05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Plany ochrony KPK

Plan Ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych informuje, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dn. 17 grudnia 2019 r. podjął uchwały o planach ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego.

Natomiast w dniu 23 grudnia uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i po 14 dniach od publikacji w całości weszły w życie. Z ww. uchwałami można zapoznać się w zakładce Przepisy prawne oraz na BIPie w zakładce Rozporządzenia.

 

Kategorie
Plany ochrony KPK

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PLANU OCHRONY KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – SPOTKANIE IV

Dnia 20.05.2019 r. w siedzibie Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Pionkach odbyło się czwarte i ostatnie spotkanie interesariuszy w ramach sporządzania planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Plan ochrony, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Na spotkaniu obecni byli pracownicy MZPK, przedstawiciele i eksperci Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Radomiu, urzędów gmin i miast oraz nadleśnictw leżących w obrębie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a także  Pionkowskie Towarzystwo Rowerowe Pionki.

Eksperci przedstawili wyniki swoich prac w postaci projektu uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Wszyscy obecni mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażenia ewentualnych wątpliwości.

Plany ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego sporządzany jest w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Kategorie
Plany ochrony KPK

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego – uwzględniający zakres planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB 140013 i Puszcz Kozienicka PLH 140035.

Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do projektu planu ochrony.

Z opracowaniem można się zapoznać od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11. Wersja elektroniczna zamieszczona jest na stronie www.parkiotwock.pl w dziale aktualności.

Wnioski i uwagi do planów można składać od  08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie na adres: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, mailowo na adres: sekretariat@parkiotwock.pllub poprzez geoportal znajdujący się na stronie 

http://geoportal.parkiotwock.pl/Kozienicki

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W załącznikach do pobrania:

1.  Projekt planu ochrony dla KPK

2.  Mapy uwarunkowań i działań ochronnych stanowiące element Planu ochrony

Pobierz załącznik:

Kategorie
Plany ochrony KPK

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PLANU OCHRONY KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – WARSZTATY TURYSTYCZNE

Dnia 09.04.2018 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbyły się warsztaty turystyczne w ramach sporządzania planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Plan ochrony, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Na spotkaniu obecni byli pracownicy MZPK,  eksperci Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz instytucje i stowarzyszenia działające na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w tym: Starostwa Powiatowego w Radomiu, przedstawiciele  urzędów gmin i miast oraz nadleśnictw leżących w obrębie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, PTTK oddział Radom, a także  Pionkowskie Towarzystwo Rowerowe.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z prezentacją „Kierunki oraz problemy rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji na obszarze Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny” przedstawioną przez Pana Mariusza Gunia. Następnie zostały utworzone grupy warsztatowe, które rozwiązywały zadania związane z problemami turystycznymi Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Wszyscy obecni mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażenia ewentualnych wątpliwości.

Poniżej dołączono prezentację przedstawioną na spotkaniu.

Plan ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego sporządzany jest w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Kategorie
Plany ochrony KPK

Konsultacje społeczne w sprawie Planu Ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego – warsztaty turystyczne.

Dnia 09.04.2018 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbyły się warsztaty turystyczne w ramach sporządzania planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Plan ochrony, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Na spotkaniu obecni byli pracownicy MZPK,  eksperci Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz instytucje i stowarzyszenia działające na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w tym: Starostwa Powiatowego w Radomiu, przedstawiciele  urzędów gmin i miast oraz nadleśnictw leżących w obrębie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, PTTK oddział Radom, a także  Pionkowskie Towarzystwo Rowerowe.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z prezentacją „Kierunki oraz problemy rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji na obszarze Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny” przedstawioną przez Pana Mariusza Gunia. Następnie zostały utworzone grupy warsztatowe, które rozwiązywały zadania związane z problemami turystycznymi Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Wszyscy obecni mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażenia ewentualnych wątpliwości.

Poniżej dołączono prezentację przedstawioną na spotkaniu.

09.04.2018 Warsztat_prezentacja_KPK.pptx

Plan ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego sporządzany jest w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategorie
Plany ochrony KPK

Konsultacje społeczne w sprawie planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego – spotkanie drugie

Dnia 14.11.2017 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbyło się drugie spotkanie interesariuszy w ramach sporządzania planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Plan ochrony, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Na spotkaniu obecni byli pracownicy MZPK, przedstawiciele i eksperci Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Radomiu, Kozienicach i Zwoleniu,  urzędów gmin i miast oraz nadleśnictw leżących w obrębie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego,  PTTK oddziału Radom i Kozienice, a także  organizacjei stowarzyszenia działające na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Wszyscy obecni mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażenia ewentualnych wątpliwości.

Kolejne warsztaty dla interesariuszy planowane są zimą 2017/2018.

Poniżej dołączono prezentacje przedstawione na spotkaniu.

Plan ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego sporządzany jest w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz załącznik:

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski