05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW - ChPK

Ochrona gatunkowa zwierząt w Chojnowskim PK

Na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w regularnie prowadzona jest ewidencja chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów, a także prowadzone są działania z zakresu czynnej ochrony gatunków objętych ścisłą ochroną.

Od 2002 roku na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego prowadzona jest „Akcja Żaba”, w ramach której dzieci i młodzież z lokalnych szkół pomagają płazom przetrwać wiosenne wędrówki do zbiorników wodnych. Płazy są odławiane do pojemników i przenoszone na drugą stronę ruchliwych dróg.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji zbiorników wodnych na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego wyznaczono w 2014 dziesięć lokalizacji, gdzie wzniesiono zimowiska dla płazów, które pomagają miejscowej populacji przetrwać zimę. W 2015 r. przy szczególnie bogato zasiedlonym przez kumaka nizinnego i traszkę grzebieniastą zbiorniku zbudowano kolejne zimowisko. Od 2016 r. pracownicy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego prowadzą zajęcia terenowe ze studentami SGGW na temat czynnej ochrony płazów, które obejmują informacje na temat budowy i konserwacji zimowisk.

W 2006 r. na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego powieszono 100 letnich schronień dla nietoperzy. W 2013 r. zinwentaryzowano poprzednie schronienia oraz zawieszono 100 kolejnych. Letnie schronienia rozwieszone są na terenach leśnych borów sosnowych łącznie na czterech powierzchniach oraz kontrolowane co roku pod względem zasiedlenia.

Kategorie
Użytki ekologiczne ChPK

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania

Kategorie
Rezerwaty przyrody ChPK

Rezerwat przyrody „Chojnów”

  • rok utworzenia – 1979
  • powierzchnia – 12,14 ha
  • typ – fitocenotyczny/lasów i borów (Fi/L)

Rezerwat utworzono w 1979 roku na powierzchni 12,14 ha. Położony jest w gminie Piaseczno, około 600m na wschód od szosy Piaseczno-Góra Kalwaria. Rezerwat chroni grąd wysoki z zachowanym naturalnym drzewostanem dębowo-grabowym osiągającym nawet 150-180 lat. Rezerwat stanowi obszar o wyróżniającym go stopniu naturalności wśród otaczających go drzewostanów gospodarczych. Oprócz dębów i grabów znajdziemy tu sosnę pospolitą, lipę drobnolistną, modrzew pospolity i dąb czerwony. W podszycie rosną także brzoza brodawkowata, świerk pospolity, leszczyna pospolita, kruszyna pospolita i jarząb pospolity. Na rosnących tu starych drzewach gniazduje wiele ptaków. Obserwowano tu rzadką w Polsce muchołówkę małą. W runie znaleźć tu można chronioną lilię złotogłów, a także bluszczyk kurdybanek, przytulię Schultesa, zawilca gajowego, konwalijkę dwulistną, konwalię majową, szczawik zajęczy, możylinek trójnerwowy, gwiazdnicę wielokwiatową i borówkę czarną.

Niedaleko rezerwatu, w lesie Stefanów, znajduje się pomnik w postaci symbolicznej mogiły 93 więźniów z Pawiaka rozstrzelanych tu przez hitlerowców. Po II wojnie światowej szczątki ich zostały przeniesione na cmentarz w Palmirach. W pobliżu miejsca pamięci narodowej wyznaczono miejsce do parkowania, a także postawiono wiatę i ławki.

Na południu rezerwat graniczy ze szkółką leśną, wzdłuż jego granicy biegną zielony Szlak Lasów Chojnowskich oraz niebieski Szlak Rezerwatowy.

Kategorie
Obszary chronionego krajobrazu ChPK

Obszar chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Kategorie
Aktualności KPK Aktualności MZPK

Terenowe warsztaty z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym

Zima trwa. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Pionkach pamiętają, że dla dzikich zwierząt jest to trudna pora roku. W związku z tym wychowankowie uczestniczyli w terenowych warsztatach pt. „Pomagamy ptakom zimą”.

Kategorie
Aktualności MZPK Aktualności NPK

Śladami Żeromskiego: Łysów w okolicach Dąbrowy.

Stefan Żeromski, jeden z najwybitniejszych pisarzy, na ówczesnych ziemiach łosickich przebywał od 2 grudnia 1889 r. do 17 sierpnia 1890. Zrezygnował ze studiów weterynaryjnych w Warszawie z powodów finansowych i zmuszony został do poszukiwania pracy. Najpierw zamieszkał w dworze w Łysowie (5 km od Dąbrowy). Łysów to miejscowość położona w gminie Przesmyki, powiecie siedleckim, przez którą przebiega granica otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. W swych pisemnych wspomnieniach Żeromski tak opisywał Łysów:

„Dwór stoi na tarasie wysokim na kilkanaście łokci. Z okna widzieć można ogromnie długą aleję grabową, dzielącą stary, zapuszczony, dziki, czarny ogród na dwie połowy; aleja ta zbiega po pochyłości wzgórza i dźwiga się znowu pod górą, na której wyciągnęła się wieś ozdobiona cerkwią. Brązowe drzewa ogrodu pociągają wzrok i wtrącają myśli w pusty kraj smutku. Jedyną ozdobą są dwa wielkie świerki, stojące na straży ogrodu…”

W dworze w Łysowie Żeromski był guwernerem syna – Adama – pani Anieli Rzążewskiej, z domu Dobrzyńskiej, wdowy, która była jego burzliwą miłością życia. W dworze tym słuchał gry na pianinie Pani Anieli i wieczorami czytał prace jej zmarłego męża. Podczas pobytu cierpiał na różne choroby, na które leczył się u doktora Faytta w sąsiednim Patkowie. Tam też poznał Panią doktorową Natalię Faytt, z którą spotykał się potajemnie w pobliskim lesie zwanym Rogaczem. W Niemojkach, blisko Łysowa, uczęszczał do kościoła na nabożeństwa niedzielne. W tym też kościele na pamiątkę wielokrotnego uczestnictwa we mszy św. podarował albę z monogramem. Podczas pobytu w Łysowie napisał trzy nowele pt.: „Do swego Boga”, „Poganin”, „Ananke”, a także „Oko za Oko” i „Niedobitek”.  W dniu 17 sierpnia 1890 r. powrócił do Kielc.

Na pamiątkę tamtych wydarzeń na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, gdzie znajduje się również Biuro Zamiejscowe Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego postawiono popiersie Stefana Żeromskiego.

Stefan Żeromski, to autor takich słynnych dzieł jak: ”Rozdziobią nas kruki, wrony”, „Siłaczka”, „Syzyfowe prace”, „Ludzie bezdomni”, „Popioły”, „Wierna rzeka”, „Przedwiośnie”.

Źródła: St. Żeromski, „Dzienniki”, St. Żeromski, „Dzienników tom odnaleziony”.

 

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski