05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Badania ankietowe na terenie Puszczy Kozienickiej

W niedzielę 29 stycznia oraz w czwartek 2 lutego przeprowadzone zostaną zimowe badania turystyki na terenie LKP Puszcza Kozienicka. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że turyści szukają w lesie zdrowia, spokoju i realizują swoje zainteresowania.

Leśników przeprowadzających ankiety będzie można spotkać w godz. 8.30-16.30 w pięciu najpopularniejszych miejscach Puszczy Kozienickiej. Są to: Królewskie Źródła (na polanie piknikowej i przy wejściu na ścieżkę dydaktyczną), Śródborze (przy szkółce leśnej Przejazd), Krępiec (przy zbiorniku Budowa) i Jedlnia (przy zalewie w Siczkach). Możliwe jest również wypełnienie anonimowej ankiety online https://survey.boku.ac.at/index.php/219784?lang=pl

Badania umożliwią poznanie potrzeb i oczekiwań osób odwiedzających lasy na terenie nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Kozienicka: Kozienice, Radom i Zwoleń. Dzięki zgromadzonym informacjom turyści otrzymają lepszą ofertę rekreacyjną.

Zimowe pomiary to już trzeci etap z rocznego cyklu badań dotyczących turystyki na tym obszarze. Badania realizowane są w ramach tematu pt. „Opracowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności wykorzystania obiektów turystycznych w Lasach Państwowych”. Prowadzi je wiedeński Universität für Bodenkultur (BOKU) na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Obejmują okres 12 miesięcy (lato 2016 wiosna 2017).

Dotychczasowe wstępne wyniki badań wykazały, że po szlakach poruszają się w większości piesi, którzy udają się do lasu na spacer oczekując tu spokoju i relaksu (od 50 do 80% w zależności od dnia). Jazda rowerem jest też popularna – rowerzyści są na drugim miejscu (było ich od 20 do 40%). Wśród osób korzystających z lasu są też osoby biegające i uprawiające nordic walking, sporadycznie narciarstwo biegowe i inne rodzaje sportu.

Las jest także odwiedzany w celach zbioru grzybów i owoców runa leśnego, a także jako miejsce realizacji pasji. Wśród osób, które wypełniły ankietę online 40% pojawia się w lesie, aby zbierać grzyby, a 25% zbiera owoce leśne. Popularne jest też fotografowanie przyrody – robi to blisko 30%, a 25% osób obserwuje zwierzęta.

 

Las chętniej odwiedzają mężczyźni niż kobiety (średnio 65%). Wśród odwiedzających było 15% dzieci w wieku do 12 lat.

 Około 3 i 2% osób zjawiło się z psami, które niestety tylko w 50% były prowadzone na smyczy.

Wg informacji udzielonych przez respondentów najczęściej odwiedzają tereny Puszczy Kozienickiej mieszkańcy powiatu radomskiego (ponad 50%) oraz kozienickiego (ponad 20%). Znaczącą grupę stanowią także mieszkańcy powiatu zwoleńskiego (ok. 10%) i Warszawy (ok. 5%). Wśród osób, z którymi przeprowadzono wywiady bezpośrednie 17% było turystami wg kwalifikacji na podstawie noclegu poza miejscem zamieszkania.

Wśród odwiedzających większość to osoby pracujące zawodowo (ponad 70%), dużą grupę stanowili emeryci i renciści (15%), studenci (ok. 5%) oraz bezrobotni (ok. 5%), a także uczniowie (3%).

Wyniki są jedynie wstępne ze względu na ograniczoną próbę, pełny obraz na temat ruchu turystycznego w Puszczy Kozienickiej będzie można uzyskać po zakończeniu badań. Po przeprowadzeniu zimowej, pozostanie ostatnia, wiosenna edycja.

Zakres badań obejmuje:

        automatyczny pomiar natężenia ruchu turystycznego w wybranych lokalizacjach za pomocą czujników Eco Counter – pomiar ciągły w cyklu rocznym,

        pomiar ręczny natężenia ruchu za pomocą wystandaryzowanych formularzy pomiarowych,

        badania ankietowe – wywiady bezpośrednie z użyciem kwestionariuszy,

        dokumentowanie tras wycieczek na podkładzie kartograficznym – w ramach wywiadu bezpośredniego,

        dokumentacja tras wycieczek za pomocą systemu GPS-tracking (loggery),

        badania ankietowe online – na stronach internetowych nadleśnictw oraz w lokalnych mediach.

Leśnicy zapraszają do udziału w badaniach w terenie oraz w anonimowej ankiecie online https://survey.boku.ac.at/index.php/219784?lang=pl

Możliwa jest także rejestracja trasy wędrówki lub treningu w lesie za pomocą GPS i przesłania na adres las@boku.ac.at lub na Facebookowy profil: LasyTrasy. Trasę należy zapisać w formacie gpx.

Więcej informacji o badaniach można uzyskać w Nadleśnictwie Kozienice, które koordynuje badania w LKP: http://www.kozienice.radom.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/zimowe-badanie-ruchu-rekreacyjnego#.WIHpZX0dimo

Do_lasu_po_zdrowie.JPG

Zimowe ptakoliczenie w Chojnowskim PK

Chojnowski Park Krajobrazowy razem z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie im. Ewy Krauze wziął udział w ogólnopolskiej akcji „Zimowe Ptakoliczenie”.

Ptakoliczenie polegało na odbyciu 2-godzinnego spaceru, podczas którego policzyliśmy wszystkie zaobserwowane ptaki oraz zapisaliśmy miejsce obserwacji i, w miarę możliwości, płeć. Dzieci przybyły zaopatrzone w lornetki i atlasy ptaków, podczas spaceru posłuchaliśmy także najbardziej typowych ptasich odgłosów, które mogą pomóc w identyfikacji gatunku. Spacer odbył się nad rzeczką Jeziorką w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz w zespole przyrodniczo-krajobrazowym Górki Szymona.

Zaobserwowane gatunki przedstawia tabela (zdjęcie w galerii). Mieliśmy okazję obserwować m.in. gile, strzyżyka, sikory modraszki, sikorę ubogą, tracze nurogęsi, kwiczoła i wiele innych gatunków.

Wyniki ptakoliczenia zostaną przez młodzież szkolną przesłane do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które na podstawie nadesłanych z całej Polski wyników sporządzi ogólnopolską statystykę dot. ptaków zimujących i osiadłych zamieszkujących w pobliżu siedzib ludzkich. Więcej o akcji można przeczytać na stronie OTOP: http://otop.org.pl/zimowe-ptakoliczenie/

{gallery}aktualnosci/chojnowski-park/27-1-2017 ptakoliczenie{/gallery}

Fot. archiwum MZPK

 

„OPRACOWANIE PLANÓW OCHRONY PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH : BRUDZEŃSKIEGO, CHOJNOWSKIEGO I KOZIENICKIEGO”

Podstawowe zestawienie poziom z EFRR kolor.jpg

 

„OPRACOWANIE PLANÓW OCHRONY PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH: BRUDZEŃSKIEGO, CHOJNOWSKIEGO I KOZIENICKIEGO”

Beneficjent: 

Samorząd Województwa Mazowieckiego 
ul. Jagiellońska 26 
03-719 Warszawa

Podmiot realizujący projekt: 
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych 
ul. Sułkowskiego 11 
05-400 Otwock

Całkowita wartość projektu: 860 000 00 pln

Wartość dofinansowania z UE: 688 000,00 pln

Celem ogólnym projektu jest poprawa bioróżnorodności Województwa Mazowieckiego poprzez opracowanie planów ochrony trzech parków krajobrazowych wchodzących
w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Projekt „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego” składa się z ze sporządzenia trzech oddzielnych planów ochrony dla ww. parków krajobrazowych.

Projekt składa się z dwóch zasadniczych zadań:

1. Opracowania projektów planów ochrony dla trzech parków krajobrazowych:

a/ Opracowanie projektu planu ochrony dla Brudzeńskiego PK;

b/ Opracowanie projektu planu ochrony dla Chojnowskiego PK;

c/ Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozienickiego PK;

2. Uruchomienia i utrzymania publicznego systemu informacji przestrzennej o planach ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Priorytet 5, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności.

Zimowe ptakoliczenie w Pułtusku 2017

W ramach akcji Zimowego Ptakoliczenia 2017 zapraszamy w sobotę  28 stycznia o godz. 10:00 w Pułtusku na darmową otwartą wycieczkę z przewodnikiem-przyrodnikiem. Zbiórka koło fontanny przy pułtuskim Rynku. Spacer w zależności od warunków pogodowych potrwa 1-2 godz.

Będzie możliwość wypożyczenia lornetki, skorzystania z lunety oraz przewodników i albumów o ptakach.  

A jak było w ubiegłych latach? Polecamy zajrzeć do artykułów o poprzednich edycjach akcji.

{gallery}aktualnosci/nadbuzanski-park/2017-01-24 ptakoliczenie{/gallery}

Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych realizuje projekt „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”.

Zadanie nr 1: Czynna ochrona rzadkich, chronionych gatunków flory w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.

Z ramach wykonywanych prac terenowych opracowany został raport w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym. Ponadto wyposażona została pracownia laboratoryjna na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Zadanie nr 2: Czynna ochrona wilgotnych siedlisk na obszarze Natura 2000 Bagno Całowanie.

Z powyższych działań opracowano „Raport z wykonania inwentaryzacji i monitoringu chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych występujących na siedliskach nieleśnych Bagna Całowanie położonych na działkach będących pod zarządem Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”

tabliczka.JPG

„Ochronę bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie  39 129,78 zł.”

 

 {gallery}aktualnosci/mazowiecki-park/RPO{/gallery}

Etap parkowy XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Do etapu parkowego XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, który odbył się 13 stycznia br. w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku, przystąpiły w tym roku gimnazja z czterech gmin: Warszawa Wawer, Otwock, Kołbiel i Pilawa.

Podobnie jak w poprzednich etapach gimnazjaliści musieli wykazać się wiedzą na temat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, ale również szerokim zakresem wiedzy z biologii, ekologii, ochrony środowiska i geografii. Każdą szkołę reprezentowała 4-osobowa drużyna.  Zadaniem uczniów było rozwiązanie indywidualnie testu składającego się z 25 pytań; oceną drużyny była suma punktów poszczególnych jej członków.

Po wyrównanej walce zwyciężyła drużyna z Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli, pod opieką Pani Małgorzaty Michałowicz, drugie miejsce zajęli ex aequo  uczniowie z Gimnazjum w Trąbkach pod opieką Pani Agnieszki Gładysz i uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku pod opieką Pani Eweliny Porwit. Trzecie miejsce przypadło męskiej drużynie z Gimnazjum nr 140 w Warszawie, pod opieką Pani Luizy Trzaskowskiej. Zwycięzcy awansowali do IV etapu – wojewódzkiego, który odbędzie się 24 marca 2017 r. w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.

{gallery}aktualnosci/mazowiecki-park/KONKURSY/PPKP/Parkowy{/gallery}

 

 

 

Gimnazjalistki z Suskowoli najlepsze w etapie parkowym konkursu PPKP w Kozienickim PK

W dniu 13 stycznia br. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego przeprowadził III etap parkowy, w którym rywalizowało 6 szkół: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pionkach (Miasto Pionki), Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach (Miasto i Gmina Kozienice), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedlni – Letnisku (Gmina Jedlnia  -Letnisko), Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce – Letnisko (Gmina Garbatka – Letnisko), Publiczny Zespół Szkół w Suskowoli (Gmina Pionki), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzózie (Gmina Głowaczów).

Po raz czwarty najwyższą liczbę punktów z testu wiedzy uzyskała drużyna z Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli w składzie: Julia Węgrzynowska, Izabella Zawadzka, Oliwia Misalska, Alicja Baran pod opieką Pani Katarzyny Grabowskiej – Adamiec. Uczennice będą reprezentowały Kozienicki Park Krajobrazowy podczas etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w dniu 24 marca na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Wszystkim uczniom i nauczycielom gratulujemy. Gimnazjalistkom z PZS w Suskowoli życzymy powodzenia w etapie wojewódzkim. Dziękujemy Centrum Aktywności Lokalnej za udostępnienie pomieszczeń na czas przeprowadzenia konkursu.

 

 {gallery}aktualnosci/kozienicki-park/05.01.2017/16.01.2016{/gallery}

Etap parkowy już za nami

Drużyna z Sadownego wyruszy na etap wojewódzki konkursu  Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski!
Kolejne zmagania w ramach konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – etap parkowy – odbyły się w NPK 13 stycznia 2017 roku w Łochowie. W tym roku do rywalizacji stanęły  dwie czteroosobowe drużyny z gimnazjów w Łochowie i Sadownem. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 25 pytań (15 z nich obejmowało wiedzę z zakresu biologii i geografii w gimnazjum, a  10 na temat Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego). Na rozwiązanie testu było 30 minut.

Testy sprawnie sprawdziła komisja złożona z pracowników Zespołu ds. NPK. Okazało się, że każdy ma te takie same szanse jechać na etap wojewódzki, a wyniki przedstawiały się nieco inaczej niż rok wcześniej.
Miejsce I
Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem
Opiekun: pani Ewelina Puścian
Uczestnicy (łącznie 45 pkt.):
1. Natalia Kolankowska
2. Weronika Szycko
3. Julia Piątek
4. Weronika Akonom
Uczniowie mogą rozpocząć już przygotowania do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się  24 marca 2017 roku naszym parku w Łochowie.
miejsce II
Publiczne Gimnazjum w Łochowie
Opiekun: pani Magdalena Piesio
Uczestnicy (łącznie 43 pkt.):
1. Mateusz Filipiak – 17 (najwięcej)
2. Aleksandra Kondraciuk
3. Weronika Sulowska
4. Patrycja Przewódzka
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, poświęcony czas i chęć powiększania zasobu wiedzy. Mamy nadzieję, że poznając parki krajobrazowe zrozumiemy też potrzebę ich istnienia i zaprzyjaźnimy się z lokalnymi wartościami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi. Zwycięska drużyna  będzie poznawać parki krajobrazowe w jeszcze szerszym zakresie – na kolejnym etapie testy dotyczyły będą już całego Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
Etap wojewódzki konkursu PPKP odbędzie się w dniu 24 marca  w  Łochowie  (szczegóły później).
Za ufundowanie poczęstunku dla uczestników konkursu i ich opiekunów dziękujemy:   Sieci sklepów Topaz  w Łochowie.                                  
Za ufundowanie nagród w postaci płyty DVD pt. „Misja Natura” dla uczestników konkursu i ich opiekunów dziękujemy:  Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa.

{gallery}aktualnosci/nadbuzanski-park/13-01-2017{/gallery}

Etap parkowy konkursu PPKP w Chojnowskim PK

W przeprowadzonym 13 stycznia 2017 etapie parkowym konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski (XVI edycja) rywalizowały 3 szkoły (Zespół Szkół w Tarczynie, Zespół Szkół nr 3 w Konstancinie-Jeziornie i Zespół Szkół w Złotokłosie) z trzech gmin: Konstancin-Jeziorna, Piaseczno oraz Tarczyn.

 

Młodzież musiała wykazać się znajomością podstawy programowej z przedmiotów biologia i geografia oraz wiedzą na temat Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie którego mieszkają.

 

W konkursie zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół w Złotokłosie zdobywając 81 punktów na 100 możliwych. Będzie ona reprezentować Chojnowski Park Krajobrazowy w kolejnym etapie – wojewódzkim – który odbędzie się 24 marca w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.

 

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody ufundowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych oraz Gminę Piaseczno, która udostępniła na tę okazję Salę Rady Gminy w Piasecznie.

 

Wszystkim uczniom i nauczycielom, a w szczególności drużynie zwycięskiej, serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

 

{gallery}aktualnosci/chojnowski-park/2017-01-13 PPKP etap parkowy{/gallery}

Fot. Archiwum MZPK

 

Nowa siedziba Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Z dniem 1 lutego 2017 roku, Zespół ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zmienia siedzibę. Obecny adres to – Dom Dziecka „Julin”, Kaliska 93, 07-130 Łochów

{gallery}aktualnosci/nadbuzanski-park/11-01-2017{/gallery}

a2.JPG

Dojazd od drogi krajowej nr 62 w miejscowości Pogorzelec lub z drogi krajowej nr 50 od strony miejscowości Barchów.

a3.JPG

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski