05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow

Zakończenie roku edukacji przyrodniczej w Piasecznie

W dniu 26 czerwca br. odbyło się spotkanie kończące rok edukacji przyrodniczej na terenie Gminy Piaseczno. Wzięli w nim udział nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, szkół znajdujących się na terenie gminy Piaseczno oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Chojnów, Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz fundacji Eco Choice. Ponadto swoją obecnością zaszczycił nas Pan Daniel Putkiewicz, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz Pani Jolanta Łączyńska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej.

 

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych odebrali z rąk Pana Daniela Putkiewicza podziękowania za  zaangażowanie w kształtowanie postaw ekologicznych wśród najmłodszych mieszkańców Gminy. Od przedstawicieli Nadleśnictwa Chojnów oraz Chojnowskiego Parku Krajobrazowego pedagodzy otrzymali materiały dotyczące edukacji przyrodniczej oraz Lasów Chojnowskich.

 

O skuteczności działań w zakresie edukacji przyrodniczej w Gminie Piaseczno świadczy między innymi udział uczniów w konkursach realizowanych przez Chojnowski Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Chojnów i Gminę Piaseczno. Wychowankowie piaseczyńskich szkół rokrocznie zajmują wysokie miejsca w konkursowych zmaganiach, prezentując swoją bogatą wiedzę przyrodniczą.

 

Dziękujemy serdecznie za współpracę w mijającym roku szkolnym, zarówno nauczycielom, jak i Gminie Piaseczno oraz Nadleśnictwu Chojnów. Liczymy na równie owocne wspólne działania w ramach edukacji przyrodniczej w kolejnym roku.

 

koniec_roku

 

koniec_roku

 

koniec_roku

Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – „Akcja Żaba” – edycja 2013 – sprawozdanie

Głosy najróżniejszych płazów wydobywają się ze zbiorników wodnych już od początku kwietnia. Obecnie najczęściej można usłyszeć głosy żab zielonych: jeziorkowej, śmieszki oraz wodnej. Dopełniają je niekiedy melancholijny śpiew kumaka lub donośny głos rzekotki. Jednak, aby rozpocząć te koncerty, płazy musiały dotrzeć do zbiorników rozrodczych ze swoich zimowisk. Aby taka podróż nie zakończyła się tragicznie dla tych zwierząt, które na swojej trasie muszą pokonać ruchliwe drogi, młodzież ze szkół w Zalesiu Górnym i Głoskowie po raz kolejny w ramach „Akcji Żaba” wspomogła działania Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (czytaj o rozpoczęciu zadania).


Z terenu miejscowości Zalesie Górne przeniesiono 527 osobników, natomiast z terenu miejscowości Głosków 1458 osobników. Łącznie daje to aż 1985 osobników przeniesionych na drugą stronę ruchliwych dróg. Wśród nich znalazły się ropuchy szare (Bufo bufo), żaby zielone (Rana esculenta complex), żaby trawne (Rana temporaria), żaby moczarowe (Rana arvalis) i grzebiuszki ziemne (Pelobates fuscus). Ponad to przeniesiono kilka osobników rzadkiego gatunku jakim jest kumak nizinny (Bombina bombina).


Tak dużej liczbie zwierząt udało się pomóc dzięki zaangażowaniu uczniów z Gimnazjum w Zalesiu Dolnym i Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie. Nie do przecenienia jest również rola opiekunów uczniów, koordynatorów szkolnych „Akcji Żaba” – Pani Barbary Karwowskiej i Pani Beaty Zawadzkiej.


Warto przypomnieć na koniec, że wszystkie gatunki płazów są objęte ochroną ścisłą. Nie wolno ich płoszyć ani łapać, a tym bardziej zabijać. Płazy są niezwykle ważne dla przyrody, ale również są bardzo pożyteczne dla nas, ludzi. Wspomagają nas np. eliminując owady, będące szkodnikami upraw.


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Akcji:


akcja_zaba

* żaba śmieszka – (Pelophylax ridibundus),
żaba wodna (Pelophylax esculentus), żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae)

 

akcja_zaba

 

akcja_zaba

* żaba śmieszka – (Pelophylax ridibundus),
żaba wodna (Pelophylax esculentus), żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae)

 

akcja_zaba

* żaba śmieszka – (Pelophylax ridibundus),
żaba wodna (Pelophylax esculentus), żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae)


akcja_zaba

Płotek odcinający płazom drogę na ruchliwą jezdnię

 

akcja_zaba

Płazy czekają w wiadrach na przeniesienie na drugą stronę drogi


akcja_zaba 

 Jednym z pierwszych płazów które na wiosnę wybudzają się
ze snu zimowego jest żaba moczarowa


akcja_zaba

Często płazy przemieszczają się do zbiorników już w parach (tzw. amplexus)


akcja_zaba

W przypadku ropuch szarych samica ma często więcej niż jednego amanta „na karku”

 

akcja_zaba

Niepozorny, przypominający małą ropuszkę kumak nizinny

 

PROJEKT FINANSOWO WSPIERA:

logo

Pocztówka z Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Szukasz wyjątkowej kartki pocztowej żeby wysłać pozdrowienia znajomemu? Zwiedzasz tereny Puszczy Kozienickiej? A może jesteś kolekcjonerem? Zapraszamy do siedziby Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

 

 

 

Nakładem radomskiej drukarni Multicolor ukazały się 4 widokówki przedstawiające  piękno Puszczy Kozienickiej uchwycone obiektywem uznanych fotografów przyrody – Artura Tabora oraz Sławomira Wąsika.  Ta unikatowa seria została wydana z okazji 30-lecia Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Polecamy również zakładki do książek, które prezentują cenne siedliska przyrodnicze występujące na terenie Puszczy Kozienickiej. 

 

Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „Szkolny zielnik”

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwo Chojnów, Gmina Konstancin-Jeziorna i Gmina Piaseczno pragną zaprosić do udziału w konkursie edukacyjnym „Szkolny Zielnik” dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenów i okolic Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.


W przypadku chęci przystąpienia do konkursowych zmagań prosimy o wypełnienie, a następnie przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego faksem na numer (22) 754 51 00 lub listownie na adres siedziby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock do dnia 20 września 2013 r. Imienne oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych należy przesłać wraz z najlepszymi pracami wyłonionymi w etapie szkolnym do 18 października 2013 r.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. (22) 754 51 00 lub 722 397 728, e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin konkursu

2. Karta zgłoszeniowa

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

4. Załącznik nr 1

5. Załącznik nr 2

 

Konkurs współfinansowany przez:


logo gminy


baner gminy


logo             logo

„Przeciw niepamięci” – 150 rocznica Powstania Styczniowego

Z okazji  150 Rocznicy Powstania Styczniowego  w dniu 23 czerwca  w miejscowości  Jedlnia, leżącej w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego  miał miejsce  festyn historyczny  „Przeciw niepamięci”.

 Oficjalna część imprezy  rozpoczęła się od poświęcenie kamienia upamiętniającego miejsce bitwy pod pobliskimi Jaścami, następnie odbył się apel przy mogile powstańców styczniowych na cmentarzu w Poświętnym i  uroczysta Msza Św. w intencji uczestników Powstania Styczniowego z udziałem pocztów sztandarowych.

Program festynu obfitował w wiele atrakcji. Największe z nich to plenerowe widowisko rekonstrukcyjne   „Potyczka pod Jaścami 20 kwietnia 1863 r.”  oraz  koncert Garnizonowej Orkiestry Wojsk Sił  Powietrznych w Radomiu połączony  z musztrą paradną.

Korzystając z zaproszenia do udziału w imprezie Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego zorganizował stoisko promocyjne. Tradycyjnie były tu prowadzone gry i zabawy  z zakresu edukacji ekologicznej, w których chętnie brali udział najmłodsi uczestnicy festynu. Dla młodzieży i dorosłych przygotowany został konkurs wiedzy o Kozienickim Parku Krajobrazowym im. Profesora Ryszarda Zaręby, z okazji 30 rocznicy jego utworzenia. Konkurs polegał na pisemnej odpowiedzi na 9 pytań dot. przyrody, historii i walorów turystycznych Parku. Uczestnicy konkursu mieli możliwość poszukania odpowiedzi w dostępnych na stoisku wydawnictwach Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. W konkursie wzięły udział  32 osoby. Jury nagrodziło 16 osób, które prawidłowo odpowiedziały na wszystkie pytania. Nagrody (torby turystyczne) ufundowane przez Starostę  Powiatu Radomskiego zostały wręczone na scenie w obecności licznie zgromadzonych uczestników imprezy.

Festyn historyczny „Przeciw niepamięci zorganizowany został przez Parafię  św. Mikołaja w Jedlni, Urząd Gminy Pionki oraz Stowarzyszenie Jedlnia.

Gry i zabawy ekologiczne, które prowadziliśmy podczas festynu były częścią zadania „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2013 r”.

Nasze stoisko odwiedziło ok. 250 osób. 

uczestnicy konkursu rozwiązujący zadania z wiedzy o naszym Parku

Pan Zbigniew Dziubasik, v-ce przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego, wręcza nagrody dla zwycięzców w konkursie  wiedzy o KPK

Zadanie „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie  Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2013 roku” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej   w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 17 500,00 zł. 


Harcerze nad Świdrem 2013

W dniach 21-23 czerwca już po raz trzeci odbył się Kołbielski Biwak nad Świdrem. Jak co roku głównym organizatorem była 63 Drużyna Harcerska „Żywioły” z Kołbieli.

 

W tym roku tematyka całego biwaku związana była z ochroną środowiska oraz ekologią. Wczesnym rankiem 22 czerwca uczestnicy biwaku wyruszyli na wędrówkę wzdłuż rzeki Świder na odcinku rezerwatu „Świder” z miejscowości Kołbiel do Sufczyna. Niezwykle malownicza rzeka Świder z licznymi zakolami, wodospadami oraz ciekawą nadbrzeżną roślinnością jest doskonałym miejscem na obcowanie dzieci z naturą i poznawania przyrody.

Rezerwat bogaty jest w faunę wodną i nadwodną. Po drodze mijaliśmy liczne ślady żerowania bobrów, tzw. zgryzy bobrowe.

Na trasie wędrówki w miejscowości Wola Sufczyńska odbyły się warsztaty ekologiczne. Po krótkim wykładzie pracownika Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych na temat walorów przyrodniczych i krajobrazowych rezerwatu „Świder” uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy: botaniczną, zoologiczną, badawczą oraz plastyczną. Grupę badawczą poprowadził pracownik MZPK. Zadaniem grupy było określenie klasy czystości wody rzeki Świder poprzez zbadanie zawartości wybranych związków mi.in. azotanów, azotynów, fosforanów oraz odczynu pH wody. Rzeka Świder jest jedną z najczystszych rzek na Mazowszu, co potwierdziły nasze badania, określając wodę w rzece na II klasę czystości.

Grupa badawcza

 

Grupa botaniczna

Grupa plastyczna

Grupa zoologiczna

Uczestnicy III Kobielskiego biwaku nad Świdrem

 

Wieczorny odpoczynek przy ognisku w Kośminach

 

 

 

Finał konkursu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego „XX lat Chojnowskiego Parku – pokażmy to co piękne”

W dniu 20 czerwca 2013 r. na terenie szkółki leśnej Nadleśnictwa Chojnów odbył się finał przyrodniczego konkursu dla dzieci i młodzieży z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Ten rokrocznie organizowany przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych konkurs, w tym roku, kiedy Chojnowski Park Krajobrazowy obchodzi dwudzieste urodziny, ma wyjątkowy charakter. W nawiązaniu to tej rocznicy tegoroczna edycja nosiła tytuł „XX lat Chojnowskiego Parku – pokażmy to co piękne”. Podczas finału swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele gmin Konstancin-Jeziorna oraz Piaseczno, a także Nadleśnictwa Chojnów.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali bardzo cenne nagrody: aparaty fotograficzne, karty pamięci, plecaki, śpiwory, karimaty, przewodniki. Dla szkół i nauczycieli prowadzących przewidziano nagrody: odtwarzacze DVD oraz książki i albumy. Podczas finału na laureatów i uczestników konkursu czekało wiele atrakcji. Mogli oni ułożyć puzzle przyrodnicze lub spróbować sił w rozwiązywaniu krzyżówek o tematyce nawiązującej do Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i ochrony przyrody. Ci, którzy wykazali się w tych konkurencjach mogli wygrać książki o lesie, roślinach i zwierzętach, a także torby turystyczne z naszym logotypem. Na wszystkich również czekały pyszne potrawy z grilla.

 

Podczas finału można było podziwiać zwycięskie prace. W ramach konkursu dzieci i młodzież rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych. Dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych przygotowaliśmy konkurencję pod nazwą „Borsuk Chojnowskiego Parku”, polegającą na wykonaniu prace plastycznej przedstawiającej to ciekawe zwierzę, stanowiące symbol Chojnowskiego Parku. Uczniowie z klas IV-VI mogli wykazać się talentem w tworzeniu utworów literackich pisząc wiersz na temat „XX urodziny Chojnowskiego Parku”. Zachęcamy do zapoznania się z utworami uczniów.

 

Gimnazjaliści z klas I-III mieli okazję podzielić się z nami swoją miłością i sentymentem do wybranej części Parku pisząc tekst na temat „Chojnowski Park – wyjątkowe miejsca”. Wśród zwycięskich prac znalazły się te opisujące wyjątkowość przyrodniczych zakątków Parku, jak i atrakcji turystycznych, takich jak Zimne Doły. Zwycięska praca natomiast przybliża temat pomnika Szarych Szeregów znajdującego się w Żabieńcu. Zapraszamy do przeczytania tych ciekawych opowieści o Chojnowskim Parku.

 

Lista zwycięzców przedstawia się w sposób następujący:

Kategoria I – szkoła podstawowa, klasy I-III:

Miejsce I – Amelia Czerczer – Szkoła Podstawowa nr 2 im Ewy Krauze w Piasecznie

Miejsce II – Agata Wawrzyniak – Szkoła Podstawowa w Uwielinach

Miejsce III – Wiktoria Tywonek – Szkoła Podstawowa w Czaplinku

Wyróżnienia :

1. Maksymilian Janus – Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Suchostrudze

2. Stanisław Kamiński – Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym


Kategoria II – szkoła podstawowa, klasy IV-VI:

Miejsce I – Izabela Jabłońska – Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym

Miejsce II – Krzysztof Czerczer – Szkoła Podstawowa im. Ewy Krauze w Piasecznie

Miejsce III – Mikołaj Pietranik – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Czachówku

Wyróżnienia:

1. Emanuel Moskwik – Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chylicach

2. Julia Jasińska – Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym

3. Alicja Graczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie


Kategoria III – szkoła gimnazjalna:

Miejsce I – Wiktoria Szpinalska – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie

Miejsce II – Angelika Jakubowska – Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Tarczynie

Miejsce III – Aleksandra Domeradzka – Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chylicach

Wyróżnienia:

1. Weronika Szczytowska – Publiczne Gimnazjum w Uwielinach

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

wycieczki_przyrodnicze

Wystawa prac uczniów

 

wycieczki_przyrodnicze

Nagrodzone prace w kategorii „Borsuk Chojnowskiego Parku”

 

wycieczki_przyrodnicze

Przywitanie uczestników

 

wycieczki_przyrodnicze

Nagrody główne

 

wycieczki_przyrodnicze

Zwycięzcy czasem mieli problem z odbiorem otrzymanych nagród

 

wycieczki_przyrodnicze

Zwycięzcy w kategorii IV-VI odczytali napisane przez siebie utwory

 

wycieczki_przyrodnicze

 Uczniowie gimnazjum opowiedzieli czemu uznali opisane
przez siebie miejsce w Chojnowskim Parku za wyjątkowe

 

wycieczki_przyrodnicze

Po rozdaniu nagród najmłodsi układali puzzle przyrodnicze

 

wycieczki_przyrodnicze

Krzyżówki cieszyły się dużym zainteresowaniem

 

wycieczki_przyrodnicze

Podczas finału można było wygrać ciekawe nagrody

 

wycieczki_przyrodnicze

Nagrody zdobywali zarówno najmłodsi…

 

wycieczki_przyrodnicze

… jak i dorośli uczestnicy finału


Konkurs współfinansowany przez:


logo gminy


baner gminy


logo fundusz

„Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.000,00 zł”

„Młodzieżowy strażnik Parku” – warsztaty dla uczniów z terenu Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Warsztaty „Młodzieżowy strażnik Parku” zorganizowano dla uczniów z trzech wytypowanych szkół położonych w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego. W każdej  szkole przeprowadzono spotkania z pracownikiem parku oraz specjalistą ds. architektury krajobrazu.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z walorami przyrodniczymi Parku oraz arkanami sztuki odnajdywania i rozpoznawania śladów dziko żyjących  zwierząt. Podczas zajęć z Panią Martą Maciejczyk uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o krajobrazie Kozienickiego Parku, min. jakie czynniki ukształtowały krajobraz, jakie elementy wchodzą w skład krajobrazu oraz jaki wpływ mają czynniki antropogeniczne na tutejszą przyrodę. Dla uczestników zajęć przygotowano karty pracy i prezentacje multimedialne. Jednym z zadań do wykonania było narysowanie przez uczniów elementów krajobrazu jakie są w ich otoczeniu, w miejscu w którym mieszkają. Zdobyta wiedza podczas warsztatów będzie mogła być wykorzystana podczas wakacyjnych wędrówek i zachęci do lepszego poznania okolicy. Dzięki warsztatom pokazaliśmy młodzieży na jakie szczegóły w krajobrazie i terenie mają zwrócić  uwagę aby więcej zobaczyć, zrozumieć, poznać i stać się młodzieżowym strażnikiem parku.

Warsztaty przeprowadzono w ramach zadania: „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2013 r.” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

w pierwszej części warsztatów pracownik parku omówił formy ochrony  przyrody oraz przedstawił walory przyrodnicze KPK

jednym z zadań było rozpoznanie śladów i tropów zwierząt

w drugiej części warsztatów pani Marta Maciejczyk omawiała walory krajobrazowe parku

przedstawiała elementy krajobrazu

dla utrwalenia przekazanej wiedzy uczniowie samodzielnie wypełniali karty pracy

 

kolejnym z zadań było narysowanie przez uczniów elementów krajobrazu z ich najbliższego otoczenia

prezentacja i omówienie prac

najczęściej powtarzanym elementem krajobrazu były drzewa, rzeka, łąka

 

 Zadanie „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie  Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2013 roku” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 17.500,00 zł. www.wfośigw.pl

Konferencja 25 lat BPK

W dniach 5 – 6 czerwca 2013 roku, w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie, odbyła się uroczysta konferencja z okazji XXV-lecia Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Na zaproszenie Pana Sylwestra Chołasta Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych przyjechali liczni goście m.in.: Pan Andrzej Daniluk – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Pan Michał Twardy Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz przedstawiciele Powiatu Płockiego, Nadleśnictwa Płock, samorządów gminy Brudzeń Duży i Stara Biała, Uniwersytetu Warszawskiego, organizacji pozarządowych.


Zasłużeni dla parku otrzymali pamiątkowe statuetki.


 

Pan Andrzej Daniluk – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Bardzo ciekawe były wystąpienia:

 1.  Dr Witold Lenart, od początku powstania Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego jego kierownik, współtwórca Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego wygłosił dwa referaty: „Historia powstania Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” i „Historia wartością parku krajobrazowego – Muzeum Etnograficzne w Murzynowie”.

2.    Zbigniew Suchodolski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock, wygłosił referat „Historia Nadleśnictwa Płock i działania na rzecz ochrony przyrody na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”.

3.    Maja Syska-Żelechowska, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Płockim wygłosiła referat „Działania powiatu płockiego w zakresie odnawialnych źródeł energii”.

4.    Aleksandra Cylińska, Sekretarz Gminy Stara Biała wygłosiła referat „Brudzeński Park Krajobrazowy a rozwój gminy Stara Biala”.

5.    Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy Brudzeń Duży wygłosił referat „Brudzeński Park Krajobrazowy z perspektywy samorządu gminy Brudzeń Duży”.

6.    Bogdan Kaźmierczak, były pracownik służby parku, obecnie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wygłosił referat „Walory przyrodnicze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”.

7.    Joanna Chmielewska, były pracownik Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych wygłosiła dwa referaty: „Edukacja w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym” oraz „Omówienie dydaktycznej ścieżki Nadleśnictwa Płock Szlaku Historyczno-Krajobrazowego po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym”.

8.    Krzysztof Sobaszek, właściciel Mariny Murzynowo, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie turystyki wodnej przedstawił „Walory turystyczne Skrwy Prawej”.

 

Pan Michał Twardy Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

 

 

 

 

Pierwszego dnia konferencji, o godz. 15.00 odbył się finał Przyrodniczego konkursu edukacyjnego dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego pod hasłem „XXV lat Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”. Brali w nim udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu północnej części powiatu płockiego. Finaliści otrzymali atrakcyjne nagrody. Byli to:

 

W kategorii klasy I-III:

I miejsce Mateusz Zimnawoda – SP w Śmiłowie,

II miejsce Amelia Pawłowska – SP Nr 12 w Płocku,

III Agata Szczypińska  – Zesp. Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym,

Wyróżnienie Kuba Bartkiewicz – SP Nr 22 w Płocku,

Wyróżnienie Natalia Skalska – SP w Śmiłowie,

Wyróżnienie Hubert Przybylski – SP w Sikorzu.

 

W kategorii klasy IV-VI:

I miejsce Marta Biernat – SP w Sikorzu,

II miejsce Grzegorz Krajewski – SP w Śmiłowie,

III miejsce Miłosz Pietrkiewicz – Zesp. Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym,

Wyróżnienie Patrycja Donock – SP w Siecieniu,

Wyróżnienie Milena Zaciewska – SP w Bodzanowie,

Wyróżnienie Adam Dziubliński – SP w Starej Białej,

Wyróżnienie Aleksandra Kowalska – Zesp. Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym,

Wyróżnienie Kuba Raszka – Zesp. Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym,

 

W kategorii gimnazja:

I miejsce Natalia Rutkowska – G w Brudzeniu Dużym,

II miejsce Ewelina Rutkowska – G w Proboszczewicach,

III miejsce Michał Sasiński – G w Siecieniu,

Wyróżnienie Magdalena Kowalska – G w Brudzeniu Dużym,

Wyróżnienie Piotr Śliwowski – G Katolickie w Sikorzu,

Wyróżnienie Martyna Sztupecka – G w Proboszczewicach.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy. Tych, którym się nie powiodło, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w roku 2014.

 

 

 

Drugiego dnia konferencji odbył się „Przyrodniczy patrol wodny” – spływ kajakowy po Skrwie Prawej, która stanowi przyrodniczą oś parku. Stan wody po ostatnich deszczach był wysoki, więc nie obyło się bez przygód. Dwaj ratownicy wodni mieli trochę pracy.


 

Zostanie wydane wydawnictwo pokonferencyjne zawierające wszystkie ww. referaty. Wydawnictwo dostępne będzie w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku i w Biurze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego w Murzynowie.


Dziękujemy wszystkim sponsorom konferencji.

 

                          

      

 

                                   

 

Zadanie pn. „Konferencja z okazji XXV-lecia Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17.500,00 zł.

 

Zadanie pn. „Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł.

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski