05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Wykonanie drewnianej wiaty dla osób niepełnosprawnych, utwardzonych podjazdów, Budowa paleniska z rusztem ruchomym oraz wykonanie ławek i stołu na terenie siedziby Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Zadania realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł przedsięwzięcia grantowego „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”

Zadanie zrealizowane w III kwartale 2023 roku.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON

Makiety i plany tyflograficzne (dotykowe)

Zadanie „Zwiększenie dostępności dla osób z problemami wzroku – wykonanie i montaż makiet tyflograficznych” realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Wymiana doświadczeń

W ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pracownicy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego mieli okazję wziąć udział w 2-dniowych warsztatach know-how „Karkonosze chronione, Karkonosze dostępne”, które organizował Karkonoski Park Narodowy w dniach 1-2 czerwca 2023 r.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON

Konferencja „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”

Zadanie realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł przedsięwzięcia grantowego „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”

Zadanie zrealizowane w II kwartale 2023 roku.

Konferencja odbyła się 18 maja 2023 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. M. E. Andriollego w Otwocku.  Celem konferencji było omówienie problemów związanych z barierami na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu Otwockiego, Pan Andrzej Różycki Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Pani Aleksandra Paradowska Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Pan Janusz Budny Wójt Gminy Wiązowna, Pan Michał Rudzki Burmistrz Karczewa, Pan Kamil Choim Wójt Gminy Sobienie-Jeziory, Pan Artur Dawidziuk Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów, Pani Małgorzata Łysik Dyrektor Usług Społecznych Gminy Wiązowna,  Pani Beata Michorowska Kierownik projektu Wydział ds. Projektów Współfinansowanych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pani Katarzyna Trzeciak p.o. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie, Pan  Paweł Uścinowicz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Otwocku, Pani Katarzyna Zawada Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, Pan Waldemar Burtkiewicz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy!”. Zaproszonych gości powitał – Sylwester Chołast Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Konferencja uwzględniała prelekcje dotyczące niepełnosprawności, likwidowania barier oraz wykłady podsumowujące całość zrealizowanego projektu m.in.: „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”, „Wdrażanie i monitorowanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” – Pan Krzysztof Czechowski Ekspert ds. dostępności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, „Terapia lasem – przyroda jako środek wspomagający w rehabilitacji medycznej” – Pani Patrycja Mrozek Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, „Działalność Ośrodka oraz wpływ kontaktu z przyrodą na terapię” – Pani Kinga Golewska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Otwocku.

Po części wykładowej została zaprezentowana sala edukacyjna dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ścieżka na terenie siedziby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

W dni 19 maja 2023 roku odbyły się również  warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami „Przyroda bez barier” w sali edukacyjnej na terenie siedziby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock. Uczestnicy wykonali budki dla owadów, wysłuchali prelekcji o owadach zapylających oraz spacerowali ścieżką  przyrodniczą na terenie siedziby MZPK.

Dziękujemy za udział w zajęciach młodzieży z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii oraz Panu Radosławowi Pyzie za przeprowadzenie warsztatów.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON

Zwiększenie kwoty dofinansowania projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”

Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka zawarł aneks nr 1 do umowy nr 011-PP – 2022 – 0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu  dotyczącego projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach którego zwiększono grant do kwoty 453 517,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m. in.: na budowę drewnianej wiaty dla osób niepełnosprawnych, wykonanie i posadowienie trzech ławek i jednego stołu, budowę paleniska z rusztem ruchomym, wykonanie utwardzonego dojazdu do wiaty i paleniska.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Zakup i montaż pętli indukcyjnej oraz kurs języka migowego

Zadanie „Zakup i montaż pętli indukcyjnej” realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł przedsięwzięcia grantowego „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”

Zadanie zrealizowane w III kwartale 2022 roku.

Montaż pętli indukcyjnych powierzchniowych w Ośrodku edukacyjnym „Baza Torfy” oraz w Sali edukacyjnej w budynku „Stajnia” znajdującego się przy siedzibie MPK, które znacząco polepszą słyszalność dźwięków, zrozumiałość mowy i tym samym komfort funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Jest to urządzenie wspomagającego rozmowę podczas spotkań, zapewniając wszechstronną pomoc dla użytkowników aparatów słuchowych. Umożliwiają swobodną i niczym nieskrępowaną komunikację słabosłyszącym. Przenośne pętle indukcyjne będą używane do indywidualnych spotkań/wizyt z osobami niedosłyszącymi.

Zadanie „Kurs języka migowego poziom A1 – organizacyjny” realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zadanie zrealizowane w II kwartale 2023 roku.

Ze względu na prowadzaną działalność edukacyjną zostało przeszkolonych 3 pracowników MPK w zakresie podstawowych zwrotów w języku migowym.

 

 

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

Zadanie „Oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych” realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł przedsięwzięcia grantowego „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”

Zadanie zrealizowane w I kwartale 2023 roku.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Zakup tandemów i skuterów inwalidzkich

Zadanie „Zakup dwóch tandemów elektrycznych i trzech elektrycznych terenowych skuterów inwalidzkich” realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł przedsięwzięcia grantowego „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”

Zadanie zrealizowane w IV kwartale 2022 roku.

Zakup tandemów i skuterów umożliwi lepsze poznanie miejsc dotychczas niedostępnych dla osób z ograniczeniami oraz poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami po terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Przystosowanie obiektu wystawowego „Stajnia” dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zadanie „Doposażenie obiektu wystawowego „Stajnia” realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł przedsięwzięcia grantowego „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”

Zadanie zrealizowane w IV kwartale 2022 roku.

W ramach przedsięwzięcia przystosowaliśmy budynek na potrzeby wystaw i warsztatów dla osób niepełnosprawnych. Budynek znajduje się na terenie siedziby Mazowieckiego Parku Krajobrazowego – Ośrodka Edukacji Ekologicznej MPK. Obiekt był już w pewnej części zaadaptowany do tego celu np. drzwi o szerokości 95 cm, łazienka z umywalką dla osób poruszających się na wózkach. Do Sali edukacyjnej zostały zakupione meble przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, tj. 12 szt. stołów szkolnych z blatami o regulowanej wysokości oraz 36 szt. krzeseł. Ponadto w ramach zadania doposażyliśmy salę zakupując tablicę interaktywną, projektor oraz materiały dydaktyczno- sensoryczne pozwalające lepiej poznać otaczającą nas przyrodę ( np. Puzzle NAWITO, Memo dźwiękowe, Alfabet z systemem Braille’a, ringo, bierki XXL, pluszowe maskotki zwierząt, mobilne Koło Wiedzy – Świat Leśnych Zwierząt, drewniane karty leśne tropy, ptasie piórka, stemple leśne tropy, Tablica sensoryczna – łąka, Cechy zwierząt. Zestaw do sortowania, ptaki dekoracyjne oraz tablice drewniane do wnętrz, Tablica dźwiękowa – odgłosy ptaków, sortery itp.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON Projekt PFRON

Wykonanie wraz z montażem obrysów zwierząt na terenie siedziby Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Zadanie „Wykonanie wraz z montażem obrysów zwierząt na terenie siedziby Mazowieckiego Parku Krajobrazowego” realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł przedsięwzięcia grantowego „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”

Zadanie zrealizowane w I kwartale 2023 roku.

Zamontowanie na terenie siedziby Mazowieckiego Parku Krajobrazowego kształtów zwierząt umożliwiających osobom niewidomym poznanie rzeczywistych wymiarów dzikich zwierząt.

– przygotowanie  i wykonanie obrysów zwierząt z nadrukiem solwentowym takich jak: bielik, bocian biały, bocian czarny, borsuk, bóbr, czapla, daniel, dudek, dzik, jeleń, jeż, lis, łoś, płomykówka, pójdźka, puchacz, puszczyk mszarny, puszczyk, sarna, sowa śnieżna, sóweczka, uszatka błotna, wiewiórka, wilk, wydra, zając, żółw błotny, żuraw.

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski