05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Rezerwaty przyrody MPK

„Szerokie Bagno”

 • rok powołania – 1984
 • powierzchnia – 76,73 ha
 • typ – florystyczny / mieszany (Fl/M)

Znajduje się na południowy wschód od wsi Zabieżki (gm. Osieck). Chroni torfowisko wysokie oraz fragmenty boru bagiennego i boru wilgotnego z charakterystyczną roślinnością. Nie udostępniony turystycznie.

Link: Zarządzenie nr 10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31.01.2022 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Szerokie Bagno”.

https://www.gov.pl/web/rdos-warszawa/zarzadzenie-nr-10-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-31012022-r-w-sprawie-ustanowienia-zadan-ochronnych-dla-rezerwatu-przyrody-szerokie-bagno

 

 

Mapka :

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody MPK

„Czarci Dół”

 • rok utworzenia – 1983
 • powierzchnia – 8,75 ha
 • typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny / torfowisk (BF/T)

Leży na zachód od wsi Zabieżki (gm. Celestynów). Szczególnej ochronie podlega tu torfowisko wysokie wraz z otaczającymi go fragmentami borów sosnowych świeżych i wilgotnych. Na niewielkich powierzchniach zachował się bór bagienny z charakterystycznymi karłowatymi parasolowatymi sosnami. Małe jeziorka są pozostałością po dawnej eksploatacji torfu. Roślinność jest tu typowa dla torfowisk, a niedostępne dla człowieka tereny są ostoją m.in.: łosia, płazów i gadów. Nie udostępniony turystycznie.

Link: Zarządzenie nr 27 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31.05.2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Czarci dół”.

https://www.gov.pl/web/rdos-warszawa/zarzadzenie-nr-27-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-31-maja-2016-r-w-sprawie-ustanowienia-zadan-ochronnych-dla-rezerwatu-przyrody-czarci-dol

 

 

Mapka:

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody MPK

„Żurawinowe Bagno”

 • rok utworzenia – 1994
 • powierzchnia – 2,33 ha
 • typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny / torfowisk (BF/T)

Zlokalizowany jest w granicach administracyjnych wsi Regut, przy trasie tranzytowej Góra Kalwaria – Mińsk Mazowiecki (gm. Celestynów). W granicach rezerwatu znalazł się fragment torfowiska przejściowego wraz z charakterystyczną florą i fauną oraz otaczające je bory bagienne i wilgotne. Nie udostępniony turystycznie.

Mapka:

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody MPK

„Grądy Celestynowskie”

 • rok utworzenia – 1987
 • powierzchnia – 8,35 ha
 • typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny / lasów i borów (BF/L)

Leży na północ od Celestynowa. Chroni dobrze zachowany fragment grądu ze stanowiskami rzadkich i chronionych roślin. W drzewostanie występują m.in.: dąb szypułkowy, brzoza, osika, lipa drobnolistna, grab. W bogatym, charakterystycznym dla zespołów grądowych runie występuje m.in.: kopytnik, turówka leśna, groszek czerniejący i turzyca drżączkowata. Nie udostępniony turystycznie.

Link: Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19.02.1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP19870070055

Link: Zarządzenie nr 34 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31.01.2022 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Grądy Celestynowskie”.

https://www.gov.pl/web/rdos-warszawa/zarzadzenie-nr-34-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-31012022-r-w-sprawie-ustanowienia-zadan-ochronnych-dla-rezerwatu-przyrody-grady-celestynowskie

Mapka :

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody MPK

„Bagno Bocianowskie”

 • rok utworzenia – 1982
 • powierzchnia – 68,98 ha
 • typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny / mieszany (BF/M)

Znajduje się na północny-wschód od Celestynowa. Chroni zbiorowiska leśne na terenach wydmowych i torfowiskowych. Występują tu bory: świeże, wilgotne, mieszane, bagienne ze stanowiskami roślinności bagiennej i torfowiskowej. Niewielkie jeziorka są pozostałością po dawnej eksploatacji torfu. Rośnie tu m.in.: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna i borówka bagienna. Rezerwat jest ostoją zwierzyny, m.in.: łosi, dzików, saren, lisów oraz wielu gatunków ptaków chronionych, w tym żurawia. Na chwilę obecną udostępniono do ruchu turystycznego jedynie fragment grobli w południowej części obszaru, zatem spacerowanie wokół tzw. „Gołego bagna” czyli wokół torfowiska jest niedozwolone. Poniżej link Zarządzenie nr 60 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20.04.2022 r. w sprawie wyznaczenia szlaku na terenie rezerwatu przyrody Bagno Bocianowskie.

Udostępniono do ruchu turystycznego jedynie fragment grobli w południowej części obszaru, zatem spacerowanie wokół tzw. „Gołego bagna” czyli wokół torfowiska jest niedozwolone.

Poniżej link Zarządzenie nr 60 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20.04.2022 r. w sprawie wyznaczenia szlaku na terenie rezerwatu przyrody Bagno Bocianowskie

https://www.gov.pl/web/rdos-warszawa/zarzadzenie-nr-60-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-20042022-r-w-sprawie-wyznaczenia-szlaku-na-terenie-rezerwatu-przyrody-bagno-bocianowskie

 

 

Mapka :

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody MPK

„Na Torfach im. Janusza Kozłowskiego””

 • rok utworzenia – 1977
 • powierzchnia – 20,97 ha
 • typ – faunistyczny / mieszany (Fn/M)
 • zamknięty dla ruchu turystycznego; dopuszczony do zwiedzania po czarnym szlaku turystycznym i ścieżce dydaktycznej „Łabędzim szlakiem”, które prowadzą do punktu widokowego.

 

Leży na wschód od Karczewa. Jego centralną część zajmuje płytkie jezioro potorfowe o powierzchni 7 ha porośnięte roślinnością wodną. Wokół jeziora znajdują się zespoły leśne charakterystyczne dla terenów torfowiskowych i podmokłych. Bogatą faunę można obserwować z punktu widokowego, do którego prowadzi czarny szlak i ścieżka „Łabędzim szlakiem”.

Link: Zarządzenie nr 29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31.05.2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Na Torfach im. Janusza Kozłowskiego”.

https://www.gov.pl/web/rdos-warszawa/zarzadzenie-nr-29-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-31-maja-2016-r-w-sprawie-ustanowienia-zadan-ochronnych-dla-rezerwatu-przyrody-na-torfach-im-janusza-kozlowskiego

Mapka:

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody MPK

„Pogorzelski Mszar”

 • rok utworzenia – 1987
 • powierzchnia – 35,32 ha
 • typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny / torfowisk (BF/T)

Znajduje się na wschód od Otwocka. Miał chronić torfowiska typu wysokiego i przejściowego oraz towarzyszące im wydmy z charakterystyczną florą i fauną. Obecnie w wyniku zmian poziomu wód gruntowych można zaobserwować sukcesję roślin. Nie udostępniony turystycznie.

Link: Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19.02.1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP19870070055

Mapka:

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody MPK

„Świder”

 • rok utworzenia – 1978;
 • powierzchnia – 238 ha;
 • typ – biocenotyczny i fizjocenotyczny / wód śródlądowych (BF/W)
 • otwarty dla ruchu turystycznego pod warunkiem stosowania się do obowiązujących tu przepisów.

Leży w obszarze miast: Otwocka i Józefowa oraz gmin Wiązowna i Kołbiel (w strefie ochronnej Parku). Obejmuje dolny i środkowy odcinek doliny Świdra i dolny odcinek Mieni. W skład rezerwatu wchodzą pasy szerokości 20 m, znajdujące się po obu stronach koryt rzecznych. Objęte ochroną doliny rzek Świdra i Mieni z licznymi zakolami i przełomami zachowują swój naturalny charakter i wyróżniają się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Nad wodą można zobaczyć zimorodka i jaskółki brzegówki, które w rezerwacie znalazły odpowiednie miejsce do zakładania gniazd. Nie udostępniony turystycznie.

Link: Zarządzenie nr15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31.08.2021 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Świder”.

https://www.gov.pl/web/rdos-warszawa/zarzadzenie-nr-15-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-31-sierpnia-2021-r-w-sprawie-ustanowienia-zadan-ochronnych-dla-rezerwatu-przyrody-swider

Link: Kto może organizować spływy kajakowe w rezerwacie „Świder”

https://www.gov.pl/web/rdos-warszawa/kto-moze-organizowac-splywy-kajakowe-w-rezerwacie-swider

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody MPK

„Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego”

 • rok utworzenia – 1952;
 • powierzchnia – 113,56 ha;
 • typ – fitocenotyczny / lasów i borów (Fi/L);

 

Leży w granicach gminy Warszawa-Wawer. Drzewostan lipowo-dębowy i sosnowo-dębowy charakterystyczny niegdyś dla Mazowsza. Chroni dobrze zachowany fragment naturalnego lasu liściastego i mieszanego. Z roślin rzadkich i chronionych występuje tu lilia złotogłów oraz konwalia majowa. Rezerwat jest ostoją zwierząt, rzadko spotykanych w okolicach Warszawy, np. borsuka i kuny leśnej oraz ptaków: dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego, myszołowa i gołębiarza. Nie udostępniony turystycznie.

Mapka:

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski