05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: ludwikryncarz@wp.pl

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Plan ochrony ChPK

Plan Ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych informuje, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dn. 17 grudnia 2019 r. podjął uchwały o planach ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego.

Natomiast w dniu 23 grudnia uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i po 14 dniach od publikacji w całości weszły w życie. Z ww. uchwałami można zapoznać się w zakładce Przepisy prawne oraz na BIPie w zakładce Rozporządzenia.

Kategorie
Plan ochrony ChPK

Trzecie warsztaty w ramach sporządznia planu ochrony dla ChPK

W poniedziałek 13 maja 2019 r. w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu odbyły się trzecie i ostatnie warsztaty dla interesariuszy w ramach sporządzania planu ochrony dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Plan ochrony, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Uczestników gościli pracownicy MZPK i Urzędu Marszałkowskiego oraz eksperci – Andrzej Weigle z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz Maciej Wasilewski SGGW w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Chojnów, Polskiego Związku Łowieckiego i Polskiego Związku Wędkarskiego oraz pracownicy gmin.

Eksperci przedstawili wyniki swoich prac w postaci projektu uchwały o planie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego Wszyscy obecni mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażenia ewentualnych wątpliwości.

Plany ochrony dla Chojnowskiego, Kozienickiego oraz Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego sporządzane są w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Logo mazowsze ue rpo.png

 

{gallery}aktualnosci/chojnowski-park/06-05-2019 warsztaty trzecie{/gallery}

Fot. Archiwum MZPK

Kategorie
Plan ochrony ChPK

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – uwzględniający zakres planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Soleckie PLH 140055 i Stawy w Żabieńcu PLH PLH140039.

Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do projektu planu ochrony.

Z opracowaniem można się zapoznać od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11. Wersja elektroniczna zamieszczona jest na stronie www.parkiotwock.pl w dziale aktualności.

Wnioski i uwagi do planów można składać od  08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie na adres: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, mailowo na adres: sekretariat@parkiotwock.pl lub poprzez geoportal znajdujący się na stronie 

http://geoportal.parkiotwock.pl/Chojnowski

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor MZPK

 

UE.png

W załącznikach do pobrania:

1.  Projekt planu ochrony dla ChPK 

2.  Mapy uwarunkowań i działań ochronnych stanowiące element Planu ochrony

Kategorie
Plan ochrony ChPK

Warsztaty w ramach sporządznia planu ochrony dla Chojnowskiego Parku

We wtorek 7 listopada 2017 w siedzibie Nadleśnictwa Chojnów odbyły się warsztaty dla interesariuszy w ramach sporządzania planu ochrony dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Plan ochrony, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Na spotkaniu obecni byli pracownicy MZPK, przedstawiciele i eksperci Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz Centrum UNEP GRID Warszawa, przedstawiciele Nadleśnictwa Chojnów oraz przedstawiciele gmin i lokalni mieszkańcy. Wszyscy obecni mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażenia ewentualnych wątpliwości.

Kolejne warsztaty dla interesariuszy planowane są zimą 2017/2018.

Pod artykułem załączono przedstawione na spotkaniu prezentacje.

Plany ochrony dla Chojnowskiego, Kozienickiego oraz Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego sporządzane są w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Logo mazowsze ue rpo.png

 {gallery}aktualnosci/chojnowski-park/08-11-2017 warsztaty plan ochrony/zdjecia z warsztatow{/gallery}

Fot. Archiwum MZPK

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski