05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności NPK

Stoisko NPK z okazji 600 rocznicy osadnictwa na ziemi nadbużańskiej

W dniu 30 czerwca 2024 roku miejscowość Rażny w gminie Sadowne obchodziła swój Jubileusz 600-lecia utworzenia.

Uroczyste obchody rozpoczęła msza święta w intencji byłych i obecnych mieszkańców wsi Rażny, którą koncelebrowali: ks. Stanisław Wojciechowski i ks. Antoni Kunicki.

Bezpośrednio po mszy w rolę prowadzącego wcielił się Zastępca Wójta Gminy Sadowne p. Marcin Gręda. Poinformował, iż organizatorami tej imprezy są: Komitet Organizacyjny 600-lecia Rażen, Koło Gospodyń Wiejskich „Nadbużanki” w Rażnach, Sołectwo Rażny, Gmina Sadowne i Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem.

Zespół ds. NPK wystawił swoje stoisko, na którym przybliżył mieszkańcom tej nadbużańskiej wsi walory krajobrazowe, przyrodniczce i historyczne parku.

Źródło: https://info.sadowne.pl/?p=29104

 

Kategorie
Aktualności NPK

Piękno korczewskich stawów w Nadbużańskim Parku

Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w okolicy Korczewa znajdują się kompleksy stawów graniczących z rzeką Kołodziejką. Na jednym z tych kompleksów można zaobserwować wiele gatunków nadbużańskiej fauny i flory. Poza rybami, płazami, ważkami, roślinami pływającymi i szuwarami można spotkać ptactwo wodne zarówno te będące na stałe, jak i te przelatujące. Stawy jako zbiorniki wodne na terenach rolniczych podwyższają walory krajobrazowe  jak i przyrodnicze parku krajobrazowego, a także tworzą w swoim obrębie charakterystyczny mikroklimat. Stawy rybne są doskonałym przykładem tego, że nie zawsze gospodarka człowieka ma negatywny wpływ na przyrodę, a wręcz przeciwnie, stwarza doskonałe warunki siedliskowe dla wodnych roślin i zwierząt.

Fot. R.C. arch. MZPK/NPK

Kategorie
Aktualności NPK

Letnia promocja Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

W dniu 23 czerwca 2024 roku wraz z nadejściem kalendarzowego lata Zespół ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego został zaproszony do  Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej „Julin” im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w Kaliskach na Festyn Rodzinny. Odbył się tu min. VII Bieg Paderewskiego.
Osoby odwiedzające nasze stoisko mogły uzyskać informację na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Pracownicy Parku przygotowali zagadki, quizy i konkursy na temat Parku. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się malowanie toreb.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057843452143

Kategorie
Aktualności NPK

Świtezianka 2024 w Julinie

W sobotę 22 czerwca 2024 roku w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Pałac Paderewskich) miało miejsce interesujące wydarzenie –III Festiwal Świtezianka 2024. Głównym organizatorem była Pani Zofia Paczóska ze Stowarzyszenia Edukacyjnego Ziemi Węgrowskiej. Współorganizatorem imprezy był Nadbużański Park Krajobrazowy.

Występ uczniów z katolickiej szkoły Podstawowej rozpoczął wydarzenie. Mogliśmy wysłuchać koncertu „Historia (nie) jednej znajomości”, w którym wystąpili m.in.: Małgorzata Rapa, Anna Potyrała-Listwon, Eleonora Doktorska oraz Krzysztof Ciupiński-Świątek.  Zespól muzyczny „Sami Swoi” zaprezentował nam utwory w stylu ludowym. Kolejnym z punktów imprezy było czytanie „Świtezianki” Adama Mickiewicza. Jedną z najciekawszych części wydarzenia były wybory Miss Świtezianka. Warsztaty wicia wianków przygotowały mieszkanki wsi Sitne i Szewnica. Wieczorem uczestnicy niosąc pochodnie przeszli w korowodzie nad rzekę Liwiec, gdzie rzucali wianki i tańczyli.

Składamy serdeczne podziękowania mieszkańcom wsi Sitne i Szewnica za przygotowanie słodkiego poczęstunku i grilla.

Kategorie
Aktualności NPK

Kowalik – ptak, który porusza się głową w dół

Jednym z barwniejszych i ciekawszych ptaków, którego można spotkać na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego jest kowalik. Ptak ten jest niewielkich rozmiarów, większy od wróbla, a mniejszy od dzięcioła. Upierzenie z wierzchu popielate przechodzące w niebieskoszare, spód beżoworudy. Na głowie przebiegająca przez oko do karku czarna opaska. Krótki ogon i nogi, mocny dziób. Występuje w luźnych lasach liściastych lub mieszanych i w starych parkach. Żeruje na pniach drzew poruszając się na nich nie tylko z dołu do góry, ale również głową w dół, co jest charakterystyczne dla tego gatunku. Odżywia się owadami i ich larwami, a także nasionami drzew. Swoje gniazda zakłada w starych dziuplach po dzięciołach modyfikując otwory wlotowe zmniejszając je nieco przed drapieżnikami. Okres lęgowy przypada na kwiecień – czerwiec, podczas którego samica raz w roku składa jaja.

Kowalik na terenie naszego kraju należy do ptaków podlegających ścisłej ochronie gatunkowej.

Fot. R.C. arch. MZPK/NPK

Kategorie
Aktualności NPK

IV Ogólnopolska Konferencja „Inwentaryzacyjna i monitoring przyrodniczy w parkach krajobrazowych” w województwie lubelskim

W dniach od 10 do 13 czerwca 2024 roku Zespół ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego uczestniczył w IV Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Inwentaryzacyjna i monitoring przyrodniczy w parkach krajobrazowych”. Odbyła się ona po raz pierwszy w województwie lubelskim, a gośćmi byli pracownicy parków krajobrazowych z całej Polski.

Celem jej było przybliżenie wyników inwentaryzacji, monitoringu a także efektów czynnej ochrony kluczowych gatunków zarówno fauny jak i flory z różnych zakątków kraju. Podczas prezentacji omawiana była metodyka, zasięg oraz  efekty badań. Był to wstęp do dyskusji o wpływie postępujących zmian klimatycznych,  działalności człowieka na przyrodę oraz skutecznych metodach ochrony czynnej.

Sesja wykładowa konferencji odbywa się hotelu ”Rusałka” położonym w otulinie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego nad brzegiem malowniczego jeziora Białego. Pod kierownictwem Dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Pawła Łapińskiego jej uczestnicy nie tylko mieli okazję podzielić się swoją wiedzą przyrodniczą, ale również zapoznać się z działaniami całego Zespołu w zakresie inwentaryzacji, ochrony i edukacji. W części terenowej konferencji wszyscy uczestniczyli bezpośrednio w monitoringu i czynnej ochronie tak rzadkich gatunków jak: wodniczka, żółw błotny i żołna.

Prezentacje na temat Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego wygłosił starszy specjalista Adam Szulc.

źródło: https://wlodawa.naszemiasto.pl/ogolnopolska-konferencja-pracownikow-parkow-krajobrazowych/ar/c1-9725865

 

Kategorie
Aktualności MZPK Aktualności NPK

Zapraszamy do głosowania na nasz projekt w ramach BOM na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Zapraszamy do głosowania na nasz projekt nr 389 pn. „Z mapą i lornetką przez Mazowsze”, z puli podregionalnej w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Głosować można do 23 czerwca 2024 roku.

Kategorie
Aktualności NPK

Muzealno – przyrodniczy Dzień Dziecka w Dąbrowie

Na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, gdzie znajduje się Biuro Zamiejscowe Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego został zorganizowany przy współudziale pracowników muzeum Dzień Dziecka dla dzieci z Zespołu Szkół w Łysowie. Pracownicy Muzeum zorganizowali dla uczniów i przedszkolaków lekcje muzealne i zabawy sportowe z konkursami, a pracownicy NPK przeprowadzili edukację przyrodniczą. Dzieci aktywnie brały udział w pracach plastycznych przedstawiających aspekty przyrodnicze w parku krajobrazowym, poznały występujące tu ptaki i ich odgłosy, tropy zwierząt, a także otrzymały przypinki z logo naszego Parku. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się wiele ciekawostek na temat przyrody i o zachodzących w niej zjawiskach. Wydarzenie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

Kategorie
Aktualności NPK

Łąki z kwitnącymi storczykami w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

Urozmaicona rzeźba terenu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego  wpływa na niezwykłe zróżnicowanie siedlisk – od bagiennych po skrajnie suche. Na terenie parku występuje około 161 zbiorowisk roślinnych.

Większość terenów leśnych to bory sosnowe, ale szczególnie cenne są dobrze zachowane lasy łęgowe; płaty łęgów wierzbowo-topolowych o powierzchniach do 40 ha, łęgów wiązowo-jesionowych – do 100 ha. Kontrastowość siedlisk jest wyraźna. Obok torfowisk występują tu piaszczyste wydmy, a żyzne i podmokłe lasy łęgowe graniczą z suchymi borami. Wśród nasłonecznionych łąk i muraw kserotermicznych rozsiane oczka wodne i starorzecza, stanowiące specyficzne oazy bioróżnorodności.

Flora roślin wyższych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego liczy 1027 gatunków. Stanowi to około 42 % flory Polski. Jest to jednocześnie około         86 % flory Polskiego Niżu.

Jednym z najcenniejszych  zbiorowisk roślinnych są żyzne łąki zmiennowilgotne obfitujące w kwitnące gatunki storczyków potocznie nazwane  jako „łąki storczykowe”. Wśród nich rośnie storczyk o nazwie kukułka szerokolistna.

Wszystkie gatunki tego rodzaju występujące w Polsce objęte są  ochroną gatunkową (ścisłą i częściową). Ze względu na zagrożenie wyginięciem krajowe gatunki storczyków wpisane są do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz Polskiej Czerwonej Listy Roślin.

Ponadto na przełomie maja i czerwca wędrując po otwartych terenach Parku możemy spotkać bodziszka czerwonego, goździka piaskowego, sasankę łąkową.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski