05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Konkursy MZPK

Regulamin Konkursu „Piękno rezerwatów przyrody Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka”

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie

„Piękno rezerwatów przyrody Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
im. Czesława Łaszka”

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ogłasza przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół zatytułowany „Piękno rezerwatów przyrody Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka”. Zadanie uczestników konkursu będzie polegało na zapoznaniu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z najwyższą formą ochrony przyrody położoną na terenie Parku.

 

Celem konkursu jest wybór jednego z dziewięciu rezerwatów przyrody znajdującego się na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka,
a następnie uwiecznienie go w zależności od kategorii wiekowej w formie plastycznej lub fotograficznej.Przesłaniem konkursu jest edukacja ekologiczna poprzez pogłębianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o Parkach Krajobrazowych oraz stworzenie warunków do wypowiedzi artystycznej.

Prace powinny być czytelne i łatwo rozpoznawalne, powinny zawierać podpisy uwiecznionego rezerwatu oraz dane osobowe, kategorie wykonawcy (na odwrocie pracy/ zdjęcia). Konkursowe zmagania przebiegać będą według zamieszczonego poniżej regulaminu.

 

 

Regulamin konkursu

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie i w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka.

2. Zgłoszenia szkół do konkursu (na załączonym formularzu) przesłać do 19 września 2011 r. (włącznie) na numer faksu (22) 779 26 94 w. 108.

3. Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach – szkolnym i parkowym.

4. Organizatorem i koordynatorem etapu szkolnego pozostaje pedagog (nauczyciel, wychowawca) miejscowej placówki, który jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu złożonych do konkursu prac i wybrania w oparciu o ustalone przez siebie kryteria maksymalnie czterech najlepszych.

5.     Prace konkursowe muszą być dostarczone do siedziby Zespołu Parków
w nieprzekraczalnym terminie  28 września 2011 r.

6. W etapie parkowym komisja konkursowa wyłoniona spośród pracowników Mazowieckiego Zespołu Parków oraz Urzędu Miasta Otwocka wybierze trzy najlepsze prace, a także wyróżnienia w każdej
z ustalonych kategorii.

7. Rozstrzygnięcie konkursu, połączone z uroczystym wręczeniem nagród, nastąpi 5 października 2011 r. zostanie przeprowadzone na terenie Siedziby Zespołu przy ul. Sułkowskiego 11 w Otwocku
o godzinie 10.00.

8. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach tematycznych, z których każda adresowana jest do innej grupy wiekowej:

9. Nagrody zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca oraz po 3 wyróżnienia w każdej kategorii konkursowej. Przewiduje się również nagrodę  dla opiekuna prowadzącego i szkoły. Decyzja komisji jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

 • „Piękno rezerwatów przyrody Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
  im. Czesława Łaszka”
  – konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych (klasy I – III), polegający na wykonaniu dowolną techniką pracy formatu A4, prezentującej rezerwaty położone najbliżej ich miejscowości zamieszkania lub szkoły. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie.
 • „Piękno rezerwatów przyrody Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
  im. Czesława Łaszka”–
  konkurs dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VI) polegający na wykonaniu projektu plakatu promującego walory poszczególnych rezerwatów, zachęcające do ich ochrony, w formacie A3 dowolną techniką. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie.
 • „Piękno rezerwatów przyrody Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
  im. Czesława Łaszka”
  –  konkurs dla gimnazjalistów, polegający na wykonaniu zdjęć (min 3 szt.) w wersji papierowej i elektronicznej w formacie jpg, gif. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie.

10.  Przedmiotem oceny w konkursowych pracach będzie ich zgodność z tematem konkurencji, różnorodność użytych środków wyrazu, oryginalność, jakość i estetyka wykonania.

11.  Dostarczane na konkurs prace, odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, powinny być opatrzone opisem zawierającym imię i nazwisko autora, podpisy uwiecznionego rezerwatu, kategorie konkursową, dane opiekuna oraz nazwę i adres szkoły (na odwrocie pracy/ zdjęcia).

12.  Dostarczone do Mazowieckiego Zespołu Parków prace zostaną po przeprowadzonym rozstrzygnięciu konkursu w dyspozycji Mazowieckiego Zespołu PK.

13.  Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock.

14.  Wraz z pracami należy dostarczyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (dołączony do regulaminu).

15. Zgłoszona dokumentacja konkursowa przechodzi na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania nadesłanych prac konkursowych w dalszej działalności Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

16.  Informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie Mazowieckiego Zespołu PK, na stronie www.parkiotwock.pl, pod numerem tel. (22) 779-26-94 w. 103 lub przesyłając pytania na adres
e–mail: edu@parkiotwock.pl.

17.  Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu Konkursu są jawne i dostępne dla wszystkich uczestników na równych zasadach.

18.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów.

 

Pliki do pobrania:

1. Karta zgłoszeniowa

2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zespół Parków

Z dniem 1 stycznia 2010 r. dokonano połączenia jednostek budżetowych:

1. Zespół Parków Krajobrazowych: Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego;
2. Nadbużański Park Krajobrazowy;
3. Kozienicki Park Krajobrazowy imienia Profesora Ryszarda Zaręby.

W wyniku połączenia powołano wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych .

 

W skład Zespołu wchodzą parki:

 • Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka
 • Nadbużański Park Krajobrazowy
 • Kozienicki Park Krajobrazowy im. Profesora Ryszarda Zaręby
 • Chojnowski Park Krajobrazowy
 • Brudzeński Park Krajobrazowy

 

Parki krajobrazowe wchodzące w skład Zespołu realizują zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody, na obszarach swojego działania. 

 

 

 

 

Kategorie
Aktualności NPK

Więźniowie posprzątają mazowieckie lasy

30 skazanych odbywających karę w warszawskich więzieniach będzie w ciągu najbliższych czterech lat sprzątało lasy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Porozumienie w tej sprawie podpisali 18 sierpnia 2011 roku Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Sylwester Chołast Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz ppłk Grażyna Bartosińska Zastępca Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie.

– To porozumienie to dobra inicjatywa z wielu powodów. Po pierwsze mazowieckie lasy będą czystsze i regularnie sprzątane. A wszyscy doskonale wiemy, jak bardzo są ciągle zaśmiecane. Po drugie zaangażowanie w porządkowanie terenów leśnych to duża szansa na resocjalizację dla więźniów. Aktywność fizyczna, praca na rzecz regionu to ważne elementy powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dodatkowo osadzeni będą uczestniczyli w specjalnych zajęciach prowadzonych przez pracowników Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – podkreśliła Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. 
Współpraca będzie prowadzona w latach 2011-2014. Na ten cel w budżecie województwa mazowieckiego zarezerwowano ponad 105 tys. zł. Porozumienie jest jednym z elementów realizacji programu „Czyste lasy na Mazowszu”, który od maja 2010 r. realizowany jest w województwie mazowieckim przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Lasy zajmują zaledwie ok. 22 proc. powierzchni Mazowsza. Pod względem wielkości terenów leśnych plasuje to nas na przedostatniej pozycji wśród pozostałych województw. Niestety z roku na rok w lasach ciągle przybywa nielegalnych wysypisk, które w ostatnich latach stały się prawdziwą plagą. Tylko w 2009 roku zebrano 8 tys. m3 odpadów.

 

 

 

Kategorie
Aktualności NPK

Dożynki w Gliniance

W niedzielę, 7 sierpnia 2011 roku, w Gliniance odbyły się doroczne obchody Święta Plonów. Podczas Mszy Świętej wszystkie płody rolne zostały pobłogosławione, a później przez wieś przeszła procesja i dożynkowy korowód. Okolice Glinianki to jedno z nielicznych miejsc wokół Warszawy gdzie kultywowane są stare obyczaje i ludowa tradycja. Gospodyniami dożynek były panie: Bogumiła Więckowska Starosta Otwocki i Anna Bętkowska Wójt Gminy Wiązowna, a wśród przybyłych gości miedzy innymi członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Podziękowano rolnikom za ich ciężka pracę, a następnie zaproszono do wspólnej zabawy. Przygotowano wiele atrakcji, Stowarzyszenie Wawrzynioki z Glinianki przybliżyło ludowe tradycje i historię regionu, byli przedstawiciele twórców ludowych oraz liczne stragany. Dożynki były połączone z odpustem w parafii św. Wawrzyńca. Na scenie wystąpił chór Gospodyń Wiejskich, Orkiestra z Karczewa oraz zaproszone zespoły ludowe i biesiadne.

Nie zabrakło również naszego stoiska. Najmłodsi mogli ułożyć przyrodnicze puzzle, dotknąć zwierzaków, a także samemu jakiegoś wykonać ze świeżego siana. Zainteresowanym udzielaliśmy informacji dotyczących naszych parków, rozdawaliśmy folderki z propozycjami tras rowerowych oraz pamiątkowe znaczki.

 

Dożynki w Gliniance

W niedzielę, 7 sierpnia, w Gliniance odbyły się doroczne obchody Święta Plonów. Podczas Mszy Świętej wszystkie płody rolne zostały pobłogosławione, a później przez wieś przeszła procesja i dożynkowy korowód. Okolice Glinianki to jedno z nielicznych miejsc wokół Warszawy gdzie kultywowane są stare obyczaje i ludowa tradycja. Gospodyniami dożynek były panie: Bogumiła Więckowska Starosta Otwocki i Anna Bętkowska Wójt Gminy Wiązowna, a wśród przybyłych gości miedzy innymi członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.


 


 


Podziękowano rolnikom za ich ciężka pracę, a następnie zaproszono do wspólnej zabawy. Przygotowano wiele atrakcji, Stowarzyszenie Wawrzynioki z Glinianki przybliżyło ludowe tradycje i historię regionu, byli przedstawiciele twórców ludowych oraz liczne stragany. Dożynki były połączone z odpustem w parafii św. Wawrzyńca. Na scenie wystąpił chór Gospodyń Wiejskich, Orkiestra z Karczewa oraz zaproszone zespoły ludowe i biesiadne. Nie zabrakło również naszego stoiska. Najmłodsi mogli ułożyć przyrodnicze puzzle, dotknąć zwierzaków, a także samemu jakiegoś wykonać ze świeżego siana. Zainteresowanym udzielaliśmy informacji dotyczących naszych parków, rozdawaliśmy folderki z propozycjami tras rowerowych oraz pamiątkowe znaczki.

Kategorie
Aktualności KPK

Wakacyjny obóz naukowy w Kozienickim Parku Krajobrazowym

W lipcu na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego odbył się obóz naukowy zorganizowany przez Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci wraz z opiekunami Uniwersytetu Łódzkiego, podobnie jak w latach 2007 i 2010, przeprowadzili badania fizyko – chemiczne wód powierzchniowych. Monitoringiem objęto rzekę Zagożdżonkę będącą lewym dopływem Wisły, oraz rzeki ją zasilające Brzeźniczkę, Mirenkę, Trupień, a także cieki leżące na terenie Parku: Zwolenkę, Policzankę, Krypiankę i Krępiec. Podczas badań oznaczono następujące parametry fizykochemiczne: temperatura, odczyn pH, barwa, zapach, przewodność, ilość tlenu rozpuszczonego, twardość ogólną zawartość jonów amonowych, azotanowych (III) i (V), fosforanowych (V), chlorkowych, wapniowych, magnezowych, oraz  BZT5 (biologiczne zapotrzebowanie na tlen po 5 dniach). Wszystkie wymienione badania wykonano zgodnie z metodyką wskazaną przez Polskie Normy. Porównanie obecnych wyników badań z wynikami z lat 2007 i 2010 wykazało pogorszenie jakości wód w rzece Zagożdżonce oraz pozwoliło uznać rzekę Krępiec za ciek o wodach najczystszych. Jednak otrzymane wyniki w badanym czteroletnim okresie, należy traktować z dużą ostrożnością. Rok 2010 charakteryzował się dużymi opadami atmosferycznymi, co spowodowało wysoki poziom wód, które mogły wpłynąć na parametry fizyko-chemiczne badanych rzek.

Kategorie
Aktualności KPK

Obóz Naukowy Chemików Uniwersytetu Łódzkiego

W lipcu na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego odbył się obóz naukowy zorganizowany przez Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci wraz z opiekunami Uniwersytetu Łódzkiego tak jak w 2007 i 2010 roku, przeprowadzili badania fizyko – chemiczne wód powierzchniowych. Monitoringiem objęto rzekę Zagożdżonkę będącą lewym dopływem Wisły, oraz rzeki ją zasilające Brzeźniczkę, Mirenkę, Trupień, a także cieki leżące na terenie Parku: Zwolenkę, Policzankę, Krypiankę i Krępiec.

 

 

Podczas badań oznaczono następujące parametry fizykochemiczne: temperatura, odczyn pH, barwa, zapach, przewodność, ilość tlenu rozpuszczonego, twardość ogólną zawartość jonów amonowych, azotanowych (III) i (V), fosforanowych (V), chlorkowych, wapniowych, magnezowych, oraz BZT5 (biologiczne zapotrzebowanie na tlen po 5 dniach). Wszystkie wymienione badania wykonano zgodnie z metodyką wskazaną przez Polskie Normy.

Porównanie wyników badań przeprowadzonych w lipcu 2007 i 2010 roku może wskazać na zachodzenie stopniowych zmian stanu wód powierzchniowych Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Jednak otrzymane wyniki w badanym czteroletnim okresie, należy traktować z dużą ostrożnością. Rok 2010 charakteryzował się dużymi opadami atmosferycznymi, co spowodowało wysoki poziom wód, które mogły wpłynąć na parametry fizyko-chemiczne badanych rzek. Wyniki wskazują na pogorszenie jakości wody w rzece Zagożdżonce. Natomiast najlepszą jakościowo wodą odznacza się rzeka Krępiec.

Wyniki tegorocznych badań zostaną przysłane do KPK do końca października wówczas będziemy mogli porównać je z wynikami z badań z poprzednich lat i określić jakość wód na naszym terenie.

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski