05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Czynna ochrona flory NPK

Publikacje wydane ramach projektu pod nazwą „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”

W ramach projektu pod nazwą „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dokonano wydania następujących publikacji, które zostały rozpropagowane podczas szkoleń, prelekcji, warsztatów oraz konferencji.

  1. Folder edukacyjno-informacyjny pt. „Ochrona bioróżnorodności”.
  2. Książeczka malowanka pt. „Chronione i rzadkie rośliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”.

Pobierz załącznik:

Kategorie
Czynna ochrona flory NPK

Relacja z konferencji

W dniach 6-7 czerwca 2018r. odbyła się konferencja pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych – część II”, w ramach projektu pod tym samym tytułem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 Priorytet 5, w ramach działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności.

Pierwszy dzień to sesja referatowa, która miała miejsce w Pałacu w Łochowie. Przybyli tu zaproszeni goście, min. Pani Małgorzata Krzyżanowska – Z-ca Dyrektora z Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Pan Robert Gołaszewski – Burmistrz Łochowa, Pani Mira Płocka – dyrektor WFOŚiGW Oddział w Siedlcach, Pani Dorota Starczewska – naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach, RDOŚ, Pan Andrzej Łazeba – kierownik Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Podlaskim, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, przedstawiciele samorządów, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy.

Konferencję otworzył Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Robert Belina, który także zaprezentował dotychczasowe działania prowadzone w ramach projektu.

Dr Łukasz Kozub z Uniwersytetu Warszawskiego pomógł nam znaleźć odpowiedź na pytanie „Czy osuszone torfowiska można odtworzyć ?” oraz podzielił się swoimi doświadczeniami z Mazowsza i nie tylko.

Metody eliminacji ekspansywnych drzew i krzewów w aspekcie czynnej ochrony mokradeł zaprezentował dr inż. Andrzej Kamocki z Politechniki Białostockiej.

Modelowanie hydrologiczne w restytucji torfowisk. Doświadczenie z Mazowsza, Podlasia i Skandynawii zrelacjonował dr Mateusz Grygoruk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Po przerwie obiadowej mgr Adam Kapler z PANu Ogród Botaniczny, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, wygłosił wykład na temat Krioprezerwacji i namnażania in-vitro ginących oraz rzadkich roślin naczyniowych.

Dr hab. inż. Marcin Becher z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przedstawił przyczyny degradacji gleb organicznych po ich odwodnieniu.

Natomiast dotychczasową ochronę zagrożonych gatunków roślin na obszarze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego przedstawił dr hab. Paweł Marciniuk z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Na zakończenie zaproszeni goście udali się pod okiem przewodnika PTTK Pani Danuty Grodzkiej-Wojdyny, by dowiedzieć się historii dotyczącej miejsca, w którym odbywała się konferencja.

Drugi dzień poświęcony był zwiedzaniu miejsc cennych przyrodniczo objętych projektem czynnej ochrony zagrożonych gatunków roślin.  Przewodnikiem po terenie była Pani Ewa Sychut-Czapla z Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Uczestnicy mogli podziwiać skarpę widokową w miejscowości Szumin, rozległe łąki z  rzadkimi, zagrożonymi gatunkami roślin na Wywłoce, gdzie udało się zaobserwować żerującego bociana czarnego, rezerwat Wilcze Błota objęty programem czynnej ochrony. Następnie pokazane zostały osobliwości takie jak starodub łąkowy i wiele innych gatunków roślin i zwierząt na terenie enklawy korczewskiej.

Wszyscy zaproszeni goście otrzymali materiały konferencyjne oraz wydawnictwa MZPK.

Kategorie
Czynna ochrona flory NPK

Konkurs plastyczny pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych” – relacja

W dniu 22 maja 2018r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod nazwą „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”, który został zorganizowany w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”, współfinansowanego przez Unię Europejką Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem konkursu było wyrabianie nawyku obcowania z przyrodą, doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na piękno przyrody i otoczenia oraz poznanie najciekawszych obiektów przyrodniczych najbliższej okolicy.

Decyzją komisji konkursowej postanowiono nagrodzić następujące osoby:

Sebastian Kalata, Magdalena Matusik, Hanna Ciulak, Maciej Frąckiewicz, Kamila Grotkowska, Maria Kokosza, Karolina Kokosza, Zuzanna Oniszk, Wiktoria Rudnik, Karolina Bakłanow, Gabriela Szelest, Kacper Tryc, Anna Bala, Natalia Kokosza, Gabriela Marszał, Magdalena Matusik, Gabriela Allen, Cezary Fedorczyk, Magdalena Gołaszewska, Anna Gontarska, Marta Kus, Karolina Gajewska, Szymon Skura, Małgorzata Sznabel, Agata Kokosza ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie.

Alicja Sobolewska, Paweł Zyśk, Bartłomiej Siwek, Daria Wójcik, Julia Buber-Bubrowiecka, Wiktoria Rostek, Jan Stanisławczyk, Marcin Rusiniak, Oliwia Buber-Bubrowiecka, Aleksandra Dymek, Alan Kuczyński, Bartosz Łukjańczuk, Michał Podleś, Natalia Wislowska, Wojciech Wójcik, Łukasz Ziółkowski, Dawid Gmur, Jakub Kądziela, Piotr Krajewski, Maja Puścian, Dawid Trojan, Sylwia Wikieł, Aleksandra Kościesza, Magdalena Sawicka, Magdalena Ziółkowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach.

Nagrodą w konkursie plastycznym był udział w warsztatach plastycznych, które poprowadziła plastyczka Pani Iwona Grzywacz oraz pakiet materiałów edukacyjnych, w postaci foldera edukacyjno-informacyjnego, książeczki malowanki oraz kompletu pocztówek.

Warsztaty plastyczne  pn. „Bioróżnorodność wokół nas” odbyły się w dniu 5.06.2018r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Łochowie. Warsztaty składały się z części teoretycznej oraz zajęć praktycznych. Trwały 3 godziny. Uczniowie z nadbużańskich szkół zgłębiali sztukę malarstwa akwarelowego. Zapoznali się najpierw z warsztatem plastycznym wykorzystywanym  w malarstwie akwarelowym. Poznali tematy pracy u jego kompozycji. Poznali zasady malowania farbami akwarelowymi a następnie ćwiczyli swoje umiejętności w plenerze. Następnie prace omówiono i została zorganizowana ich wystawa.

Kategorie
Czynna ochrona flory NPK

Konferencja pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych – cześć II”

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza serdecznie  na konferencję pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych – cześć II”, która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2018 r., o godz. 10.00, w Pałacu i Folwarku Łochów w Łochowie.

Program i formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Pobierz załącznik:

Kategorie
Czynna ochrona flory NPK

Konkurs fotograficzny pn. „Bioróżnorodność w mazowieckich parkach krajobrazowych” – relacja

W dniu 17 maja 2018r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pod nazwą „Bioróżnorodność w mazowieckich parkach krajobrazowych”, zorganizowanego w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”, współfinansowanego przez Unię Europejką Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 Celem konkursu było wyrabianie nawyku obcowania z przyrodą, uwrażliwienie na piękno przyrody i otoczenia oraz poznanie najciekawszych obiektów przyrodniczych najbliższej okolicy.

Decyzją komisji konkursowej przyznano dwa miejsca.

I miejsce zajęli: Igor Balcer, Paweł Gastoł, Sandra Wyszyńska, Wiktoria Ziurkowska, Alicja Budnicka, Patrycja Przewódzka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łochowie, pod opieką Pani Magdaleny Piesio.

II miejsce zajęli: Dagmara Wróblewska, Monika Mularzuk, Maja Mańskowska, Aleksandra Szpura, Klaudia Bujalska, Mateusz Żochowski, Sebastian Gil, Amelia Stańczewska, Maja Niewiarowska, Sławomir Wojciuk, Katarzyna Nielipińska, Katarzyna Wasiluk, Anna Krawczyk, Piotr Kierylo z Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie, pod opieką Pani Ewy Zwierzyńskiej.

Nagrodą w konkursie fotograficznym był udział w warsztatach fotograficznych, które poprowadziła Pani Helena Romańska oraz pakiet materiałów edukacyjnych, w postaci foldera edukacyjno-informacyjnego, książeczki malowanki oraz kompletu pocztówek.

Warsztaty fotograficzne  „Bioróżnorodność w obiektywie” odbyły się w dniu 18.06.2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Łochowie oraz 19.06.2018r. w Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie.

Warsztaty składały się z części teoretycznej oraz zajęć w terenie. Trwały 3 godziny.

Uczniowie poznali co to jest fotografia, kompozycja, co może być tematem zdjęcia. Nauczyli się jak wykonywać dobre zdjęcia i jakie są jego mocne punkty. Co to jest ostrość, i jej głębia. Dowiedzieli się co to jest plan i jak go podzielić. Poznali elementy obrazu oraz co to jest MOP. Uczyli się ekspozycji związanej z naświetleniem, co to jest i do czego służy przysłona. Po wykonaniu zdjęć w terenie, nauczyli się też drobnej ich obróbki.

Kategorie
Czynna ochrona flory NPK

Konkurs fotograficzny pn.: „Bioróżnorodność w mazowieckich parkach krajobrazowych w obiektywie”

W dniu 1 grudnia 2017 roku odbyła się konferencja pn. „Ochrona bioróżnorodności w
mazowieckich parkach krajobrazowych – część I”, realizowana w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. Konferencja została zorganizowana wraz z Uniwersytetem
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Na początku Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Pan Sylwester
Chołast oraz Pani profesor Janina Skrzyczyńska powitali wszystkich przybyłych na konferencję
gości, wśród których znajdowali się przedstawiciele instytucji, organizacji związanych z ochroną
środowiska oraz przedstawiciele samorządów. Wśród zaproszonych gości glos zabrała Pani
Wicemarszałek Ewa Orzełowska.
Następnie zastępca dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Robert
Belina przedstawił cel oraz założenia realizowanego projektu "Ochrona bioróżnorodności w
mazowieckich parkach krajobrazowych".
Kolejnym punktem uroczystości była sesja referatowa, podczas której przybyli goście
przedstawili w bardzo interesujący sposób swoje tematy wystąpień. Dr Paweł Pawlikowski
(Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii i Centrum Ochrony Mokradeł) omówił „Priorytety
ochrony szaty roślinnej województwa mazowieckiego”. Mgr Adam Kapler (PAN Ogród
Botaniczny, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie) wygłosił referat pod
tytułem: ‘Banki genów jako uzupełnienie ochrony obszarowej w parkach krajobrazowych i
narodowych”. Dr Małgorzata Strzałek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
zaprezentowała „Zróżnicowanie starorzeczy Bugu”, a dr hab. Paweł Marciniuk (Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) wyjaśnił na czym polega „Ochrona czynna ginących
gatunków roślin Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”. Po zakończeniu sesji referatowej,
nastąpiło podsumowanie konferencji i dyskusja nawiązująca do przedstawionych referatów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne oraz wydawnictwa MZPK.

Kategorie
Czynna ochrona flory NPK

KONKURS PLASTYCZNY W RAMACH PROJEKTU PN. „OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI W MAZOWIECKICH PARKACH KRAJOBRAZOWYCH”

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.

Celem konkursu jest wyrabianie nawyku obcowania z przyrodą, uwrażliwianie na piękno przyrody i otoczenia oraz poznanie najciekawszych obiektów przyrodniczych najbliższej okolicy.

Prace konkursowe w formacie A3 należy przesłać do dnia 27.04.2018 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Główną nagrodą w konkursie będzie udział w warsztatach plastycznych oraz materiały edukacyjne (folder edukacyjno-informacyjny, książeczka malowanka oraz pocztówki).

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym załączony jest poniżej.

Pobierz załącznik:

Kategorie
Czynna ochrona flory NPK

Konferencja „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych – część I”.

W dniu 1 grudnia 2017 roku odbyła się konferencja pn. „Ochrona bioróżnorodności w
mazowieckich parkach krajobrazowych – część I”, realizowana w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. Konferencja została zorganizowana wraz z Uniwersytetem
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Na początku Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Pan Sylwester
Chołast oraz Pani profesor Janina Skrzyczyńska powitali wszystkich przybyłych na konferencję
gości, wśród których znajdowali się przedstawiciele instytucji, organizacji związanych z ochroną
środowiska oraz przedstawiciele samorządów. Wśród zaproszonych gości glos zabrała Pani
Wicemarszałek Ewa Orzełowska.
Następnie zastępca dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Robert
Belina przedstawił cel oraz założenia realizowanego projektu "Ochrona bioróżnorodności w
mazowieckich parkach krajobrazowych".
Kolejnym punktem uroczystości była sesja referatowa, podczas której przybyli goście
przedstawili w bardzo interesujący sposób swoje tematy wystąpień. Dr Paweł Pawlikowski
(Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii i Centrum Ochrony Mokradeł) omówił „Priorytety
ochrony szaty roślinnej województwa mazowieckiego”. Mgr Adam Kapler (PAN Ogród
Botaniczny, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie) wygłosił referat pod
tytułem: ‘Banki genów jako uzupełnienie ochrony obszarowej w parkach krajobrazowych i
narodowych”. Dr Małgorzata Strzałek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
zaprezentowała „Zróżnicowanie starorzeczy Bugu”, a dr hab. Paweł Marciniuk (Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) wyjaśnił na czym polega „Ochrona czynna ginących
gatunków roślin Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”. Po zakończeniu sesji referatowej,
nastąpiło podsumowanie konferencji i dyskusja nawiązująca do przedstawionych referatów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne oraz wydawnictwa MZPK.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski