05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Edukacja KPK Oferta edukacyjna MZPK

Oferta edukacyjna Kozienickiego PK – zajęcia terenowe

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego serdecznie zaprasza dzieci, młodzież, nauczycieli, osoby niepełnosprawne do udziału w terenowych zajęciach przyrodniczych.

Zajęcia prowadzone są na wyznaczonych trasach następujących ścieżek dydaktycznych:

1.Ścieżka dydaktyczna „Królewskie Źródła”

 1. Ścieżka przyrodniczo – leśna „Nad Pacynką”
 2. Ścieżka przyrodniczo – leśna „Dąbrowa nad Zagożdżonką”
 3. Ścieżka przyrodniczo – krajobrazowa „Krępiec”
 4. Ścieżka przyrodniczo – leśna „Jedlnia”

Trasy ścieżek pozwalają na zapoznanie się z terenem Kozienickiego Parku Krajobrazowego pod względem przyrodniczym, historycznym i kulturowym. Przebieg niektórych ścieżek pokrywa się ze szlakami pieszymi lub rowerowymi. Na każdej ścieżce ustawione są tablice informacyjne będące skarbnicą ciekawych informacji. Podczas zajęć uczestnicy mają do dyspozycji lupy, lornetki, pojemniki do obserwacji owadów, karty pracy.

W celu uzgodnienia terminu oraz  miejsca zajęć należy kontaktować się: tel. 612 34 41 lub 607 600 415; e-mail: a.kolacz@parkiotwock.pl 
Kartę zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: a.kolacz@parkiotwock.pl  lub faxem 48 612 34 41.

Kategorie
Edukacja KPK Oferta edukacyjna MZPK

Sala edukacyjna w siedzibie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

W siedzibie Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach znajduje się sala edukacyjna, w której prowadzone są pogadanki, warsztaty i spotkania przyrodnicze dla dzieci z przedszkoli, młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Sala wyposażona jest w tablicę interaktywną, dzięki czemu podczas zajęć wyświetlane są programy multimedialne, prezentacje oraz filmy przyrodnicze.

W sali mogą pomieścić się grupy liczące do 25 osób. W celu uzgodnienia terminu oraz tematu zajęć należy kontaktować się: tel. 48 612 34 41 lub 607 600 415;  adres e-mail: a.kolacz@parkiotwock.pl 

Kategorie
Edukacja KPK

Oferta edukacyjna Kozienickiego PK – konkursy przyrodnicze

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego organizuje konkursy przyrodnicze dla dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, podopiecznych placówek dla osób niepełnosprawnych oraz dorosłych.

Konkurs „Moje spotkania z Puszczą” (zasięg parkowy)

Organizowany jest od 1990 roku. Celem konkursu jest aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, budowa postaw proekologicznych, zdobywanie i poszerzenie wiedzy przyrodniczej o Kozienickim Parku Krajobrazowym, poznanie miejsc szczególnie cennych przyrodniczo na terenie Kozienickiego PK, jako jednej z form ochrony przyrody w Polsce oraz pobudzenie potrzeby zachowania różnorodności biologicznej tego terenu.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych z terenu miast i gmin leżących w granicach Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego okolic. Konkurs składa się z etapu szkolnego i parkowego oraz obejmuje cztery dziedziny w poszczególnych grupach wiekowych:

 • dla szkół podstawowych dziedziny: fotografia, literatura, plastyka I grupa wiekowa (wiek 7 – 9 lat), II grupa wiekowa (wiek 10 – 12 lat)
 • dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dziedziny: fotografia, literatura, test wiedzy o Kozienickim Parku Krajobrazowym

III grupa wiekowa (wiek 13 – 15 lat), IV grupa wiekowa (wiek 16 – 19 lat)

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prac w wybranej dziedzinie zgodnie z hasłem wiodącym w bieżącej edycji konkursu lub rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań sprawdzających wiedzę o Kozienickim Parku Krajobrazowym.

 

Konkurs „Szkolny karmnik” (zasięg parkowy)

Organizowany jest od 1993 roku. Celem konkursu jest propagowanie aktywnej formy ochrony ptaków w tym również gatunków chronionych poprzez dokarmianie ich w okresie zimowym. Działania podjęte w konkursie m.in. przyczyniają się do poprawy stanu ornitofauny, wyrabiają poczucie odpowiedzialności wśród uczestników konkursu za otaczające ich środowisko, inspirują przedszkolne i szkolne grupy oraz wspomagają rozwój osób niepełnosprawnych do działań na rzecz ochrony przyrody, uwrażliwiają na piękno przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt.

Konkurs adresowany jest do trzech grup: I gr. dzieci z przedszkoli, II gr. uczniowie szkół podstawowych, III gr. podopieczni placówek dla osób niepełnosprawnych z terenu miast i gmin leżących w granicach Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego okolic. Zadaniem uczestników konkursu jest systematyczne dokarmianie i ochrona ptaków w okresie zimowym oraz prowadzenie w swojej placówce oświatowej akcji informacyjno – edukacyjnej na temat gatunków ptaków zimujących w Polsce oraz zasad ich prawidłowego dokarmiania. Obowiązkiem uczestników konkursu jest prowadzenie dokumentacji z działań objętych w regulaminie (sprawozdanie, kronika zawierająca: kalendarium systematycznego dokarmiania ptaków, lista gatunków dokarmianych ptaków, rodzaj stosowanej karmy, zdjęcia z obserwacji). W czasie trwania konkursu powołane jury odwiedza wybrane placówki oświatowe w celu dokonania kontroli prowadzonej akcji zimowego dokarmiania ptaków.

 

Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” (zasięg ogólnopolski)

Organizowany jest od 2001 roku. Celem konkursu  jest pogłębianie wiedzy o parkach krajobrazowych Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz nabywanie umiejętności praktycznych dzięki rozpoznawaniu chronionych i pospolitych gatunków roślin i zwierząt oraz interpretacji mapy. Konkurs  składa się z pięciu etapów: szkolnego, gminnego, parkowego, wojewódzkiego, ogólnopolskiego. Adresowany jest  do uczniów szkół gimnazjalnych.

Pracownicy Zespołu ds. Kozienickiego PK prowadzą również liczne konkursy przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych podczas festynów z okazji: „Dnia Ziemi”, „Święta Polskiej Niezapominajki”, „Dni Puszczy Kozienickiej”, „Dożynek”.

Kategorie
Edukacja KPK Oferta edukacyjna MZPK

Ośrodek Edukacyjny Kozienickiego PK w Augustowie

Ośrodek Edukacyjny w Kozienickim Parku Krajobrazowym stanowi bazę edukacji ekologicznej Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Ośrodek znajduje się we wsi Augustów. Wieś została założona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1777 roku na miejscu dawnej osady leśnej Półbór. Ośrodek działa od 1994 roku i mieści się w budynku dawnej leśniczówki z 1905 roku, a pierwotnie w okresie zaborów szkoły carskiej. Nieopodal ośrodka znajduje się drewniany budynek wyłuszczarni szyszek oraz cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej.

Działalność w Ośrodku Edukacyjnym  w Augustowie prowadzona jest od kwietnia do jesieni. Uczestnicy zajęć (dzieci, młodzież, nauczyciele, osoby niepełnosprawne) w grupach 30 – 40 osobowych mogą uczestniczyć w bloku programowym, który składa się z następujących elementów:

Lekcja muzealna

Oglądanie ekspozycji tematycznych:

 • leśnictwo (wystawa prezentuje sylwetki leśników związanych z Puszczą Kozienicką, dokumenty, mapy, zdjęcia, dawne narzędzia leśne oraz pamiątki historyczne)
 • historia osadnictwa, etnografia i kultura (wystawa prezentuje dawne sposoby wykorzystania lasu, bartnictwo, łowiectwo, obecne sposoby zagospodarowania lasu i gospodarki leśnej)
 • fauna Puszczy Kozienickiej (wystawa prezentuje eksponaty dermoplastyczne przedstawiające gatunki ptaków i ssaków. Uczestnicy mają okazję wysłuchać głosów poszczególnych zwierząt.

Projekcja filmu przyrodniczego („Kozienicki Park Krajobrazowy – zielone serce Mazowsza”, „Powrót bobra”, „Ptaki drapieżne Kozienickiego Parku Krajobrazowego”, „Bociany czarne Kozienickiego Parku Krajobrazowego”, dla najmłodszych uczestników bajka „Dzik Ryjo”.   

Ćwiczenia i doświadczenia przyrodnicze

 • oglądanie za pomocą mikroskopów gotowych zestawów preparatów mikroskopowych (m.in. „Kropla wody pełna życia”, „Mieszkańcy zanieczyszczonej wody”, „Zwierzęta i rośliny uszkodzone w tym na skutek degradacji środowiska”, „Życie w glebie”)
 • samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych z możliwością przeniesienia obrazu przez kamerę mikroskopową na ekran telewizora
 • oglądanie za pomocą binokularów zasuszonych gatunki owadów (szczegółowe zapoznanie z budową zewnętrzną)
 • oznaczanie parametrów fizyko-chemicznych wody i gleby za pomocą teczek eko – badacza
 • rozwiązywanie kart pracy

Gry i zabawy

Sprawdzanie wiadomości przyrodniczych za pomocą „Koła fortuny”, „Gry o miodek”, tablic „Ptaki drapieżne”, „Owady pożyteczne”, „Grzyby jadalne”, „Labirynty wiedzy” o tematyce: Co ze mnie wyrośnie ?, Czyj to trop?Płaz czy gad ?, Czyj to dom ?, Rozkład śmieci w czasie, rozpoznawanie głosów różnych gatunków ptaków za pomocą zabawek z dźwiękiem.

Warsztaty plastyczne

Wykonywanie: masek zwierząt (sarna, lis, sowa, borsuk, jeż, żaba), kartek okolicznościowych, zakładek do książek.

Ekspozycja terenowa, na którą składają się następujące elementy:

 • ekspozycja terenowa żółwi błotnych
 • ekspozycja starego konnego sprzętu używanego niegdyś w leśnictwie oraz wagoników nieistniejącej już kolejki leśnej
 • światowid (sześcian zdobiony motywami np.: pokrój – liść – owoc – kora drzewa )
 • tablice dydaktyczne, dzięki którym możliwa jest realizacja następujących  tematów:

Poznaję i rozumiem przyrodę (obieg wody i jej rola w przyrodzie, rozpoznajemy siedliska leśne, jak nie zgubić się w lesie, leśne kryjówki    dzikich zwierząt, jak rozsiewają się rośliny, rola grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka, poznajemy trawy).

Chronię środowisko, w którym żyję (zanieczyszczenia środowiska ich rozkład   i zagrożenia jakie powodują dla przyrody, dlaczego baterie są niebezpieczne dla środowiska i jak należy z nimi postępować, co to jest recykling i jak go prowadzić, jak rozkładają się resztki organiczne, energia odnawialna i jej zalety).

 • leśna skocznia – kto ile może skoczyć ? (obiekt około 5 m długości wypełniony piaskiem  z drewnianą podziałką umożliwiającą porównanie długości wykonanego skoku ze skalą długości skoków leśnych zwierząt). Ponadto uczestnicy na piasku odciskają stemple imitujące tropy wielu gatunków zwierząt oraz za pomocą „Poradnika młodego tropiciela”  podają poprawne odpowiedzi czyj to trop.
 • wiata, miejsce na ognisko

Czas trwania zajęć dostosowany jest do potrzeb uczestników. Bezpośrednio po zajęciach w Ośrodku jest również możliwość udania się z pracownikiem Parku na ścieżkę dydaktyczną w m.in. w celu sprawdzenia swojej wiedzy przyrodniczej w terenie.

W celu uzgodnienia terminu zajęć należy kontaktować się: tel. 612 34 41 lub 607 600 415; e-mail: a.kolacz@parkiotwock.pl

Zajęcia są bezpłatne.

Kategorie
Edukacja KPK

Quiz o pszczole miodnej (Apis mellifera)

Zapraszamy do rozwiązania quizu, dzięki któremu można sprawdzić swoją wiedzę na temat pszczoły miodnej.

Kilka wskazówek:

 1. Kliknij na wskazany link.
 2. Wpisz datę rozwiązywania quizu oraz odpowiedz na 20 pytań.
 3. Przy każdym z pytań w prawym górnym rogu zobaczysz informację o maksymalnej liczbie punktów, jakie możesz uzyskać za prawidłowe rozwiązanie. Łączna ilość punktów 35.
 4. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij pole PRZEŚLIJ.
 5. Pojawi się pole POKAŻ WYNIK, po kliknięciu zapoznasz się z poprawnymi odpowiedziami.

LINK DO QUIZU

https://docs.google.com/forms/d/1wKuNvMs8-R96bsPAl4XFJPtTQuEkHFvJE9SEp1OAjkw/edit

POWODZENIA !

Kategorie
Edukacja KPK

Quiz o Kozienickim Parku Krajobrazowym im. prof. Ryszarda Zaręby

Zapraszamy do rozwiązania quizu, dzięki któremu można sprawdzić swoją wiedzę na temat Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Kilka wskazówek:

 1. Kliknij na wskazany link.
 2. Wpisz datę rozwiązywania quizu oraz odpowiedz na 20 pytań.
 3. Przy każdym z pytań w prawym górnym rogu zobaczysz informację o maksymalnej liczbie punktów, jakie możesz uzyskać za prawidłowe rozwiązanie. Łączna ilość punktów 35.
 4. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, kliknij pole PRZEŚLIJ.
 5. Pojawi się pole POKAŻ WYNIK, po kliknięciu zapoznasz się z poprawnymi odpowiedziami.

LINK DO QUIZU

https://docs.google.com/forms/d/10dUqx-moCvR-lMNVjGVpSrESvSuuK08fIOZBau-6bPI/edit

POWODZENIA !

Kategorie
Edukacja KPK

Oferta edukacyjna Kozienickiego PK – prelekcje, warsztaty w placówkach oświatowych

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego serdecznie zaprasza dzieci, młodzież, nauczycieli, osoby niepełnosprawne z placówek oświatowych leżących w granicach Kozienickiego PK i jego okolicy do skorzystania z oferty edukacyjnej w formie prelekcji i warsztatów.

Spotkania prowadzone przez pracownika Parku odbywają się w placówkach oświatowych, w uzgodnionych z nauczycielami terminach i są dostosowane do wieku słuchaczy. Podczas prelekcji i warsztatów wyświetlane są m.in. prezentacje multimedialne, filmy, a  ciekawe pomoce dydaktyczne, plansze i karty pracy wspierają proces przyswajania wiedzy przyrodniczej przez uczestników.

W celu uzgodnienia terminu i tematu zajęć należy kontaktować się: tel. 48 612 34 41 lub 607 600 415; e-mail: a.kolacz@parkiotwock.pl

Propozycje tematów realizowanych w placówkach oświatowych:

Formy ochrony przyrody w Polsce.

Poznajemy walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. profesora Ryszarda Zaręby.

Czynna ochrona przyrody w Kozienickim Parku Krajobrazowym.

Las i jego mieszkańcy.

Charakterystyka wybranych gatunków ssaków zamieszkujących Kozienicki Park Krajobrazowy.

Poznajemy gatunki roślin i zwierząt poszczególnych warstw lasu.

Poznajemy gatunki inwazyjne roślin i zwierząt oraz ich wpływ na różnorodność biologiczną.

Porosty jako bioindykatory zanieczyszczeń powietrza.

Sowa mądra głowa.

Życie rodzinne bociana białego – od przylotu po sejmiki.

Panie bobrze gdzie się mieszka dobrze ?

Nie taki wilk straszny jak go malują.

Płazy – zwierzęta dwóch środowisk.

Poznajemy owady społeczne – pszczoła miodna.

Poznajemy owady społeczne – mrówki.

Nietoperz – nocny łowca.

Ślady i tropy zwierząt.

Dziuple i ich mieszkańcy.

Przygotowania roślin i zwierząt do zimy.

Zwierzęta zapadające w sen zimowy.

Przystosowania ptaków do życia w różnych środowiskach.

Ptaki zimujące w Polsce.

Zasady prawidłowego dokarmiania ptaków w okresie zimowym.

W jaki sposób możemy pomagać ptakom przez cały rok ?

Szkodliwość wypalania łąk i pastwisk.

Grzyby jadalne, niejadalne, trujące i chronione – rozpoznawanie gatunków, podstawowe zasady grzybobrania.

Szkolne laboratorium – Co się kryje w kropli wody ? Biologiczne i chemiczne badanie wody.

Szkolne laboratorium – badamy glebę.

Odpady segregujesz – środowisko ratujesz.

Zajęcia są bezpłatne

 {gallery}aktualnosci/kozienicki-park/12.07.2017{/gallery}

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski