05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Filmy MPK Zwierzęta MPK

Bociany, które przetrwały zimę w Mazowieckim Parku Krajobrazowym

Jesienią ubiegłego roku do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Otwocku trafiły dwa bociany białe. Jeden z nich podczas odlotu grupy rodzinnej pozostał jako najsłabszy z lęgu. Drugi z nich, dorosły, został przekazany z lecznicy po wyleczeniu złamanej nogi. Dobrze zaaklimatyzowały się w przestronnej wolierze przy Ośrodku edukacyjnym „Baza Torfy”. Dla bocianów pozostających w naszej strefie klimatycznej najbardziej dotkliwy jest brak pożywienia, nie zimno. To ich główny powód migracji. Dlatego pracownicy parku dołożyli wszelkich starań, aby stołówka naszych gości była zawsze pełna.

Wraz z nadejściem wiosny, 22 marca nasze bociany opuściły wolierę i wróciły na wolność.

 

Kategorie
Aktualności BPK Aktualności ChPK Aktualności KPK Aktualności MPK Aktualności MZPK Aktualności NPK Zwierzęta MPK

Kolejne budki pojawiły się w mazowieckich parkach krajobrazowych

W 2023 roku Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizował projekt pod nazwą „Ochrona ptaków, nietoperzy i pilchów poprzez zwiększenie miejsc schronienia w postaci budek oraz miejsc karmienia w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych”.

Zakładał on wymianę zniszczonych budek (w wyniku upływu czasu i warunków atmosferycznych) rozwieszonych na terenach parków krajobrazowych. Najbardziej popularne w lasach MZPK są budki typu Stratmann, jednak mało kto wie, że zasiedlają je jedyne latające ssaki w Polsce, czyli nietoperze. Te zwierzęta są naszymi sprzymierzeńcami, gdyż zjadają niektóre owady uważane przez człowieka, jako szkodniki.

Inne budki, które udało się nam pozyskać były przeznaczone dla orzesznicy leszczynowej (dla laika ten pilch przypomina wyglądem rudą mysz) oraz dla ptaków w tym dudka z charakterystycznym pióropuszem na głowie.

Wartość projektu 112 000,00 zł w tym wartość dofinansowania ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie to 100 000,00 zł.

Pragniemy serdecznie podziękować za wspieranie tego typu inicjatyw, gdyż pozwalają one utrzymać bioróżnorodność gatunków występujących nie tylko w skali parków krajobrazowych, ale zarówno województwa mazowieckiego oraz całej Polski.

 

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Zwierzęta MPK

Kolorowy podopieczny Ośrodka Rehabilitacji Ptaków

Nawet jesienny ponury dzień może czasem rozbłysnąć kolorami. Tak stało się kiedy w pewien listopadowy dzień do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Otwocku trafił zimorodek.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Zwierzęta MPK

Traszki w zbiornikach wodnych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

W dniu 2 sierpnia 2023 r. w ramach działań kompensacyjnych finansowanych przez firmę Warbud SA, do oczek wodnych zlokalizowanych na terenie Zagórza, wpuszczono traszki grzebieniaste. Traszki zostały wyhodowane z pobranych wcześniej larw w laboratorium Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.  Nadzór merytoryczny nad zadaniem sprawował dr Krzysztof Klimaszewski. W kontrolowanych warunkach nastąpił wylęg i rozwój larw do momentu przeobrażenia. Dzięki rozwojowi w sztucznych warunkach zostały zminimalizowane straty spowodowane zagrożeniami występującymi w naturze (drapieżnictwo, skażenia wód, szybkie wysychanie zbiorników uniemożliwiające przeobrażenie się traszek). Podczas wypuszczania obecni byli Sylwester Chołast – Dyrektor MZPK, Robert Belina – Wicedyrektor MZPK, Dr Krzysztof Klimaszewski – Katedra Biologii Środowiska Zwierząt SGGW oraz studenci. Najistotniejszą kwestią w ochronie traszki grzebieniastej jest ochrona jej siedlisk. Obszary wodno-błotne to miejsca rozrodu wielu innych gatunków płazów, a chroniąc takie miejsca chronimy również cały zespół występujących tam roślin i zwierząt.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Zwierzęta MPK

Podsumowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w 2021 roku

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków w 2021 roku przyjął 150 osobników ptaków (z czego do środowiska naturalnego wypuszczono 119 osobników, a część osobników przekazano do „Ptasiego Azylu” w Warszawie, z którym współpracujemy w najtrudniejszych przypadkach).

Kategorie
Aktualności MPK Zwierzęta MPK

Traszki wyhodowane i wypuszczone

Traszki są płazami ogoniastymi z rodziny salamandrowatych. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) to największa z naszych rodzimych traszek. Jest gatunkiem dwuśrodowiskowym. Poluje na drobne owady i pajęczaki, a także na bezskorupowe ślimaki i dżdżownice.

Jak wygląda?

Ma ciało jednolicie ubarwione na ciemny kolor.

tradszka7.JPG

Brzuszna strona jest żółta lub pomarańczowa z czarnymi plamami.

traszka55.JPG

Jej skóra jest wilgotna oraz chropowata, pokryta licznymi brodawkami i zrogowaceniami. Palce są w kolorze żółto – czarnym. Można powiedzieć, że wyglądem przypomina małego podwodnego smoka.

Jak odróżnić samca od samicy?

Najłatwiej dostrzec różnice w okresie godowym, ponieważ u samca na grzbiecie pojawia się wtedy charakterystyczny skórny grzebień. Ponadto tułów samca jest węższy, a oczy mają złote tęczówki, na ogonie możemy również zauważyć srebrne lub błękitne smugi. Samica natomiast jest większa od samca, ma masywniejszy i grubszy tułów oraz ciemne tęczówki oczu, nie występują u niej smugi na ogonie.

traszka6.JPG

Dlaczego chronimy traszki?

Działania te mają na celu ochronę najbardziej zagrożonych form rozwojowych tego płaza tj. jaj i młodocianych osobników larw poprzez odchów w sztucznych warunkach.

W jaki sposób pomagamy tym płazom?

Ochrona traszki przez Mazowiecki Park Krajobrazowy polega na zbiorze jaj wiosną (pod koniec marca, lub na początku kwietnia). Jaja pojedynczo zwinięte w liście pobiera się wraz z roślinami wodnymi ze zbiorników wodnych, a nawet rowów melioracyjnych.

ja.jpg

Następnie przenosi się je do przygotowanych akwariów. W ten sposób chroni się je przed wahaniami poziomu wody, drapieżnikami oraz przedstawicieli własnego gatunku, ponieważ u płazów dochodzi do aktów kainizmu i kanibalizmu. Po odchowaniu z powrotem wypuszcza się je do tych samych zbiorników, z których uprzednio pobrano jaja.

tr.jpg

tr2.jpg

W realizacji powyższego projektu należy podkreślić, że wszystkie czynności wykonywano zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami od Generalnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, gdyż płazy te objęte są ochroną gatunkową.

Kategorie
Zwierzęta MPK

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka

W 2018 roku na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego zrealizowano projekt dotyczący ochrony nietoperzy. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Badania nad stanem nietoperzy w MPK realizowane są od lat 2003/2004, kiedy rozwieszono na terenach leśnych pierwsze budki. Są one miejscem schronienia nietoperzy w czasie dnia w okresie od wiosny do jesieni. Zimą niektóre gatunki hibernują np. w piwnicach, studniach, na strychach, w podziemnych schronach, dziuplach lub odlatują do cieplejszych rejonów Europy.

Obecnie na terenie Parku zlokalizowanych jest siedem powierzchni badawczych z rozwieszonymi budkami, które są systematycznie kontrolowane pod względem gatunku oraz liczebności ich zasiedlenia.

W ramach projektu dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie udało się:

·         Zakupić i wymienić najstarsze budki dla nietoperzy typu Stratmann (modyfikowane z papą), rozwieszone w latach 2003/2004;

·         Prowadzić kontrolę zasiedlania budek przez nietoperze (od kwietnia do listopada);

·         Prowadzić nocne odłowy nietoperzy w specjalistyczne sieci chiropterologiczne;

·         Prowadzić kontrolę zimowych miejsc hibernacji nietoperzy na terenie MPK i otuliny;

·         Wykonać prace naprawcze i adaptacyjne piwnicy na terenie Ośrodka edukacyjnego „Baza Torfy”

Wynikiem prac jest m.in. zasiedlenie budek na powierzchni badawczej „Torfy” w czerwcu 2018 roku, które wynosiło pawie 40 % .

Budki w MPK z reguły zasiedlane są przez cztery gatunki, natomiast podczas odłowów schwytano w sieci 5 gatunków nietoperzy.

Dużym sukcesem jest stwierdzenie przez dr hab. Grzegorza Lesińskiego na terenie Parku w 2018 roku  kolejnego gatunku – borowiaczka. Został on odłowiony w sieci w jednym z kompleksów leśnych Parku. Do tej pory badania chiropterofauny w MPK przy współpracy z dr hab. Grzegorzem Lesińskim ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (specjalistą zajmującym się nietoperzami) potwierdziły obecność 12 z 26 gatunków występujących w Polsce. Są to:

·         Nocek duży Myotis myotis;

·         Nocek Natterera Myotis nattereri;

·         Nocek Brandta Myotis brandtii;

·         Nocek wąsatek Myotis mystacinus;

·         Nocek rudy Myotis daubentonii;

·         Mroczek późny Eptesicus serotinus;

·         Karlik większy Pipistrellus nathusii;

·         Borowiec wielki Nyctalus noctula;

·         Borowiaczek (Borowiec leśny) Nyctalus leisleri;

·         Gacek brunatny Plecotus auritus;

·         Gacek szary Plecotus austriacus;

·         Mopek Barbastella barbastellus.

Należy pamiętać, że wszystkie gatunki nietoperzy występujące w Polsce objęte są ochroną ścisłą. Będziemy również wdzięczni za wszelkie informacje dotyczące miejsc bytowania lub hibernacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

„Czynna ochrona nietoperzy na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 20 000,00 zł.”

logo_fundusz.gif

Kategorie
Zwierzęta MPK

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków w Otwocku-podsumowanie 2017 roku

W 2017 r. na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Otwocku przebywało łącznie 87 osobników należących do 33 gatunków. W większości ptaki dostarczone zostały przez mieszkańców z terenu Parku, Straż Miejską w Otwocku i przez pracowników MZPK. W przypadku najciężej rannych osobników, przekazane one zostały do Ptasiego Azylu w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, z którym na stałe współpracujemy.

W bieżącym roku wypuszczono 52 osobniki, 17 przekazano do „Ptasiego Azylu” w Warszawie (w celu zapewnienia specjalistycznej opieki weterynaryjnej), 3 osobniki nadal przebywają w Ośrodku w Otwocku, 3 pisklętom zbudowano sztuczne gniazdo i umieszczono w miejscu poprzedniego gniazdowania. Jednak nie wszystkie ptaki udaje się uratować.

Apelujemy by nie zabierać ptaków z ich naturalnego środowiska bez uzasadnionej przyczyny.

 

Lp. Gatunek Liczba osobników
1. Myszołów Buteo buteo 3
2. Puszczyk Strix aluco 1
3. Gołąb domowy Columba livia domestica 1
4. Drozd śpiewak Turdus philomelos 1
5. Bażant Phasianus colchicus 1
6. Sierpówka Streptopelia decaocto 1
7. Kawka Corvus monedula 1
8. Dzięcioł duży Dendrocopos major 1
9. Krzyżówka Anas platyrhynchos 1
10. Drozd śpiewak Turdus philomelos 1
11. Krzyżówka Anas platyrhynchos 1
12. Gołąb miejski Columba livia f. urbana 1
13. Kaczka piżmowa Cairina moschata 1
14. Wrona siwa Corvus cornix 1
15. Szpak Sturnus vulgaris 1
16. Sikora bogatka Parus major 1
17. Mazurek Passer montanus 1
18. Gawron Corvus frugilegus 1
19. Gawron Corvus frugilegus 1
20. Dzięcioł duży Dendrocopos major 1
21. Sójka Garrulus glandarius 1
22. Kawka Corvus monedula 1
23. Mewa srebrzysta Larus argentatus 3
24. Sroka Pica pica 1
25. Mewa śmieszka Larus ridibundus 1
26. Kwiczoł Turdus pilaris 1
27. Pustułka Falco tinnunculus 1
28. Gołąb miejski Columba livia f. urbana 1
29. Sikora bogatka Parus major 1
30. Grzywacz Columba palumbus 1
31. Sroka Pica pica 1
32. Kawka Corvus monedula 1
33. Kawka Corvus monedula 1
34. Muchołówka szara Muscicapa striata 2
35. Sójka Garrulus glandarius 1
36. Sójka Garrulus glandarius 1
37. Gołąb miejski Columba livia f. urbana 1
38. Bocian biały Ciconia ciconia 1
39. Sójka Garrulus glandarius 1
40. Grzywacz Columba palumbus 1
41. Gołąb miejski Columba livia f. urbana 1
42. Kawka Corvus monedula 1
43. Pustułka Falco tinnunculus 1
44. Grzywacz Columba palumbus 1
45. Sójka Garrulus glandarius 1
46. Kwiczoł Turdus pilaris 1
47. Bocian biały Ciconia ciconia 1
48. Sikora bogatka Parus major 1
49. Jerzyk Apus apus 1
50. Wróbel Passer domesticus 1
51. Sierpówka Streptopelia decaocto 1
52. Rudzik Erithacus rubecula 1
53. Gołąb miejski Columba livia f. urbana 1
54. Gołąb miejski Columba livia f. urbana 1
55. Mazurek Passer montanus 1
56. Jastrząb Accipiter gentilis 1
57. Sójka Garrulus glandarius 1
58. Drozd śpiewak Turdus philomelos 1
59. Zięba Fringilla coelebs 1
60. Grzywacz Columba palumbus 1
61. Bocian biały Ciconia ciconia 1
62. Kawka Corvus monedula 1
63. Sroka Pica pica 1
64. Kopciuszek Phoenicurus ochruros 1
65. Sierpówka Streptopelia decaocto 1
66. Bocian biały Ciconia ciconia 1
67. Kopciuszek Phoenicurus ochruros 1
68. Grzywacz Columba palumbus 1
69. Wróbel Passer domesticus 1
70. Gołąb miejski Columba livia f. urbana 4
73. Gawron Corvus frugilegus 1
74. Gołąb miejski Columba livia f. urbana 2
75. Gołąb miejski Columba livia f. urbana 1
76. SierpówkaStreptopelia decaocto 1
77. Łabędź niemy Cygnus olor 1
78. Puszczyk Strix aluco 1
79. Sójka Garrulus glandarius 1
80. Krogulec Accipiter nisus 1
Kategorie
Zwierzęta MPK

Podsumowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w 2016 roku

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych funkcjonuje nieprzerwanie od 2003 roku. Zlokalizowany jest on przy siedzibie Mazowieckiego PK przy ul. Sułkowskiego 11 w Otwocku.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski