawem WYPALANIE TRAW W POLSCE JEST NIELEGALNE, a zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu lub grzywny.

Pamiętajmy, nie bądźmy obojętni, gdy ktoś wypala łąki (trawę). WIDZISZ POŻAR – ALARMUJ. Wystarczy, że zadzwonisz pod numer alarmowy 112.

 

Łąki SoleckiePogorzelisko na Łąkach Soleckich


Łąki Soleckie

Zniszczenie brzegów stawów na Łąkach Soleckich


Łąki Soleckie

Spalona sosna na Łąkach Soleckich


Łąki Soleckie

Pożar może doprowadzić do degradacji ekosystemu


Łąki Soleckie

Zniszczenie roślinności szuwarowej na Łąkach Soleckich


Łąki Soleckie

Pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko


Łabędź niemy

Łabędź niemy (Cygnus olor) na Łąkach Soleckich


WIDZISZ POŻAR ALARMUJ – TEL. 112 LUB 998


Publikacja

„Płazy i gady Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych” 

 

W roku 2011 dzięki dofinansowaniu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, udało się wydać kolejną publikacje opisujących faunę Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Ta fascynująca publikacja daje nam możliwość poznania płazów i gadów występujących na terenie pięciu Parków wchodzących w skład Zespołu.

 

Dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wspieranie tego typu działań służących edukacji ekologicznej.

 

 

Edukacja w Chojnowskim Parku Krajobrazowym wciąż trwa

W dniu 21 marca do naszego parku nadeszła wiosna. Wskazuje na to zarówno temperatura, jak i powoli budzące się do życia zwierzęta i rośliny. Można spotkać już pierwsze płazy, a miejscami widać powoli kwitnące zawilce. Jest to dobry moment, aby przypomnieć o naszej ofercie edukacyjnej, którą staramy się przez cały czas dopasowywać do Państwa potrzeb.

W ramach działalności edukacyjnej pracownicy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzają na życzenie nauczycieli prelekcje dotyczące walorów przyrody i sposobów jej ochrony. Tematykę zajęć oraz czas trwania każdorazowo dostosowujemy do wymagań pedagogów.  Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak również wychowanków szkół specjalnych.

W związku z rozpoczynającą się migracją płazów zachęcamy uczniów do poznania krajowej herpetofauny, prowadząc prelekcje pt. „Płazy i gady Polski”. Zajęcia, podczas których prezentujemy m.in. głosy godowe płazów, mogą być szczególnie ciekawe dla uczniów klas o profilu przyrodniczym. Pierwsze wiosenne prelekcje przeprowadziliśmy w Gimnazjum nr 1 w Piasecznie i w Szkole Podstawowej w Głoskowie, w trakcie której uczniowie wykazywali niezwykłe zainteresowanie krajowymi gatunkami płazów i gadów. W ostatnich dniach przeprowadziliśmy również prelekcję w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach, w trakcie której dzieci i młodzież uzyskały wiedzę z zakresu zasad bezpiecznego poruszania się po lesie. Głęboko wierzymy, że informacje dotyczące fauny i flory występującej na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego umożliwią im poznanie piękna otaczającej przyrody.

 

prelekcjaPrelekcja dotycząca płazów i gadów Polski w Gimnazjum nr 1 w Piasecznie


prelekcja

Prezentacja multimedialna „Płazy i gady Polski”


prelekcja

Prelekcja w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach

 

prelekcja

Prezentacja dotycząca form ochrony przyrody

 

Ponownie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszej oferty zajęć terenowych, które mogą zostać przeprowadzone m.in.  na odnowionych w tym roku ścieżkach dydaktycznych. Ścieżka edukacyjna „Lasy Konstancińskie” znajduje się na południu Konstancina – Jeziornej, przy ulicy Od Lasu. Prowadzi ona przez ciekawe tereny leśne, w tym przez rezerwat leśny „Obory”. Druga ze ścieżek – „Gonna Sosna” znajduje się na południe od Jazgarzewa, przy drodze wojewódzkiej nr 722. Na jej trasie znajduje się wiele ciekawych obiektów przyrodniczych i historyczno-kulturowych, m.in. cmentarz żołnierski z 1915 roku, zatopiony las oraz dwa rezerwaty przyrody „Las Pęcherski” i „Biele Chojnowskie”. Podczas zajęć edukacyjnych zarówno dzieci, jak i młodzież mogą poznać las, dowidzieć się więcej o jego mieszkańcach, o tym, jak należy się zachowywać w lesie oraz w jaki sposób korzystać z jego dobrodziejstw.

Propozycje tematów zajęć stacjonarnych zamieszczone zostały w dziale „edukacja”. Zajęcia terenowe dopasujemy specjalnie do Państwa wymagań. Serdecznie zapraszamy do kontaktu e-mailowego: edukcajachpk@parkiotwock.pl lub telefonicznego pod numerem 22 754 51 00.

 

Współpraca z Instytutem Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Finał konkursu o „Lasach Mazowsza”

Dnia 19 marca 2012 roku w sali konferencyjnej Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu o „Lasach Mazowsza” realizowanego w ramach projektu pn. „Wyczuj puls Mazowsza” organizowanego przez Zespół Szkół nr 78 im. Ewy Szelburg- Zarembiny w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka we współpracy z Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych oraz Biurem Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

 

Celem konkursu było wybranie logo i nazwy ścieżki przyrodniczej, która zostanie utworzona na terenie Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, z której będą mogli korzystać uczniowie i nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych Dzielnicy Wawer. W konkursie brały udział dzieci ze szkół: Szkoły Podstawowej nr 218 im. M. Kajki, Zespołu Szkół nr 111, XXV LO im. J. Wybickiego, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102, Gimnazjum nr 103 im. ks. J. Twardowskiego, Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Warszawie. Jurorzy nagrodzili 12 laureatów konkursu, a 23 osoby zostały wyróżnione.

Podczas uroczystości odbyło się przedstawienie o tematyce ekologicznej w wykonaniu uczniów Kliniki Rehabilitacji Pediatrycznej.

Z przyjemnością oglądało się „młodych aktorów” pomujących w zabawny i błyskotliwy sposób wartości związane z ochroną przyrody i ekologicznym stylem zycia w zgodzie z naturą.

W celu przybliżenia dzieciom tematyki związanej z przyrodą Mazowsza, w trakcie finału miała miejsce prelekcja multimedialna pt. „Przyroda Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”, którą zaprezentowała Katarzyna Grajda – pracownik Parku.

Dzieci ze szczególnym zaciekawieniem obserwowały zdjęcia zwierząt, które można spotkać w mazowieckich lasach i przysłuchiwały się odgłosom, które te zwierzęta wydają.

Spotkanie uwieńczono wręczeniem nagród dzieciom przez panią Dyrektor ZSS NR 78 Grażynę Michalczuk, pana Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwestra Chołasta oraz przez przedstawicielkę Wojewody MAzowieckiego Karolinę Kiliś- Górecką.

Głównym sponsorem nagród rzeczowych dla dzieci było Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Wojewoda Mazowiecki oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku.

Spotkanie pracowników Kozienickiego PK z więźniami w Zakładzie Karnym w Żytkowicach

          W ramach programu „Czyste lasy na Mazowszu” pracownicy Kozienickiego Parku Krajobrazowego w miesiącach zimowych odbyli spotkanie z więźniami osadzonymi w Zakładzie Karnym w Żytkowicach.

W trakcie spotkania osadzonym przekazano wiedzę na temat Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000, walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Puszczy Kozienickiej, zasad funkcjonowania parku krajobrazowego, form turystyki. Przekaz wzbogacony był  projekcją filmu pt. „Kozienicki Park Krajobrazowy zaprasza” oraz diaporamy „Kozienicki Park Krajobrazowy – cztery pory roku”.

 

 

 

Program readaptacji społecznej z zakresu ekologii w Zakładzie Karnym Warszawa Białołęka


dsc04342W ramach porozumienia podpisanego 18 sierpnia 2011 roku przez Janinę Ewę Orzełowską Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, Sylwestra Chołasta Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz ppłk Grażynę Bartosińską Zastępcę Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie zainicjowano współpracę między zakładami karnymi a parkami krajobrazowymi na Mazowszu.

Jesienią osadzenie w ZK Warszawa Białołęka pomagali w sprzątaniu terenu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. W okresie zimowym zdobywali zaś wiedzę na tematy przyrodnicze. Walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Parku poprzez cztery spotkania – wykłady i prelekcje na terenie Oddziału Zewnętrznego w Popowie, Zakładu Karnego w Warszawie Białołęce przybliżał pracownik NPK dr inż. Marcin Dolota.

 

dsc04333We współpracy z NPK Zakład realizuje program readaptacji społecznej z zakresu ekologii pt. „Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi”. Celem programu jest przybliżenie osobom odbywającym karę pozbawienia wolności zagadnień o charakterze proekologicznym.

Śliskie sprawy, czyli poznajemy płazy – konkurs dla gimnazjalistów

W ramach akcji „Pomagamy płazom w trakcie wiosennych wędrówek” zachęcamy gimnazjalistów do poznawania swoich okolic i przyjrzenia się im z punktu widzenia płaza – co zachęca te zwierzęta do przebywania tutaj, co je odstrasza, jakie działania warto by przeprowadzić.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Śliskie sprawy, czyli poznajemy płazy”. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów z gmin położonych na obszarze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.

 

Zadaniem uczniów jest przeprowadzenie obserwacji terenowych w swojej okolicy oraz przedstawianie ich w formie posteru. Tematy uczestnicy ustalają sami – mogą być zarówno ogólne lub szczegółowe, muszą odnosić się jednak do sytuacji płazów w ich okolicy.

 

Szczegółowe informacje w regulaminie:

Pobierz regulamin i kartę zgłoszeniową konkursu „Śliskie sprawy, czyli poznajemy płazy”.

 

Jak przygotować poster:

Pobierz prezentację „Poster czyli plakat naukowy”.

 

Oprócz prelekcji prowadzonych przez pracowników NPK pomocą w konkursie mogą być także zajęcia terenowe prowadzone przez nauczycieli. Zachęcamy do korzystania z konspektu lekcji dla nauczyciela i karty zadań dla ucznia „Płazy, czyli nie boimy się żaby”.

 

Pobierz konspekt zajęć „Płazy, czyli nie boimy się żaby”.

Pobierz kartę zadań dla ucznia „Płazy, czyli nie boimy się żaby”.

 

Szczegółowe informacje w regulaminie:

Pobierz regulamin i kartę zgłoszeniową konkursu „Śliskie sprawy, czyli poznajemy płazy”.

https://parkiotwock.pl/site_media/files/npk/2012_PP/regulaminkonkplazypg.pdf

 

grafika pod adresem:

 https://parkiotwock.pl/site_media/images/npk/2012_03_06_plazy_PG/zabciagr.jpg

 

Co się będzie działo w Chojnowskim Parku w 2012 roku?

Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami, w związku z czym chcielibyśmy przybliżyć Państwu zarys działań na nadchodzący rok 2012. Nasza oferta w bieżącym roku skierowana jest zarówno do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak również uwzględnia oczekiwania osób dorosłych, chcących aktywnie uczestniczyć w życiu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Głęboko wierzymy, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

W bieżącym roku podpisaliśmy porozumienia partnerskie z Gminą Piaseczną i Gminą Konstancin – Jeziorna na realizację wielu przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody oraz z Gminą Prażmów na działania związane z ochroną przyrody i krajobrazu.

Pragniemy podziękować Panu Zdzisławowi Lisowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno i Panu Kazimierzowi Jańczukowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Konstancin – Jeziorna za udzielone wsparcie na rzecz działań z zakresu edukacji przyrodniczej i uwrażliwiania społeczeństwa na piękno przyrody. Dzięki dofinansowaniu zrealizujemy takie przedsięwzięcia dydaktyczne jak:

1. Konkurs edukacyjny ChPK „Miejsca do których warto wracać” – coroczny konkurs promujący walory historyczne i przyrodnicze Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. W ramach konkursu dzieci klas I-VI szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna będą wykonywać prace różnymi technikami na zadany temat. Konkurs kończy się w czerwcu wielkim finałem z ogniskiem.

Finał konkursu

Finał zeszłorocznej edycji konkursu „Mazowieckie Lasy – Skarbem Przyrody”


2. Konkurs edukacyjny „Szkolny Piórnik” – w ramach konkursu dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna będą miały za zadanie wykonanie zbioru piór ptaków, zgromadzonych na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie będą mogli zapoznać się z lokalnymi gatunkami ptaków, ich wyglądem i zachowaniami.

Szkolny zielnik

Finał zeszłorocznej edycji konkursu „Szkolny Zielnik”


3. II Rajd Rodzinny „Szlakami Chojnowskiego Parku Krajobrazowego” – jest to druga edycja pieszego rajdu terenowego. Do wspólnej zabawy zachęcamy dzieci, młodzież wraz z rodzicami i opiekunami. Tegoroczna edycja rajdu odbędzie się na terenie dwóch gmin: Piaseczna i Konstancina – Jeziornej, a zwieńczeniem będzie wielki finał z ogniskiem, konkursami i nagrodami na terenie obiektu turystycznego „Zimne Doły”.

rajd terenowyI edycja Rodzinnego Rajdu Terenowego


4.Konferencja przyrodnicza „Uczymy się i nauczamy jak chronić Parki Krajobrazowe Mazowsza” – konferencja mająca na celu propagowanie wiedzy na temat ochrony środowiska i przyrody – zagrożeń i metod ochrony oraz ekologicznego gospodarowania surowcami w odniesieniu do obszaru Mazowsza. Konferencja będzie miała charakter dwudniowy. Pierwszy dzień przeznaczony będzie na dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi będą mieli okazję wypowiedzieć się na różne tematy za pomocą formy plastycznej. Prace zaprezentowane zostaną podczas konferencji na której starsi uczniowie zaprezentują wystąpienia związane z tematyką konferencji. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Drugiego dnia gościć będziemy nauczycieli i inne zainteresowane grupy. Podczas warsztatów pracownicy naukowi wyższych uczelni przedstawią im ciekawe prelekcje o tematyce przyrodniczej. Konferencja odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a jej współorganizatorem jest Wydział Leśny SGGW, który na potrzeby konferencji nieodpłatnie udostępni aulę. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy Panu Dziekanowi Wydziału Leśnego Dr. inż. Michałowi Zasadzie, prof. SGGW.


5.Foldery edukacyjne ścieżek dydaktycznych „Gonna Sosna” i „Lasy Kostancińskie” – dla dwóch zmodernizowanych ścieżek zostaną wydane foldery edukacyjno – informacyjne z opisem i mapami przebiegu ścieżek. W związku z zakończoną modernizacją ścieżek zapraszamy szkoły do kontaktu z nami. Na życzenie przeprowadzimy zajęcia terenowe, a tematykę zajęć dostosujemy do Państwa wymagań. Przypominamy, że zajęcia są bezpłatne.

Ścieżka Gonna Sosna

Mrowisko na terenie ścieżki dydaktycznej „Gonna Sosna”

ściezka Lasy Konstancińskie Ścieżka dydaktyczna „Lasy Konstancińskie”

 

Jednocześnie pragniemy poinformować o podpisanym porozumieniu partnerskim z Gminą Prażmów na rzecz ochrony zabytkowej alei drzew położonej w miejscowości Łoś. Serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi Pruszczykowi – Wójtowi Gminy Prażmów z przekazane na ten cel środki finansowe. Zabiegom pielęgnacyjnych będzie podlegać około pięćdziesiąt drzew, a na realizację tak dużego zadania potrzeba około 50 000 zł. O brakujące środki na ten cel zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nasz wniosek jest w trakcie rozpatrywania i głęboko wierzymy, że już wkrótce będziemy mogli Państwu zaprezentować aleję lipową w pełnej okazałości, tym bardziej, że znajduje się ona na trasie naszej ścieżki rowerowej „Dolina Jeziorki”.

 

aleja lipowa

Aleja lipowa w Łosiu

O wdrażaniu naszych planów będziemy informować Państwa na bieżąco w związku z czym zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej. W roku 2012 planujemy jeszcze inne ciekawe przedsięwzięcia, ale o nich poinformujemy Państwa później.

Głęboko wierzymy, że nasza oferta spełni Państwa oczekiwania. Zachęcamy do współpracy z nami i odwiedzania naszego Parku.

Życzymy udanych wycieczek i tylko ciepłych wiosennych dni.


PARTNERZY


Baner gminy


Baner gminy

 

Baner gminy


logo sggw

Gimnazjaliści i śliskie sprawy – poznajemy płazy w NPK

Spotkania z płazamizaba ewam


 Coraz bliżej do naszych corocznych spotkań z płazami. Wkrótce przebudzą się i ruszą na wiosenną wędrówkę. Niektóre opuszczą kryjówki w piwnicach i pod schodami, inne wyjdą spod kłód i stert liści, a niektóre wygrzebią się spod mułu na dnie zbiorników wodnych. Z ostatniej opcji jako pierwsze skorzystają popularne żaby trawne, które nie boją się chłodu i do godów przystępują już kiedy temperatura wody przekroczy 5°C.

Jak rozpoznać inne płazy? Które możemy spotkać w NPK? Czemu wędrują wiosną i co robią w innych porach roku? Na te i inne pytania dotyczące płazów odpowiemy sobie w programie „Pomagamy płazom w trakcie wiosennych wędrówek”.

 

Zapraszamy do współpracy gimnazja!

            To kolejna edycja naszych działań na rzecz płazów. W tym roku chcemy zwiększyć zasięg akcji edukacyjnej – do współpracy zapraszamy także gimnazja! Z prelekcjami na temat płazów zamierzamy odwiedzić większość szkół tego poziomu w gminach na terenie NPK i jego otuliny. Pierwsze spotkania już się odbyły – kolejnych chętnych zapraszamy do kontaktu: e-mail edukacja.npk@gmail.com, tel. 25 644 13 71 (Natalia Wielechowska).

 dsc 0012

 

Konkurs dla gimnazjalistów

 

            W ramach akcji zachęcamy gimnazjalistów do poznawania swoich okolic i przyjrzenia się im z punktu widzenia płaza – co zachęca te zwierzęta do przebywania tutaj, co je odstrasza, jakie działania warto by przeprowadzić. Zapraszamy do udziału w konkursie „Śliskie sprawy, czyli poznajemy płazy”.

Zadaniem uczniów jest przeprowadzenie obserwacji terenowych w swojej okolicy oraz przedstawianie ich w formie posteru. Tematy uczestnicy ustalają sami – mogą być zarówno ogólne lub szczegółowe, muszą odnosić się jednak do sytuacji płazów w ich okolicy.

 

            Szczegółowe informacje w regulaminie:

Pobierz regulamin i kartę zgłoszeniową konkursu „Śliskie sprawy, czyli poznajemy płazy”.


            Jak przygotować poster:

Pobierz prezentację „Poster czyli plakat naukowy”.

 

            Oprócz prelekcji prowadzonych przez pracowników NPK pomocą w konkursie mogą być także zajęcia terenowe prowadzone przez nauczycieli. Zachęcamy do korzystania z konspektu lekcji dla nauczyciela i karty zadań dla ucznia „Płazy, czyli nie boimy się żaby”.

 

Pobierz konspekt zajęć „Płazy, czyli nie boimy się żaby”.

Pobierz kartę zadań dla ucznia „Płazy, czyli nie boimy się żaby”.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski