05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Bez kategorii

Gady i płazy Chojnowskiego PK

Na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie czterech gatunków gadów i 12 gatunków płazów. Populacja płazów występujące w Parku jest dość dobrze poznana dzięki prowadzonej inwentaryzacji i „Akcji Żaba”.

Gromadę płazów dzieli się na trzy rzędy: płazy bezogonowe, ogoniaste i beznogie. Na terenie Polski występują przedstawiciele dwóch pierwszych grup. Płazy w swoim rozwoju przechodzą stadium larwy, która związana jest ze środowiskiem wodnym. Dorosłe osobniki gromadzą się na wiosnę w zbiornikach wodnych w celu odbycia godów. Gody płazów bezogonowych można łatwo zaobserwować, gdyż zwierzęta te wydają w tym okresie charakterystyczne dla gatunku głosy godowe. Podczas lata larwy przeobrażają się, a na jesieni odbywają wędrówki do miejsc zimowania.

Żaby brunatne i zielone

Występujące na terenie Polski żaby dzieli się na dwie grupy: żaby brunatne i żaby zielone. Te dwie grupy różnią się wyglądem: żaby brunatne mają brązowy kolor ciała, natomiast zielone najczęściej intensywnie zielony. U żab brunatnych występuje tzw. plama skroniowa ciągnąca się od oka do brzegu otworu gębowego płaza. Żaby brunatne odbywają gody wczesną wiosną (marzec lub kwiecień), a następnie opuszczają zbiornik i spędzają resztę lata na lądzie. Żaby zielone po odbyciu godów (maj i czerwiec) pozostają do jesieni w zbiornikach wodnych.

Żaba trawna i moczarowa

Żaba trawna przystępuje do godów wcześniej niż żaba moczarowa. Płaz ten ma szeroki, tępo zakończony pysk, w przeciwieństwie do żaby moczarowej której pysk jest bardziej zaostrzony. Cechą po której można najłatwiej rozróżnić dwa gatunki jest wielkość modzela, czyli zgrubienia znajdującego się na podesz-wie tylnej kończyny. U żaby trawnej  jest on  niski i mały, u żaby moczarowej zdecydowanie większy. Samce obu gatunków podczas godów przybierają niebieskie zabarwienie ciała. W przypadku żaby moczarowej kolor jest dużo bardziej intensywny.

Żaba jeziorkowa, śmieszka i wodna

Żaba jeziorkowa jest najmniejszą z występujących w Polsce żab. Charakterystyczną cechą tego gatunku jest przybieranie w okresie godów żółtawego zabarwienia ciała. Największym polskim gatunkiem żaby jest żaba śmieszka. Łatwo odróżnić jej głos godowy, od głosów pozostałych żab, gdyż przypomina on śmiech. Żaba wodna jest płodnym mieszańcem który powstał w wyniku rozmnażania się ze sobą pozostałych dwóch gatunków żab zielonych.

Prawidłowe rozróżnienie poszczególnych gatunków żab zielonych jest bardzo trudne, a niekiedy nawet niemożliwe. Żaby jeziorkowe poza niewielkim rozmiarem ciała wyróżniają krótkie tyle odnóża oraz duży modzel piętowy. Żaby śmieszki mają długie tylne nogi, a przy tym niewielki modzel piętowy. Mają też często ciemne, oliwkowozielone ubarwienie ciała. Żaba wodna ma wygląd pośredni pomiędzy tymi dwoma gatunkami. Nogi żaby wodnej są dłuższe niż u jeziorkowej, a krótsze niż u śmieszki, co można zauważyć po tym że przy zgiętej w kolanie kończynie pięty stykają się. U żaby jeziorkowej pięty nie stykają się, a u śmieszki nachodzą na siebie.

Ropuchy

Na terenie Mazowsza występują trzy gatunki ropuch. Ropucha szara, zielona oraz paskówka. Podczas „Akcji Żaba” rokrocznie ratowane jest wiele osobników ropuchy szarej.

Ropuchy szare przystępują do godów równie wcześnie jak żaby brunatne. Płaza tego łatwo rozróżnić po szaro-brudnatnym kolorze ciała, skórze pokrytej brodawkami oraz poziomych źrenicach. Skóra ropuchy wytwarza substancje drażniące błony śluzowe, dlatego po kontakcie z ropuchą należy dokładnie umyć ręce.

Kumak nizinny

Kumak nizinny przypomina z wyglądu małą ropuchę. Ma ciemno-brązowy kolor ciała, a jego skóra pokryta jest brodawkami. Na brzuchu ma drobne pomarańczowe plamy, a jego źrenica ma charakterystyczny sercowaty kształt.

Grzebiuszka ziemna

Grzebiuszka ziemna jest płazem który prowadzi bardzo skryty tryb życia. Zaniepokojona szybko zakopuje się w piaszczystym podłożu. Pomimo, że jest to niewielki płaz jego kijanki są bardzo duże i drapieżne. Grzebiuszkę łatwo poznać po pionowej źrenicy, sprawiającej, że jej oko przypomina oko węża.

Rzekotka drzewna

Rzekotka drzewna posiada umiejętność wspinania się po drzewach, co umożliwiają jej przylgi umieszczone na końcach palców. Jej ciało ma zielony kolor, może jednak przybierać różne odcienie brązu. Charakterystyczną cechą rzekotek jest ich donośny głos godowy, który słychać z dużych odległości.

Traszka zwyczajna

 

Traszka grzebieniasta

 

Kategorie
Aktualności KPK

Obchody Dnia Krajobrazu w Kozienickim Parku Krajobrazowym

W 2018 roku po raz trzeci obchodzimy Dzień Krajobrazu. Święto ustanowione zostało z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu.

W związku z wyjątkowym rokiem dla historii Polski tegoroczny Dzień Krajobrazu również nawiązywał do stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości z uwzględnieniem miejsc podczas spaceru będącymi świadkami historii – „krajobrazy pamięci”. W tegoroczne obchody czynnie włączył się również Kozienicki Park Krajobrazowy. Uczniowie oraz nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce – Letnisko wraz z pracownikiem Parku odbyli spacer po ścieżce przyrodniczo – krajobrazowej „Krępiec” o długości 3,5 km, która wytyczona została wzdłuż granicy oraz po części rezerwatu przyrody „Krępiec”. Ochronie na terenie rezerwatu podlega urozmaicony pod względem krajobrazowym fragment Puszczy Kozienickiej ze starymi drzewostanami. Wędrówka ścieżką rozpoczęła się obok niszy źródliskowej, na skraju głębokiego jaru. Trasa ścieżki prowadziła malowniczymi skarpami wzdłuż potoków Brzeźniczka i Krępiec, gdzie względna różnica wysokości terenu dochodzi do kilkunastu metrów. W trakcie spaceru uczniowie mieli okazję  poznać różnorodność występujących tu gatunków roślin i siedlisk oraz dowiedzieć się o miejscach pamięci i wydarzeniach historycznych, które zaznaczyły swoje piętno na terenie Puszczy Kozienickiej z okresu walk o niepodległa Polskę. Uczniowie zaopatrzeni w karty pracy, przewodniki, taśmę mierniczą wykonali również kilka zadań terenowych. Na zakończenie spaceru na uczestników czekało ognisko, gdzie mogli upiec kiełbaski.

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/27.11.2018{/gallery}

 

Kategorie
Aktualności ChPK

Konkurs „Skarby Lasu” rozstrzygnięty!

W ubiegły piątek w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalesiu Dolnym gościliśmy finalistów konkursu przyrodniczego dla klas I-III „Skarby Lasu”.

Sześć czteroosobowych drużyn z sześciu piaseczyńskich szkół rywalizowało w konkurencjach przyrodniczych, sportowych i artystycznych. Trzeba było wykazać się znajomością warstw lasu, tropów i śladów wiewiórki Basi, umiejętnością zawezwania pomocy w lesie, wykonać wiewiórkę z rolki po ręczniku kuchennym i wiele innych. Konkurencje sportowe polegały na wyścigu rydwanów, rzucie szyszką do celu, a także różnego rodzaju sztafetach.

W konkursie zwyciężyła drużyna Nocnych Nietoperków (ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie), 2 miejsce zajęła drużyna Łasujących Łasiczek (ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie), a 3 miejsce zajęła drużyna Skaczących Żabek (ze Szkoły Podstawowej w Złotokłosie).

Zwycięzcom a także wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy!

Rozdanie nagród odbędzie się podczas Dnia Energii w Piasecznie, w maju / czerwcu 2019 roku.

Konkurs współorganizowany był przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Szkołę Podstawową nr 2 w Zalesiu Dolnym, Gminę Piaseczno oraz Nadleśnictwo Chojnów. Upominki dla uczestników ufundowali Gmina Piaseczno oraz Nadleśnictwo Chojnów.

W etapie finałowym oraz etapie szkolnym łącznie wzięło udział ponad 150 uczniów.

Serdecznie dziękujemy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Zalesiu Dolnym za ugoszczenie nas na finale konkursu.

piaseczno_110.png

 logo_NChojnow.jpg

{gallery}aktualnosci/chojnowski-park/21-11-2018 skarby lasu{/gallery}

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności NPK

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski

W dniu 12 listopada 2018 r. w Kaliskach przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Odnowicieli Rzeczypospolitej Polskiej Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Macieja Rataja i Wincentego Witosa z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Na początku Pan Sylwester Chołast – Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych uroczyście przywitał zgromadzonych gości. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi następujący goście: Pan Adam Struzik  – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Ewa Orzełowska  – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski, Pani Halina Ulińska – Wicestarosta Węgrowski, Pan Andrzej Kruszewski – członek  Zarządu Powiatu Węgrowskiego, Pan Wojciech Ożga – przewodniczący Rady Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Pani Urszula Kalinowska przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie, Pan Jacek Owsianka – radny Rady Miejskiej w Łochowie, Pani Małgorzata Siuchta – Dyrektor Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej ,,Julin” im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w Kaliskach, Pan Andrzej Suchenek – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych w Łochowie, Pani Maria Łopuska – Dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

Następnie pod pomnikiem złożyli kwiaty Pan Adam Struzik  – Marszałek Województwa Mazowieckiego wraz z  Panią Ewą Orzełowską – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i Panią Beatą Waluś – Kierownikiem ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Pan Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski wraz z Panią Haliną Ulińską – Wicestarostą Węgrowskim i Panem Andrzejem Kruszewskim – członkiem Zarządu Powiatu Węgrowskiego, Pan Sylwester Chołast – Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych wraz z Robertem Beliną – Wicedyrektorem Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych i Panią Ewą Sychut – Czaplą – pracownikiem Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Pani Urszula Kalinowska przewodnicząca Rady Miejskiej w Łochowie wraz z Panem Andrzejem Suchenkiem – Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych w Łochowie i Panem Jackiem Owsianką – radnym Rady Miejskiej w Łochowie.

Kolejnym punktem uroczystości było zwiedzanie Sali Muzealnej poświęconej Helenie i Ignacemu Janowi Paderweskim, po czym w kilku słowach zostały przedstawione ich osoby przez dr Mirosława Roguskiego – autora  książek i publikacji o powiecie węgrowskim oraz przez pana Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego.

Po wykładzie Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych zaprezentował gościom bibliotekę i pracownię przyrodniczą w Mazowieckim Centrum Edukacji Ekologicznej im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich.

{gallery}aktualnosci/nadbuzanski-park/2018-11-12_100lat{/gallery}

 

Kategorie
Aktualności MPK

Finał konkursu „Mazowieckie lasy pamiętają o wolności”

7 listopada 2018 r. w Siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom biorącym udział w XXVI edycji przyrodniczego konkursu dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka.

Konkurs edukacyjny pod hasłem „Mazowieckie lasy pamiętają o wolności” został  zorganizowany dla dzieci ze szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. W konkursie wzięło udział około 600 dzieci z 30 placówek oświatowych.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach tematycznych dla różnych grup wiekowych:

I kategoria „Tajemnice lasu” – konkurencja plastyczna dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych. Zadanie polegało na wykonaniu, dowolną techniką pracy plastycznej prezentującej walory przyrodnicze lub historyczno-kulturowe obszaru Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

II kategoria „Pomniki przyrody – świadkowie historii”– konkurencja skierowana do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Uczestnicy mieli na celu stworzenie plakatu przestawiającego pomniki przyrody z terenu Mazowieckiego Parku.

III kategoria „Sosnowe lasy miejscami pamięci” – konkurs dla uczniów klas VII-VIII i oddziałów gimnazjalnych. Uczestnicy mieli  na celu stworzenie ścieżki, krótkiego szlaku prowadzącego przez Mazowiecki Park Krajobrazowy i jego otulinę. Na ścieżce trzeba było wskazać minimum 5 obiektów przyrodniczych lub historyczno- kulturowych lub też zjawisk przyrodniczych.

Uczniowie i ich opiekunowie odbierali dyplomy i nagrody: hulajnogi, tarcze elektroniczne Dart, deskorolki, piłki i kosze do koszykówki oraz książki z rąk Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Pana Sylwestra Chołasta oraz zaproszonych gości: Pani Magdaleny Żurawskiej Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku i Pana Artura Dawidziuka Nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów.

Podczas uroczystości można było osobiście obejrzeć dzieła laureatów.

Wszystkim laureatom gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie.

Poczęstunek podczas finału ufundowały Zakłady Piekarskie Oskroba.

Nagrody w „Przyrodniczym konkursie edukacyjnym dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka” zostały sfinansowane przez Powiat Otwocki.

logo_powiatu[1].jpg

Kategorie
Aktualności KPK

Laureaci nagrodzeni i wyróżnieni w XXVIII edycji konkursu „Moje spotkania z Puszczą”

Dobiegła końca XXVIII edycja konkursu „Moje spotkania z Puszczą” pt. „Puszcza Kozienicka świadkiem walk o Niepodległą”. Do konkursu zgłosiło się 27 placówki oświatowe leżące w granicach Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego okolicy.

Zgodnie z regulaminem konkurs rozgrywany był w trzech dziedzinach twórczości: plastyka, literatura, fotografia w następujących grupach:

 I grupa – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

II grupa – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

III grupa – uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum

IV grupa – uczniowie szkół średnich

Konkurs w każdej dziedzinie przebiegał w dwóch etapach: szkolnym i parkowym.

W dniu 29 października br. jury reprezentowane przez przedstawicieli Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Nadleśnictw: Kozienice, Radom, Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach, Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu wyłoniło laureatów eliminacji parkowych w dziedzinach plastyka, literatura i fotografia.

Jury w trakcie przeglądu i oceny prac brało pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, wartości artystyczne, technikę i estetykę wykonania.

Kierując się powyższym jury przyznało 34 nagrody oraz 22 wyróżnienia.

Laureaci nagrodzeni i wyróżnieni

Plastyka I grupa (uczniowie klas I – III szkoły podstawowej)

Nagrody: I miejsce Mikołaj Zieliński (PSP w Natolinie), II miejsce Helena Grzywacz (PSP w Jaroszkach), III miejsce Antoni Król (PSP w Ryczywole).

Wyróżnienia: Hubert Amerek (PSP w Wólce Tyrzyńskiej), Szymon Matuska (PSP w Paciorkowej Woli), Filip Żelisko (PSP w Natolinie)

Plastyka II grupa (uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej)

Nagrody: I miejsce Gabriela Kustra (PSP nr 2 w Pionkach), II miejsce Maciej Langa (PSP w Bogucinie), III miejsce Matylda Kusio (PSP nr 4 w Kozienicach)

Wyróżnienia: Maciej Golis (PSP w Bogucinie), Zofia Wójcik (PSP w Augustowie).

Plastyka III grupa (uczniowie klas VII, VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum)

Nagrody: I miejsce Łukasz Wójtowicz (PSP nr 4 w Kozienicach), II miejsce Damian Deryngowski (PSP nr 4 w Kozienicach), III miejsce Martyna Rembis (Zespół Szkół w Goździe).

Wyróżnienia: Klaudia Przerwa (Zespół Szkół w Goździe), Miłosz Jemiołek (PSP w Ryczywole)

Plastyka IV grupa (uczniowie szkół średnich)

Nagrody: I miejsce Sylwia Mindewicz (ZSP w Garbatce – Letnisko), II miejsce Oktawia Łukaszewska (CKZiU w Pionkach), III miejsce Karolina Majak (ZSP w Garbatce – Letnisko)

Wyróżnień jury nie przyznało

Literatura I grupa (uczniowie klas I – III szkoły podstawowej)

Nagrody: I miejsce Lena Basaj (PSP w Garbatce – Letnisko), II miejsce Filip Glegoła (PSP w Wólce Tyrzyńskiej), III miejsce Weronika Jaroszek (PSP w Jaroszkach)

Wyróżnienie: Filip Trafisz (PSP w Ryczywole)

Literatura II grupa (uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej)

Nagrody: I miejsce Marcel Dzięciołowski (PSP w Mąkosach Starych), II miejsce Rozalia Skrzypczyk (PSP w Mąkosach Starych), III miejsce Michał Farbiś (PSP w Jaroszkach)

Wyróżnienia: Patryk Grabowski (PSP nr 1 w Pionkach), Amelia Maj (PSP nr 5 w Pionkach)

Literatura III grupa (uczniowie klas VII, VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum)

Nagrody: I miejsce Maria Kowalska (PSP nr 5 w Pionkach), II miejsce Szymon Zapora (PSP w Garbatce – Letnisko), III miejsce Nikola Jaworska (PSP w Paciorkowej Woli z oddziałami w Strykowicach Górnych)

Wyróżnienia: Wiktor Wrona (ZS w Goździe), Katarzyna Nowak (ZPO w Policznie), Wiktoria Uzdowska (PSP w Brzeźnicy),

Literatura IV grupa (uczniowie szkół średnich)

Nagrody: I miejsce Oskar Depa (ZSP w Garbatce – Letnisko)

Wyróżnienia: Paulina Nawotnik (ZSP w Garbatce – Letnisko), Dawid Mizerski (CKZiU w Pionkach)

Fotografia I grupa (uczniowie klas I – III szkoły podstawowej)

Nagrody: I miejsce Jan Jasek (PSP w Jaroszkach), II miejsce Maja Strojek (PSP w Jaroszkach), III miejsce Nadia Sekuła (PSP w Natolinie)

Wyróżnienia: Jan Zbrożyna (PSP w Natolinie), Oliwia Bakuła (PSP nr 5 w Pionkach), Joanna Jaroszek (PSP w Jaroszkach)

Fotografia II grupa (uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej)

Nagrody: Zuzanna Wójcik (PSP nr 5 w Pionkach), II miejsce Jakub Jaroszek (PSP w Jaroszkach), III miejsce Mikołaj Sito (PSP w Jaroszkach)

Wyróżnienia: Emilia Sygocka (PSP w Cecylówce – Brzózkiej), Maciej Pietruszka (PSP w Kozłowie)

Fotografia III grupa (uczniowie klas VII, VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum)

Nagrody: I miejsce Laura Rutka (PSP w Garbatce – Letnisko), II miejsce Amelia Hołuj (PSP w Garbatce – Letnisko), III miejsce Wojciech Maj (PSP w Garbatce – Letnisko)

Wyróżnienie: Oliwia Woda (PSP nr 4 w Kozienicach)

Fotografia IV grupa (uczniowie szkół średnich)

Nagrody: I miejsce Weronika Wieczorek (CKZiU w Pionkach), II miejsce Kamil Skawiński (ZSP w Garbatce – Letnisko), III miejsce Iwona Adamiec (CKZiU w Pionkach)

Wyróżnienie: Krzysztof Bena (ZSP w Garbatce – Letnisko)

Wszystkich laureatów nagrodzonych, wyróżnionych oraz nauczycieli zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, które odbędzie się w dniu 26 listopada (poniedziałek) o godz. 1100 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach (ul. Radomska 1).

 

 {gallery}aktualnosci/kozienicki-park/08.11.2018{/gallery}

 

Kategorie
Aktualności KPK

Terenowe warsztaty w Kozienickim Parku Krajobrazowym

W ramach akcji „Sprzątanie świata 2018” przebiegającej pod hasłem „Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”  oraz projektu ekologicznego pt.: „Nasze środowisko, nasze dobro” ogłoszonego przez fundację Veolia, Kozienicki Park Krajobrazowy podjął współpracę z Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.

W związku z tym w miesiącach wrzesień i październik przeprowadzono cykl pogadanek oraz warsztatów:

  1. Warsztaty ekologiczne, podczas których przeprowadzono pogadanki oraz uprzątnięto z zalegających śmieci wyznaczone tereny leśne. Uczniowie także badali parametry fizykochemiczne wody pobranej ze Stawu Górnego w Pionkach. Uczniowie przy użyciu przenośnych zestawów pomiarowych samodzielnie określali m.in. poziom fosforanów, azotanów oraz pH badanej wody oraz interpretowali otrzymane wyniki badań.
  2. Warsztaty przyrodnicze przeprowadzono na stoisku edukacyjno-promocyjnym Kozienickiego PK ustawionym na polanie przy ścieżce dydaktycznej „Królewskie Źródła”, gdzie uczniowie posługując się pomocami edukacyjnymi sprawdzali swoją wiedzę przyrodniczą.
  3. Warsztaty ornitologiczne nad zbiornikiem retencyjnym Staw Górny w Pionkach, podczas których uczniowie obserwowali oraz uczyli się odróżniać następujące gatunki ptaków: łabędź niemy, kaczka krzyżówka, kopciuszek, krogulec, myszołów, sójka, sikora bogatka, sierpówka.

W spotkaniach uczestniczyło 141 uczniów z  PSP w Augustowie, PSP nr 1 w Pionkach, PSP nr 2 w Pionkach, PSP nr 5 w Pionkach.

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/06.11.2018{/gallery}

 

 

Kategorie
Baza turystyczna ChPK

Pszczela polana edukacyjna

Latem 2017 r. na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego powstała pszczela polana edukacyjna. Jest to szczególne miejsce mające na celu pokazanie mieszkańcom powiatu piaseczyńskiego znaczenia owadów zapylających dla człowieka i przyrody.

Na polanie stanęły tablice edukacyjne opowiadające m.in. o życiu w ulu, wytwarzaniu miodu oraz o bogactwie dzikich owadów zapylających. Do tego polanę otoczyły sadzonki drzew i krzewów nektarodajnych oraz hotele dla dzikich zapylaczy, które mają za zadanie zachęcić owady do zasiedlenia okolic polanki.

Twórcy projektu, fundacja „Bliżej pszczół” prowadzi obecnie cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów lokalnych szkół. Podczas zajęć opowiadają o pszczelarstwie oraz prezentują sprzęty niezbędne w pracy pszczelarza.

Polanka edukacyjna znajduje się na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Chojnów, przy ul. Klonowej w Pilawie. Zajęcia edukacyjne na terenie polanki prowadzone będą również przez pracowników Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. W przypadku chęci skorzystania z zajęć zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr 22 754-51-00 lub mailowo pod adresem edukacjachpk@parkiotwock.pl.

logotypclaim_czerony_pl_.jpg

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski