05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

I Karczewski Bieg Szlakami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie serdecznie zapraszają na I Karczewski Bieg Szlakami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

 

 

I KARCZEWSKI BIEG SZLAKAMI MAZOWIECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

 

1. CEL IMPREZY:

 

   – popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji;

 

   – integracja środowiska biegowego;

 

   – promowanie zdrowego stylu życia;

 

   – krzewienie aktywności ruchowej w każdym wieku i o różnej sprawności ruchowej.

 

2. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Karczewie

 

    WSPÓŁORGANIZATOR:  Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

 

 

3. TERMIN I MIEJSCE:

 

    – 05.04.2014r. (sobota)

 

    – start: godz.10.00

 

    – start i meta: Ośrodek Edukacyjno – Muzealny / Baza Torfy/ Karczew ul. Torfy 2

 

4. DYSTANS: 10 km

 

5. TRASA: Szlakami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

 

6. UCZESTNICTWO:

 

    – w biegu prawo startu mają zawodnicy pełnoletni;

 

    – warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie na liście startowej i  zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych;

 

    – zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność;

 

    – przewidziana klasyfikacja w kategoriach: OPEN Kobiet; OPEN Mężczyzn;

 

    – organizator zapewnia pomieszczenie do przebrania;

 

   – zapewniamy opiekę medyczną;

 

   – ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora;

 

   – po biegu i wręczeniu nagród, spotkanie integracyjne przy grillu.

 

7. KONTAKT:

 

 Szczegółowych informacji udziela:

 

Grzegorz Ankiewicz – e-mail grzegorz.ankiewicz@gmail.com lub sport.mosir@karczew.pl

 

                               Tel.   22 – 610 68 11   lub   602 335 493

 

Mapa dojazdu i trasa biegu.

 

   

 

  

 

 


Konkurs fotograficzny „Ptaki w krajobrazie jesienno-zimowym”

 

W dniu 20.03.2014 roku pracownik Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród dla zwycięzców konkursu fotograficznego „Ptaki w krajobrazie jesienno-zimowym” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

 

 

 

 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazwoych był sponsorem nagród książkowych dla zwycięzców konkursu organizowanego przez Ostrowskie Stowarzyszenie  „Ludzie z Pasją”. Fakt ten oraz  współpraca obu naszych instytucji zaowocuje w przyszłości podobnymi wydarzeniami.

 

ostrw 2 kopiowanie

ostrw5 kopiowanie

ostrowskie ptaki kopiowanie

jesion 067 kopiowanie

W drodze powrotnej zatrzymał mnie przedstawiciel ornitofauny z zapytaniem dlaczego nie brał udziału w tak ważnej uroczystości.

 

 

Konkurs powiatowy „Misja-emisja”

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno w porozumieniu z Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych oraz Nadleśnictwem Chojnów ogłasza konkurs pod nazwą „Misja-emisja”. „Misja-emisja” jest ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną, która stawia sobie za cel ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego niską emisją.

 

Czym jest niska emisja? Tak nazywamy emisje powstające przy korzystaniu z nieefektywnych urządzeń grzewczych i instalacji kotłowych oraz spalanie złej jakości paliw powodujące zagrożenia dla człowieka i środowiska. W wyniku niskiej emisji zostaje zanieczyszczone powietrze (powstaje smog), woda, szkodliwe substancje akumulowane są również w organizmach żywych. Problem niskiej emisji dotyczy wielu gospodarstw domowych, gdyż to właśnie paleniska domowe stanowią główne źródło emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematem walki z niską emisją oraz budowanie postaw proekologicznych. W ramach akcji organizatorzy przygotowali pięć konkursów w których uczniowie szkół z terenu powiatu piaseczyńskiego będą mogli wykazać się w różnorodnych technikach plastycznych oraz w konkursie wiedzy.

1. Konkurs edukacyjny „Wiem wszystko o niskiej emisji” jest to konkurs wiedzy dla uczniów klas I i II szkół gimnazjalnych. Po zgłoszeniu do konkursu szkoły otrzymają materiały edukacyjne dotyczące niskiej emisji, a następnie przystąpią do dwuetapowych zmagań w zakresie wiedzy o niskiej emisji.
2. Konkurs fotograficzny „Nie spalaj się!” przeznaczony jest dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych i klas I-II szkół gimnazjalnych. Fotografia ma ukazywać problem niskiej emisji lub sposoby na jej przeciwdziałanie.
3. Konkurs edukacyjny „Nie dymimy!” przeznaczony dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych i I-II szkół gimnazjalnych. Zadaniem w konkursie jest nakręcenie pięciominutowego filmu promującego walkę z niską emisją.
4. Konkurs edukacyjny „Niska emisja w moich oczach” przeznaczony dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych. Zadaniem w konkursie jest stworzenie pracy plastycznej na temat niskiej emisji jako problemu lub sposobów jej przeciwdziałania.
5. Konkurs edukacyjny „Walczymy z niską emisją” przeznaczony dla klas IV-V szkół podstawowych i I-II szkół gimnazjalnych. Uczestnicy mają za zadanie stworzyć logotyp – znak graficzny dotyczący działań podejmowanych w związku z przeciwdziałaniem niskiej emisji.

 

Więcej na temat niskiej emisji oraz akcji można przeczytać na stronie misja-emisja.pl.

Zgłoszenia szkół do konkursu prosimy przesłać faksem do dnia 15 kwietnia 2014 r. na numer (22) 757 81 95 z dopiskiem „Dla Pani Zawadzkiej” lub na adres e-mail: beza115@op.pl. Szczegółowe informacje oraz terminy zawarte są w załączonych regulaminach.
Koordynatorem konkursu jest Pani Beata Zawadzka – koordynator ds. edukacji ekologicznej na terenie gminy Piaseczno.

Dokumenty do pobrania:
A. Regulaminy konkursów:
1. Konkurs edukacyjny „Wiem wszystko o niskiej emisji”
2. Konkurs fotograficzny „Nie spalaj się!”
3. Konkurs edukacyjny „Nie dymimy!”
4. Konkurs edukacyjny „Niska emisja w moich oczach”
5. Konkurs edukacyjny „Walczymy z niską emisją”
B. Karta zgłoszeniowa (dotyczy wszystkich konkursów)
C. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
(należy dołączyć do oddawanej pracy; dotyczy konkursów nr 2-5)

 

 

ORGANIZATOR GŁÓWNY

logo gminy

 

WSPÓŁOGRANIZATORZY

logo           logo

Kontrole karmników w ramach konkursu „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”

W związku z końcem zimy kończy się również sezon dokarmiania ptaków. W ramach konkursu dla szkół podstawowych z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego „Dokarmianie ptaków zimą – szkolny karmnik” dzieci poczynając od grudnia zadbały o to, aby ptaki spędzające zimę w okolicy ich szkół mogły przetrwać zimę. Sześcioosobowe grupy zorganizowały na terenie szkół odpowiednie karmniki oraz dopilnowały żeby ptaki miały zapewniony odpowiedni pokarm.

 

Już niedługo konkurs zostanie zakończony i spotkamy się z uczestnikami konkursu na uroczystym finale, gdzie nagrodzimy zwycięzców konkursu. W tym roku zadanie było wyjątkowo problematyczne ze względu na mało mroźną zimę, co sprawiło, że ptaki niechętnie przylatywały do karmników. Jednak kontrole przeprowadzone w losowo wybranych szkołach między 10 a 17 marca przez pracownika Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych wykazały, że uczestnicy konkursu nie poddali się.

 

Dzieci zorganizowały karmniki, wykonane z różnorodnych materiałów, od drewna po słomę. Wszystkie karmniki miały budowę która pozwalała na osłonięcie karmy przed deszczem i śniegiem, a użytkowników stołówki przed drapieżnikami. Ptaki otrzymywały wieloskładnikowe pokarmy, nie wyłączając oczywiście słoniny zawieszonej z myślą o jej amatorach – sikorkach. Intensywność dokarmiania dzieci uzależniły od warunków pogodowych. Podczas mrozów dokarmianie było intensywne, a karma często dosypywana. Wtedy też w stołówkach zawitało najwięcej ptaków. Dzieci obserwowały najczęściej wróble i sikory – bogatkę i modraszkę. W karmnikach pojawiały się również m.in. kosy, dzięcioły, gile i dzwońce. Uczestnicy konkursu promowali akcję dokarmiania w szkole tworząc plakaty i artykuły do gazetek szkolnych.

 

Po zakończonym dokarmianiu dzieci stworzą prace plastyczne przedstawiające ptaki zaobserwowane przy karmniku. Starsi uczestnicy, z klas IV-VI, prowadzili ponad to dokumentację z każdego miesiąca dokarmiania. Przypominamy, że prace należy oddać do dnia 1 kwietnia 2014 r.

 

 

d_ptak

Przedstawicielki drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie

 

a_zaba

Drużyna dokarmiająca ptaki (uczestnicy konkursu wraz z klasą) na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza oraz opiekun grupy – Pani Joanna Rącz

 

a_zaba

Dokarmianie ptaków przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii

 a_zaba

Drużyna z dokarmiająca ptaki w ramach konkursu w kategorii klasy I-III. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku

 a_zaba

Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego biorąca udział w konkursie w kategorii IV-VI

 

a_zaba

Karmnik przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego

 

a_zaba

Drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową w Złotokłosie w katerogii IV-VI

 

a_zaba

Drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową Złotokłosie w katerogii I-III

 

a_zabaKarmnik przy Szkole Podstawowej w Kątach


Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – „Akcja Żaba” – edycja 2014

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno po raz kolejny możliwe było rozpoczęcie następnego sezonu czynnej ochrony płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny w ramach zadania pn. Akcja Żaba. Zadanie to jest związane z ochroną płazów w trakcie ich wiosennych wędrówek do zbiorników wodnych, gdzie płazy migrują w celu odbycia godów. Zdarza się, że wędrówki te prowadzą przez ruchliwe drogi, co prowadzi do masowych śmierci płazów pod kołami samochodów. Wraz ze szkołami z terenu Gminy Piaseczno pracownicy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego starają się chronić miejscową populację poprzez prowadzenie co roku ww. akcji.

 

Zadanie realizowane jest w dwóch lokalizacjach. Przy ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 873, pomiędzy miejscowościami Zalesie Górne i Pilawa, tuż przy stawach i zbiornikach wodnych. Druga lokalizacja znajduje się w miejscowości Głosków – Letnisko, tuż przy rzece o nazwie Struga, która na wysokości Wólki Pęcherskiej łączy się z rzeką Jeziorką.

 

W tym roku wiosna zawitała do Polski wcześnie, w związku z czym wiosenne wędrówki płazów, jak i Akcja Żaba rozpoczęły się miesiąc wcześniej niż w poprzednim sezonie. W celu ochrony populacji płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w połowie marca ustawiono zapory ochronne w postaci płotków, wzdłuż wyżej opisanych miejsc. Przy płotkach wkopano pojemniki do których wpadają płazy podczas prób przedostania się na drugą stronę jezdni. Pojemniki częściowo zostały uzupełnione wodą, w celu zapewnienia płazom wilgoci niezbędnej dla nich do przeżycia. Z pojemników kilka razy dziennie płazy są wyjmowane i przenoszone na drugą stronę drogi przez uczniów dwóch szkół znajdujących się na terenie Piaseczna. Pragniemy podziękować Pani Beacie Zawadzkiej – nauczycielowi przyrody z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie i Pani Barbarze Karwowskiej – nauczycielowi z Gimnazjum w Zalesiu Górnym oraz uczniom szkół za pomoc w realizacji zadania. To właśnie wolontariusze z powyższych szkół pomagają nam w przenoszeniu płazów. Uczniowie zanim przystąpią do akcji przechodzą krótki kurs prowadzony przez pracownika Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz nauczycieli. Na zajęciach uczestnicy poznają bliżej biologię płazów oraz dowiadują się jak rozróżnić gatunki płazów które wpadają do pojemników. Podzieleni na zespoły wolontariusze wykazują się dużym poświęceniem, gdyż przenoszą płazy, nawet w dni wolne od szkoły.

 

Niektórym płazom pomimo ustawionych zapór, udaje się wydostać na drogę, mimo to co roku w obu lokalizacjach łącznie uczestnicy akcji ratują średnio aż 2000 osobników różnych gatunków.

 

Przy ruchliwej drodze nr 873 zostały ustawione tablice informacyjne dotyczące  prowadzonej akcji. Prosimy kierowców, aby zwalniali w miejscach, gdzie dzieci przenoszą płazy.

 

a_zaba

Uczniowie z Gimnazjum w Zalesiu Górnym podczas zajęć na temat płazów i Akcji Żaba

 

a_zaba

Pani Beata Zawadzka opowiada uczniom z SP w Głoskowie a Akcji Żaba

 

a_zaba

Uczniowie z SP w Głoskowie podczas zajęć dotyczących Akcji Żaba

 

a_zaba

Stawianie płotków przy ruchliwej drodze

 

a_zaba

Tablica informująca o akcji

 

a_zaba

Rozstawione płotki przy drodze w Zalesiu

 

a_zaba

Jako pierwsze do zbiorników wędrują żaby trawne.

 

a_zaba

Pierwsze płazy szybko pojawiły się w wiaderkach i czekały na przeniesienie na drugą stronę drogi

 

a_zaba

Samiec żaby trawnej w szacie godowej

 

PROJEKT FINANSOWO WSPIERAJA:

logo


Konkurs „Szkolny karmnik” w Kozienickim Parku Krajobrazowym

     Powoli dobiega końca XXI edycja konkursu przyrodniczego „Szkolny karmnik – Zima 2013/2014”. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem sprawozdania wraz z dokumentacją prowadzonej akcji dokarmiania ptaków należy dostarczyć do siedziby Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego do dnia 07.04.2014 r. 

      W miesiącach styczeń – luty  jury kontrolowało wybrane przedszkola i szkoły uczestniczące w konkursie. Oceniano m.in. estetykę wykonania karmnika, jego lokalizację oraz rodzaj stosowanej karmy. Tradycyjnie podczas jednej z kontroli obecny był pracownik lokalnej telewizji „Kronika Kozienicka”. Krótki reportaż z przeprowadzonej kontroli jest dostępny na stronie Internetowej Telewizji Kozienice www.itk.kozienice.pl w zakładce – wydarzenia.

http://itk.kozienice.pl/wydarzenia/KonkursSzkolnyKarmnik2013-14.html

 

 

 

  

 


 

     W placówkach oświatowych prowadzone były prelekcje na temat właściwej pomocy niesionej ptakom w okresie zimowym. Dzieci uczyły się rozpoznawać gatunki ptaków będących gośćmi w karmnikach na podstawie wyglądu i głosu. Na zakończenie zajęć przeprowadzano konkurs ornitologiczny.

 

Zimowe zajęcia edukacyjne w Kozienickim Parku Krajobrazowym

     Ferie dobiegły końca. Zakończyły się również zimowe zajęcia edukacyjne zorganizowane w siedzibie Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego.


 

 

     Warsztaty twórczości ludowej poprowadziła Pani Wiesława Kośla, która uczyła  wykonywania kwiatów z bibuły (m.in. przebiśniegów, krokusów, róż, niezapominajek).


 

 

 

 

     W czasie spotkania „Zimowi goście” dzieci wykonywały prace plastyczne oraz samodzielnie przygotowywały mieszanki tłuszczowo – nasienne dla skrzydlatych przyjaciół.

 

 

 

 

 

 

 

     W trakcie zajęć „Sowa mądra głowa” uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną charakteryzującą ptaki drapieżne na przykładzie wybranych gatunków sów, rozwiązywali karty pracy oraz wykonywali barwne portrety sów.

 

 

 

 

     Podczas kolejnego spotkania uczestnicy wykonywali witraże, świeczki z węzy pszczelej, rozwiązywali krzyżówki, rebusy, zagadki, układali puzzle z wizerunkami zwierząt.                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

     Oferta edukacyjna Zespołu ds. Kozienickiego PK była  bogata i urozmaicona. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zapraszamy za rok.

 

Serdeczne podziękowania składamy Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu – Filia w Pionkach za udostępnienie pomieszczenia na czas ferii.

 

 

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski