05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Lato w Parku – Marsz Nordic Walking szlakami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych oraz Powiat Otwocki zapraszają do wzięcia udziału w Marszu Nordic Walking szlakami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w sobotę 23 sierpnia 2014 r.

 

Mapa trasy marszu (ok. 6 km):

Szczegółowe informacje:

1. Regulamin

2. Formularz zgłoszeniowy/oświadczenie

3. Program

Inwentaryzacja i ochrona gniazd bocianów w NPK

b1 kopiowanie

Lipiec to termin inwentaryzacji (liczenia gniazd i piskląt) bociana białego. W tym roku przypada VII Międzynarodowy Spis Gniazd Bociana Białego. Warto zatem wspomnieć o historii działalności Parku w tej dziedzinie. W akcji tej pracownicy NPK uczestniczyli od 2000 roku. Oto rezultaty ich pracy.

 

Historia

Lipiec 2000 rok

 

Współpraca z Mazowieckiem Towarzystwem Ochrony Fauny.

Skontrolowano 806 miejscowości na terenie NPK i otuliny:

Powiat

liczba młodych opuszczających gniazdo

Siedlce                                

605

Sokołów Podlaski                

612

Węgrów

816

 

Rok 2001- Enklawa Narwiańska NPK

 

Gmina Pokrzywnica – 15 gniazd i 28 piskląt

Miasto i Gmina Pułtusk – 28 gniazd i 39 piskląt

 

VI Międzynarodowy Spis Bociana Białego – 2004 rok

Na terenie NPK i jego otuliny (obejmującego w różnym stopniu 18 gmin) podczas inwentaryzacji w 2004 roku stwierdzono 380 gniazd. Najwięcej (31%) czyli 119 w gminie Sadowne, której obszar całkowicie pokrywa się z powierzchnią parku. Gniazda występowały na słupach energetycznych (75%), budynkach (18 %) i drzewach (6 %).

Oceniono, że 55 sztuk jest zagrożonych szczególnie na słupach energetycznych.

Kolejny rok 2005 wykazał 401 sztuk,  w tym w gminie Sadowne aż 135.

 

Inwentaryzacja w dniach 7-25 lipca 2005 roku

Gmina

Liczba gniazd

   
 

wszystkich

liczba piskląt

brak lęgu

Miedzna

6

8

3

Ceranów              

Kosów Lacki                

28

43

13

Sterdyń

43

57

18

Stoczek

Zaręby Kościelne

5

7

2

 

Inwentaryzacja w lipcu 2006 roku

Gmina

Liczba gniazd:

   
 

wszystkich

liczba piskląt

brak lęgu

Miedzna

6

8

3

Ceranów              

35

47

10

Kosów Lacki                

28

43

13

Sterdyń

43

57

15

Stoczek

43

41

11

Nur

21

40

4

 

Inwentaryzacja w dniach 2-13 lipca 2012 roku

Gmina

Liczba gniazd:

   
 

wszystkich

liczba piskląt

brak lęgu

Miedzna

5

16

Ceranów              

38

86

6

Kosów Lacki                

26

64

3

Sterdyń

45

88

10

Stoczek

Nur

19

49

1

 

 Działalność azylu

Od roku 2004 rozpoczyna działalność ośrodek rehabilitacji ptaków.  

b4 kopiowanie

b5 kopiowanie 

  Nauka latania b6 kopiowanie

b7 kopiowanie

b8 kopiowanie

 

Ochrona i remonty gniazd

img 7475 kopiowanie

 

Linie energetyczne stanowią zagrożenie dla bocianów

b2 kopiowanie

Od 2000 roku prowadzono akcję pielęgnacji i konserwacji gniazd bocianich usytuowanych na słupach energetycznych, budynkach gospodarskich, kominach oraz drzewach. W przypadku czynnych słupów energetycznych prace polegały na przenoszeniu gniazd już istniejących na specjalne platformy metalowo-drewniane montowane na słupach. Każda platforma była wykończona wieńcem wiklinowym tak, aby całość przypominała zaczątek prawdziwego gniazda. Instalowano platformy przy użyciu specjalistycznego sprzętu do prac na wysokości we współpracy z Rejonem Energetycznym w Sokołowie Podlaskim. Przed montażem platform typowano miejsca, w których gniazda spoczywały bezpośrednio na drutach co było zagrożeniem dla ptaków.

 

Stare, wielkie i ciężkie gniazda, pod którymi pękały więźby dachowe, a nawet ściany budynków, przenoszone były na specjalne słupy wolnostojące z platformą drewnianą.

 

Rzadkie i zanikające już w naszym krajobrazie gniazda usytuowane na drzewach pielęgnowano przycinając gałęzie i odrosty. Umożliwiło to w okresie lęgowym dogodny i bezpieczny dolot do gniazd.

 

W każdym przypadku ze starych gniazd wyrzucane były syntetyczne materiały w postaci torebek foliowych, żyłek i sznurków. Sznurki stanowiły największe i najczęstsze zagrożenie zwłaszcza dla młodych bocianów, które łatwo się w nie zaplątywały.

 

Mając na uwadze wysoką śmiertelność młodych bocianów w roku 2005 rozpoczęto montaż podestów ochronnych na stacjach transformatorowych średniego napięcia 15 kV. Podesty ochronne były swojego rodzaju „ławeczką”, która zabezpiecza ptaki przez bezpośrednim kontaktem z prądem.

 

W sumie podczas realizacji programu w latach 2000-2008 postawiono 15 słupów wolnostojących, 101 platform metalowo-drewnianych na czynnych słupach energetycznych. Przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne przy 10 gniazdach bocianich na drzewach oraz zamontowano 21 podestów ochronnych na stacjach transformatorowych średniego napięcia. Skuteczność zasiedlania „naprawionych” gniazd sięgała prawie 100 %, a jednym z efektów ekologicznych tych działań były mniejsze straty w lęgach.

 

Działania te odbyły się przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

                                              

 

b3 kopiowanie

Wspólpraca z innymi…..

Wniosek NPK o dotację na:

„ Zakup platform na zagrożone gniazda bocianie” 

(14 sztuk) z 30.11.2005 rok  to 17 323,01 zł, w tym sponsorzy:

– Zakład energetyczny Sokołów Podlaski montaż –     10 640,84 zł

– WFOŚiGW w Warszawie -dotacja (zakup platform) – 5 180,00 zł.

b9 kopiowanie

b10 kopiowanie

W zakładaniu platform pomagała także Ochotnicza Straż Pożarna.

Wniosek o dotację na platformy (19 sztuk ) z 27.06.2007 roku

wyniósł 25 081,40 zł, w tym:

– Zakład Energetyczny w Sokołowie montaż na kwotę     14 640,00 zł,

– WFOŚiGW w Warszawie –dotacja na zakup platform     -8 930,00 zł.

b11 kopiowanie

 

W roku 2014 dane uzyskane z liczenia gniazd zostały przekazane do Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” w Siedlcach.

 

Obecnie prowadzona jest edukacja w szkołach pt. „W oczekiwaniu na bociana”:

– Szkoła podstawowa nr 3 i 4 w Pułtusku,

– Szkoła podstawowa w Sadownem,

– Szkoła Podstawowa Kołodziąż

      – Zespół Szkół w Ceranowie,    

– Gimnazjum prywatne i szkoła podstawowa im. Rodziny Morawskich  w Sulejówku.

bocian kopiowanie

azyl dla ptakw kopiowanie

azyl garnek kopiowanie

Uwaga:

W związku z zainteresowaniem osób prywatnych sponsorowaniem utrzymania Ośrodka Rehabilitacji Ptaków prosimy o wysłanie maila na adres: nadbuzanskipk@wp.pl, aby otrzymać numer konta

Chronimy płazy – „Akcja Żaba”

Wraz z nadejściem wiosny płazy, po przebudzeniu się z zimowego letargu, zaczynają gody. Żaby trawne wychodzą z zimowych ukryć często, kiedy jeszcze resztki śniegu leżą na ziemi. Inne gatunki do końca wiosny stopniowo przystępują do rozrodu. Płazy podejmują wędrówkę, której celem jest dotarcie do dogodnego miejsca do odbycia godów. Płazy odbywają gody w wodzie, w płytkich czystych, dobrze nasłonecznionych stawach, starorzeczach, jeziorkach, rozlewiskach rzecznych. W wodzie następuje także rozwój młodego pokolenia. Najczęściej są to lokalizacje z których zwierzęta korzystają od wielu pokoleń. Na trasie do zbiorników wodnych płazy napotykają różne przeszkody, wśród których coraz częściej pojawiają się ruchliwe drogi. Wiele zwierząt ginie przekraczając jezdnię.

 

Od wielu lat na terenie Gminy Piaseczno i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy uczestniczą w akcji ochrony płazów „Akcji Żaba”. Akcje organizuje Chojnowski Park Krajobrazowy wraz z Gminą Piaseczno, która finansuje projekt.

 

Wczesną wiosną na trasie wędrówek płazów ustawiane są specjalne płotki, uniemożliwiające wejście zwierzętom na jezdnię. Wzdłuż tej przeszkody są ustawione pojemniki, do których wpadają żaby. Później dzieci przenoszą je na drugą stronę drogi. Zadanie realizowane jest w dwóch miejscach. Pierwsze zlokalizowane jest przy ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 873, pomiędzy miejscowościami Zalesie Górne i Pilawa, tuż przy stawach i zbiornikach wodnych. Drugie miejsce znajduje się w miejscowości Głosków – Letnisko, tuż przy rzece o nazwie Struga, która na wysokości Wólki Pęcherskiej łączy się z rzeką Jeziorką. W związku z Akcją Pracownicy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzają corocznie cykl zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczących biologii rozrodu płazów i metod ich ochrony. W ostatnich latach w wyniku Akcji udało się uratować przed śmiercią na drogach kilka tysięcy płazów, co przedstawia poniższa tabela.

 

Efekty działań to tysiące przeniesionych płazów, co przedstawia poniższa tabela:

 

akcja* żaba śmieszka – (Pelophylax ridibundus),
żaba wodna (Pelophylax esculentus), żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae)

 

Tak dużej liczbie zwierząt udało się pomóc dzięki zaangażowaniu uczniów z Gimnazjum w Zalesiu Dolnym i Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie. Nie do przecenienia jest również rola opiekunów uczniów, koordynatorów szkolnych „Akcji Żaba” – Pani Barbary Karwowskiej i Pani Beaty Zawadzkiej.

 

Warto przypomnieć na koniec, że wszystkie gatunki płazów są objęte ochroną ścisłą. Nie wolno ich płoszyć ani łapać, a tym bardziej zabijać. Płazy są niezwykle ważne dla przyrody, ale również są bardzo pożyteczne dla nas, ludzi. Wspomagają nas np. eliminując owady, będące szkodnikami upraw.

 

prelekcja

Prelekcja prowadzona przez pracownika ChPK dotycząca płazów w Gimnazjum w Zalesiu Górnym

Uczniowie dowiadują się jakie są zwyczaje poszczególnych gatunków płazów i jak je rozróżnić


ochrona płazów

Na wiosnę przy ruchliwych drogach w Zalesiu i Głoskowie ustawiane są bariery z siatki


akcja żaba

Oznakowanie akcji w Zalesiu Górnym


akcja żaba

Uczniowie z Gimnazjum w Zalesiu Górnym w trakcie rozpoznawania gatunków


akcja

Rozjechana przez samochód ropucha szara

Taki los spotkałby znacznie więcej płazów, gdyby nie „Akcja Żaba”

 

akcja_zaba

Najwcześniej do godów przystępują żaby trawne

Na zdjęciu żaby trawne w tzw. ampleksusie, czyli uścisku godowym

 

akcja_zaba

Samce żab moczarowych w czasie godów przybierają piękne barwy


akcja_zaba

Ropuchy szare podczas godów desperacko poszukują partnerki, dlatego też czasem jedna samica oblegana jest przez wiele samców


akcja żaba

Cenny i rzadki gatunek – kumak nizinny (Bombina bombina)


akcja_zaba

Wypuszczenie płazów na wolność po drugiej stronie drogi


akcja_zaba

Żaby moczarowe godujące wiosną w Chojnowskim Parku Krajobrazowym


 

 

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

W miesiącu czerwcu i lipcu 2012 roku przeprowadziliśmy pielęgnację pomników przyrody na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Do najpilniejszych zabiegów została wytypowana Aleja Lipowa, znajdująca się w miejscowości Łoś, gmina Prażmów. Jest to zabytkowa aleja drzew składająca się z pięćdziesięciu drzew: lip drobnolistnych, kasztanowców oraz dębu szypułkowego.

Aleja Lipowa wpisana jest jako pomnik przyrody, na podstawie Rozporządzenia nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu piaseczyńskiego. Pozycja nr 145 w załączniku do Rozporządzenia nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Pielęgnacja tak niezwykle cennego pomnika przyrody nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania środków Gminy Prażmów. Za wsparcie finansowe w realizację przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi Pruszczykowi – Wójtowi Gminy Prażmów.

Pielęgnacja pomnika przyrody poległa na przeprowadzeniu cięć sanitarnych i korygujących wraz z zastosowaniem wiązań statycznych i dynamicznych, w celu zabezpieczenia koron drzew. Usunięte zostały gałęzie suche, krzyżujące się lub zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia. Przywrócenie alei dawnej świetności wymagało również zastosowania nasadzeń kompensacyjnych w ilości czterech sztuk. Przywrócono tym samym dawny układ drzew, stosując jako gatunek uzupełniający lipę drobnolistną.

Przypominamy, że świetność alei lipowej staramy się przywrócić od roku 2011, kiedy to wykonaliśmy dwa zabiegi ograniczające populację szrotówka kasztanowcowiaczka, który jest głównym zagrożeniem dla aparatu asymilacyjnego kasztanowców. O wcześniejszych zabiegach możesz przeczytać tutaj i tutaj.

Niezwykle cieszy nas zainteresowanie i aprobata podejmowanych przez nas działań, którą w trakcie przeprowadzania zarówno zabiegów ograniczających ilość szrotówka kasztanowcowiaczka, jak i pielęgnacji drzew wyrażali okoliczni mieszkańcy.

 

pielęgnacja pomników przyrody

Ręczne usuwanie gałęzi

 

pielęgnacja pomników przyrody

Praca tego typu wymaga wielu zabezpieczeń i dużych umiejętności

 

pielęgnacja pomników przyrody

Przy każdym drzewie powinien pracować zespół dwuosobowy

 

pielęgnacja pomników przyrody

Sprzęt służący pielęgnacji

 

pielęgnacja pomników przyrody

Do grubszych gałęzi należy użyć pilarki spalinowej

 

pielęgnacja pomników przyrody

Wiązanie koron drzew


pielęgnacja pomników przyrody

Nowe nasadzenia lip drobnolistnych

 

pielęgnacja pomników przyrody

Aleja po pielęgnacji….

 

pielęgnacja pomników przyrody

…jest jeszcze piękniejsza

 

pielęgnacja pomników przyrody

Cieszmy się jej widokiem

 

PROJEKT FINANSOWO WSPARLI:

 

baner gminy

 

logo fundusz

„Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 35.668,00 zł”

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

W miesiącu czerwcu i lipcu 2012 roku przeprowadziliśmy pielęgnację pomników przyrody na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Do najpilniejszych zabiegów została wytypowana Aleja Lipowa, znajdująca się w miejscowości Łoś, gmina Prażmów. Jest to zabytkowa aleja drzew składająca się z pięćdziesięciu drzew: lip drobnolistnych, kasztanowców oraz dębu szypułkowego.

Aleja Lipowa wpisana jest jako pomnik przyrody, na podstawie Rozporządzenia nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu piaseczyńskiego. Pozycja nr 145 w załączniku do Rozporządzenia nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu piaseczyńskiego.

 

Pielęgnacja tak niezwykle cennego pomnika przyrody nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania środków Gminy Prażmów. Za wsparcie finansowe w realizację przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi Pruszczykowi – Wójtowi Gminy Prażmów.

 

Pielęgnacja pomnika przyrody poległa na przeprowadzeniu cięć sanitarnych i korygujących wraz z zastosowaniem wiązań statycznych i dynamicznych, w celu zabezpieczenia koron drzew. Usunięte zostały gałęzie suche, krzyżujące się lub zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia. Przywrócenie alei dawnej świetności wymagało również zastosowania nasadzeń kompensacyjnych w ilości czterech sztuk. Przywrócono tym samym dawny układ drzew, stosując jako gatunek uzupełniający lipę drobnolistną.

 

Przypominamy, że świetność alei lipowej staramy się przywrócić od roku 2011, kiedy to wykonaliśmy dwa zabiegi ograniczające populację szrotówka kasztanowcowiaczka, który jest głównym zagrożeniem dla aparatu asymilacyjnego kasztanowców.

 

Niezwykle cieszy nas zainteresowanie i aprobata podejmowanych przez nas działań, którą w trakcie przeprowadzania zarówno zabiegów ograniczających ilość szrotówka kasztanowcowiaczka, jak i pielęgnacji drzew wyrażali okoliczni mieszkańcy.

 

pielęgnacja pomników przyrody

Ręczne usuwanie gałęzi

 

pielęgnacja pomników przyrody

Praca tego typu wymaga wielu zabezpieczeń i dużych umiejętności

 

pielęgnacja pomników przyrody

Przy każdym drzewie powinien pracować zespół dwuosobowy

 

pielęgnacja pomników przyrody

Sprzęt służący pielęgnacji

 

pielęgnacja pomników przyrody

Do grubszych gałęzi należy użyć pilarki spalinowej

 

pielęgnacja pomników przyrody

Wiązanie koron drzew


pielęgnacja pomników przyrody

Nowe nasadzenia lip drobnolistnych

 

pielęgnacja pomników przyrody

Aleja po pielęgnacji….

 

pielęgnacja pomników przyrody

…jest jeszcze piękniejsza

 

pielęgnacja pomników przyrody

Cieszmy się jej widokiem

 

PROJEKT FINANSOWO WSPARLI:

 

baner gminy

 

logo fundusz

„Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 35.668,00 zł”

Rajd rowerowy w Enklawie Narwiańskiej NPK

Rajd rowerowy z okazji jubileuszu XX-lecia NPK na ziemi pułtuskiej już za nami

Propozycja na przyszłość

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych oraz Hotel Zamek Dom Polonii w Pułtusku zapraszają na rajd rowerowy z okazji XX-lecia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego na ziemi pułtuskiej.

dom poloni kopiowanie

  

   Nadbużański Park Krajobrazowy powstawał etapami. W poprzednim roku obchodziliśmy rocznicę jego powołania na ziemi siedleckiej. W tym roku 8 kwietnia przypada 20 rocznica ustanowienia tej formy ochrony przyrody nad Narwią czyli w Gminie Pułtusk i Pokrzywnica. Jest obecnie drugi co do wielkości parkiem krajobrazowym w Polsce i największym na Mazowszu. Z okazji jubileuszu chcemy objechać granice jego „Enklawy Narwiańskiej”. Warto zatem poznać jego historię, kulturę i bogactwo przyrodnicze.

 

 

Krótka historia

W roku 2013 organizowaliśmy różne spotkania, a chętnych nie brakowało nawet w tęgie mrozy.

narew2 kopiowanie

narew3 kopiowanie

narew4 kopiowanie

 

Propozycja na dziś to letni rajd rowerowy.

narew1 kopiowanie

Jedziemy (na lekko) – zabieramy tylko to co potrzebne w czasie jazdy, transport pozostałych bagaży oraz pogotowie techniczne zapewnia organizator. Drogi będą zarówno asfaltowe jak i gruntowe, kilka niedługich odcinków dosyć piaszczystych. Każdy jedzie własnym tempem. Trasa będzie miała różne warianty długości i trudności do wyboru.

Wariant I (dla amatorów) – 30 km na 6 godzin

Wariant II (dla zaawansowanych) – 70 km na 8 godzin

Start rajdu: 7 września o godz. 9.00 – dziedziniec zamkowy

Meta: Zamek –Cypel nad Narwią – ognisko.

Uczestnicy mogą podróżować w grupach lub indywidualnie. W rajdzie biorą udział także pracownicy NPK – można dołączać do nich jako do przewodników.
Rano zostaną rozdane mapy oraz opisy trasy. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma najnowsze wydanie folderu i mapy turystycznej NPK.

 

narew5 kopiowanie

 

Celem rajdu rowerowego jest popularyzacja aktywnego wypoczynku, przyjaznych przyrodzie form turystyki oraz walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych naszego Parku.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Osoba niepełnoletnia może brać udział  tylko pod opieką dorosłych. Dopuszcza się udział osób niepełnoletnich powyżej 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Co się przyda? Sprawny rower i dobry humor. Lato zachęca do zaopatrzenia się w nakrycia głowy i wodę (inne zimne napoje).

Wpisowe – 35,00 zł (koszty ogniska, napoje, przewodnik) płatne w recepcji.

Organizacja raju zależy od wielu czynników (pogody) niezależnych i (uczestników) zależnych dlatego już dziś prosimy o podejmowanie decyzji i zdeklarowanie się (proszę podać wariant, liczbę dorosłych i dzieci). W zależności o liczby chętnych ujawniane na naszej stronie będą kolejne etapy i warianty wycieczki.

Tematy do przemyśleń:

– dlaczego Nadbużański Park leży nad Narwią?

– jaką rolę miała odegrać Puszcza Biała?

– gdzie był pierwotnie planowany czyli I koncepcja utworzenia NPK i dlaczego nic z niej nie wyszło?

– jak różnorodne jest bogactwo przyrodnicze dolnej Narwi?

narew7 kopiowanie

narew8 kopiowanie

narew9 kopiowanie

narew 10 kopiowanie

narew11 kopiowanie

narew12 kopiowanie

narew 13 kopiowanie

Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, adresu e-mail i telefonu prosimy przesłać na adres e-mail:

w.trzcinski@zamekpultusk.pl, tel. +48 23 692 90 54 (recepcja),

Więcej informacji:

osoba do kontaktu: Pani Beata Młynarska tel. 23 692 91 08

http://www.zamekpultusk.pl/dom_polonii_zamek_pultusk

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
HOTEL ZAMEK PUŁTUSK *** Dom Polonii
Gastronomia / Centrum Konferencyjne / Rekreacja

Uwaga:

Dziękujemy bardzo za udział w rajdzie. W związku z zaintersowaniem naszą ofertą turystyczną  pragniemy organizować podobne spotkania i w tym celu prosimy o przesłanie propozycji na nasz adres internetowy.

Zapraszamy do udziału w konkursie kronika z wakacji „Odkrywam urocze zakątki w najbliższej okolicy”

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie „Odkrywam urocze zakątki w najbliższej okolicy”. Czas wakacji jest doskonałym okresem do penetrowania  okolicy w której mieszkamy, odkrywania zakątków do których w czasie roku szkolnego nie mamy czasu dotrzeć. Obszar Kozienickiego Parku Krajobrazowego na pewno takich ciekawych i jeszcze nie odkrytych zakątków posiada wiele.

Organizatorem konkursu jest Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach a Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych jednym ze współorganizatorów. Na relacje z wakacyjnych wypraw czekamy do 19 września br. Regulamin konkursu do pobrania tutaj.

Cross Rowerowy po Puszczy Kozienickiej

W dniu 13 czerwca odbył się XVII ,,Szkolny Cross Rowerowy po Puszczy Kozienickiej”. Impreza ta o charakterze sportowo – turystyczno – edukacyjnym została zorganizowania przez Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Pionkach we współpracy z Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych – Kozienicki Park Krajobrazowy oraz innymi podmiotami.

 

Wzięło w niej udział 6 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz drużyna ze Środowiskowego Domu Samopomocy.

Uczestnicy Crossu wystartowali spod Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pionkach i udali się w trasę wyznaczoną na terenie Puszczy Kozienickiej. Po drodze na czterech punktach kontrolnych mogli wykazać się wiedzą o Kozienickim Parku Krajobrazowym oraz z zakresu sportu i ratownictwa medycznego.

Najlepsze drużyny otrzymały medale oraz puchary. 

 

 

zwycięska drużyna z PSP nr 1 w Pionkach

Kajakiem po Radomce

W sobotę 28 czerwca 2014 przypadła 31 rocznica utworzenia  Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. prof. Ryszarda Zaręby. Z tej okazji  załoga Parku zorganizowała  spływ kajakowy rzeką Radomką.

 

 

 

Do udziału w imprezie zgłosiły się osoby poszukujące aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi, oraz pragnące bliskiego kontaktu z naturą. Rzeka Radomka spełniła wszystkie pokładane w niej oczekiwania. Odsłoniła malownicze szuwarowe zakątki, zmusiła do wysiłku przy pokonywaniu przeszkód – podmytych drzew i zatopionych  konarów, pozwoliła poznać własne słabości oraz dostrzec życzliwość innych ludzi. Po zakończonym spływie można było  zregenerować siły przy ognisku na terenie Ośrodka Dydaktyczno – Muzealnego w Augustowie.

Składamy serdeczne podziękowania współorganizatorom spływu tj. Urzędowi Miasta Pionki, który ufundował bezpłatny przejazd uczestnikom oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.

 

Radomka stanowi naturalną, północno – zachodnią granicę Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Swój początek bierze w lasach konecko – przysuskich, w obrębie Garbu Gielniowskiego i wpada do Wisły w miejscowości Kłoda. To silnie meandrująca, nizinna rzeka o długości ok.100 km, pięknie wkomponowana w krajobrazy leśne i rolnicze. Płynie w szerokiej pradolinie, będącej pozostałością po lądolodzie. Ma szybki nurt i liczne trawiaste wysepki. Do zalet szlaku kajakowego Radomki należy jego dobra dostępność. Odcinek od  Brzózy do Kłody, gdzie rzeka uchodzi do Wisły ma ok.20 km i doskonale nadaje się do organizowania spływów kajakowych.

 

Woda jest żywiołem. Uprawiając turystykę pamiętajmy o bezpieczeństwie  i  przestrzegajmy podstawowych zasad. Zmniejszajmy ryzyko utonięcia poprzez zakładanie kamizelki ratunkowej. Pływajmy w grupie. Samotnemu kajakarzowi nikt nie pomoże w razie problemów. Zachowujmy trzeźwość. Alkohol i środki odurzające zwalniają i opóźniają nasze reakcje oraz powodują szybką utratę ciepła w wodzie.

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski