05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności KPK Aktualności MZPK

Współpraca Kozienickiego Parku Krajobrazowego ze środowiskiem osób niepełnosprawnych

W dniu 21 czerwca nad Stawem Górnym w Pionkach odbyły się XVI Regaty Kajakowe Osób Niepełnosprawnych. W wydarzeniu uczestniczyli podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy z Radomia, Jedlanki, Lipska, Nowej Wsi, Odrzywołu, Przewozu, Pionek, Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego Kociołki, Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Pionkach, Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych z Pionek oraz Stowarzyszenia Providentiae Dei ze Skaryszewa.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Warsztaty dendrologiczne z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym

24 czerwca w sobotę w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie zabytkowego kościoła Św. Zygmunta w Słomczynie rosnącego wśród pomnikowych lip i kasztanowców, odbyły się warsztaty dendrologiczne prowadzone przez specjalistę dendrologa pana Waldemara Kowalczuka.

Uczestnicy dowiedzieli się jak i dlaczego badamy drzewa i w jaki sposób możemy wykorzystać wiedzę płynącą z badania w celu ich ochrony. Prowadzący pokazał jak ocenia się kondycje drzewa, jego słabe i mocne punkty poprzez dokładne obejrzenie. Następnie zaprezentowała jakie działania ochronne wykonano na przebadanej przez niego wcześniej lipie drobnolistnej – pomniku przyrody.   Później wykonał serię nieinwazyjnych badań na jednym z okazałych kasztanowców. Były to tomografia soniczna, test obciążeniowy, badanie poziomu stresu drzewa, kondycji fizjologicznej liści i podstawowych parametrów gleby jak wilgotność, zasolenie i temperatura. Uczestnicy mogli wziąć udział w badaniu tomograficznym, którego wynik  obrazujący stopień rozkładu drewna wewnątrz pnia i jego wewnętrzne spękania był widoczny na bieżąco na monitorze komputera. najważniejszym badaniem była próba obciążeniowa wykonywana przy pomocy elastometrów urządzeń badającym pod jakim naciskiem pień drzewa się rozciąga. Jej wynik również jest widoczny w czasie rzeczywistym. Zbadaliśmy też kondycję liści określając fluorometrem stopień odbijania światła i porometrem ilość wody w liściu.

Prowadzący powiedział też jak własnymi siłami bez specjalistycznego sprzętu można określać stan drzew  na własnej działce i  jak przy pomocy prostych zabiegów je chronić.

 

Kategorie
Aktualności KPK Aktualności MZPK

Udział Kozienickiego Parku Krajobrazowego w akcji edukacyjnej o bezpieczeństwie nad wodą

W czerwcu na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu oraz nad Stawem Górnym w Pionkach uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w akcji informacyjno – edukacyjnej na temat bezpiecznego pobytu nad wodą. Celem spotkania było przypomnienie o bezpiecznych zachowaniach i sposobach unikania zagrożeń w czasie letniego wypoczynku nad wodą.

Kategorie
Aktualności KPK Aktualności MZPK

Obchody Dnia Pustej Klasy w ośrodku edukacyjnym Kozienickiego Parku Krajobrazowego

“Dzień Pustej Klasy” to międzynarodowe święto edukacji na świeżym powietrzu obchodzone co roku 16 czerwca. Tego dnia uczniowie wspólnie ze swoimi nauczycielami z PSP w Gniewoszowie oraz PSP nr 5 w Pionkach spędzili lekcję poza budynkiem szkoły na terenie ośrodka edukacyjnego w Augustowie. Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego przygotował dla uczestników grę terenową oraz wiele ciekawych warsztatów.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Pierwsza letnia wycieczka w Chojnowskim Parku Krajobrazowym

19 czerwca  gościliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Magellana w Piasecznie, razem z kilkoma opiekunami. Oglądając piękne krajobrazy Stawów w Żabieńcu i otaczających je lasów rozmawialiśmy o tym jak rozróżnić lasy naturalne od typowo gospodarczych. Porównywaliśmy też tropy wilków i psów, oraz oglądaliśmy przeobrażające się w płytkiej nagrzanej wodzie kijanki ropuch szarych i setki niewielkich świeżo przeobrażonych, zmieniających środowisko życia z wodnego na lądowe małych ropuszek. Na koniec w wakacyjnym nastroju dzieci zasiadły do ogniska w miejscu biwakowym na Zimnych Dołach.

Stawy w Żabieńcu
Kijanki
Na wieży obserwacyjnej
Przepust na rzece Zielonej w miejscu licznego występowania kijanek
Kategorie
Aktualności BPK Aktualności MZPK

35-lecie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Brudzeński Park Krajobrazowy należy do najmniejszych parków krajobrazowych w Polsce, na 125 parków krajobrazowych są tylko 3 parki mniejsze od BPK. Ale ze względu na swoje walory krajobrazowo – przyrodnicze, urozmaiconą rzeźbę terenu na nizinnym Mazowszu jest najpiękniejszy. Park został utworzony 9 czerwca 1988 r.

W dniu 16 czerwca 2023 r. w Radotkach w Osadzie Młynarza odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 35 – lecia utworzenia BPK. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządowych na terenie których zlokalizowany jest  Park: Pan Andrzej Różycki, zastępca dyr. Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pan Lech Dąbrowski (przewodniczący Rady Powiatu Płockiego), Pan Michał Twardy (sekretarz Powiatu Płockiego), Pan Andrzej Dwojnych Wójt Gminy Brudzeń Duży. Byli również przedstawiciele instytucji z którymi na stałe współpracuje Park: przedstawiciele Nadleśnictwa Płock, dyrektorzy i nauczycie szkół podstawowych z gminy Brudzeń Duży, Pan Witold Kwapiński Dyrektor Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,  przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, pracownicy gmin Brudzeń Duży i Stara Biała, przedstawiciele policji i innych instytucji.

Gości przywitał Pan Sylwester Chołast dyr. Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Następnie  z rąk Pana Andrzeja Różyckiego Zespół BPK otrzymał dyplom uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. Podczas uroczystości wręczono również medale “Zasłużony dla Powiatu Płockiego”. Kapituła Medalu Uchwałą Nr 2/2023 z dnia 16.05.2023r. uhonorowała Brudzeński Park Krajobrazowy oraz pracowników: Pana Ludwika Ryncarza i Pana Piotra Pietrzaka. W dalszej kolejności wręczone zostały dyplomy „Zasłużony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”. Następnie dla przybyłych gości zaprezentowano film przygotowany na tą uroczystość przez pracowników MZPK (W.Kuchta, P.Pietrzak). W dalszej części uroczystości zaprezentowali się prelegenci: Pan Krzysztof Olejnicki “Programy aktywnej ochrony fauny na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”, Pan Andrzej Dwojnych „Brudzeński Park Krajobrazowy jako czynnik rozwoju Gminy Brudzeń Duży”,  Pan Jerzy Lechnio „Sytuacja hydrometeorologiczna w rejonie BPK. Czy do bram parku puka susza?, Pani Julia Gutowska „Dlaczego zioła Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego są inspiracją dla lokalnej marki Kosmetyki DLA”, Pan Mieszko Ogończyk-Mąkowski “Historia, teraźniejszość i perspektywy Osady Młynarza”. Na zakończenie goście usłyszeli przepiękny koncert dwóch młodych wiolonczelistek.

Następnego dnia odbył się spływ kajakowy po Skrwie Prawej, zakończony ogniskiem w Radotkach. Ostatni dzień obchodów jubileuszu 35-lecia BPK to piknik rodzinny, który odbył się w Murzynowie, na terenie Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego. Piknik zaczął się z przytupem, a mianowicie burzą i deszczem. Ale wraz z przyjazdem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adam Struzik zawitało słońce i pogodne niebo. Dla licznie zgromadzonych dzieci czekały atrakcje w postaci gier i zabaw edukacyjnych i sportowych. O coś słodkiego zadbały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Murzynowie. Pani Aleksandra Karasiewicz opowiedziała jakie przyrządy do pomiaru temperatury, wilgotności względnej powietrza, temperatury gleby, nasłonecznienia, kierunku wiatru  zgromadzone są w ogródku meteorologicznym MOG-u. Pracownicy BPK przeprowadzili lekcje dendrologii oraz oprowadzili chętnych po Muzeum im. St. Murzynowskiego w Murzynowie. Zespół Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego serdecznie dziękuje wszystkim gościom jubileuszu 35- lecia BPK, prelegentom konferencji za bardzo ciekawe prezentacje, Dyrekcji i pracownikom MZPK za udział i pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Zachęcamy do obejrzenia filmu o Brudzeńskim Parku Krajobrazowym:

Kategorie
Aktualności BPK Aktualności MZPK

Udział BPK w „Ekologicznym pikniku rodzinnym”

W dniu 7 czerwca Zespół Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego wziął udział w Ekologicznym pikniku rodzinnym w Siecieniu. Po przywitaniu gości swój talent aktorski zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu, którzy zaprezentowali przedstawienie słowno-muzyczne o tematyce ekologicznej dotyczące Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i rzeki Skrwy Prawej. Następnie dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Brudzenia Dużego zaprezentowały pokazy mody eko.
W wydarzeniu udział wzięli Poseł na Sejm RP – Anna Cicholska, Senator RP – Marek Martynowski, Wójt Gminy Brudzeń Duży – Andrzej Dwojnych, Dyrektor Wydziału Zamiejscowego w Płocku WFOŚiGW w Warszawie – Magdalena Grodecka oraz przedstawiciele lokalnej społeczności. Były stoiska ekologiczno-przyrodnicze, na których odbywały się warsztaty artystyczne, robienie ekotorb, wyroby z gliny i fotografia światłem. Na stoisku Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego można było dowiedzieć się o trasach i ścieżkach przyrodniczych, zwierzętach i roślinach znajdujących się w parku, wziąć udział w konkursach z rozpoznawania gatunków ptaków czy śladów zwierząt, pokolorować rysunki zwierząt leśnych, ułożyć puzzle przyrodnicze. Dziękujemy za zaproszenie.

Kategorie
Aktualności NPK

Uczniowie z Pułtuska w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

W poniedziałek 12 czerwca 2023 roku gościliśmy uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku. Tematem spotkania była rzeka. Zajęcia przebiegały w dwóch formach: stacjonarnie – prezentacja i projekcja filmów przyrodniczych i w terenie – warsztaty i wycieczka rowerowa.

Kreatywność i twórcze myślenie oraz rozwój wyobraźni to widoczne efekty kontaktu z przyrodą„:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=703540055116187&set=pcb.703540708449455&locale=pl_PL

Kategorie
Aktualności BPK Aktualności MZPK Bez kategorii

Czerwcowe wycieczki po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym

W czerwcu gościliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej z Budzenia Dużego i Siecienia. Wycieczki rozpoczęły się od zwiedzenia ogródka meteorologicznego MOG-u gdzie Pani Aleksandra Karasiewicz z UW opowiedziała o przyrządach pomiarowych zlokalizowanych na ogródku meteorologicznym. Pan Ludwik Ryncarz z BPK rozpoczął lekcję dendrologii i omówił najważniejsze gatunki drzew i krzewów rosnących w Polsce. Następnym punktem wycieczki był spacer ścieżką edukacyjną o klimacie, florze i faunie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego do Muzeum im. St. Murzynowskiego. Po zwiedzeniu muzeum wróciliśmy do Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego gdzie odbyło się ognisko. Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie!

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski