05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Spotkania z przyrodą w Głoskowie

Od września 2016 Chojnowski Park Krajobrazowy bierze udział w innowacyjnym programie edukacyjnym „Spotkania z przyrodą”, które mają miejsce w Szkole Podstawowej w Głoskowie.

Zajęcia łączą naukę z zabawą, aktywizują uczniów oraz wykorzystują pracę w grupie dla lepszego przyswajana wiedzy. Zajęcia wykorzystują metodykę TOC (Theory of Constraints – Teoria Ograniczeń) dla celów pedagogicznych.  Zajęcia mają charakter warsztatów stacjonarnych i terenowych zgodnych z zasadą myślę-rozumiem-wiem.
Dotychczas, chętni uczniowie uczestniczyli w zajęciach o tropach i śladach (z wykorzystaniem odlewów tropów odciskanych w masie solnej), o drzewach liściastych i iglastych, o pracy leśnika (z wykonaniem i zagraniem we własną grę planszową). Dodatkowo, uczniowie wykonali zakładki do książek, które podpisali atramentem otrzymanym z galasów galasówki dębianki.
W roku 2017 cykl zajęć będzie kontynuowany.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

{gallery}aktualnosci/chojnowski-park/2016-12-30 spotkania z przyroda gloskow{/gallery}

Fot. Archiwum MZPK

 

Nowa ścieżka dydaktyczna w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

W 2016 roku Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego zrealizował dwa zadania, w wyniku których przywrócono do użytkowania ścieżkę dydaktyczną NAD PACYNKĄ.

 

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Nadleśnictwa Radom oraz samorządu Gminy Jedlnia – Letnisko. Ścieżka dydaktyczna usytuowana jest w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, w kompleksie leśnym zwanym Lasem Rajeckim leżącym na skraju malowniczej doliny rzeki Pacynki. Miejsce to jest łatwo dostępne, ponieważ leży w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 737. Niewielka odległość od Miasta Radom powoduje, że wiele osób wykorzystuje ten teren do celów rekreacyjnych. Dzięki rewitalizacji ścieżki dydaktycznej spacer po Lesie Rajeckim będzie można połączyć z poznawaniem występujących tu cennych siedlisk przyrodniczych (łęgu nadrzecznego, olsu, grądu, zbiorowisk szuwarowych i ziołorośli) oraz żyjących tu  roślin  i zwierząt.

Trasa ścieżki tworzy pętlę o długości ok. 4,3 km i jest podzielona na 7 przystanków tematycznych:

1. Hodowla lasu

2. Przebudowa lasu

3. Ols

4. Dolina rzeki Pacynki

5. Źródło św. Jana.

6. Buki

7. Puszcza Kozienicka miejscem ochrony przyrody

Trasa ścieżki przyrodniczo - leśnej NAD PACYNKĄ.png

 

Przy trasie ścieżki ustawiono tablice edukacyjne i terenowe gry dydaktyczne  oraz stojaki na rowery, ławki i kosze na śmieci, a także wiatę wyposażoną w stoły, ławy i plansze dydaktyczne.

4.JPG

 

5.JPG

 

6.JPG

 

7.JPG

 

8.JPG

 

3.JPG

 

1.JPG

 

 Dodatkowo wykonano wygodną, wielopoziomową kładkę prowadzącą na dno trudnodostępnej niszy źródliskowej oraz kładki umożliwiające pokonanie terenów podmokłych przecinających trasę ścieżki.  

9.JPG

 

10.JPG

 

11.JPG

 

Źródło Św. Jana.JPG

Źródło Świętego Jana.

 

14.JPG

 

13.JPG

 foto. archiwum MZPK

Serdecznie zapraszamy do korzystania przygotowanej infrastruktury i łączenia wypoczynku z poznawaniem tutejszej przyrody.

Pobyt na ścieżce dydaktycznej jest bezpłatny. Wszystkich użytkowników prosimy o przestrzeganie regulaminu obowiązującego na tym obiekcie.

 

„Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej NAD PACYNKĄ w Kozienickim Parku Krajobrazowym” – zadanie inwestycyjne”  dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 47 700,00 zł.
logo.jpg

„Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej NAD PACYNKĄ w Kozienickim Parku Krajobrazowym” – zadanie nieinwestycyjne” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20 700,00 zł.

logo.jpg

„Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej NAD PACYNKĄ w Kozienickim Parku Krajobrazowym” dofinansowana przez Nadleśnictwo Radom w kwocie 40 000,00 zł.

logo nadleśnictwa.png

„Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej NAD PACYNKĄ w Kozienickim Parku Krajobrazowym” dofinansowana przez Gminę Jedlnia – Letnisko w kwocie 10 000,00 zł.

Logo Gminy.png

 

Czynna ochrona nietoperzy w Parkach Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

 

Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie oraz Nadleśnictw: Zwoleń, Kozienice, Płock, Celestynów, Łochów, Chojnów i Pułtusk w 2016 r. MZPK zrealizował zadanie ,,Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych”.

Gacek brunatny.JPG

W ramach zadania zawieszono schrony na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz uzupełniono braki na terenie Brudzeńskiego i Chojnowskiego PK. Ponadto przeprowadzono kontrole już zawieszonych w poprzednich latach schronów. Jednocześnie prowadzono odłowy w sieci oraz nasłuchy detektorowe mające na celu uzupełnienie danych o składzie gatunkowym nietoperzy na terenie Parków. Przeprowadzono też kontrole znanych miejsc zimowania, koloni rozrodczych oraz schronień letnich nietoperzy. Poszukiwano również nowych potencjalnych miejsc przebywania tych zwierząt.

Rozwieszanie schronów.JPG

 

Monitoring schronów.JPG

 

Odłowy w sieci.JPG

 Prace wykonane w roku 2016 pozwoliły na stwierdzenie nowego gatunków nietoperza w  Kozienickim Parku Krajobrazowym – nocek Alkatoe. W wyniku kontroli schronień dziennych nietoperzy stwierdzono nową kolonię gacka brunatnego w Mazowieckim PK. Inwentaryzacja koloni letnich pokazała, że kolonia rozrodcza nocka dużego w Stanisławicach (Kozienicki Park Krajobrazowy)  należy do największych pod względem liczebności tegorocznych koloni tego gatunku w Polsce.

 

Przegląd koloni rozrodczej.JPG

 ,,Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 39 130,00 zł.

logo.jpg

Czynna ochrona nietoperzy w Parkach Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

 

Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie oraz Nadleśnictw: Zwoleń, Kozienice, Płock, Celestynów, Łochów, Chojnów i Pułtusk w 2016 r. MZPK zrealizował zadanie ,,Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych”.

Gacek brunatny.JPG

W ramach zadania zawieszono schrony na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz uzupełniono braki na terenie Brudzeńskiego i Chojnowskiego PK. Ponadto przeprowadzono kontrole już zawieszonych w poprzednich latach schronów. Jednocześnie prowadzono odłowy w sieci oraz nasłuchy detektorowe mające na celu uzupełnienie danych o składzie gatunkowym nietoperzy na terenie Parków. Przeprowadzono też kontrole znanych miejsc zimowania, koloni rozrodczych oraz schronień letnich nietoperzy. Poszukiwano również nowych potencjalnych miejsc przebywania tych zwierząt.

Rozwieszanie schronów.JPG

 

Monitoring schronów.JPG

 

Odłowy w sieci.JPG

 Prace wykonane w roku 2016 pozwoliły na stwierdzenie nowego gatunków nietoperza w  Kozienickim Parku Krajobrazowym – nocek Alkatoe. W wyniku kontroli schronień dziennych nietoperzy stwierdzono nową kolonię gacka brunatnego w Mazowieckim PK. Inwentaryzacja koloni letnich pokazała, że kolonia rozrodcza nocka dużego w Stanisławicach (Kozienicki Park Krajobrazowy)  należy do największych pod względem liczebności tegorocznych koloni tego gatunku w Polsce.

 

Przegląd koloni rozrodczej.JPG

 ,,Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 39 130,00 zł.

logo.jpg

Czynna ochrona nietoperzy w Parkach Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

 

Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie oraz Nadleśnictw: Zwoleń, Kozienice, Płock, Celestynów, Łochów, Chojnów i Pułtusk w 2016 r. MZPK zrealizował zadanie ,,Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych”.

Gacek brunatny.JPG

W ramach zadania zawieszono schrony na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz uzupełniono braki na terenie Brudzeńskiego i Chojnowskiego PK. Ponadto przeprowadzono kontrole już zawieszonych w poprzednich latach schronów. Jednocześnie prowadzono odłowy w sieci oraz nasłuchy detektorowe mające na celu uzupełnienie danych o składzie gatunkowym nietoperzy na terenie Parków. Przeprowadzono też kontrole znanych miejsc zimowania, koloni rozrodczych oraz schronień letnich nietoperzy. Poszukiwano również nowych potencjalnych miejsc przebywania tych zwierząt.

Rozwieszanie schronów.JPG

 

Monitoring schronów.JPG

 

Odłowy w sieci.JPG

 Prace wykonane w roku 2016 pozwoliły na stwierdzenie nowego gatunków nietoperza w  Kozienickim Parku Krajobrazowym – nocek Alkatoe. W wyniku kontroli schronień dziennych nietoperzy stwierdzono nową kolonię gacka brunatnego w Mazowieckim PK. Inwentaryzacja koloni letnich pokazała, że kolonia rozrodcza nocka dużego w Stanisławicach (Kozienicki Park Krajobrazowy)  należy do największych pod względem liczebności tegorocznych koloni tego gatunku w Polsce.

 

Przegląd koloni rozrodczej.JPG

 ,,Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 39 130,00 zł.

logo.jpg

Czynna ochrona nietoperzy w Parkach Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

 

Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie oraz Nadleśnictw: Zwoleń, Kozienice, Płock, Celestynów, Łochów, Chojnów i Pułtusk w 2016 r. MZPK zrealizował zadanie ,,Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych”.

Gacek brunatny.JPG

W ramach zadania zawieszono schrony na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz uzupełniono braki na terenie Brudzeńskiego i Chojnowskiego PK. Ponadto przeprowadzono kontrole już zawieszonych w poprzednich latach schronów. Jednocześnie prowadzono odłowy w sieci oraz nasłuchy detektorowe mające na celu uzupełnienie danych o składzie gatunkowym nietoperzy na terenie Parków. Przeprowadzono też kontrole znanych miejsc zimowania, koloni rozrodczych oraz schronień letnich nietoperzy. Poszukiwano również nowych potencjalnych miejsc przebywania tych zwierząt.

Rozwieszanie schronów.JPG

 

Monitoring schronów.JPG

 

Odłowy w sieci.JPG

 Prace wykonane w roku 2016 pozwoliły na stwierdzenie nowego gatunków nietoperza w  Kozienickim Parku Krajobrazowym – nocek Alkatoe. W wyniku kontroli schronień dziennych nietoperzy stwierdzono nową kolonię gacka brunatnego w Mazowieckim PK. Inwentaryzacja koloni letnich pokazała, że kolonia rozrodcza nocka dużego w Stanisławicach (Kozienicki Park Krajobrazowy)  należy do największych pod względem liczebności tegorocznych koloni tego gatunku w Polsce.

 

Przegląd koloni rozrodczej.JPG

 ,,Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 39 130,00 zł.

logo.jpg

Czynna ochrona nietoperzy w Parkach Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie oraz Nadleśnictw: Zwoleń, Kozienice, Płock, Celestynów, Łochów, Chojnów i Pułtusk w 2016 r. MZPK zrealizował zadanie ,,Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych”.

 

W ramach zadania zawieszono schrony na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz uzupełniono braki na terenie Brudzeńskiego i Chojnowskiego PK. Ponadto przeprowadzono kontrole już zawieszonych w poprzednich latach schronów. Jednocześnie prowadzono odłowy w sieci oraz nasłuchy detektorowe mające na celu uzupełnienie danych o składzie gatunkowym nietoperzy na terenie Parków. Przeprowadzono też kontrole znanych miejsc zimowania, koloni rozrodczych oraz schronień letnich nietoperzy. Poszukiwano również nowych potencjalnych miejsc przebywania tych zwierząt.

Rozwieszanie schronów.JPG

  Rozwieszanie schronów.

 

Monitoring schronów.JPG

 Monitoring schronów.

 

Odłowy w sieci.JPG

Nietoperz odłowiony w sieci.

Prace wykonane w roku 2016 pozwoliły na stwierdzenie nowego gatunków nietoperza w  Kozienickim Parku Krajobrazowym – nocek Alkatoe. W wyniku kontroli schronień dziennych nietoperzy stwierdzono nową kolonię gacka brunatnego w Mazowieckim PK.

Inwentaryzacja koloni letnich pokazała, że kolonia rozrodcza nocka dużego w Stanisławicach (Kozienicki Park Krajobrazowy), licząca 1248 osobnilów  należy do największych pod względem liczebności wśród tegorocznych koloni tego gatunku w Polsce.

Przegląd koloni rozrodczej.JPG

Przegląd koloni rozrodczej w miejscowości Sucha (Kozienicki Park Krajobrazowy). foto.archiwum MZPK

,,Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 39 130,00 zł.

logo.jpg

Nowe publikacje Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

W mijającym roku Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego zrealizował dwa zadania, w wyniku których zostały wydane cztery publikacje mające na celu promowanie mazowieckiej przyrody oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród społeczeństwa. 

 

W ramach zadania „Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznawania Kozienickiego Parku Krajobrazowego” wydano:

Broszurę pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Mazowsza” – publikacja (format 210mm x 210mm, objętość 62 str.) przedstawia charakterystykę Parków Krajobrazowych – Brudzeńskiego, Chojnowskiego, Kozienickiego, Mazowieckiego i Nadbużańskiego oraz działania z zakresu czynnej ochrony przyrody prowadzone przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Broszura stanowi  kompendium wiedzy, które może być przydatne każdemu, kto szuka informacji o mazowieckich parkach krajobrazowych. Nakład publikacji 4000 szt.

 

Fot 2 i 3

 

Folder pt. „Obserwuję, badam, poznaję, ścieżka przyrodniczo – krajobrazowa Krępiec” – okładka w formacie 210mm x 480mm, składana  na 5 części prezentuje opis Kozienickiego Parku Krajobrazowego, rezerwatu „Krępiec” oraz mapkę i charakterystykę trasy ścieżki dydaktycznej. Wewnątrz okładki znajduje się wkładka o objętości 16 stron, zawierająca opis trasy oraz propozycje zadań do wykonania podczas wędrówki.  

Publikacja przeznaczona jest  dla szerokiego kręgu odbiorców, zarówno dla dzieci i dorosłych chcących uprawiać turystykę proekologiczną i zdobywać wiedzę przyrodniczą. Nakład publikacji 2000 szt.

 

Fot 4 i 5

 

Dwustronna plansza dydaktyczno – informacyjna w postaci podkładu na biurko – format 500mm x 350mm. Strona 1. przedstawia obszar Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz zdjęcia tutejszej przyrody. Strona 2. prezentuje zasady segregacji odpadów i sposoby ich ograniczania.  Plansza przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej.  Nakład publikacji 2000 szt.

 

Fot 6 i 7

 

 

Logo WFOŚ

„Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznawania Kozienickiego Parku Krajobrazowego dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 45.368,00 zł ”

 

 

 

 

W ramach zadania „Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza” powstał nowy 21. tom tego czasopisma. Znajduje się w nim  6 artyku­łów, 16 notatek i dwa sprawozdania, prezentujące interesujące wyniki badań zoologicznych prowadzonych przez przyrodników głównie na terenie Mazowsza, ale również w innych regionach Polski. Nakład publikacji 250 szt. Czasopismo wydawane jest we współpracy z Mazowiecko – Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym. 

Wszystkich przyrodników serdecznie zapraszamy do lektury oraz do publikowania w KULONIE raportów z własnych badań o charakterze faunistyczno – ekologicznym, zwłaszcza że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż­szego wyceniło publikację w KULONIE na 5 punktów.

Wszystkie materiały nadsyłane do druku  są recenzowane przez specjalistów w zakresie danej grupy zwierząt oraz przez człon­ków kolegium redakcyjnego, dzięki czemu publikacja jest na wysokim poziomie merytorycznym. 

 

 

Logo WFOŚ

 

„Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 5.000,00 zł ”

Nowe publikacje Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

W mijającym roku Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego zrealizował dwa zadania, w wyniku których zostały wydane cztery publikacje mające na celu promowanie mazowieckiej przyrody oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród społeczeństwa. 

W ramach zadania „Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznawania Kozienickiego Parku Krajobrazowego” wydano:

Broszurę pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Mazowsza” – publikacja (format 210mm x 210mm, objętość 62 str.) przedstawia charakterystykę Parków Krajobrazowych – Brudzeńskiego, Chojnowskiego, Kozienickiego, Mazowieckiego i Nadbużańskiego oraz działania z zakresu czynnej ochrony przyrody prowadzone przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Broszura stanowi  kompendium wiedzy, które może być przydatne każdemu, kto szuka informacji o mazowieckich parkach krajobrazowych. Nakład publikacji 4000 szt.

2.JPG

 

3.JPG

Folder pt. „Obserwuję, badam, poznaję, ścieżka przyrodniczo – krajobrazowa Krępiec” – okładka w formacie 210mm x 480mm, składana  na 5 części prezentuje opis Kozienickiego Parku Krajobrazowego, rezerwatu „Krępiec” oraz mapkę i charakterystykę trasy ścieżki dydaktycznej. Wewnątrz okładki znajduje się wkładka o objętości 16 stron, zawierająca opis trasy oraz propozycje zadań do wykonania podczas wędrówki.  

Publikacja przeznaczona jest  dla szerokiego kręgu odbiorców, zarówno dla dzieci i dorosłych chcących uprawiać turystykę proekologiczną i zdobywać wiedzę przyrodniczą. Nakład publikacji 2000 szt.

4.JPG

 

5.JPG

 

Dwustronna plansza dydaktyczno – informacyjna w postaci podkładu na biurko – format 500mm x 350mm. Strona 1. przedstawia obszar Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz zdjęcia tutejszej przyrody. Strona 2. prezentuje zasady segregacji odpadów i sposoby ich ograniczania.  Plansza przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej.  Nakład publikacji 2000 szt.

6.JPG

 

7.JPG

 

„Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznawania Kozienickiego Parku Krajobrazowego dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 45.368,00 zł ”

 

logo.jpg

 

W ramach zadania „Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza” powstał nowy 21. tom tego czasopisma. Znajduje się w nim  6 artyku­łów, 16 notatek i dwa sprawozdania, prezentujące interesujące wyniki badań zoologicznych prowadzonych przez przyrodników głównie na terenie Mazowsza, ale również w innych regionach Polski. Nakład publikacji 250 szt. Czasopismo wydawane jest we współpracy z Mazowiecko – Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym. 

Wszystkich przyrodników serdecznie zapraszamy do lektury oraz do publikowania w KULONIE raportów z własnych badań o charakterze faunistyczno – ekologicznym, zwłaszcza że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż­szego wyceniło publikację w KULONIE na 5 punktów.

Wszystkie materiały nadsyłane do druku  są recenzowane przez specjalistów w zakresie danej grupy zwierząt oraz przez człon­ków kolegium redakcyjnego, dzięki czemu publikacja jest na wysokim poziomie merytorycznym. 

8.JPG

foto. archiwum MZPK 

„Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 5.000,00 zł ”

logo.jpg

Brudzeński Park Krajobrazowy ma nową mapę interaktywną

Zachęcamy do zwiedzania Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego razem z naszą nową mapą interaktywną: https://parkiotwock.pl/mapa-interaktywna-bpk.

Mapa posiada następujące warstwy:

Spływy kajakowe po Skrwie Prawej (warstwa prezentuje opis trasy kajakowej po Skrwie Prawej, podzielona jest na 5 odcinków, z których można dowiedzieć się o średnim czasie pokonania danego odcinka oraz o utrudnieniach jakie można napotkać na trasie.)

Pomniki przyrody (warstwa prezentuje położenie pomników przyrody występujących na terenie parku i otuliny oraz inne informacje m.in.: ich współrzędne geograficzne, obwód i wysokość drzewa, akt prawny na postawie którego pomnik został ustanowiony oraz właściciela.

Ciekawe miejsca (warstwa prezentuje położenie miejsc wartych odwiedzenia, ciekawych pod względem: przyrodniczym, kulturowym i turystycznym oraz pozostałe miejsca takie jak: punkty widokowe, szlaki pieszo-rowerowe, wypożyczalnie kajaków, stanice żeglarskie, ośrodki jeździeckie, parkingi, przystanki autobusowe i miejsca gdzie można smacznie zjeść).

Szlaki turystyczne BPK (warstwa prezentuje przebieg i opis szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczo-leśnych oraz ścieżki ornitologicznej).

Formy ochrony przyrody (warstwa prezentuje położenie form ochrony przyrody takich jak: rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i specjalne obszary ochrony).

{gallery}aktualnosci/brudzenski-park/MaPA{/gallery}

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski