05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności NPK

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ceranowie sprzątają miejsca pamięci na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Na terenie Nadbużańskiego Parku Narodowego znajduje się dużo miejsc upamiętnienia martyrologii narodu polskiego i walk o niepodległość. Wiele z nich jest opuszczonych i zaniedbanych. Zbliża się dzień Wszystkich Świętych – czas pamięci i porządkowania grobów.

Z inicjatywy Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, młodzież Szkoły Podstawowej w Ceranowie im. Ludwika Górskiego czynnie włączyła się w sprzątanie opuszczonych miejsc pamięci narodowej znajdujących się w granicach NPK na terenie Gminy Ceranów.
W dniu 28.10 2019 r., pod kierownictwem Janusza Kura – strażnika NPK, około godziny 9.00 młodzież Szkoły wraz z opiekunami wyruszyła w teren. Pierwszym celem był pomnik w miejscowości Jagodnik poświęcony ofiarom bitwy stoczonej w tym miejscu. Następnie udano się do miejscowości Długie Grzymki gdzie znajduje się mogiła zamordowanych partyzantów. Oba miejsca związane są z okresem II wojny światowej.
Praca polegała na koszeniu trawy, wygrabianiu liści, myciu mogił, kopaniu ziemi, sprzątnięciu śmieci.
Przy okazji sprzątania młodzież dowiedziała się o historii związanej z tymi miejscami.
W akcji udział wzięły uczennice kl. VII i VIII pod opieką p. Joanny Ślepowrońskiej i Ewy Kobryńczuk.
Na zakończenie złożono kwiaty i zapalono znicze.

{gallery}aktualnosci/nadbuzanski-park/2019-10-30-groby{/gallery}

Kategorie
Aktualności NPK

20 października Dniem Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wykonując zalecenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej od 2016 r. ogłasza dzień 20 października Dniem Krajobrazu. Zespół ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego wspólnie z partnerami włączył się w propagowanie tej akcji współorganizując tzw. „spacery krajobrazowe”.

  W tym dniu oraz w dniach poprzedzających lub bezpośrednio następujących wspólnie świętowaliśmy trzeci Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Celem organizacji takich spacerów było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, procesów które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, postępujących zagrożeń, czy kultywowanych w nim tradycji.
W tym roku, promowana była wartość wody w krajobrazie, w tym wód śródlądowych. Tegoroczne działania prowadzone były więc pod hasłem „Woda w krajobrazie”.
Do akcji włączyły się niektóre okoliczne szkoły:
– Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach – Grubakach;
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Ignaś” i „Helenka” w Kaliskach;
– Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa „Julin” im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich  w Kaliskach;
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie;
– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie;
– Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.
W ten sposób wspólnie z tymi placówkami i nauczycielami opiekującymi się poszczególnymi grupami podjęliśmy wysiłek popularyzowania wiedzy w zakresie znaczenia wody w kształtowaniu krajobrazów historycznych i współczesnych, jak również roli wody w krajobrazach przyrodniczych i kulturowych.
Szczegółowy opis poszczególnych wydarzeń zamieścimy na stronie w formie odrębnych informacji.

{gallery}aktualnosci/nadbuzanski-park/2019-10-30-krajobraz{/gallery}

Kategorie
Aktualności KPK

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu w Kozienickim Parku Krajobrazowym

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu ustanowiony został z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Z uwagi na duże znaczenie wody dla kształtowania i funkcjonowania krajobrazów hasło tegorocznych obchodów brzmiało „Woda w krajobrazie”.

Pracownik Parku zorganizował dwa spacery krajobrazowe. Uczniowie oraz nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce – Letnisko spacerowali po ścieżce przyrodniczo – krajobrazowej „Krępiec” (dł. 3,5 km), która wytyczona została wzdłuż granicy oraz po części rezerwatu przyrody „Krępiec”. Na terenie rezerwatu ochronie podlega urozmaicony pod względem krajobrazowym fragment Puszczy Kozienickiej ze starymi drzewostanami. Wędrówka ścieżką rozpoczęła się obok niszy źródliskowej, na skraju głębokiego jaru. Trasa ścieżki prowadziła malowniczymi skarpami wzdłuż potoków Brzeźniczka i Krępiec, gdzie względna różnica wysokości terenu dochodzi do kilkunastu metrów. W kolejnym spacerze uczestniczyli uczniowie  i  nauczyciele  z  Publicznej  Szkoły Podstawowej  nr  4  w  Radomiu, którzy przemierzyli dwie trasy ścieżek „Dąbrowa  nad  Zagożdżonką” (dł.  5,1 km) oraz  „Królewskie Źródła” (dł. 3 km).  Trasa  ścieżki  „Dąbrowa  nad Zagożdżonką” biegnie  skrajem  wsi  Januszno,  a następnie  przez  malowniczy  kompleks  leśny przylegający  do  prawego  brzegu  doliny  rzeki Zagożdżonki. Podczas spaceru uczniowie poznali walory  przyrodnicze  rezerwatu  przyrody „Brzeźniczka”, który obejmuje fragment doliny rzeki Zagożdzonki, jej dopływu Brzeźniczki i niewielkiego strumienia Studziennik. Po  przejściu  ścieżki  uczniowie czarnym  szlakiem turystycznym udali się w  kierunku rezerwatu  przyrody  „Źródło  Królewskie”,  gdzie została  wyznaczona ścieżka  przyrodnicza „Królewskie  Źródła”.  Na  trasie uczestnicy  przeszli  pomostem  wzdłuż malowniczej  rzeki  Zagożdżonki  i  otaczających  ją podmokłych  lasów  z  obfitymi  źródliskami.  

W trakcie spacerów krajobrazowych uczniowie poznawali różnorodność występujących gatunków roślin i siedlisk oraz dowiedzieli się o miejscach pamięci i wydarzeniach historycznych, które zaznaczyły swoje piętno na terenie Puszczy Kozienickiej z okresu walk o niepodległa Polskę. Uczniowie zaopatrzeni w teczki do analizy fizyko – chemicznej wody, karty pracy, taśmę mierniczą wykonali również kilka zadań terenowych.

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/29.10.2019{/gallery}

Kategorie
Aktualności ChPK

Spacer Krajobrazowy w Chojnowskim Parku

Z okazji Europejskiego Dnia Krajobrazu, który przypada 20 października, wybraliśmy się na wycieczkę krajobrazową po okolicach miasta Tarczyn wspólnie z uczniami lokalnych szkół.

Podczas wycieczki zastanawialiśmy się nad pojęciem krajobrazu oraz poznaliśmy podział krajobrazów na pierwotne, naturalne i kulturowe. Omawialiśmy napotkane krajobrazy, ich cechy (m.in. obecną w nich wodę), związane z nimi odczucia oraz możliwe zagrożenia. Zaobserwowaliśmy, że ocena estetyczna danego krajobrazu jak również uczucia, które on w nas wywołuje, są sprawą bardzo subiektywną. Aby zobaczyć, w jaki sposób może to prowadzić do konfliktów społecznych, dyskutowaliśmy nad przykładowymi sytuacjami konfliktowymi wokół planowania krajobrazu.

Podczas spaceru przeszliśmy od rynku miasteczka i krajobrazu staromiejskiego, przez nowoczesne osiedla mieszkaniowe, sady będące krajobrazem tradycyjnym wokół Tarczyna (obecnie przeznaczone już pod zabudowę jednorodzinną) aż do nowo wybudowanego terenu rekreacyjnego z tężnią oraz sąsiadujących z nim stawów rybnych. Mamy nadzieję, iż różnorodność napotkanych krajobrazów pozwoliła nam lepiej poznać związane z nimi zagadnienia.

W zajęciach wzięli udział uczniowie uczestniczący w prowadzonym przez nauczycieli programie innowacji.

{gallery}aktualnosci/chojnowski-park/25-10-2019-dzien krajobrazu{/gallery}

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności KPK

Obchody Światowego Dnia Drzewa w Kozienickim Parku Krajobrazowym

Co roku 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz popularyzacja ochrony drzew.

Drzewa jako największe rośliny na Ziemi produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także niezastąpioną rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią  najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego. W obchody włączyli się uczniowie z Publicznej Szkoły podstawowej nr 4 w Radomiu oraz gromada zuchowa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z Pionek. Uczniowie razem z pracownikiem Kozienickiego PK powędrowali wyznaczoną trasą ścieżki dydaktycznej „Jedlnia”. W trakcie wędrówki dzieci udoskonaliły umiejętność rozpoznawania drzew i krzewów oraz poznały różnorodność występujących tu siedlisk. Zuchy z gromady „Rycerze Orła Białego” i „Czarnych Jagódek” z zainteresowaniem wysłuchały pogadanki o gatunkach drzew liściastych i iglastych rosnących na terenie Puszczy Kozienickiej. Na zakończenie uczestnicy otrzymywali wydawnictwa Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/25.10.2019{/gallery}

Kategorie
Aktualności ChPK

Konkurs „Skarby Chojnowskiego Parku Krajobrazowego” rozstrzygnięty!

Z przyjemnością informujemy, iż wyłoniliśmy zwycięzców w konkursie „Skarby Chojnowskiego Parku Krajobrazowego”!

Szczególnie w kategorii „Chojnowskie Zabytki” liczba i jakość makiet przerosły nasze najśmielsze oczekiwania!!! Pośród naprawdę wielu przepięknych prac musieliśmy wyłonić te zwycięskie. Przyznaliśmy również wiele nagród pocieszenia, o których poinformujemy nauczycieli mailowo.

Wkrótce zaprosimy zwycięzców na uroczyste rozdanie nagród, które planujemy na dzień 7 listopada. O szczegółach poinformujemy nauczycieli – opiekunów uczestniczących uczniów – mailowo.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za ogrom pracy i cierpliwości włożonej w przygotowanie prac; mamy nadzieję, że dobrze się przy tym bawiliście! Zwycięzcom oraz wszystkim autorom makiet, projektów rezerwatów oraz prac artystycznych „Chojnowski Krajobraz” bardzo serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu:

Kategoria „Chojnowskie Krajobrazy” dla klas I-III:

1. miejsce: Gabriela Bartosińska, SP w Suchostrudze

2. miejsce: Martyna Brzeska, SP w Pamiątce

3. miejsce: Emilka Czerska, SP nr 1 w Piasecznie

wyróżnienie: Alicja Chmielewska, SP w Czachówku

wyróżnienie: Marta Augustynowicz, SP w Głoskowie

Kategoria „Chojnowskie Zabytki” dla klas IV-VI:

1. miejsce: Gabrysia Mańkowska + Damian Wilk, SP w Jazgarzewie

2. miejsce: Antoni Kujawski + Dominik Kowalczyk, SP w Słomczynie

3. miejsce: Antoni Lizak + Wiktor Roguziński, SP w Nowej Iwicznej

wyróżnienie: Lidka Sałyga + Sandra Kamińska, SP nr 3 w Konstancinie-Jeziornie

wyróżnienie: Wiktoria Ośka, SP w Opaczy

wyróżnienie: Juliusz Roguziński + Jan Kosicki, SP w Nowej Iwicznej

wyróżnienie: Amelia Zachariasz + Gabrysia Kacperska, SP w Złotokłosie

Kategoria „Chojnowska Przyroda” dla klas VII-VIII:

1. miejsce: Nina Wysocka + Monika Skwara, SP w Złotokłosie

2. miejsce: Helena Piekarowicz + Wiktoria Grzejek, SP w Złotokłosie

3. miejsce: Ewa Dukała + Klementyna Klejnocka, SP w Zalesiu Górnym

wyróżnienie: Sophia Capodanno + Jagoda Gałęza, SP w Kątach

wyróżnienie: Julia Mojsa + AC (rodo), SP w Górze Kalwarii

{gallery}aktualnosci/chojnowski-park/24-10-2019 skarby chpk{/gallery}

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności NPK

III Konferencja z cyklu Ekologia Humanistyczna pt.”Przyroda wyzwaniem dla kultury”

W dniach 16-17 października 2019 r. w Warszawie i Kampinoskim Parku Narodowym odbyła się konferencja z cyklu „Ekologia Humanistyczna” pt. „Przyroda wyzwaniem dla kultury, Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych”.

Organizatorem był Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy współpracy Instytutu Badawczego Leśnictwa, Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Konferencję objęli patronatem honorowym: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Senacka Komisja Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Polskie Towarzystwo Leśne.
Na zaproszenie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Marcin Dolota) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (Jarosław Warzywoda).

Sesja referatowa

Pierwszy dzień konferencji miał charakter sesji referatowej. Podczas obrad na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wygłoszono łącznie 28 referatów. Obrady przebiegały w równoległych sekcjach tematycznych: przyrodniczo-filozoficznej, społeczno-prawnej i edukacyjnej.
Rolę parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w sieci form ochrony przyrody w Polsce przedstawił prof. dr hab. Henryk Tracz wykładem „Potencjał środowiskowy a funkcja turystyczno–rekreacyjna obszarów chronionych oraz innych przyrodniczo cennych”.

Sesja terenowa

Drugi dzień konferencji miał charakter sesji terenowej, którą przeprowadzono w Kampinoskim Parku Narodowym (KPN). Celem sesji było pokazanie funkcjonowania parku narodowego w warunkach silnej antropopresji, angażowania społeczności lokalnej w zarządzanie obszarem, przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów, edukacji ekologicznej oraz udostępniania obszaru dla ruchu turystycznego i celów naukowych.
Wycieczka rozpoczęła się w siedzibie KPN w Izabelinie. Następnie uczestnicy udali się do zachodniej części parku (Obrębu Ochronnego Kromnów i Kampinos). Obserwowali unikalne wydmy śródlądowe, torfowiska, łąki niżowe i olsy. Pracownicy KPN przedstawili krótki zarys historii przeprowadzonych i zakończonych sukcesem reintrodukcji łosia europejskiego, bobra europejskiego oraz rysia. Spotkanie zakończyło się w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym KPN w Granicy.
Dyrektor KPN Mirosław Markowski podziękował osobiście przedstawicielowi NPK za udział w konferencji. Zastępca Dyrektora KPN Małgorzata Mickiewicz podziękowała reprezentantowi Urzędu Marszałkowskiego (Jarosławowi Warzywoda) za objęcie patronatem konferencji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i wsparcie finansowe.

{gallery}aktualnosci/nadbuzanski-park/2019-10-23-konferencja-kpn{/gallery}

Kategorie
Aktualności MZPK

Jubileuszowe 10. Forum Rozwoju Mazowsza

Zakończyło się 10. Forum Rozwoju Mazowsza. To wydarzenie zorganizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniach 16-17 października stanowiło przestrzeń do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami w korzystaniu z funduszy europejskich, a także dyskusji o przyszłości regionu.

Tegoroczna edycja skupiała się wokół czterech tematów przewodnich, którymi były: Postęp, Człowiek, Natura (Agencja Rozwoju Mazowsza SA, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Fundacja UNIMOS, Geotermia Mazowiecka SA, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Instytut na Rzecz Ekorozwoju) oraz Region. Forum zorganizowano pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 2 tysiące uczestników. Forum współtworzyło ponad 90 prelegentów i przeszło 50 partnerów, reprezentujących różne środowiska.

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w swojej przestrzeni wystawienniczej zaprezentował Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 –„Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”.

 Całkowita wartość projektu: 3 115 966,98 pln

Wartość dofinansowania z UE: 2 492 773,58 pln

Celem projektu było wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych poprzez:

  1. Czynną ochronę raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb: różanki i strzebli błotnej.
  2. Czynną ochronę rzadkich, chronionych gatunków flory w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.
  3. Czynną ochronę wilgotnych siedlisk na obszarze Natura 2000 Bagno Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
  4. Wykonanie modernizacji ścieżki przyrodniczej „13 błota stóp” na Bagnie Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.

Dziękujemy za zaproszenie.

{gallery}aktualnosci/mazowiecki-zespol-parkow/Forum Rozwoju Mazowsza/zdjęcia{/gallery}

Kategorie
Aktualności ChPK

O Chojnowskim PK w radiu RDC

W sobotę 19 października podczas audycji „Wieczór RDC” prowadzonej przez Piotra Łosia jednym z gości była pracowniczka Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Serdecznie polecamy posłuchanie krótkiego podcastu, w którym zachęcamy do odwiedzenia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz opowiadamy zarówno o zabytkach, jak i przyrodzie. Podpowiadamy gdzie się wybrać i co warto zobaczyć oraz jakie ciekawe zwierzęta można napotkać podczas wycieczki.

Aby posłuchać podcastu kliknij tutaj.

Kategorie
Aktualności BPK

Skrwa Prawa przyrodniczą osią Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Z okazji Dnia Krajobrazu 20 października 2019 r. zespół Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego zorganizował spacer krajoznawczy wzdłuż Skrwy Prawej zakończony ogniskiem w Ośrodku rekreacyjno-szkoleniowy w Cierszewie.

Trasę spaceru (łącznie ok. 4km) wytyczała ścieżka edukacyjna: „Dziuplaki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”. Poszliśmy więc drogą polną wzdłuż Skrwy, dalej wąwozem w kierunku Domu Pracy Twórczej TNP, następnie ścieżką leśną w lesie Brwileńskim. Wszystkim uczestnikom spaceru serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne spacery po ścieżkach BPK. 

{gallery}aktualnosci/brudzenski-park/Dzień krajobrazu 20.10.2019{/gallery}

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski