05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Drużyna z Kozienickiego Parku Krajobrazowego zwycięzcą etapu wojewódzkiego PPKP

Dnia 27 marca 2015 roku w Osiecku odbył się IV etap XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Iwona Kwiek – Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku, Pan Dariusz Grajda Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego, Pani Katarzyna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pan Rafał Deptuła Leśniczy Nadleśnictwa Celestynów oraz Pani Janina Łączyńska Sekretarz Gminy Osieck.

Koordynatorem ogólnopolskim tej edycji konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego natomiast Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka jest koordynatorem wojewódzkim. Z terenu województwa mazowieckiego do konkursu przystąpiło 432 uczniów z 29 szkół. Na etapie wojewódzkim zmagania konkursowe zgromadziły wyłonionych we wcześniejszych etapach – szkolnym, gminnym i parkowym. Na tym etapie zmierzyły się 4-osobowe drużyny reprezentujące parki krajobrazowe województwa mazowieckiego. Gimnazjaliści zmagali się
z testem obejmującym zagadnienia z biologii, geografii, ekologii, ochrony środowiska oraz wiedzę o parkach krajobrazowych naszego województwa. Zadaniem praktycznym było rozpoznawanie chronionych gatunków roślin i zwierząt. Suma punktów uzyskanych przez członków poszczególnych drużyn zadecydowała o klasyfikacji końcowej. Najlepszą drużyną, która przeszła do ostatniego etapu – ogólnopolskiego, w którym reprezentować będzie województwo mazowieckie okazała się drużyna z terenu Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. Profesora Ryszarda Zaręby.

Powitanie uczestników przez Dyrektora MZPK Sylwestra Chołasta

Pisanie testu przez uczniów

Sprawdzanie testu przez nauczycieli oraz pracowników MZPK

Zwycięska drużyna z Gimnazjum w Suskowoli

Miejsce II – Drużyna z Gimnazjum w Złotokłosie

 Miejsce III – Drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli

Miejsce IV Drużyna z Publicznego Gimnazjum w Łochowie

Miejsce V – Drużyna z Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody, m.in. tablety, aparaty fotograficzne, lornetki, sprzęt turystyczny, książki o tematyce przyrodniczej. Zwycięskie szkoły otrzymały mikroskopy biologiczne z zestawem preparatów. Nagrody zostały sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 12 000,00 zł. Finał ogólnopolski odbędzie się 26 maja na terenie województwa lubuskiego. Trzymamy kciuki za drużynę z Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Zadanie pn. „Przyrodniczy konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji,w kwocie 12 000,00 zł.X Tradycje Wielkanocne

     W dniu 18 marca br. Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego uczestniczył w dziesiątych jubileuszowych „Tradycjach Wielkanocnych” zorganizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pionkach.     Integralną częścią  imprezy były konkursy na tradycyjne wielkanocne wyroby: palmy, pisanki, koszyczki i ciasta. Do oceny zgłoszonych prac zaproszono  pracowników  Zespołu Parku. Przyznanie nagród i wyróżnień było nie lada wyzwaniem, między innymi ze względu na inwencję i pomysłowość twórców, a także olbrzymi nakład pracy włożony w wykonanie większości „dzieł”. Duże zainteresowanie jurorów wzbudziły wyroby z surowców wtórnych – palma wielkanocna z butelek PET oraz wielkanocne jajo z plastikowych łyżeczek.  Nagrody przyznano również występującym na scenie zespołom, które prezentowały przedstawienia związane z obchodami Świąt Wielkiej Nocy. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     W imprezie wzięło udział ok. 300 uczestników, w tym ponad sto siedemdziesiąt osób niepełnosprawnych.  „Tradycje Wielkanocne” to wydarzenie, które wydobywa z ukrycia możliwości twórcze i terapeutyczne szkół i placówek  pracujących na rzecz niepełnosprawnych oraz ukazuje olbrzymi potencjał drzemiący w samych podopiecznych tych ośrodków.  


        Dziękujemy Warsztatom Terapii Zajęciowej za możliwość uczestnictwa w tej wzruszającej imprezie. Wyrażamy uznanie za trud włożony w organizację „X Tradycji Wielkanocnych”, pięknej imprezy integrującej społeczności lokalne z osobami niepełnosprawnymi wokół idei ochrony dziedzictwa kulturowego oraz promującej i kultywującej tradycje regionu związane z obchodami Świąt Wielkanocnych.

 

Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – „Akcja Żaba” – edycja 2015

W dniu 20 marca już po raz XIII rozpoczęto działania z zakresu czynnej ochrony płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny w ramach zadania pn. Akcja Żaba. Zadanie to jest związane z ochroną płazów w trakcie ich wiosennych wędrówek do zbiorników wodnych, gdzie płazy migrują w celu odbycia godów. Wraz ze szkołami z terenu Gminy Piaseczno pracownicy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego starają się chronić miejscową populację poprzez prowadzenie co roku ww. akcji.

 

W dwóch lokalizacjach, w Zalesiu Górnym i w miejscowości Głosków – Letnisko, jak co roku rozstawione zostały specjalne bariery uniemożliwiające płazom wejście na niebezpieczną drogę. Przy płotkach wkopano pojemniki do których wpadają płazy podczas prób przedostania się na drugą stronę jezdni. Pojemniki częściowo zostały uzupełnione wodą, w celu zapewnienia płazom wilgoci niezbędnej dla nich do przeżycia. Z pojemników kilka razy dziennie płazy są wyjmowane i przenoszone na drugą stronę drogi przez uczniów dwóch szkół znajdujących się na terenie Piaseczna. Następnie płazy ruszają w dalszą drogę do zbiorników wodnych w celu odbycia godów.

 

Przed rozpoczęciem akcji wolontariusze, uczniowie obu szkół przeszli krótki kurs prowadzony przez pracownika Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz nauczycieli. Uczestnicy poznają biologię i zwyczaje płazów, umieją rozróżnić napotkane gatunki.

 

Pragniemy podziękować Pani Beacie Zawadzkiej – nauczycielowi przyrody z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie i Pani Barbarze Karwowskiej – nauczycielowi z Gimnazjum w Zalesiu Górnym oraz uczniom szkół za pomoc w realizacji zadania. To właśnie wolontariusze z powyższych szkół pomagają nam w przenoszeniu płazów. Co roku w obu lokalizacjach łącznie uczestnicy akcji ratują średnio do 2000 płazów.

 

Przy ruchliwej drodze nr 873 zostały ustawione tablice informacyjne dotyczące  prowadzonej akcji. Prosimy kierowców, aby zwalniali w miejscach, gdzie dzieci przenoszą płazy. Apelujemy również o niepłoszenie i niekrzywdzenie migrujących zwierząt. Wszystkie płazy w Polsce objęte są ochroną gatunkową.

 

a_zaba

 Zajęcia edukacyjne o płazach i ich ochronie

 

a_zaba

Płotki rozstawione przy ruchliwej drodze

 

a_zaba

Specjalne pułapki na płazy

 

a_zaba

Żaby trawne pierwsze ruszają do zbiorników wodnych po śnie zimowym

 

a_zaba

 Tablica informująca kierowców o akcji

Kontrole karmników w ramach konkursu „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”

Uczniowie szkół położonych na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego całą zimę dokarmiali ptaki w ramach konkursu „Dokarmianie ptaków zimą – szkolny karmnik”. Sześcioosobowe grupy zorganizowały na terenie szkół różnorodne karmniki oraz dopilnowały żeby ptaki miały zapewniony odpowiedni pokarm. W marcu przeprowadzono wizyty kontrolne w wybranych szkołach.

 

W czasie kontroli pracownik Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych obejrzał karmniki wywieszone przez uczestników konkursu. Dzieci i młodzież chętnie opowiadali jaka karma była stosowana oraz jakie gatunki obserwowali przy karmniku. Najczęściej były to wróble i sikory – bogatka i modraszka, ale też kosy, dzięcioły, gile i dzwońce.

 

Uczestnicy konkursu promowali akcję prawidłowego dokarmiania ptaków w swoich szkołach tworząc plakaty, ulotki i artykuły w gazetkach szkolnych oraz prowadząc zajęcia dla młodszych klas.

 

Po zakończonym dokarmianiu grupy z klas I-III stworzą prace plastyczne przedstawiające ptaki zaobserwowane przy karmniku. Starsi uczestnicy z klas IV-VI, przygotowują gazetkę informującą o prawidłowym dokarmianiu ptaków. Przypominamy, że prace należy przekazać organizatorom do dnia 3 kwietnia 2015 r.

 

 

d_ptak

Jeden z karmników rozwieszonych przy Szkole Podstawowej w Jazgarzewie

 

d_ptak

W SP w Głoskowie drobne ptaki mogły korzystać z karmnika oraz specjalnej stołówki ukrytej wśród gałęzi cisu

 

d_ptak

Akcja promowana była w szkołach za pomocą plakatów, ulotek i gazetek

 

d_ptak

Uczniowie z SP w Złotokłosie (grupa IV-VI) kontrolują ilość zjedzonej przez ptaki karmy

 

d_ptak

W SP w Złotokłosie również dzieci z klas I-III dbały o ptaki zimą

 

d_ptak

Grupa ze Szkoły Podstawowej w Tarczynie

 

d_ptak

Grupa z SP w Tarczynie przeprowadziła zajęcia dla młodszych kolegów, dzięki którym poznali ptaki odwiedzające karmniki oraz nauczyli się które pokarmy można wkładać do karmników, a które nie

 

d_ptak

Uczestnicy otrzymali przepisy na kule tłuszczowe które można powiesić koło domu w celu dokarmiania np. sikor

 

Wiosenne wypalanie traw to zagrożenie dla przyrody i ludzi!

Wypalanie traw jest zabiegiem agrotechnicznym stosowanym w rolnictwie od wielu stuleci w celu użyźnienia gleby i usunięcia chwastów z łąk i pastwisk. Obecnie wiadomo, że wypalanie traw powoduje szereg nagatywnych zmian w środowisku.

 

Ogień niszczy glebę i zabija zamieszkujące ją organizmy. W płomieniach giną również drobne zwierzęta pożyteczne dla środowiska, np. płazy, mrówki, pszczoły i trzmiele. Wypalanie łąk powoduje również niszczenie miejsc lęgowych licznych ptaków gniazdujących na ziemi oraz wśród krzewów. Proceder ten oddziałuje negatywnie nie tylko na przyrodę ale też stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi. Dym towarzyszący wypalaniu może powodować utrudnienia drogowe i kolizje. Ponad to wypalanie traw niesie za sobą duże prawdopodobieństwo pożaru pobliskich osiedli ludzkich. Akcje gaszenia pożaru pociągają za sobą nakłady finansowe, które mogłyby być wykorzystane do innych celów, a Straż Pożarna wzywana często do gaszenia wypalanych traw może nie dotrzeć na czas do innych wezwań.

 

Apelujemy o zaniechanie tego szkodliwego procederu. Jest to szczególnie ważne na terenach cennych przyrodniczo, gdzie występują rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt. Wypalanie traw w obszarze Parku Krajobrazowego może spowodować nieodwracalne straty w lokalnym środowisku oraz bioróżnorodności chronionego obszaru. Jest to również zabieg rolniczy niezgodny z prawem. Wypalanie traw na łąkach, pastwiskach i nieużytkach jest na terenie Polski jest zabronione. Regulowane jest to m.in. przez Ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013, poz. 627 z późn. zm.) W myśl tego dokumentu kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny.

 

Niszczące skutki działania płomieni widać na zdjęciach wykonanych po ugaszeniu pożaru który miał miejsce na terenie obszaru NATURA 2000 o nazwie Łąki Soleckie (PLH14055) znajdującego się na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. W dniu 10 marca 2015 r. w wyniku umyślnego lub nieumyślnego zaprószenia ognia spalony został znaczny obszar otaczający znajdujące się tu stawy. Jest to zarówno stanowisko występowania wielu gatunków ptaków, jak również płazów, gadów, ssaków, ryb i bezkręgowców.

 

Pamiętajmy, nie bądźmy obojętni, gdy ktoś wypala trawy. WIDZISZ POŻAR – ALARMUJ. Wystarczy, że zadzwonisz pod numer alarmowy 112.

 

Łąki SoleckiePogorzelisko na Łąkach Soleckich


Łąki SoleckiePo zakończeniu akcji Straż Pożarna pojechała na sygnale do kolejnego wezwania

 

Łąki SoleckiePogorzelisko na skraju stawu. Podczas pożaru zginęło wiele owadów, ślimaków i płazów zasiedlających ten teren.

 

WIDZISZ POŻAR ALARMUJ – TEL. 112 LUB 998


„Uczymy się aktywnie pomagać ptakom” na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

      W ramach programu „Uczymy się aktywnie pomagać ptakom” na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego” realizowana jest XXII edycja konkursu „Szkolny karmnik” oraz cykl zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach.     W miesiącach styczeń – luty jury kontrolowało wybrane przedszkola i szkoły uczestniczące w konkursie. Oceniano m.in. estetykę wykonania karmnika, jego lokalizację oraz rodzaj stosowanej karmy. Tradycyjnie podczas jednej z kontroli obecny był pracownik lokalnej telewizji „Kronika Kozienicka”. Krótki reportaż dostępny na stronie Internetowej Telewizji Kozienice www.itk.kozienice.pl w zakładce – wydarzenia.

     Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu sprawozdania wraz z dokumentacją prowadzonej akcji dokarmiania ptaków należy dostarczyć do siedziby Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego (ul. Radomska 7, 26-670 Pionki) do dnia 10.04.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     W placówkach oświatowych prowadzone były zajęcia warsztatowe, prelekcje ilustrowane prezentacją multimedialną na temat: roli ptaków w przyrodzie, przystosowania ptaków do poszczególnych środowisk życia, działań jakie można podjąć, by pomóc ptakom zamieszkującym nasze otoczenie (dokarmianie w okresie zimowym, wieszanie budek lęgowych, zakładanie ogrodów przyjaznych ptakom). Uczestnicy spotkań uczyli się rozpoznawać gatunki ptaków na podstawie ich wyglądu i głosu oraz utrwalali wiadomości wypełniając karty pracy, rozwiązując rebusy i zagadki ornitologiczne. Młodsze dzieci wykonywały prace plastyczne.

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski