05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Każdy chce poznawać przyrodę

Piękna jesienna przyroda Mazowieckiego Parku Krajobrazowego przyciąga nie tylko znawców i miłośników, ale także i amatorów przyrody. Piękne jesienne barwy mazowieckich lasów zachęcają do spacerów szlakami MPK.

W zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych udział biorą zarówno przedszkolaki, jaki i uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, uczelni wyższych oraz członkowie uniwersytetów III wieku. Z jesiennej oferty edukacyjnej skorzystało ponad tysiąc osób. Pracownicy Parku starają się zgłębiać tajniki przyrody i w jak najciekawszy sposób zainteresować i rozbudzić zamiłowanie do przyrody wśród uczestników zajęć.

 

 

To już 20 lat… – jubileusz Nadbużańskiego PK

Wszystko zaczęło się w dniu 30 września 1993 roku, gdy Wojewoda Siedlecki podpisał rozporządzenie nr 36/93 powołujące Nadbużański Park Krajobrazowy na terenie ówczesnego województwa siedleckiego (obecny powiat węgrowski, sokołowski i wołomiński w gminie Jadów). Przypadające w tym roku obchody jubileuszu 20-lecia istnienia największego w Województwie Mazowieckim parku krajobrazowego obfitowały w wiele wydarzeń, w tym: zimowe ptakoliczenie, otwarte przyrodnicze spacery i spotkania, wycieczki ornitologiczne, ferie w bibliotece, obchody dnia ziemi, 3-dniowy rajd rowerowy, wyjazdy plenerowe oraz wydanie okolicznościowego folderu.

Podsumowaniem jubileuszowych obchodów była ogólnopolska konferencja popularnonaukowa „20 lat Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”.

dsc 0010 kopiowanie

 Dzień I

W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, reprezentujący między innymi urzędy, samorządy miast i gmin leżących na obszarze Parku (starostwo powiatowe węgrowskie i ostrowskie),  administrację Lasów Państwowych (przedstawiciele Nadleśnictw Łochów, Sokołów i Rudka), Muzeum Ziemi Sadowieńskiej, placówki oświatowe, uczelnie wyższe – Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy w Siedlcach, Pułtuską gazetę powiatową Pułtusk 24. Do udziału w konferencji zostali również zaproszeni przedstawiciele instytucji  i organizacji, z którymi Nadbużański Park Krajobrazowy na co dzień współpracuje oraz pracownicy parków krajobrazowych funkcjonujących w różnych częściach województwa mazowieckiego.

dsc 0013 kopiowanie

Pracownicy Zespołu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego przygotowali podziękowania  i upominki, którymi obdarowane zostały osoby szczególnie  aktywnie działające na rzecz  ochrony nadbużańskiej przyrody. Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych osobiście wręczał podziękowania  i sam został obdarowany. 

dsc 0015 kopiowanie

Konferencja odbyła się w Łochowie, w dniach 16 i 17 października, w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Sadzewiczowej. Obecność przybyłych gości świadczyła  o tym, że działalność Parku jest dostrzegana  w różnych środowiskach społecznych. Padło wiele miłych słów, wręczono wiele prezentów.

dsc 0019 kopiowanie

 

dsc 0023 kopiowanie

 

Pomysłodawca utworzenia NPK Pan  Lechosław Herz i jeden z pierwszych dyrektorów Pan Zbigniew Kaszuba opowiadali o jego początkach.

W części referatowej konferencji przedstawiony został rys historyczny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, a następnie omówiono zagadnienia przyrodnicze (ochronę bierną oraz czynną roślin, zwierząt) i kulturowe. Całość uświetniła diaporama ukazująca piękno nadbużańskiego krajobrazu autorstwa Artura Tabora „Bug pejzaż nostalgiczny”.

 

dsc 0025 kopiowanie

 

 

dsc 0038 kopiowanie

 

dsc 0042 kopiowanie

 Dzień II

Sesję terenową drugiego dnia konferencji wypełniło poznawanie krajobrazów i walorów  przyrodniczych doliny Bugu i Liwca.

dsc 0050 kopiowanie

Uczestnicy konferencji zwiedzali Pałacyk Paderewskiego w Kaliskach, słuchali wykładu w Muzeum Ziemi Sadowieńskiej. Wędrowali  brzegiem Bugu słuchając wykładu ornitologicznego. Brali czynny udział w referacie pracownika Lasów Państwowych na terenie rezerwatu Jegiel. Wycieczka zakończyła się w ośrodku hodowli zwierzyny w Kamionnej, gdzie Nadleśnictwo Łochów realizuje program reintrodukcji kuropatwy.

dsc 0060 kopiowanie

 

dsc 0067 kopiowanie

 

dsc 0083 kopiowanie

 

dsc 0312 kopiowanie

 

[md

Logo WFOŚiGW w Warszawie

 

Konferencja 20 lat Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17 500,00 zł

Konkurs powiatowy „Runo leśne Mazowsza”

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Gmina Piaseczno i Nadleśnictwo Chojnów serdecznie zapraszają do udziału w powiatowym konkursie „Runo leśne Mazowsza”.

 

Celem konkursu przyrodniczego jest popularyzacja wiedzy o organizmach stanowiących runo leśne, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów, mchów i porostów. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie mają okazję do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także rozwijania swoich przyrodniczych pasji.

 

 

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

Konkurs wiedzy, do którego mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych – klasy IV-VI oraz uczniowie szkół gimnazjalnych – klasy I-III.

 

Uczniowie będą mieli za zadanie zapoznanie się z wybranymi gatunkami grzybów, mchów i porostów, a sam konkurs odbędzie się w trzech etapach, z których dwa pierwsze są etapami szkolnymi, a trzeci jest etapem powiatowym.

 

Na zgłoszenia do konkursu wiedzy czekamy do 31 października 2013 r. Zgłoszeni a należy przesyłać faksem na numer (22) 754 51 00 na załączonym poniżej formularzu (do pobrania). Materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu można uzyskać u koordynatora konkursu Beaty Zawadzkiej (beza115@op.pl).

 

UWAGA! Przedłużony termin przekazywania wyników I etapu. Nowy termin to 30 listopada.

 

Wszystkie pozostałe informacje dostępne są w regulaminie (do pobrania poniżej).

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin konkursu wiedzy
  2. Deklaracja przystąpienia do konkursu wiedzy

 

ORGANIZATOR GŁÓWNY


logo gminy

 

WSPÓŁOGRANIZATOR

logo             logo

Trzydzieści lat minęło …

Trzydzieści lat temu – w czerwcu 1983 roku – Wojewódzka Rada Narodowa w  Radomiu zadecydowała o objęciu ochroną Puszczy Kozienickiej i utworzeniu Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Przypadające w tym roku obchody jubileuszu 30-lecia istnienia najstarszego w Województwie Mazowieckim Parku Krajobrazowego obfitowały w wiele wydarzeń, w tym: spływ kajakowy, rajd rowerowy, konkursy wiedzy, wystawa fotografii przyrodniczej oraz wydanie okolicznościowych widokówek.

Podsumowaniem jubileuszowych obchodów była ogólnopolska konferencja popularno – naukowa „30 lat Kozienickiego Parku Krajobrazowego”, która odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

 

W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, reprezentujący między innymi urzędy marszałkowskie województw mazowieckiego i świętokrzyskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, samorządy miast i gmin leżących na obszarze Parku,  administrację Lasów Państwowych, placówki muzealne, placówki oświatowe, uczelnie wyższe – Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Prywatną Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska w Radomiu, organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska przyrodniczego – Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Towarzystwo Przyrodnicze „Żółw błotny”, Centrum Edukacji Ekologicznej, Ligę Ochrony Przyrody, PTTK. Do udziału w konferencji zostali również zaproszeni przedstawiciele instytucji  i organizacji, z którymi Kozienicki Park Krajobrazowy na co dzień współpracuje oraz pracownicy parków krajobrazowych funkcjonujących w różnych częściach województwa mazowieckiego i poza nim.

 

 

 

Konferencja odbyła się w Pionkach, w dniach 10 i 11 października, w pięknie   odrestaurowanym dawnym kasynie urzędniczym, udostępnionym na tę okazję przez samorząd Miasta Pionki. Obecność licznie przybyłych gości świadczyła  o tym, że działalność Parku jest dostrzegana  w różnych środowiskach społecznych. Padło wiele miłych słów, wręczono wiele prezentów. Reprezentanci samorządu Województwa Mazowieckiego w osobach: wicemarszałek Leszek Ruszczyk, wiceprzewodnicząca Sejmiku Bożenna Pacholczak oraz  radny Zbigniew Gołąbek przekazali na ręce Pana Sylwestra Chołasta – dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” za zasługi Kozienickiego Parku Krajobrazowego na rzecz ochrony środowiska naturalnego Mazowsza. Pamiątkowy medal wręczył pracownikom Parku także Starosta Kozienicki Janusz Stąpór.

 

 

 

 

Administracja Kozienickiego Parku Krajobrazowego przygotowała dyplomy i upominki, którymi obdarowane zostały osoby szczególnie  aktywnie działające na rzecz  ochrony dziedzictwa Puszczy Kozienickiej. Miłym akcentem był też tort jubileuszowy, który podano w przerwie kawowej.

 

 

 

 

 

 

 W części referatowej konferencji przedstawiony został rys historyczny Kozienickiego Parku Krajobrazowego, a następnie omówiono zagadnienia kulturowe i przyrodnicze. Całość uświetniły diaporamy ukazujące piękno Kozienickiego Parku Krajobrazowego, prezentacja Sowy Polski oraz wystawa fotograficzna „Dziedzictwo Puszczy Kozienickiej”.

 

 

 

 

 

 

 Sesję terenową drugiego dnia konferencji wypełniło poznawanie krajobrazów i walorów  przyrodniczych Puszczy Kozienickiej. Uczestnicy konferencji wędrowali  leśną ścieżką przyrodniczo – krajobrazową w rezerwacie przyrody Krępiec oraz  zapoznali się z ofertą edukacyjną ośrodka dydaktyczno – muzealnego Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, przy wsparciu lokalnych samorządów: Miasta Pionki, Gminy Pionki, Gminy Zwoleń, Gminy Garbatka-Letnisko, Gminy Policzna, Gminy Jastrzębia, Gminy Głowaczów, a także Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystw Ornitologicznego, Banku Spółdzielczego w Pionkach i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach.

 „ Konferencja 30 lat Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. Profesora Ryszarda Zaręby dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17 500,00 zł.”

Konkursowe rozstrzygnięcia w jubileuszowym dla NPK roku

0 miniszp13Rozstrzygnięcie konkursu Spotkania z przyrodą było kolejnym bardzo pozytywnym spotkaniem na słonecznej leśnej polanie. Uśmiechnięte twarze, dumni opiekunowie i cała galeria przemyślanych, bogatych w treść, a jednocześnie bardzo przyjemnych w odbiorze prac konkursowych. Zapraszamy na relację z finału XIV edycji, które odbyła się 30 września 2013 r. w miejscowości Garnek, gm. Ceranów. W trakcie tej uroczystości wręczono nagrody także laureatom konkursów o płazach: Ambasador płaziej sprawy i Śliskie sprawy, czyli poznajemy płazy.

 7 wspolne

 

Efekty prac dzieci i młodzieży podziwiali oraz nagrody wręczali goście: pan Damian Milewski – Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, pani Katarzyna Kołodziej – Sekretarz Urzędu Gminy Ceranów, pan Czesław Marian Zalewski – Wójt Gminy Sterdyń, pan Sławomir Wilk – inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Łochów oraz pan Artur Ziontek – historyk literatury, miłośnik i piewca ziemi kosowskiej i nie tylko.

 6 pziontek

Uroczystość miała miejsce dzień po XX rocznicy utworzenia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. W tegorocznej edycji w każdej kategorii wiekowej dodano więc zagadnienia jubileuszowe. Dla tradycyjnych trzech grup zaproponowaliśmy tematy do wyboru:

 

Kategoria I: kl. I-III szkoły podstawowe

 

1) Tyle słońca! – kto w przyrodzie najbardziej lubi światło?

2) Nocne marki – kto w przyrodzie zasługuje na takie miano?

3) Mój specjalny symbol dla NPK – z czym kojarzy mi się Nadbużański Park Krajobrazowy

Forma pracy: praca plastyczna wykonana techniką dowolną.

 

W pracach przedstawicieli klas I-III mogliśmy porównywać co dzieje się w przyrodzie nocą i za dnia. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tajemnicze stworzenia żyjące po zmroku. Wszystkie prace wzbudzały sympatię, kilka wyróżniło się zastosowaniem ciekawych technik wykonania. Temat jubileuszowy cieszył się bardzo przemyślanym podejściem – narysowane loga były przejrzyste i nawiązywały do charakteru NPK.

 

1 wreczanie

 

Laureatami zostali:

 

m-ce

Laureat

Nauczyciel

Szkoła

Doceniamy

I

Aleksandra Lewandowska

Joanna Arbuzińska

SP3 Pułtusk

za ubraną w ciekawą formę dynamiczną prezentację życia pięknego nocnego marka – sowy

II

Magdalena Szcześnik

Urszula Markowicz

SP Myszadła

za przedstawienie sympatycznego podglądu nocnego życia w stawie

III

Kacper Szczepanik

Barbara Kochanowska

SP3 Łochów

za sympatyczne przedstawienie grupy miłośników słońca – pokazując także, że i my jesteśmy częścią przyrody

wyr.

Zuzanna Szymańska

Beata Końsko

SP Grygrów

za piękne przedstawienie przyjaźni przyrody i słońca

wyr.

Michalina Handzel

Joanna Arbudzińska

SP3 Pułtusk

za oryginalne i nastrojowe przedstawienie nocnego życia w lesie

wyr.

Ksenia Gałązka

Urszula Markowicz

SP Myszadła

za przybliżenie idei azylu dla ptaków w formie przejrzystego logo

wyr.

Rafał Piwko

Beata Końsko

SP Grygrów

za zaproponowanie sympatycznego logo dla NPK – zwracającego uwagę na zielone lasy i łąki oraz błękitną wodę i niebo, gdzie królują ptaki

wyr.

Magdalena Kocon

Beata Końsko

SP Grygrów

za sympatyczne skojarzenie w logo NPK z przyjaznym miejscem dla płazów

wyr.

Radosław Wyszomierski

Marzena Marchel

SP Kosów Lacki

za sympatyczne przedstawienie miłośnika słońca – kameleona

wyr.

Dominika Stachura

Joanna Arbudzińska

SP3 Pułtusk

za ciekawe ujęcie nocnego życia podwórka

wyr.

Paweł Laskowski

Barbara Kochanowska

SP3 Łochów

za dobranie nowego sympatycznego symbolu dla NPK

wyr.

Katarzyna Kielan

Urszula Markowicz

SP Myszadła

za dobranie nowego sympatycznego symbolu dla NPK

wyr.

Wiktoria Kowalczyk

Zofia Kowalczyk

SP Kołodziąż

za sympatyczny i staranny podgląd nocnego życia nad i od ziemią

 

 

Kategoria II: kl. IV-VI szkoły podstawowe

 

1) Temat – rzeka – jaki jest Bug i nie tylko

2) Nie bój żaby! – które zwierzęta wzbudzają w ludziach lęk oraz jak zachęcać do ich polubienia.

3) 20 lat mieszkamy w parku krajobrazowym – reportaż-wywiad z mieszkańcami NPK

Forma pracy: album, ulotka lub folder

 

W tej kategorii szczególnym powodzeniem cieszyło się „odczarowywanie” żab i innych zwierząt, które mogą komuś wydawać się mało sympatyczne. Po przejrzeniu nadesłanych albumów i ulotek każdy przekona się do tych stworzeń – młodzież wykonała solidną pracę wyszukując informacje na temat poszczególnych gatunków, analizując jakie ich cechy mogą wpływać na postrzeganie przez ludzi, przybliżając nam kolejne, których mogliśmy nie dostrzegać na co dzień. Nie zabrakło też nawiązań do tradycji i kultury, a nawet badań statystycznych. Wiele prac wzbogacono pięknie wykonanymi ilustracjami.

Wybierający temat – rzekę zabrali nas na ciekawe wyprawy nad Bug i Narew, gdzie nie zabrakło fachowych informacji, własnych wrażeń, a nawet odwołań do literatury, a nawet własnych prób poetyckich.

Kilku uczestników podjęło także odważną próbę przeprowadzenia wywiadów z mieszkańcami NPK. Nie zabrakło tu także spotkań z fachowcami, przedstawicielami grup, które w różny sposób doświadczają spotkań z przyrodą.

 

2 wreczanie

 

Laureatami zostali:

 

m-ce

Laureat

Nauczyciel

Szkoła

Doceniamy

I

Marta Handzel

Joanna Arbuzińska

SP3 Pułtusk

Gratulujemy pomysłu na bardzo ciekawa formę pamiętnika – opowieści, która daje pretekst do obalania mitów związanych ze zwierzętami. Interesujący wstęp poprowadził nas przez wartościowe konsultacje z fachowcami, mądre uzasadnienia i konkretne podsumowania – a wszystko okraszone estetycznymi elementami plastycznymi.

II

Natalia Kowalczyk

Justyna Kasztelan

SP3 Łochów

Gratulujemy niezwykle sympatycznej i przyjaznej formy pracy – zarówno od strony opisowej, jak i plastycznej. Cieszy nas tak duże zaangażowanie w opracowywany temat i wierzymy, że ta przyrodnicza pasja może udzielić się również czytelnikom pracy:)

III

Julia Kamińska

Krystyna Wrzosek

SP Ceranów

Gratulujemy pięknej i przemyślanej pracy, która w przystępny, ale pełen wartościowych i uporządkowanych informacji sposób prowadzi nas przez świat zwierząt, których wzbudzające sympatię podobizny spoglądają na nas z kart albumu.

wyr.

Elżbieta Stasiuk

Jadwiga Szymańska

SP Sterdyń

Gratulujemy przemyślanego, samodzielnego przedstawienia zwierząt, które mogą budzić lęk – rozszyfrowywania tych lęków i poszukiwania dowodów, że przecież są pożyteczne lub sympatyczne.

wyr.

Weronika Dzięcioł

Bożena Ładniak

KPSP Kaliska

Gratulujemy przemyślanego i uporządkowanego przedstawienia własnymi słowami zwierząt, które warto polubić – dodatkowo spoglądając na nie z punktu widzenia innych kultur.

wyr.

Oliwia Strączewska

Joanna Arbuzińska

SP3 Pułtusk

Gratulujemy ciekawych wywiadów, podążania z za opowieściami rozmówców, reporterskiego zacięcia, którego efekty pięknie wzbogaciły samodzielnie wykonane zdjęcia.

wyr.

Julia Mazurkiewicz

Joanna Arbuzińska

SP3 Pułtusk

Gratulujemy sprawnego posłużenia się krótką formą broszurki, gdzie zmieścił się i ciekawy wstęp, i rozprawienie się z mitami na temat zwierząt, a wszystko to poparte fachowymi źródłami i wzbogacone odwołaniami do terenu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

wyr.

Mateusz Ratyński

Krystyna Wrzosek

SP Ceranów

Gratulujemy przemyślanego i osobistego podejścia do tematu – obok wybranych informacji o florze i faunie z odwołaniami do okolicznych terenów, czytelników na pewno przyciągnie nad Bug poetyckie przedstawienie jego walorów w trakcie czterech pór roku.

wyr.

Julia Grzybowska

Ewa
Mróz-Cebula

SP4 Pułtusk

Dziękujemy za spacer nad Narwią – w towarzystwie tak wrażliwego przewodnika, który znajduje miejsce też na fachowe informacje, odwołania do literatury i własnych doświadczeń w obcowaniu z rzeką.

wyr.

Dawid Gerek

Joanna Arbuzińska

SP3 Pułtusk

Gratulujemy stworzenia żywego kolażu z własnych doświadczeń związanych z Narwią, jak i wplecenie weń wrażeń polskich poetów.

wyr.

Katarzyna Wilk

Jadwiga Szymańska

SP Sterdyń

Gratulujemy zebrania ciekawych wypowiedzi mieszkańców NPK na temat walorów jakie dostrzegają w swojej najbliższej okolicy.

wyr.

Wiktoria Sitek

Joanna Arbuzińska

SP3 Pułtusk

Gratulujemy przygotowani krótkich, ale starannie wybranych informacji na temat płazów ogólnie oraz ich poszczególnych przedstawicieli – szczególnie wyszukania szeregu ciekawostek na ich temat.

wyr.

Ewelina Kierył

Krystyna Wrzosek

SP Ceranów

Dziękujemy za garść interesujących informacji o wybranych zwierzętach – które stanowią argumenty na korzyść ich pozytywnego wizerunku.

 

Kategoria III: gimnazja

 

1) Lokalna skarbnica różnorodności biologicznej – miejsce warte poznania w mojej okolicy.

2) Bociani rynek mieszkaniowy w mojej okolicy – stan, perspektywy zalecenia – obserwacje dotyczące bocianich gniazd.

3) 20 lat mieszkamy w parku krajobrazowym – reportaż-wywiad z mieszkańcami NPK

Forma pracy: album lub poster (plakat naukowy).

 

Pierwsze miejsce zajęła przepiękna praca o bocianach w gminie Łochów. Przejrzyście opracowany poster prowadził nas przez wstęp – informacje o bocianach, przez kolejne etapy pracy autorek, po wyniki przedstawione także w formie mapy. Na zakończenie – bardzo zgrabnie i wynikające z badań terenowych wnioski. Życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej!

Większość uczestników z kategorii dla gimnazjalistów skupiła się na odkrywaniu i pokazywaniu odbiorcom miejsc wyróżniających się pod względem przyrodniczym – wartych określenia jako lokalne skarbnice różnorodności biologicznej. Podziwiamy znaczny wkład własnej pracy – wyszukanie ciekawego miejsca, jego opis i analiza, niejednokrotnie prognozowanie przyszłości. W albumach i posterach nie zabrakło też wstępów i podsumowań.

Oglądanie takich efektów „Spotkań z przyrodą” to niewątpliwie budujące przeżycie.

 

4 gimnazjalistki

 

Laureatami zostali:

 

m-ce

Laureaci

Nauczyciel

Szkoła

Doceniamy

I

Natalia Knap
Karolina Kuć

Hanna Pogorzelska

PG Łochów

Gratulujemy starannego i badawczego podejścia do tematu oraz przejrzystego przedstawienia samodzielnych obserwacji i dopracowanych wniosków.

II

Ewelina Jakubowska
Ilona Chmielewska

Hanna Pogorzelska

PG Łochów

Dziękujemy za widoczny duży i samodzielny wkład pracy w oprowadzenie nas po wybranej atrakcyjnie opisanej lokalnej skarbnicy różnorodności

III

Anna Rudaś
Milena Sińczuk

Jadwiga Szymańska

PG Sterdyń

Dziękujemy za przekonanie odbiorców posteru, że miejsca tuż obok nas mogą być lokalnymi skarbnicami różnorodności biologicznej oraz za podzielenie się wrażeniami z poznawania tego miejsca.

wyr.

Magdalena Kiełek
Daria Lewandowska

Hanna Pogorzelska

PG Łochów

Gratulujemy odnalezienia lokalnej skarbnicy różnorodności biologicznej oraz umiejętności jej przedstawienia w zgrabnym albumie – od wstępu, przez ciekawą treść, po sympatyczne podsumowanie i bibliografię.

wyr.

Natalia Gajowniczek
Izabela Sińczuk

Jadwiga Szymańska

PG Sterdyń

Dziękujemy za wędrówkę po lokalnej skarbnicy różnorodności biologicznej – piękne zdjęcia, liczne ujęcia, zachęcający wstęp i inspirujące podsumowanie.

wyr.

Weronika Grodkowska
Przemysław Bala

Hanna Pogorzelska

PG Łochów

Gratulujemy ciekawych odkryć w wybranej lokalnej skarbnicy różnorodności biologicznej oraz umiejętności doboru informacji względem zaobserwowanych wcześniej roślin, zwierząt i wydarzeń w przyrodzie.

wyr.

Magdalena Kałan
Zuzanna Zwierzyńska

Ewa Zwierzyńska

PG Korczew

Gratulujemy sympatycznych odkryć w lokalnej skarbnicy różnorodności biologicznej. Dziękujemy za podzielenie się pięknymi zdjęciami, osobistymi podpisami i inspirujące podsumowanie tematu.

wyr.

Magdalena Kościesza
Ewelina Grotkowska

Hanna Pogorzelska

PG Łochów

Dziękujemy za przedstawienie kilku elementów lokalnej skarbnicy różnorodności biologicznej w atrakcyjny i przemyślany sposób – zachęcający odbiorcę do poznawania tego miejsca.

 

Poznajemy płazy

 

Wręczono także nagrody w konkursach na temat płazów:

 

5 plazio

 

1) Ambasador płaziej sprawy – gdzie uczniowie klas IV-VI przedstawiali portrety płazów zwracające uwagę na ich jedną, wyjątkową, wybraną przez autora cechę.

Laureat

Nauczyciel

Szkoła

Dominika Ufnał

Ewa Foryś

ZSP Urle

Żaneta Stańska

Ewa Foryś

ZSP Urle

Elżbieta Stasiuk

Jadwiga Szymańska

ZS Sterdyń

Karolina Orłowska

Krystyna Wrzosek

PSP Ceranów

Klaudia Krawczuk

Krystyna Wrzosek

PSP Ceranów

Marlena Kulikowska

Krystyna Wrzosek

PSP Ceranów

Żaneta Krawczuk

Krystyna Wrzosek

PSP Ceranów

Aleksandra Filipowicz

Krystyna Tomasik

SP Sadowne

Julia Wyszomierska

Krystyna Wrzosek

PSP Ceranów

 

2) Śliskie sprawy, czyli poznajemy płazy – gdzie uczniowie gimnazjów przestawiali w formie posterów świat płazów swojej okolicy:

 

M-ce

Laureatki

Nauczyciel

Szkoła

I

Natalia Gajowniczek

Izabela Sińczuk

Jadwiga Szymańska

ZS Sterdyń

II

Anna Rudaś

Milena Sińczuk

Jadwiga Szymańska

ZS Sterdyń

III

Paulina Honusz

Katarzyna Żelazowska

Natalia Żelazowska

Jadwiga Szymańska

ZS Sterdyń

 

 

Dziękujemy za spotkanie na leśnej polanie

 

3 wesola mlodziez

 

Po wręczeniu nagród – książek przyrodniczych, lornetek, plecaków, namiotów, zestawów do badmintona, pendrive’ów zakupionych dzięki dotacji WFOŚiGW w Warszawie – czekało już tradycyjnie integrujące wszystkich gości ognisko.

Za ufundowanie poczęstunku serdecznie dziękujemy: OSM Kosów Lacki (sery, masło), panu Krzysztofowi Szajko – Przetwórstwo Mięsa w Sterdyni (kiełbaski), panu Markowi Grądzkiemu – Piekarnia w Ostrówku (chleby, drożdżówki) oraz panu Sławomirowi Góralowi – P.H.U. Górmax Łochów (soki).

 

Zapraszamy za rok!

[nw]

 

 

 

logowfosigw

 

Organizacja XIV edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania z przyrodą” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9 919,00 zł.

Malowany Październik 2013

W piękną słoneczną sobotę 5 października 2013 r. pędzle i kredki poszły w ruch podczas kolejnej edycji otwartego pleneru plastycznego „Malowany październik”.

W ramach edukacji i promocji Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka, jak co roku, w pierwszą sobotę października, każdy miał możliwość spędzić czas na świeżym powietrzu na terenie Ośrodka edukacyjno-muzealnego „Baza Torfy” i wykazać się swoimi zdolnościami artystycznymi.

Po pędzle sięgnęły nie tylko dzieci, ale także i dorośli. Bogata wyobraźnia uczestników sprawiła, że powstały prawdziwe arcydzieła sztuki. Prace wykonane zostały różnymi technikami: kredkami, farbami, flamastrami, plasteliną, bibułą, krepiną, czy papierem kolorowym.

Ogromną popularnością cieszyło się malowanie na koszulkach i lnianych torbach, a wśród najmłodszych malowanie na szkle.

Znaleźli się też chętni do uwiecznienia farbami pięknych barw jesiennych pejzaży.

W plenerze udział wzięli uczniowie z okolicznych szkół wraz z opiekunami, którzy za aktywny udział zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami wręczonymi przez Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwestra Chołasta.

Nie zabrakło również okolicznych mieszkańców i turystów. Piękna pogoda zachęciła do wzięcia udziału w imprezie całe rodziny z dziećmi.
Łącznie w plenerze wzięło udział około 250 osób.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w plenerze i przedstawienia swojej wizji artystycznej piękna mazowieckiej przyrody zapraszamy już za rok.

 

 

Plener plastyczny „Malowany październik” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 8 600,00 zł.

 

Sprzątanie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

W dniu 20 września br. odbyła się XX już ogólnopolska akcja Sprzątania Świata pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”. W ramach tej akcji odbyło się sprzątanie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Akcja zorganizowana została we współpracy z Urzędem Gminy Brudzeń Duży, który zakupił worki i rękawice, Nadleśnictwem Płock, które wskazało tereny do sprzątania, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, które zapewniło pomoc merytoryczną oraz firmą przewożącą odpady Eko Maz z Płocka, która nieodpłatnie zebrała napełnione worki.

 

W pracach porządkowych udział wzięło ok. 90 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sikorzu, którzy zbierali śmieci na terenie Rezerwatu Sikórz i okolicznych lasach, ok.100 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brudzeniu dużym, którzy zbierali śmieci w uroczysku Brudzeń i ok. 150 uczniów z Zespołu Szkół w Siecieniu, którzy zbierali śmieci na terenie parku w okolicach Siecienia. Zebrali ok. 300  worków śmieci (poj. 100 l). Wszystkie zebrane śmieci zostały nieodpłatnie przyjęte przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka.

 

Wszystkim, którzy brali udział w akcji serdecznie dziękujemy!

 

sprzatanie_bpk


sprzatanie_bpk


sprzatanie_bpk

 

 

 


Sprzątanie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

W dniu 20 września br. odbyła się XX już ogólnopolska akcja Sprzątania Świata pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”. W ramach tej akcji odbyło się sprzątanie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Akcja zorganizowana została we współpracy z Urzędem Gminy Brudzeń Duży, który zakupił worki i rękawice, Nadleśnictwem Płock, które wskazało tereny do sprzątania, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, które zapewniło pomoc merytoryczną oraz firmą przewożącą odpady Eko Maz z Płocka, która nieodpłatnie zebrała napełnione worki.

 

W pracach porządkowych udział wzięło ok. 90 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sikorzu, którzy zbierali śmieci na terenie Rezerwatu Sikórz i okolicznych lasach, ok.100 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brudzeniu dużym, którzy zbierali śmieci w uroczysku Brudzeń i ok. 150 uczniów z Zespołu Szkół w Siecieniu, którzy zbierali śmieci na terenie parku w okolicach Siecienia. Zebrali ok. 300  worków śmieci (poj. 100 l). Wszystkie zebrane śmieci zostały nieodpłatnie przyjęte przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka.

 

Wszystkim, którzy brali udział w akcji serdecznie dziękujemy!

 

sprzatanie_bpk


sprzatanie_bpk


sprzatanie_bpk

 

 

 


Kolejny rok działań na rzecz nietoperzy w NPK

Skrzynka dla nietoperzy nr 1Pierwsze skrzynki dla nietoperzy pojawiły się w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym w ubiegłym roku – niektóre z nich już znalazły nowych lokatorów. W roku bieżącym kontynuujemy działania ochronne na rzecz tych ssaków – kolejne skrzynki (100 szt.) dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie zostały powieszone na terenie leśnictwa Ceranów.

Wieszanie budek

 

Aby przypomnieć sobie nieco informacji o nietoperzach zachęcamy do powrotu do artykułu „Jak zaprosić latające ssaki? – czynna ochrona nietoperzy w NPK„. Relacjonowaliśmy tam również ubiegłoroczne wieszanie schronów dla nietoperzy na terenie leśnictw Szumin i Wielgie. Stanowią one miejsce dziennego odpoczynku w tak ubogim w naturalne kryjówki (dziuple, odstająca kora) młodym lesie sosnowym.

 

Prof. G. Lesiński przedstawia chiropterofaunę NPK na konferencji.

 

Działaniami kierował prof. Grzegorz Lesiński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dotychczasowe wyniki podsumował także na konferencji z okazji XX-lecia NPK.

Efekty stosowania skrzynek dla nietoperzy w NPK są bardzo obiecujące. Zwykle na lokatorów trzeba czekać kilka lat (np. w MPK po siedmiu latach od zawieszenia zasiedlenie wynosiło 29-73%). W leśnictwie Szumin stwierdzono zajęcie 12 na 95 skrzynek – 12,6%. W sumie zaobserwowano 24 osobniki gatunku karlik większy. W leśnictwie Wielgie zajęte były 2 skrzynki na 98 – 2%. W sumie zaobserwowano 15 osobników gatunku gacek brunatny.

 

Skrzynki dla nietoperzy w lesie

Człowiek silnie przekształcił środowisko – lasów nie reprezentują już dumne puszcze, a głównie młode jednorodne drzewostany. Tym bardziej istotne są działania mające na celu stworzenie warunków dla życia zwierząt, które utraciły naturalne siedliska. Warto również poznawać te organizmy – ze względu na ich ciekawy tryb życia i przystosowania doń oraz aby móc jak najlepiej działać na rzecz ich ochrony.

 

Nietoperzowa skrzynka nr 100

lp kopiowanie

 

Swój udział w tym programie poprzez udostępnienie miejsca, wyznaczenie drzew (transektów), nadzór terenowy i pomoc finansową zadeklarowały Nadleśnictwa Łochów i  Sokołów.

 

[nw]

 

 

logowfosigw

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 8.000,00 zł

Czynna ochrona oraz monitoring zagrożonych gatunków roślin na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

6.orchis militaris2Zadanie pn. „Czynna ochrona oraz monitoring zagrożonych gatunków roślin na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego” miało na celu ocalenie dwóch gatunków roślin: zarazy błękitnawej (Orobanche coerulescens) oraz storczyka kukawki (Orchis militaris).
Rośliny te są gatunkami objętymi w Polsce całkowitą ochroną prawną. Ze względu na niewielką liczbę stanowisk i silną tendencję do ich zanikania, obydwa gatunki zostały wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.

 

5.orchis militaris1

Fot.1. Orchis militaris

 

Storczyk kukawka jest światło i ciepłolubną rośliną siedlisk otwartych (muraw kserotermicznych, łąk trzęślicowych i łąk selernicowych). Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Korczew występuje jedyna populacja storczyka kukawki w całej podlaskiej i mazowieckiej części dorzecza Bugu.

 

4.miejsce wystepowania zarazy

Fot. 2. Teren, gdzie występuje zaraza błękitnawa.

 

Zaraza błękitnawa jest skrajnie rzadkim w Polsce (5 stanowisk), obligatoryjnym pasożytem bylicy polnej (Artemisia campestris), związanym silnie z nasłonecznionymi, luźnymi murawami napiaskowymi zdominowanymi przez gatunek żywicielski. Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego występują dwie populacje obejmujące ponad 50 % zasobów zarazy błękitnawej w Polsce.

 

2.inwentaryzacja w peni

Fot. 3. Inwentaryzacja w pełni.

 

Celem zadania było przywrócenie w obrębie stanowisk zagrożonych gatunków roślin właściwego stanu siedlisk, optymalnych dla dalszego ich występowania, a także zebranie aktualnych danych dotyczących informacji na temat zagrożonych i nielicznie występujących gatunków ww. roślin w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

 

1.dr hab jolanta marciniuk  w trakcie prac inwentaryzacyjnych

Fot. 4. Dr hab. Jolanta Marciniuk w trakcie prac inwentaryzacyjnych.

 

W pierwszym etapie zadania dokonano weryfikacji stanu zachowania stanowisk zarazy błękitnawej i storczyka kukawki oraz rozpoznania warunków funkcjonowania wymienionych gatunków roślin. Dokonana została inwentaryzacja gatunków na obszarze całego Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego: gminy Nur, Zaręby Kościelne, Pokrzywnica, Pułtusk, Korczew, Paprotnia, Przesmyki, Platerów, Ceranów, Sterdyń, Repki, Kosów Lacki, Łochów, Miedzna, Liw, Sadowne, Stoczek, Jadów. Pozwoliło to na zaplanowanie zadań ochronnych. Naukowe inwentaryzacyjne prace terenowe prowadzone były przez Panią dr hab. Jolantę Marciniuk z Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

 

3.ka storczykowa po wykoszeniu

Fot. 5. Łąka storczykowa po wykoszeniu.

 

Kolejny etap nastąpił po sezonie wegetacyjnym, gdzie wokół stanowisk ww. gatunków została usunięta roślinność krzewiasta powodująca ich zacienienie oraz skoszone zostały turzyce. Ścięta biomasa została usunięta z sąsiedztwa stanowisk.
Po przeprowadzeniu działań ochronnych, w następnym okresie wegetacyjnym i w dalszym okresie prowadzony będzie monitoring rezultatów.

 

7.orchis militaris3

Fot. 6. Orchis militaris

 

W efekcie realizacja zadania przyczyni się do powstrzymania sukcesji warunkującej zachowanie populacji zarazy błękitnawej i storczyka kukawki oraz odtworzenie właściwych warunków do rozwoju dla innych, cennych przyrodniczo gatunków roślin w wyniku prześwietlenia powierzchni muraw.

 [esc]

 

logowfosigw

Czynna ochrona oraz monitoring zagrożonych gatunków roślin na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 8.000,00 zł

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski