05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Wyniki liczenia wróbli i mazurów w ChPK 2024

Już czwarty raz, wspólnie z lokalnymi szkołami, policzyliśmy wróble i mazurki w Chojnowskim Parku Krajobrazowym.

W tym roku zaprosiliśmy do udziału szkoły z terenu Gminy Piaseczno. W akcji wzięły udział cztery szkoły podstawowe z terenu Gminy.

Akcja miała również formę konkursu na zaobserwowanie największej liczby ptaków; poniżej przedstawiamy trzy przodujące zespoły.

  1. miejsce: klasa 2 pod opieką Pani Agnieszki Wasilewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie: 92 wróble i mazurki
  2. miejsce: klasa 2c pod opieką Pani Renaty Chałupki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie: 28 wróbli i mazurków
  3. miejsce: klasa 3c pod opieką Pani Izabeli Zarzyckiej ze Szkoły Podstawowej w Złotokłosie: 25 wróbli i mazurków

Wiele osób myli te dwa gatunki ptaków, stąd akcja miała na celu połączenie waloru edukacyjnego z monitoringiem przyrody. Poniżej prezentujemy wyniki w stosunku do lat ubiegłych.

Bardzo serdecznie dziękujemy nauczycielom i wszystkim uczestnikom oraz mamy nadzieję, że liczenie będziemy wspólnie kontynuować w przyszłym roku!

Nagrody dla uczestników akcji

Upominki dla uczestników ufundowała Gmina Piaseczno.

wersja podstawowa_kolor_CMYK.png

Nagrody zostaną rozwiezione do szkół.

Fot. w miniaturce Paweł Fabijański, fot. nagród Katarzyna Kozłowska/arch. MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Wiosenne wypalanie traw to zagrożenie dla przyrody i ludzi!

Wraz z nadejściem wiosny wraca temat wypalania traw. Jest to zabieg agrotechniczny stosowany w rolnictwie od wielu stuleci w celu użyźnienia gleby i usunięcia chwastów z łąk i pastwisk. Obecnie wiadomo, że wypalanie traw powoduje szereg negatywnych zmian w środowisku.

Ogień niszczy glebę i zabija zamieszkujące ją organizmy. W płomieniach giną również drobne zwierzęta pożyteczne dla środowiska, np. płazy, mrówki, pszczoły i trzmiele. Wypalanie łąk powoduje również niszczenie miejsc lęgowych licznych ptaków gniazdujących na ziemi oraz wśród krzewów. Proceder ten oddziałuje negatywnie nie tylko na przyrodę ale też stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi. Dym towarzyszący wypalaniu może powodować utrudnienia drogowe i kolizje. Ponad to wypalanie traw niesie za sobą duże prawdopodobieństwo pożaru pobliskich osiedli ludzkich. Akcje gaszenia pożaru pociągają za sobą nakłady finansowe, które mogłyby być wykorzystane do innych celów, a Straż Pożarna wzywana często do gaszenia wypalanych traw może nie dotrzeć na czas do innych wezwań.

Muszle ślimaków które zginęły podczas wypalania traw

Apelujemy o zaniechanie tego szkodliwego procederu. Jest to szczególnie ważne na terenach cennych przyrodniczo, gdzie występują rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt. Wypalanie traw w obszarze Parku Krajobrazowego może spowodować nieodwracalne straty w lokalnym środowisku oraz bioróżnorodności chronionego obszaru. Jest to również zabieg rolniczy niezgodny z prawem. Wypalanie traw na łąkach, pastwiskach i nieużytkach jest na terenie Polski jest zabronione. Regulowane jest to m.in. przez Ustawę o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2023 poz. 1336 z późn. zm.) W myśl tego dokumentu zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 złotych. W razie ukarania za wykroczenie można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Wypalone trzciny na terenie sąsiadującym z Chojnowskim PK

Zgodnie z kodeksem wykroczeń (Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Dz.U. 2023 poz. 2119 z późn. zm.) działania które mogą spowodować pożar podlegają m.in. karze aresztu lub grzywny. Zapisy kodeksu karnego (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Dz.U. 2024 poz. 17 z późn. zm.) informują, że kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać mi.in. pożaru podlega każe pozbawienia wolności do 10 lat.

Miejsca, gdzie często dochodzi do wypalania traw lub też innych zdarzeń niezgodnych z prawem można zgłaszać poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na terenie Chojnowskiego Parku takim miejscem są z pewnością Łąki Soleckie, które są obszarem Natura 2000, gdzie co roku dochodzi do zaprószeń ognia.

Fragment wypalonej roślinności na Łąkach Soleckich w 2024 r

Pamiętajmy, nie bądźmy obojętni, gdy ktoś wypala łąki. WIDZISZ POŻAR – ALARMUJ. Wystarczy, że zadzwonisz pod numer alarmowy 112.

Fot. K. Kozłowska/arch. MZPK

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Wiosenny śpiew kumaków w Chojnowskim PK

Kumak nizinny jest malutkim, ciemno ubarwionym płazem, który znany jest ze swojego charakterystycznego głosu godowego. Jest to melancholijny śpiew, który czasem można usłyszeć jako tło dźwiękowe w filmach.

Kumak nizinny, jak sama nazwa wskazuje zamieszkuje tereny nizinne naszego kraju, zwykle nie przekraczając wysokości 400 m n.p.m. W górach występuje inny gatunek – kumak górski. Około 100 lat temu kumak nizinny znany był pod uroczą nazwą: kumka ognista. Pochodziła ona zapewne od żółtopomarańczowego ubarwienia plam na brzusznej stronie ciała tego płaza. Wierzchnia strona ciała ubarwiona jest ciemnozielono i ciemnobrązowo. Kumak może dostosowywać swoją barwę zależnie od tego, jakie kolory przeważają w zbiorniku wodnym w którym przebywa.

Ubarwienie kumaka pozwala mu się kamuflować na tle roślinności zbiornika (fot. K. Kozłowska, 24.04.01)

Charakterystyczny jest kształt źrenicy oka kumaka. Opisywany jest on jako trójkątny lub sercowaty (może przypominać jedno lub drugie zależnie od padającego oświetlenia).

Kumak ma charakterystyczny kształt źrenicy oka (fot. K. Kozłowska, 24.04.01)

Tak samo jak wszystkie inne krajowe płazy kumaki nizinne na wiosnę migrują do zbiorników wodnych w celu odbycia godów. Nie pokonują one dużych odległości, jest to przeważnie kilkaset metrów. W przeciwieństwie do np. ropuchy szarej, kumak większość czasu spędza w wodzie. Płaz ten na ląd udaje się w okresie jesienno-zimowym lub jeśli zbiornik w którym przebywa wyschnie.

Kumaki można napotkać wiosną, wieczorami, podczas migracji do zbiorników. Wtedy też część z nich ginie np. pod kołami samochodów i rowerów lub rozdeptana przez ludzi.

Kumak migrujący przez gruntową drogę (fot. K. Kozłowska, 24.03.23)
Kumak rozjechany w czasie wiosennej migracji do zbiornika (fot. K. Kozłowska, 24.03.27)

Napotkany kumak może zaprezentować nam tzw. refleks lub odruch kumaka, czyli reakcję obronną która ma odstraszyć drapieżniki. Kumak wygina łukowato ciało pokazując jego spodnią stronę z pomarańczowymi plamami, które mają informować o tym, że zwierze jest trujące. Takie zachowanie może też spowodować zaskoczenie drapieżnika i go zniechęcić. Obserwowane były też kumaki które odwracały się brzuchem do góry prezentując w całej okazałości pomarańczowe plamy.

Refleks kumaka (fot. K. Kozłowska, 24.03.27)

Kumaki zasiedlają najróżniejsze typy zbiorników, jednak wyraźnie preferują te o płytkiej, szybko nagrzewającej się wodzie, jak śródleśne oczka wodna lub rozlewiska na łąkach. Lubią zasiedlać nowo powstałe zbiorniki, dzięki czemu mogą rozprzestrzeniać się na kolejne obszary, nawet w ciągu jednego sezonu rozrodczego.

Po dotarciu do zbiornika wodnego kumaki rozpoczynają gody gdy woda odpowiednio się nagrzeje, czyli najczęściej w kwietniu. Gody mogą trwać długo, nawet do lipca. Kumaki najchętniej odzywają się po opadach deszczu.

Kumaki nizinne gromadzące się w zbiorniku na czas godów (fot. K. Kozłowska, 24.04.01)

Samce kumaków wydają głos godowy unosząc się na powierzchni wody. Ich głos jest opisywany jako rytmiczne „kum kum”, „um um” lub „uhm uhm”. Można go usłyszeć z odległości kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.

Kumak wydając głosy godowe unosi się na wodzie (fot. K. Kozłowska, 24.04.01)

Kumaki nie posiadają rezonatorów, jak np. żaby zielone. Tę rolę spełniają u nich płuca. Samiec kumaka nabiera powietrza do płuc i jamy gębowej, co nadaje mu wygląd przypominający balonik. W wyniku kurczenia ścian jamy gębowej wydawany jest głos. Rozdęte, drgające ciało kumaka powoduje powstawanie fal widocznych na powierzchni wody.

Wydawane przez kumaka dźwięki widoczne są jako wibracje na wodzie (fot. K. Kozłowska, 24.04.01)

Kumaki „śpiewają” zarówno w dzień jak i w nocy, o ile woda jest odpowiednio nagrzana. Najliczniejsze chóry można usłyszeć wieczorami, czyli wtedy kiedy woda jest najcieplejsza po całym dniu.

Samiec kumaka wydający głosy godowe (fot. K. Kozłowska, 24.04.01)

Głos kumaka ma zwabić samicę ale też wyznacza jego rewir w zbiorniku. Najczęściej samce nie zbliżają się do siebie na więcej niż  odległość 1 metra. Czasem zdarza się że dwa samce spotkają się jednak wtedy jeden może uznać drugiego za samicę i próbować go złapać w uścisk godowy (tzw. ampleksus).

W czasie godów czasem zdarzają się pomyłki kiedy samce biorą inne samce za samice (fot. K. Kozłowska, 24.04.30)

Samice składają jaja kilka tygodni po kilku tygodniach od dotarcia do zbiornika wodnego. Są to niewielkie pakiety, od kilku do kilkudziesięciu, przyklejane do podwodnej roślinności. Jedna samica składa łącznie do 300 jaj. Latem i na początku jesieni młode kumaki opuszczają zbiorniki wodne, jednak pozostają w ich okolicy. W kolejnym roku również migrują do zbiorników, jednak nie są gotowe jeszcze do odbycia godów i spędzają ten czas wśród roślinności na płyciznach zbiornika. Na jesieni w miejscach występowania kumaków można je obserwować jak gromadzą się w kałużach.

Kumak objęty jest ochroną ścisłą, a do tego jest chroniony na szczeblu Europejskim jako wymieniony w II i IV załączniku do Dyrektywy Siedliskowej.

W Polsce głównymi zagrożeniami dla populacji kumaka jest utrata miejsc rozrodu szczególnie na terenach rolniczych i w okolicach miast poprzez zanieczyszczanie i zaśmiecanie zbiorników, obniżanie poziomu wód i regulację rzek.

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym znajduje się cenne, rozległe stanowisko kumaka nizinnego. Jest to obszar Natura 2000 Stawy w Żabieńcu. Kumaki godują tu zarówno w stawach rybnych, jak i śródleśnych oczkach otaczających duże zbiorniki.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Akcja Żaba na Gościńcu Wareckim – ciąg dalszy

W miniony weekend, tuż przed świętami odbyła się druga „Akcja Żaba” na Gościńcu Wareckim podczas której wolontariusze pomagali płazom przekroczyć bezpiecznie drogę. W związku z wysokimi temperaturami w weekend płazy kontynuowały swoją wędrówkę do zbiorników w celu odbycia godów. Niestety w ciepły, pogodny weekend ruch na Gościńcu również jest bardzo duży.

Podobnie jak na początku marca większość zaobserwowanych płazów były to ropuchy szare, wtedy było to 83%, a w ubiegły weekend 75%. Widać, że rozpoczęła się migracja grzebiuszki ziemnej, która najliczniej pojawiła się około godzinę po zapadnięciu zmroku. Z żab najliczniej obserwowaliśmy młode żaby brunatne. Zdecydowanie migracja płazów była intensywniejsza niż na początku miesiąca. Wówczas naliczyliśmy przez trzy dni łącznie 71 osobników płazów, a podczas ubiegłego piątku i soboty aż 344.

Wykres procentowy zaobserwowanych gatunków płazów od piątku do soboty

Zdecydowanie więcej przejazdów samochodów naliczyliśmy w sobotę. Choć w piątek również dużo samochodów przemieszczało się po drodze w ciągu całego dnia. W sobotę naliczyliśmy prawie 90 przejazdów, zważając na to, że płazy przenoszone przez 3 godziny, daje to w przybliżeniu jeden samochód na 2 minuty. Widać, że szczególnie w sobotę nasze działania pozwoliły na uratowanie wielu płazów, bo pomimo intensywnego ruchu widzieliśmy bardzo niewiele płazów które straciły życie podczas naszego dyżuru.

Liczba przejazdów samochodów od piątku 29 marca do soboty 30 marca

Bardzo dziękujemy wolontariuszom którzy zdecydowali się spędzić przedświąteczny czas pomagając płazom dotrzeć bezpiecznie do zbiorników wodnych!

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK Konkursy MZPK

Ogłaszamy Konkurs Fotograficzny „Ślimak ślimak pokaż rogi” Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i nadleśnictwa Chojnów

Ogłaszamy konkurs fotograficzny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i nadleśnictwa Chojnów. „Ślimak ślimak pokaż rogi”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z gmin na których terenie znajduje się choćby fragment Chojnowskiego Parku Krajobrazowego lub jego otuliny.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii dowolnego gatunku ślimaka w środowisku przyrodniczym Polski.

Prosimy o bardzo uważne zapoznanie się z regulaminem konkursu znajdującym się w załączniku. Poniżej znajduje się część istotnych informacji zawartych w regulaminie:

Tematyką zdjęć jest ślimak dowolnego gatunku w środowisku przyrodniczym Polski. Zdjęcia zrobione w terrariach, akwariach itp. dyskwalifikujemy!!!. Fotografie powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły, klasą  i nazwiskiem opiekuna (nauczyciela). Nie ma kategorii wiekowych!!!! Akceptujemy zdjęcia wykonane samodzielnie wyłącznie przy pomocy smartfonów, zrobione po dniu 01.04 2024. Nie przyjmujemy zdjęć z aparatów fotograficznych. Promujemy pomysłowość, staranność i wkład pracy a nie jak najlepszy sprzęt. Zdjęcia należy przesłać do dnia 03.06 2024 do godziny 15.30,  wraz z  deklaracjami RODO na adres e-mail: edukacjachpk@parkiotwock.pl. Nie trzeba zgłaszać się wcześniej.

UWAGA!!! Nie akceptujemy zdjęć z usuniętymi lub zmienionymi metadanymi!!!

Metadane są to informacje automatycznie zapisywane w momencie wykonywania zdjęcia. Zawierają datę wykonania, model aparatu (telefonu) i parametry techniczne zdjęcia jak np. czułość , czas, przesłona, użycie lampy itp. Nie są  widoczne na zdjęciu ale można je otworzyć przy edycji zdjęcia w różnych programach graficznych.  Żeby je usunąć lub zmienić trzeba się postarać!!!. Każde cyfrowe zdjęcia zawiera metadane nie ma obawy o ich brak. Zależy nam na wyeliminowaniu zdjęć zrobionych innym sprzętem, wcześniej lub ściągniętych z internetu.

Przyjmujemy tylko zdjęcia w formacie elektronicznym jpg.. Nie przyjmujemy wydruków. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs najwyżej trzy zdjęcia wyłącznie swojego autorstwa. Zdjęcia można przysłać tylko raz !!!. Nie akceptujemy wymieniania nadesłanych wcześniej zdjęć na inne. Prosimy o staranne przemyślenie wyboru przed wysłaniem do nas zdjęć.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17.06.2024. Lista zwycięzców zostanie opublikowana do tego dnia na stronie internetowej Chojnowskiego Parku Krajobrazowego/ Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Ze zwycięzcami skontaktujemy się za pośrednictwem szkół lub adresów e-mail z których nadesłane były zdjęcia. O wynikach konkursu zadecyduje komisja konkursowa złożona z fotografików pracujących w Chojnowskim Parku Krajobrazowym i Nadleśnictwie Chojnów. Oceniać będziemy wartość merytoryczną, techniczną i artystyczną zdjęć.

Komisja przyzna nagrodę główną za zajęcie I miejsca Nagrodą główną jest kamera sportowa.

Według instrukcji producenta kamera robi filmy w formacie MP4 w maksymalnej jakości 4K. W zestawie znajduje się wodoodporna obudowa, uchwyt na rower, 2 uchwyty do kasku, ściereczka do czyszczenia obiektywu, ładowarka i kabel USB Kamera działa na kartę micro SD, której nie ma w zestawie.

Zastrzegamy sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej w razie niskiego poziomu konkursu.

Za II i III miejsce przyznamy nagrody w postaci książek i wydawnictw na tematy przyrody Mazowsza i Polski.

Nagrody zostaną doręczone przed końcem roku szkolnego 2023/2024.

Zapytania dotyczące konkursu należy kierować pod adres e-mail edukacjachpk@parkiotwock.pl ,  telefon +48 607 601 319

Regulamin:

Regulamin konkursu fotograficznego Ślimak ślimak pokaż rogi

RODO nauczyciela

Oświadczenie RODO nauczyciela

Oświadczenie RODO rodziców/opiekunów prawnych:

Oświadczenie RODO rodzice konkurs Ślimak ślimak pokaż rogi

Oświadczenie RODO osób pełnoletnich:

Oświadczenie RODO osoby pełnoletnie konkurs Ślimak ślimak pokaż rogi

 

 

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Warsztaty fotografii przyrodniczej w Inspiratorium Centrum Kultury w Piasecznie

W sobotę 23 marca w Inspiratorium Centrum Kultury w Piasecznie odbył się wykład i warsztaty fotograficzne na temat technik fotografii przyrodniczej i etyki w tej fotografii. Po wykładzie pracownik Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oglądał i oceniał przyniesione przez uczestników zdjęcia i w miarę potrzeby udzielał praktycznych wskazówek jak można je uczynić lepszymi.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Konkurs Mieszkańcy Dziupli, budek lęgowych i nor etap II materiały do nauki

Szanowni Państwo

Zamieszczamy materiały do nauki do finałowego etapu konkursu „Mieszkańcy dziupli, budek lęgowych i nor w Lasach Chojnowskich”

Finał konkursu odbędzie się w Centrum Edukacji Multimedialnej w Piasecznie, przy ul. Jana Pawła II 55 w dniu 28 maja 2024.

Egzamin dla młodszej grupy wiekowej rozpocznie się o godzinie 9.00, dla starszej o godzinie 11.15. Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie najpóźniej z 15 minutowym wyprzedzeniem.

Egzamin składać się będzie z testu wiedzy który obejmuje całość materiału z I i II etapu, oraz rozpoznawania głosów zwierząt z I  i II etapu, oraz rozpoznawania gatunków z I i II etapu ze zdjęć.

Materiały do nauki: (żeby odsłuchać głosy należy najpierw pobrać pliki).

Mieszkańcy dziupli, budek lęgowych i nor w Lasach Chojnowskich ETAP II klasy IV-VI

Mieszkańcy dziupli, budek lęgowych i nor w Lasach Chojnowskich ETAP II klasy VII-VIII

Dźwięki Grupa I, klasy IV -VI

Dźwięki Grupa II klasy VII -VII

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK Konkursy MZPK

Konkurs „Mieszkańcy dziupli, budek lęgowych i nor w Lasach Chojnowskich” I etap

Rozstrzygnęliśmy I etap powiatowego konkursu wiedzy „Mieszkańcy dziupli, budek lęgowych i nor w Lasach Chojnowskich. W młodszej grupie wiekowej do testu wiedzy przystąpiło 235 uczestników z 20 szkół, w starszej 132 uczestników, także z 20 szkół. Poziom konkursu był bardzo wysoki. W młodszej kategorii wiekowej do etapu finałowego przeszło 38 dzieci które zdobyły w teście minimum 26 punktów, czyli popełniły najwyżej jeden błąd  i osiągnęły wynik 96%!!!. Prawie tyle samo dzieci miało tylko 2 błędy. W starszej kategorii do finału przeszło 53 uczestników które zdobyły w teście minimum 33 punkty i osiągnęły wynik 80% poprawnych odpowiedzi.

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim za udział w konkursie

Finałowy etap konkursu odbędzie się 28 maja w Centrum Edukacji Multimedialnej w Piasecznie. Dokładną godzinę i adres przekażemy uczestnikom mailowo.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Etap parkowy XXIII edycji konkursu Poznaj Parki Krajobrazowe Polski w Chojnowskim Parku Krajobrazowym

W dniu 15 marca 2024 w Żabieńcu odbył się etap parkowy kolejnej już XXIII edycji konkursu Poznaj Parki Krajobrazowe Polski., organizowany w tym roku pod hasłem „ssaki Polski”. Wzięły w nim udział drużyny w 5 szkół położonych w gminach położonych w obrębie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.  Konkurs składał się z testu wiedzy i rozpoznawania gatunków ssaków  ze zdjęć. Wyniki prezentują się następująco:

1 miejsce: SP w Złotokłosie w składzie:

Dorota Witkowska, Jerzy Miaczyński, Laura Anastazja Komorek, występująca pod opieką nauczycielki p. Jadwigi Strzelczyk.

2 miejsce: SP nr 5 w Piasecznie w składzie:

Kuba Śmiałek, Hanna Sowa, Maja Studniarek, występująca pod opieka nauczycielki p. Anny Chełchowskiej.

3 miejsce: SP w Prażmowie w składzie:

Bartek Szelkowski, Weronika Zając, Maja Wężyńska, występująca pod opieką nauczycielki p. Doroty Pały. Maja Wężyńska zdobyła wyróżnienie specjalne dla osoby z największą indywidualną ilością punktów.

4 miejsce: SP nr 72 w Piasecznie w składzie:

Pola Escaffre, Marta Paszyńska, Benedykt Rybczyński, występująca pod opieką nauczycielki p. Doroty Strzyżewskiej.

5. miejsce: SP w Coniewie w składzie: Amelia Gwardys, Adam Widłak, występująca pod opieką nauczycielki p. Haliny Kłosiewicz. Niestety z powodu choroby jednego z uczestników drużyna wystąpiła w niepełnym składzie, co bardzo zmniejszyło jej szanse.

Po konkursie nastąpił niewielki poczęstunek dla uczestników i rozdanie nagród. Impreza zakończyła się wspólnym zdjęciem.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Podsumowanie wiosennych porządków w ChPK

W sobotę 16 marca odbyły się wiosenne porządki w Chojnowskim Parku Krajobrazowym. Wraz z wolontariuszami posprzątaliśmy najbardziej uczęszczany turystycznie obszar – okolice Zimnych Dołów oraz tereny leśne przy Gościńcu Wareckim od Zimnych Dołów od ul. Głównej w Żabieńcu. Śmieci zbierały osoby w każdym wieku! Pragniemy szczególnie podziękować przedstawicielkom Eko-Babek, które pomimo licznych obowiązków przybyły na sprzątanie. Dziękujemy również szczególnie młodej osobie, która dołączyła się do sprzątania spontanicznie, podczas spaceru Gościńcem. W efekcie wspólnie zebraliśmy ponad 20 worków śmieci! Zebrane odpady zostały zabrane przez pracowników Nadleśnictwa Chojnów. Bardzo dziękujemy Panu Januszowi Callowi z Leśnictwa Chojnów za współpracę przy organizacji akcji!

Mamy nadzieję, że dzięki naszej akcji uratowaliśmy choć kilka żyć owadów, płazów lub ptaków! W związku z nadejściem wiosny przyszli ptasi rodzice już zaczynają budować gniazda. Wykorzystują do tego wszelkie dostępne materiały w tym sznurki i siatki. Pisklęta mogą zaplątać się w te tworzywa, co prowadzi m.in. do obumarcia kończyn, a w efekcie do śmierci. Wykorzystanie plastikowej folii do budowy gniazda może doprowadzić z kolei do utonięcia młodych po opadach deszczu. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Najwięcej odpadów znaleźliśmy na wjeździe do lasu. Wśród odpadów zdecydowanie przeważały szklane butelki po alkoholu, ale nie zabrakło również bardziej nietypowych śmieci, jak plastikowe kwiaty, ceramiczne talerze i kafle oraz wyciskacz do cytryn. Przy jednej z wiat na Zimnych Dołach czekało na nas trudne i pracochłonne zajęcie – zbiór foliowych konfetti, które pozostały zapewne po jakiejś uroczystości urodzinowej. Nie wszystkie śmieci zostały w lesie pozostawione niedawno. Przy wieży widokowej przewróciło się drzewo odsłaniając pozostawione przy jego korzeniach wiele lat temu śmieci. Znalazły się tu np. plastikowe zakrętki i foliowe opakowania produktów które już są niedostępne od dawna na naszym rynku. Pokazuje to, jak długo śmieci z nami pozostają i że zakopane wcale nie znikają na zawsze!

Sprzątanie zakończyło się po ponad czterech godzinach, w samą porę, bo zaraz spadł ulewny deszcz. Po nim jednak pojawiła się piękna, podwójna tęcza!

Zdjęcia w galerii: K. Kozłowska/arch. MZPK

Zdjęcie w miniaturce: P. Pietrzak/arch. MZPK

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski