05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
zwierząt i grzybów NPK

Ochrona krajobrazu w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

Nadbużański Park Krajobrazowy cechuje się cennym krajobrazem rolniczym, a jednym z jego walorów są wierzby głowiaste. Wierzby porastają miedze, drogi śródpolne i publiczne.  Cześć z nich jest ogłowiana dość często, a inne sporadycznie. Gałęzie tego gatunku służyły jako surowiec energetyczny, ale pozostały pień drzewa był siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Obecnie na terenie parku ogławianiem wierzb zajmują się ich właściciele. Planowany jest kompleksowy program ogławiania, ale wymaga to porozumienia z właścicielami gruntów i zarządcami dróg publicznych.

Wierzba głowiasta to nie specjalny gatunek, czy odmiana wierzby, ale forma drzewa ukształtowana ręką człowieka. Możemy ją uzyskać z sadzonek (sztobrów), lub pozyskanych podczas ogławiania grubych pędów (żywokołów). Jeśli chodzi o gatunki wierzb prowadzone w formie głowiastej najczęściej wykorzystuje się u nas wierzbę kruchą (Salix x fragilis) oraz wierzbę białą (Salix alba).

Wierzba uważana jest za najbardziej „polskie drzewo”, tak jak bocian biały jest najbardziej „polskim ptakiem”. Zarówno wierzba głowiasta, jak też i bocian, są umieszczone w logo Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, co tym bardziej motywuje nas do troski o nie. O ile o bociana możemy się na razie nie martwić, to wierzby głowiaste powoli odchodzą do historii. Coraz mniej gospodarzy sadzi „żywokoły” na swoich miedzach, coraz mniej jest miedz, właściciele istniejących szpalerów często sami nie są już na siłach, aby ogławiać znajdujące się na ich gruntach wierzby.

Wierzby nie ogławiane przez 5 i więcej lat, mające pędy o grubości ponad 30 cm, na skutek dużego wiatru lub pioruna, kruche, posiadające duże ilości soków łatwo się rozłamują, po czym obumierają. Drzewa rosnące przy drogach i zabudowaniach stanowią dodatkowe zagrożenie dla samochodów, pieszych i okolicznych budynków.

Wierzby głowiaste są cennym siedliskiem wielu gatunków dzikich zwierząt. Najczęściej u nas sadzone wierzba krucha i wierzba biała to gatunki szybko rosnące, o miękkim, łatwo próchniejącym drewnie. W wyniku systematycznego ścinania pędów na stałej wysokości, już w wieku kilkunastu lat od posadzenia, tworzy się charakterystyczna „wierzbowa głowa”. Jest to zgrubienie, w którym w wyniku próchnienia tworzą się liczne dziuple i szczeliny. Dodatkowo miękkie drewno wierzby jest atrakcyjnym materiałem do kucia dziupli przez różne gatunki dzięciołów, a nawet sikory czarnogłówki. Obfitująca w dziuple i szczeliny wierzba głowiasta staje się miejscem gniazdowania pospolitych dziuplaków: sikor, szpaków, kawek, pliszek czy mazurków. Co ważne, wierzby głowiaste są chętnie zasiedlane przez coraz rzadsze dudki, kraski czy pójdźki. Gęste wierzbowe pędy i obszerne dziuple dają też schronienie kaczkom krzyżówkom, drozdom, gołębiom grzywaczom, uszatkom, spotkać też można na ogłowionych wierzbach gniazda bocianie.Wierzby, jako jedne z najwcześniej kwitnących polskich drzew są na przedwiośniu cennym pożytkiem dla owadów zapylających: pszczół i zagrożonych trzmieli. Te ostatnie chętnie zasiedlają również wierzbowe dziuple. Do innych amatorów wierzbowych dziupli (tych z dużą ilością zalegającego próchna) należy chrząszcz pachnica dębowa – gatunek narażony na wyginięcie i podlegający szczególnej ochronie w krajach Unii Europejskiej. Chrząszcz ten związany jest z próchnowiskami w drzewach liściastych, gdzie rozwijają się jego larwy.

Źródło:   https://www.bocian.org.pl/wierzby/przepis

Fot. Zespół ds. NPK

Kategorie
zwierząt i grzybów NPK

Ochrona bierna roślin w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

Zespół ds. NPK prowadzi zadania z zakresu inwentaryzacji i ochrony biernej roślin rzadkich i chronionych w granicach NPK poza miejscami ich prawnej ochrony (np. w rezerwatach i użytkach ekologicznych) oraz w nadleśnictwach i lasach niepaństwowych.

Czynną ochroną objęto gatunki: widlicz spłaszczony i widlicz cyprysowy w ramach współpracy z Nadleśnictwami Łochów, Pułtusk, Sokołów. Pozostawiono kępy ekologicznych o powierzchni min. 500 m² na stanowiskach widliczy. Dodatkowo prowadzona jest:

  • weryfikacja stanowisk chronionych grzybów w ramach prac taksacyjnych Nadleśnictwa Łochów: ochrona drzew ze stanowiskami ozorka dębowego, odnożycy mączystej, odnożycy kępkowej.
  • współpraca z Nadleśnictwami Łochów, Pułtusk, Sokołów w sprawie ochrony stanowisk pomocnika baldaszkowego, modrzewnicy zwyczajnej, sasanki łąkowej, kruszczyka sinego, goździka piaskowego, tajęży jednostronnej;
  • inwentaryzacja nowych stanowisk roślin chronionych (modrzewnica zwyczajna, mącznica lekarska, centuria tysiącznik, pomocnik baldaszkowy, kukułka szerokolistna, wawrzynek wilczełyko, goździk piaskowy, widlicz spłaszczony, widlicz cyprysowy, kruszczyk szerokolistny, kruszczyk siny, goryczuszka gorzkawa, tajęża jednostronna, kosaciec syberyjski, bagno zwyczajne, lilia bulwkowata, lilia złotogłów, listera jajowata, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, wroniec widlasty, pióropusznik strusi, pszeniec grzebieniasty, miodownik melisowaty, bobrek trójlistkowy, zaraza błękitnawa, sasanka łąkowa, gruszyczka mniejsza, gruszyczka okrągłolistna.
  • kontrola 18 stanowisk roślin chronionych, których lokalizacje znane były z wcześniejszych obserwacji: gruszyczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko, storczyk kukawka, mieczyk dachówkowaty, miodownik melisowaty, zaraza błękitnawa, leniec bezpodkwiatkowy, lilia złotogłów, goryczuszka gorzkawa, gnidosz królewski, pełnik europejski.

Stanowiska chronionych gatunków roślin zarodnikowych

Zlokalizowano i potwierdzono występowanie siedlisk ze stanowiskami chronionych gatunków roślin zarodnikowych. Gatunki te rozpowszechnione są w granicach Parku na siedliskach borowych, w lasach i olsach. Najciekawsze gatunki zaobserwowano:

– na torfowiskach niskich (Thuidium sp., Drepanocladus sp. i in.) – okolice Korczewa;

– na murawach mezofilnych (Campyliadelphus triquetrus) – Góry, Ruska Strona k. Korczewa;

– na torfowiskach wysokich (Sphagnum sp., Aulacomnium sp. i in.); – torfowiska wokół jeziorek Kałęczyńskich, torfowisko Kuźniarki; torfowisko k. Kaczeńca;

– na świerczynach borealnych i olsach (Thuidium sp., Sphagnum sp., Aulacomnium sp. i in.) – jegle ekotonowe- rezerwat „Jegiel”;

– na murawach psammofilnych (Abietinella sp. i in.) – piaszczyska w okolicy miejscowości Wywłoka;

– w borach świeżych (Ptilidium ciliare)

– w olsach torfowcowych (Fissidens taxifolius, Sphagnum sp.)

Kategorie
zwierząt i grzybów NPK

Inwentaryzacja i ochrona pomników przyrody na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Nadbużański Park Krajobrazowy prowadził od 1999 roku zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody na terenie NPK i otuliny, co pozwalało na zachowanie w dobrej kondycji zdrowotnej, wiekowych i cennych przyrodniczo elementów miejscowych ekosystemów.

W 2009 roku w ramach projektu finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udało się wykonać opryski zwalczające szrotówka kasztanowcowiaczka na 22 kasztanowcach zwyczajnych objętych ochroną pomnikową. Prace przeprowadzane były w okresie maj-czerwiec w czasie wzmożonego wylotu motyli. Dzięki tego typu zabiegowi liście na kasztanowcach pozostały zielone, aż do późnej jesieni. Dodatkowo w lipcu i wrześniu wykonano zabiegi chirurgiczne na 192 pomnikowych drzewach z gatunku: lipa drobnolistna, klon pospolity, dąb szypułkowy. Cięcia pielęgnacyjne poprawiły statykę drzew, dodatkowo założono elastyczne wiązania, które zapobiegają zniszczeniu drzew w czasie silnych wiatrów i burz.
Działania obecnie
W roku 2013 wznowiono program ochrony drzew pomnikowych poprzez ich chirurgię i leczenie. Wytypowano 9 pomników przyrody w tym 8 starych drzew  gatunku (dąb szypułkowy – 7 sztuk i sosna pospolita – 1 sztuka) oraz aleję składającą się z 47 drzew gatunku świerk pospolity i 11 sztuk jesion wyniosły.

W 2015 roku potworzono program finansowany przez WFOŚiGW (dotowany na kwotę 27 000,00 zł) oraz  gminy i nadleśnictwo (łączna dotacja 3 000,00 zł). Zabiegi przeprowadzono w gminach Łochów, Sadowne  oraz na wspólnym  terenie Nadleśnictwa Łochów oraz gmin Stoczek i Korytnica.  Leczeniem i chirurgią objęto 63  drzew będących pomnikami przyrody gatunku: dąb szypułkowy – 47 szt., sosna zwyczajna – 2 szt., grab pospolity – 10 szt., jesion wyniosły – 3 szt., kasztanowiec biały – 1 szt.

Zgodnie z art. 44-45 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2022  poz. 916):

– Ustanowienie pomnika przyrody (…) następuje w drodze uchwały rady gminy.

– Uchwała rady gminy określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1. Zniesienia formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Projekty uchwał wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Obecnie pracownicy Zespołu ds. NPK przeprowadzają inwentaryzacje starych dorodnych drzew, w tym uznanych za pomniki przyrody zgodnie z nr GDOŚ (np. PL.ZIPOP.1393.PP.1433053.3653), a następnie informują urzędy gmin o konieczności przeprowadzenia na nich ochrony czynnej.

Kategorie
zwierząt i grzybów NPK

Ochrona zwierząt na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

 

Nadbużański Park Krajobrazowych jest miejscem bardzo ważnych programów ochrony czynnej zarówno zwierząt chronionych jak i łownych wymagających ochrony.

Działania z zakresu czynnej ochrony lęgów kulika wielkiego zostały zapoczątkowane przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”. W latach 2013-2015 Towarzystwo realizowało projekt POIS.05.01.00-00-380/12 „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”który był współfinansowany ze środków UE (POIŚ), NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Warszawie. W ramach projektu inwentaryzacją objęto 18 ostoi kulika wielkiego, a  czynną ochroną objęto 107 lęgów kulika wielkiego w dolinie Noteci, Dolinie Dolnego Bugu, Dolinie Liwca, Dolinach Omulwi i Płodownicy oraz w Ostoi Kurpiowskiej. Ważnym elementem projektu było opracowanie Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego, który został w lutym 2016 r. przedstawiony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do zatwierdzenia. Projekt pt. „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych w latach 2013-2015, a jego głównym celem była realizacja Krajowego Planu Ochrony, w szczególności czynnej ochrony lęgów kulika wielkiego w najważniejszych ostojach gatunku, które łącznie skupiają ponad 70% (>170 par lęgowych) krajowej populacji szacowanej na ok. 250 par.  W projekcie zaplanowano realizację zadań wpisanych do Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego oraz działań ujętych w Planie Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000 (gdzie kulik wielki jest przedmiotem ochrony).

W latach 2017-2020 Towarzystwo realizowało ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt POIS.02.04.00-00-0019/16 pt. „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”, który jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych w latach 2013-2015. Więcej o projekcie POiŚ na stronie  https://www.bocian.org.pl/kulik

Od roku 2021 czynna ochrona lęgów kulika wielkiego jest kontynuowana przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków przy wsparciu Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” http://www.ptop.org.pl/ochrona/ptaki/1573-realizacja-krajowego-planu-ochrony-kulika-wielkiego.html

Źródło https://www.bocian.org.pl/kulik

Fot. Zespół ds. NPK

Nadleśnictwo Łochów, jako przykład dobrej praktyki, od wielu lat współpracuje z Wydziałem Leśnym SGGW w Warszawie w szerokim zakresie badań leśnych, w tym łowieckich. Efektem współpracy było podjęcie w 2009 r. badań nad wsiedlaniem kuropatw. Program finansują Lasy Państwowe, a wykonawcą jest Wydział Leśny. Prace wykonywane są według metodyki wcześniej opracowanej i cały czas doskonalonej. Dzięki wsparciu finansowemu Lasów Państwowych i ogromnemu zaangażowaniu wielu leśników z Nadleśnictwa Łochów możliwe są badania telemetryczne. Poprzez kontakt z lokalną społecznością, możliwe są prace nad kształtowaniem krajobrazu w sposób korzystny dla kuropatw.

Programy aktywnej ochrony zająca prowadzone są w kilku Ośrodkach Hodowli Zwierzyny (OHZ) Lasów Państwowych. Najczęściej opierają się na wzmożonej redukcji drapieżników i wsiedlaniu zajęcy (szaraków) z hodowli prowadzonej przez Nadleśnictwo Świebodzin.

W 2019 roku 50 zajęcy wypuszczono na pola pod Łochowem (otulina NPK) w ramach długofalowego programu reintrodukcji tego gatunku. Szaraczki przyjechały do nas z Małopolski i mamy nadzieję, że spodoba im się na Mazowszu (źródło: https://www.facebook.com/nadlesnictwo.lochow).

Pomimo,  że tak ważne programy ochrony czynnej  są prowadzone na terenie NPK przez inne instytucje to Zespól ds. NPK uczestniczy w inwentaryzacji tych gatunków oraz przekazuje informacje, w ramach współpracy,  odpowiednim instytucjom.

Źródło: Paweł Nasiadka, Roman Dziedzic-Podręcznik najlepszych praktyk ochrony kuropatwy i zająca. Warszawa 2014, str. 88.

Fot. Zespół ds. NPK

Kategorie
zwierząt i grzybów NPK

Ochrona czynna ptaków na terenie NPK przy współpracy z gminami i ZOO w Warszawie

Od początku 2019 roku, kiedy zakończył działalność azyl dla ptaków w miejscowości Garnek Zespól ds. NPK współpracuje z gminami i Miejskim Ogrodem Zoologiczny w Warszawie (azylem dla ptaków).

Pracownicy gmin, innych instytucji  a także osoby prywatne  z terenu NPK i jego otuliny dostarczają ranne ptaki, które z przyczyn losowych nie mogą już żyć na wolności. Dotyczy to także bocianów i innych ptaków migrujących, które nie odleciały na zimę do cieplejszych krajów.

Ptaki przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00, a następnie przewożone do azylu w ZOO. Nie należy zatem zgłaszać telefonicznie ptaków latających, gdyż nie ma możliwości ich schwytania.

Pani weterynarz z Ptasiego Azylu Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego przeprowadza szkolenia, także w gminach  dotyczące zachowania i bezpieczeństwa wobec rannych  ptaków. Jednym z tematów są  pisklęta różnych gatunków, które najpierw należy obserwować zanim zabierze się je od swoich rodziców.

Inną formą współpracy jest informowanie organizacji ornitologicznych o znajdowanych (obserwowanych) obrączkowanych ptakach.

Kategorie
zwierząt i grzybów NPK

Pomagamy płazom w trakcie wiosennych wędrówek

Zespół ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (NPK) już po raz 12 rozpoczął w dniu 15 marca 2023 roku akcję „Pomagamy płazom w trakcie wiosennych wędrówek”.
Począwszy od 2011 roku pracownicy Zespołu ds. NPK na wybranych trasach stawiają płotki, zwane „żabiankami”, które umożliwiają wyłapywanie i przenoszenie płazów przez drogę w bezpieczne miejsce. Zwierzęta próbujące przejść przez jednię zatrzymują się na płotkach, wzdłuż których wkopane zostają w ziemię pojemniki (wiaderka).
Pracownicy Zespołu ds. NPK trzy razy dziennie monitorują te pojemniki i przenoszą płazy na drugą stronę jezdni. Ułatwia to im migrację podczas wiosennych wędrówek do zbiorników wodnych i zmniejsza śmiertelność ze strony przejeżdżających drogą samochodów.
Takim stałym punktem monitoringu jest droga powiatowa w miejscowości Miednik. Ostatnio w tym miejscu zamieszkały także bobry europejskie, które zbudowały tamę i zatrzymały spływającą wodę z pobliskich łąk i pól.
Dzięki takiej akcji od kilku lat ratujemy setki tych pożytecznych zwierząt.

Kategorie
zwierząt i grzybów NPK

Czynna ochrona gągoła krzykliwego i tracza nurogęsi w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

Na obszarze Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych  potwierdzone jest występowanie gągoła (Bucephala clangula) i nurogęsi (Mergus merganser). Oba gatunki występują na terenie wszystkich pięciu parków, wchodzących w jego skład.

Przez teren Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego przepływają 3 duże rzeki (Bug, Narew i Liwiec), a wodę gromadzą ich liczne  starorzecza. Dlatego też oba gatunki są dość  liczne.

Gągoł i nurogęś najczęściej zakładają swoje gniazda w naturalnych dziuplach lub dziuplach wykutych przez dzięcioła czarnego, związane są zatem ze starodrzewami rosnącymi w dolinach rzek i jezior. Z powodu zanikania takich właśnie drzewostanów populacja gatunków jest zagrożona i wymaga czynnej ochrony poprzez wywieszanie budek lęgowych. Na obszarach wszystkich parków występują potencjalne miejsca gniazdowania obu gatunków: pozostałości łęgów wierzbowych i topolowych,  stare drzewostany w sąsiedztwie zbiorników wodnych i cieków.

Zadanie polegało  na zawieszeniu budek lęgowych typu E na terenie pięciu parków krajobrazowych  w Województwie Mazowieckim. W ramach zadania po zawieszeniu budek planowane są kontrole ich pod kątem ich ilościowego i gatunkowego zasiedlenia.

Zespół ds. NPK przystąpił do programu „Czynnej ochrona gągoła (Bucephala clangula) i nurogęsi  (Mergus merganser) w mazowieckich parkach krajobrazowych”. Wkład własny  przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w wysokości 12 500 zł, a pozyskane środki finansowe z WFOŚiGW to 37 500 zł. Zgodę na powieszenie budek wydało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Dębem i Sokołowie Podlaskim.

W ramach środków pozyskanych z WFOŚiGW w Warszawie  wykonano i rozwieszono  127 budek lęgowych.  W kolejnych latach, w ramach działań własnych MZPK  jego pracownicy przeprowadzą kontrolę ich zasiedlenia w ciągu pięciu miesięcy w sezonie lęgowym  (od marca do końca lipca).

Realizacja zadania przyniesie wymierne korzyści w odniesieniu do aktualnego stanu populacji gągoła i nurogęsi poprzez zwiększenie sukcesu lęgowego ptaków oraz wpłynie na znaczny wzrost liczby ptaków, a przez to na różnorodność biologiczną danych obszarów. Poprzez te działania zostanie utrzymana w ekosystemie równowaga biologiczna.

Kategorie
zwierząt i grzybów NPK

Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zrealizował (a obecnie trwa ich ciągłość) dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość realizowanych dwóch projektów dofinansowana z UE to 3 180 773,58 PLN.

W ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych” prowadzona jest czynna ochrona raka szlachetnego, raka błotnego oraz strzebli błotnej i różanki pospolitej. Zadanie finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
Pierwszym etapem projektu było wybudowanie wylęgarni ryb i raków, która powstała przy ośrodku edukacyjnym Kozienickiego PK w Augustowie. Znajduje się tu specjalistyczne laboratorium wyposażone w podłużne baseny hodowlane, zasilane wodą pochodzącą z obiegu recyrkulacyjnego. Woda po wyjściu z basenów przepompowywana jest do filtrów biologiczno-fizycznych, gdzie neutralizowane są metabolity oraz zanieczyszczenia mechaniczne. Następnie woda przechodzi do komory natlenowującej i powraca do basenów hodowlanych. Wylęgarnia pracuje od wiosny do jesieni, a osobniki wykorzystywane do rozrodu pozyskiwane są ze środowiska naturalnego.
Dorosłe osobniki po  rozrodzie są wypuszczane do macierzystych zbiorników i cieków wodnych. Spośród wyhodowanych młodych osobników część zasila macierzyste populacje, a część trafia do wytypowanych wcześniej zbiorników i cieków wodnych na terenach mazowieckich parków krajobrazowych.
W latach 2017 – 2018 w ramach projektu podjęto szereg działań związanych z ochroną rzadkich na terenie Mazowsza gatunków zwierząt wodnych.

W ramach czynnej ochrony różanki pospolitej, raka błotnego i szlachetnego:
• przeprowadzono inwentaryzację 23. zbiorników i 10. cieków wodnych zlokalizowanych na terenach Parków Krajobrazowych (PK): Kozienickiego, Mazowieckiego i Nadbużańskiego, mającą na celu wytypowanie miejsc przydatnych do zasiedlenia wyhodowanymi osobnikami.
• w warunkach kontrolowanych wyhodowano 1881 sztuk młodych osobników różanki, które wykorzystano do zarybienia 4. zbiorników wodnych w Kozienickim i Mazowieckim PK.
• wyhodowano 687 młodych osobników raka błotnego, które wsiedlono do zbiornika wodnego w Kozienickim PK.
• wyhodowano 6462 młodych osobników raka szlachetnego, które wsiedlono do 3. cieków wodnych na terenie Kozienickiego i Nadbużańskiego PK.
W ramach monitoringu istniejących populacji prowadzono odłowy kontrolne na dwóch stanowiskach różanki w Kozienickim PK  oraz na trzech stanowiskach raka szlachetnego w Kozienickim i Mazowieckim PK.

Samorząd Województwa Mazowieckiego zainwestował fundusze europejskie na ochronę gatunków roślin  na terenie Kozienickiego, Mazowieckiego i Nadbużańskiego PK. Całkowita wartość projektu to ponad 2,9 mln zł, z czego ponad 2,3 mln zł dofinansowania pochodzi ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Za wdrażanie środków z programu regionalnego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Czynna ochrona 10 gatunków roślin zagrożonych wymarciem w skali całego kraju (wpisanych do Polskiej czerwonej księgi roślin lub Czerwonej listy roślin naczyniowych w Polsce) obejmuje: gnidosza królewskiego (Pedicularis sceptrum-carolinum), goryczuszkę gorzkawą (Gentianella amarella), storczyka kukawkę (Orchis militaris), staroduba łąkowego (Ostericum palustre), leńca bezpodkwiatkowego (Thesium ebracteatum), mieczyka dachówkowatego (Gladiolus imbricatus) oraz kosaćca syberyjskiego      (Iris sibirica).

W 2021 roku w NPK wykoszono i odkrzaczono 8,73 ha siedlisk. Przeprowadzono monitoring stanowisk 10 rzadkich i chronionych gatunków roślin.  Ogrodzono fragment siedliska z 38 osobnikami gnidosza. Zebrano 13 000 nasiona, w tym 11 000 mieczyka do banku genów w Siedlcach do dalszej hodowli i wysiewu.

W 2022 roku w NPK wspólnie z pracownikiem SGGW zarybiono rzekę Ugoszcz narybkiem różanki w liczbie 95 osobników do starorzecza rzeki Bug oraz rzekę Osownicę (202 sztuk narybku). Wykoszono  12,28 ha siedlisk łąkowych. Przeprowadzono monitoring stanowisk 10 rzadkich i chronionych gatunków roślin. Zebrano 700 sztuk nasion do Banku Nasion w Siedlcach:

Kategorie
zwierząt i grzybów NPK

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

Formą ochrony biernej jest rezerwat ścisły czy objęcie pewnych  ekosystemów różnymi  zakazami. Brak ingerencji człowieka daje roślinom, grzybom i zwierzętom możliwość samodzielnego egzystowania. W Nadbużańskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie  powołano obecnie 16 rezerwatów oraz strefy ochrony gniazd (bociana czarnego i ptaków drapieżnych). W młodnikach latem obowiązuje zakaz pozyskiwania drewna ze względu na okres wylęgu krogulców.

 

W rezerwatach można spotkać lilię złotogłów

 

Strefa ochrony  gniazda bociana czarnego

Ochrona ścisła na narwiańskiej wyspie umożliwia gniazdowanie w spokoju 2 gatunków rybitwy (rzecznej i czarnej), mewy śmieszki i nurogęsi.
Są jednak przypadki, gdy chronione rośliny w takich miejscach nie mogą porazić sobie z konkurencją innych drzew. Wówczas wtórnie giną lub z  rezerwatów uciekają. W tej sytuacji  człowiek znów rusza z pomocą przyrodzie i  nazywamy to ochroną czynną. Na terenie NPK występuje kilka takich metod pomocy.
Na terenie Nadleśnictwa Sokołów w rezerwacie Sterdyń poprzez wycinanie drzew zasłaniających światło pracownicy Nadleśnictwa i RDOŚ pomagali roślinie o nazwie parzydło leśne. W rezerwacie Biele w ten sam sposób odsłonięto stanowiska pełnika europejskiego.
Wieszanie budek (schronów) dla nietoperzy przez pracowników NPK na terenie Nadleśnictwa Łochów, Sokołów, Sarnaki i Pułtusk umożliwiło zwiększenie liczebności różnych gatunków tych ssaków. Monitoring pozwoli zdobyć informację na temat zróżnicowania ich gatunków na tym terenie.
Nadleśnictwo Łochów prowadzi program czynnej ochrony kuropatwy poprzez jej reintrodukcję czyli ponowne wypuszczanie do środowiska.
Zespół NPK przeprowadził odtworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla storczyka kukawki i zarazy błękitnej poprzez usunięcie drzew i krzewów wokół ich stanowisk.

Odsłonięcie stanowisk dla parzydła leśnego w rezerwacie Sterdyń.

Pełnik europejski w rezerwacie Biele.

Reintrodukacja kuropatwy w Nadleśnictwie Łochów.

Ochrona czynna pełnika europejskiego.

Ochrona czynna storczyków poprzez usuwanie drzewek i krzewów wokół ich stanowisk.

Kategorie
zwierząt i grzybów NPK

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadleśnictw Łochów, Sokołów, Sarnaki i Pułtusk

Nietoperze są jedną z najbardziej zagrożonych grup ssaków. Rozwój cywilizacji i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku – chemizacja, zmniejszanie się bazy pokarmowej, a przede wszystkim ubywanie naturalnych schronień sprawiły, że liczebność populacji wielu gatunków poważnie zmalała, a wiele z nich stoi na krawędzi wymarcia.

Aż 6 z nich zostało umieszczonych w polskiej „Czerwonej Księdze Zwierząt” – spisie gatunków zagrożonych wyginięciem. Jednym z poważniejszych zagrożeń dla egzystencji nietoperzy jest ubywanie naturalnych kryjówek: starych domów z piwnicami i strychami. Nowoczesne budownictwo nie zawsze zapewnia tym ssakom możliwość schronienia. Starych, dziuplastych drzew jest coraz mniej. Rozległe, młode monokultury sosnowe nie dają im praktycznie żadnych możliwości osiedlania się.
Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego przypuszczalnie występuje 16 gatunków nietoperzy z 25 gatunków występujących na terenie Polski, i które objęte są ścisłą ochroną gatunkową. W związku z tym Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych postanowił zakupić 100 sztuk specjalnych schronów (budek, skrzynek) dla nietoperzy, w celu zwiększenia ich liczebności oraz dalszego monitorowania.
Krótka historia
Od przełomu lat 2003/2004 kiedy to zawieszono pierwsze budki, na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i obszarze Natura 2000, przeprowadzono badania dotyczące zasiedlenia, stanu populacji i liczby gatunków zajmujących schrony, rozwieszonych w lasach w granicach Parku. Wszystkie prace związane z kontrolą i odławianiem (w specjalne sieci chiropterologiczne) koordynowane były przez dr hab. prof. Grzegorza Lesińskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Schrony rozwieszano na terenach leśnych, w większości borach sosnowych, których średni wiek wynosił około 60 lat. Akcja ta  umożliwiała zasiedlenie przez te ssaki młodych i ubogich w dziuple drzewostanów. Przykładowy wskaźnik zasiedlania skrzynek w MPK po siedmiu latach (od ich rozwieszenia) osiągnął wynik od 29 % do 73% w 2011 r., gdy w roku 2005 podczas pierwszych badań wynosił zaledwie od 10 % do 12 %. Podobnie jak stopień zasiedlenia skrzynek, wzrosła liczba nietoperzy, osiągając poziom 239 osobników w okresie letnim 2011 roku. Dla porównania w podobnym okresie w 2005 roku była to liczba zaledwie 17 osobników na powierzchni próbnej z 70 budkami.

Swój udział w tym programie poprzez udostępnienie miejsca, wyznaczenie drzew (transektów), nadzór terenowy i pomoc finansową przekazały  Nadleśnictwa: Łochów, Sokołów, Sarnaki i Pułtusk

1.png

beznazwy.png
Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w latach 2012-2014 została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji.

W latach 2011-214 zaplanowano (złożono wnioski, otrzymano i rozliczono dotację) oraz rozwieszono 500 schronów na terenie i przy współpracy Nadleśnictw: Łochów (2012), Sokołów (2013), Sarnaki (2014) oraz Pułtusk (2014).

W 2021 roku dodatkowo Fundusz przeznaczył dotację na monitoring ich zasiedlenia.
Stosowanie skrzynek dla nietoperzy w NPK okazało się wyjątkowo efektywnym sposobem na przywabienie nietoperzy do ubogich w dziuple młodszych drzewostanów.  Stan ich zasiedlenia  można zbadać każdego roku  na przełomie 10 lat. Jest to również sposób na poznanie różnorodności ich gatunków. Obecnie od początku 2023 roku przeprowadza się remont schronów zniszczonych  przez czas oraz  niektóre gatunki ptaków. Zawiesza się też nowe budki w starych miejscach. Inwentaryzację nietoperzy przeprowadza się też w piwnicach, pod mostami  oraz innych miejscach, gdzie mogą one zimować np. podziemiach Muzeum Regionalnego w Pułtusku.

Nadzór naukowy pełnił dr hab. Grzegorz Lesiński z SGGW w Warszawie.

Trzy gatunki nietoperzy zamieszkują piwnice we Wzgórzu Abrahama

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski