05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow

Rozdanie nagród w konkursie „Ssaki Polski”

Podczas organizowanych co roku w Piasecznie Dni Energii rozdane zostały nagrody w konkursie powiatowym „Ssaki Polski”. Konkurs był współorganizowany przez Gminę Piaseczno, Nadleśnictwo Chojnów i Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.

Na scenie zostali obdarowani zwycięzcy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy wykazali się największą wiedzą w temacie gatunków ssaków zasiedlających nasz kraj. Atrakcyjne nagrody lw postaci deskorolek, hulajnóg, plecaków i piłek do gry laureatom przekazał Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojnów – Pan Artur Pacia oraz przedstawiciele Gminy Piaseczno: Zastępca Burmistrza Pan Daniel Putkiewicz i Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej – Pani Jolanta Łączyńska.

Serdecznie gratulujemy laureatom i zachęcamy do udziału w konkursie w kolejnym roku szkolnym!

{gallery}aktualnosci/chojnowski-park/30-06-2016 rozdanie powiatowy{/gallery}

Zakończenie akcji czynnej ochrony płazów „Akcja Żaba”

Zakończona została kolejna edycja „Akcji Żaba” organizowanej co roku przez Mazowiecki Zespól Parków Krajobrazowych oraz Gminę Piaseczno, przy wparciu lokalnych szkół. W ramach akcji chronione są płazy, które na wiosnę migrują do zbiorników wodnych aby złożyć skrzek. Młodzież ze szkół w Zalesiu Górnym i Głoskowie pomaga płazom w tej podróży pomagając im pokonać ruchliwe ulice znajdujące się na ich drodze.

Przy takich drogach rozstawiane są płotki oraz wiaderka do których wpadają płazy następnie przenoszone przez dzieci bezpiecznie na drugą stronę drogi. Prawdopodobnie ze względu na ubiegłoroczną suszę w tym roku przeniesiono mniej płazów niż w ubiegłych latach, jednak liczba ta nadal jest imponująca. Z terenu miejscowości Zalesie Górne przeniesiono 305 osobników, natomiast z terenu miejscowości Głosków 431 osobników. Wśród nich znalazły się ropuchy szare (Bufo bufo), żaby zielone (Rana esculenta complex), żaby trawne (Rana temporaria), żaby moczarowe (Rana arvalis) i grzebiuszki ziemne (Pelobates fuscus). Ponad to przeniesiono kilka osobników rzadkiego gatunku jakim jest kumak nizinny (Bombina bombina).

Tak dużej liczbie zwierząt udało się pomóc dzięki zaangażowaniu uczniów z Gimnazjum w Zalesiu Dolnym i Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie. Nie do przecenienia jest również rola opiekunów uczniów, koordynatorów szkolnych „Akcji Żaba” – Pani Barbary Karwowskiej i Pani Beaty Zawadzkiej.

Od bieżącego roku do akcji włączyła się również Stajnia Chojnów z Solca w Górze Kalwarii. Dzięki inicjatywie właściciela stajni, Pana Karola Kempy, na terenie przylegającym do stajni ocalono 110 płazów, głównie ropuch szarych.

Warto przypomnieć na koniec, że wszystkie gatunki płazów są objęte ochroną ścisłą. Nie wolno ich płoszyć ani łapać, a tym bardziej zabijać. Płazy są niezwykle ważne dla przyrody, ale również są bardzo pożyteczne dla nas, ludzi. Wspomagają nas np. eliminując owady, będące szkodnikami upraw.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Akcji:

 

Nazwa gatunku

Miejscowość Zalesie Górne

Miejscowość Głosków

Miejscowość Solec

Bufo bufo

Ropucha szara

160

154

89

Rana esculenta complex

Żaby zielone*

35

5

5

Rana temporaria

Żaba trawna

29

186

8

Rana arvalis

Żaba moczarowa

11

83

7

Pelobates fuscus

Grzebiuszka ziemna

51

0

0

Bombina bombina

Kumak nizinny

18

3

0

Hyla arborea

Rzekotka drzewna

0

0

1

Lissotriton vulgaris

Traszka zwyczajna

1

0

0

Triturus cristatus

Traszka grzebieniasta

0

0

0

Suma

305

431

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* żaba śmieszka – (Pelophylax ridibundus),
żaba wodna (Pelophylax esculentus), żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae)

 

{gallery}aktualnosci/chojnowski-park/29-06-2016 plazy{/gallery}

 

piaseczno_110.png

     chojnow_110.jpg

Kajakiem doliną Radomki

Radomka to rzeka nizinna, silnie meandrująca z licznymi trawiastymi wysepkami, malowniczo wkomponowana w lasy Puszczy Kozienickiej i tereny rolnicze. Stanowi również naturalną granicę pomiędzy lasami Puszczy Kozienickiej i Puszczy Stromeckiej oraz płn. – zach. granicę Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Radomka jest lewobrzeżnym dopływem Wisły, jej ujście znajduje się we wsi Kłoda nieopodal Ryczywołu.

1b.jpg

Pierwsze wzmianki o tej rzece pochodzą z lat 1250 i 1256. Stanowiła ona niegdyś granicę pomiędzy województwami sandomierskim i mazowieckim.

Płynąc doliną Radomki możemy zaobserwować wiele gatunków żerujących tu ptaków. W urwistych brzegach gniazdują zimorodki oraz jaskółki brzegówki, zaś na piaszczystych i łagodnych brzegach można spotkać brodźce piskliwe. Żerują tutaj bociany czarne, w trzcinowiskach spotkać można błotniaki zbożowe i bąki.

1c.jpg
Jedną z głównych wartości przyrodniczych doliny Radomki są rozległe łąki wilgotne i świeże pełne kwitnących knieci błotnych, firletek, jaskrów czy złocieni. Kwieciste murawy, ziołorośla, łąki ze starorzeczami sprzyjają występowaniu licznych gatunków motyli, takich jak: czerwończyk nieparek, paź żeglarz czy rzadkich i cennych modraszków.   Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze Radomka w obrębie Puszczy Kozienickiej objęta jest zasięgiem Europejskiej Sieci Natura 2000 – PLB140013 „Ostoja Kozienicka” a ujściowy jej odcinek znajduje się w obrębie Natury 2000- PLB 140004 „Dolina Środkowej Wisły”.

1a.jpg

Radomka ma swój początek w lasach konecko – przysuskich, w obrębie Garbu Gielniowskiego i wpada do Wisły w miejscowości Kłoda. Na ok. 20 km odcinku od  Brzózy do Kłody doskonale nadaje się do organizowania spływów kajakowych. Po raz kolejny skorzystała z tego załoga Kozienickiego Parku Krajobrazowego organizując w niedzielę 26 czerwca spływ kajakowy. Udział w spływie wzięły osoby czynnie propagujące turystykę na terenie Kozienickiego Parku.

Pomimo panującej suszy w naszym regionie poziom wody był wystarczający aby leniwie poddać się nurtowi rzeki, podziwiać i obserwować mijające krajobrazy.

1.jpg

przed wodowanie wspólne zdjęcie

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg
jedyna przeszkoda na trasie spływu

7.jpg
do zobaczenia za rok

Szkolny Cross 2016 Rowerowy po Puszczy Kozienickiej

W dniu 10 czerwca odbył się XIX ,,Szkolny Cross Rowerowy po Puszczy Kozienickiej”.

19.jpg

Impreza ta o charakterze sportowo – turystyczno – edukacyjnym została zorganizowana przez Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Pionkach we współpracy z Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych – Kozienicki Park Krajobrazowy oraz innymi podmiotami. Wzięło w niej udział 5 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 1 drużyna ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Uczestnicy Crossu wystartowali spod Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pionkach i udali się w trasę wyznaczoną na terenie Puszczy Kozienickiej.

15.jpg

Po drodze na pięciu punktach kontrolnych mogli wykazać się wiedzą o przyrodzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz z zakresu historii Pionek, leśnictwa, sportu i ratownictwa.

16.jpg

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz sprzęt sportowy i albumy.

17.jpg
Tegorocznym zwycięzcą została drużyna z Gimnazjum w Suskowoli, która otrzymała puchar.

18.jpg

Kajakiem doliną Radomki

Radomka to rzeka nizinna, silnie meandrująca z licznymi trawiastymi wysepkami, malowniczo wkomponowana w lasy Puszczy Kozienickiej i tereny rolnicze. Stanowi również naturalną granicę pomiędzy lasami Puszczy Kozienickiej i Puszczy Stromeckiej oraz płn. – zach. granicę Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Radomka jest lewobrzeżnym dopływem Wisły, jej ujście znajduje się we wsi Kłoda nieopodal Ryczywołu.

 

 

Pierwsze wzmianki o tej rzece pochodzą z lat 1250 i 1256. Stanowiła ona niegdyś granicę pomiędzy województwami sandomierskim i mazowieckim.

Płynąc doliną Radomki możemy zaobserwować wiele gatunków żerujących tu ptaków. W urwistych brzegach gniazdują zimorodki oraz jaskółki brzegówki, zaś na piaszczystych i łagodnych brzegach można spotkać brodźce piskliwe. Żerują tutaj bociany czarne, w trzcinowiskach spotkać można błotniaki zbożowe i bąki.

 

 

 Jedną z głównych wartości przyrodniczych doliny Radomki są rozległe łąki wilgotne i świeże pełne kwitnących knieci błotnych, firletek, jaskrów czy złocieni. Kwieciste murawy, ziołorośla, łąki ze starorzeczami sprzyjają występowaniu licznych gatunków motyli, takich jak: czerwończyk nieparek, paź żeglarz czy rzadkich i cennych modraszków.   Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze Radomka w obrębie Puszczy Kozienickiej objęta jest zasięgiem Europejskiej Sieci Natura 2000 – PLB140013 „Ostoja Kozienicka” a ujściowy jej odcinek znajduje się w obrębie Natury 2000- PLB 140004 „Dolina Środkowej Wisły”.

 

 

Radomka ma swój początek w lasach konecko – przysuskich, w obrębie Garbu Gielniowskiego i wpada do Wisły w miejscowości Kłoda. Na ok. 20 km odcinku od  Brzózy do Kłody doskonale nadaje się do organizowania spływów kajakowych. Po raz kolejny skorzystała z tego załoga Kozienickiego Parku Krajobrazowego organizując w niedzielę 26 czerwca spływ kajakowy. Udział w spływie wzięły osoby czynnie propagujące turystykę na terenie Kozienickiego Parku.

Pomimo panującej suszy w naszym regionie poziom wody był wystarczający aby leniwie poddać się nurtowi rzeki, podziwiać i obserwować mijające krajobrazy.

 

przed wodowanie wspólne zdjęcie

jedyna przeszkoda na trasie spływu

do zobaczenia za rok

Szkolny Cross 2016 Rowerowy po Puszczy Kozienickiej

W dniu 10 czerwca odbył się XIX ,,Szkolny Cross Rowerowy po Puszczy Kozienickiej”.

 

 

Impreza ta o charakterze sportowo – turystyczno – edukacyjnym została zorganizowana przez Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Pionkach we współpracy z Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych – Kozienicki Park Krajobrazowy oraz innymi podmiotami. Wzięło w niej udział 5 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 1 drużyna ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Uczestnicy Crossu wystartowali spod Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pionkach i udali się w trasę wyznaczoną na terenie Puszczy Kozienickiej.Po drodze na pięciu punktach kontrolnych mogli wykazać się wiedzą o przyrodzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz z zakresu historii Pionek, leśnictwa, sportu i ratownictwa.Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz sprzęt sportowy i albumy.

 

 

Tegorocznym zwycięzcą została drużyna z Gimnazjum w Suskowoli, która otrzymała puchar. 

 

Finał konkursu „Na pomoc owadom zapylającym”

W dniu 22 czerwca 2016 r. na terenie szkółki leśnej Nadleśnictwa Chojnów odbyło się rozdanie nagród w konkursie „Na pomoc owadom zapylającym”. Konkurs organizowany przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwo Chojnów, Gminę Piaseczno, Gminę Konstancin-Jeziorna i Koło Pszczelarzy w Piasecznie cieszył się dużym zainteresowaniem i powstało wiele pięknych i ciekawych prac.

W ramach konkursu uczestnicy mieli za zadanie narysować konkurs o roku w życiu pszczół (kategoria I), wykonać hotel dla owadów zapylających (kategoria II) lub zaprojektować ogród dla zapylaczy (kategoria III). W konkursie zostali nagrodzeni:

Kategoria I, szkoły podstawowe – klasy I-III
Miejsce I – Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu
Julia Koniecka
Zofia Kornatowska
Jan Parulski
Amelia Gmitrzykowska
Miejsce II – Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie
Daniel Wilk           
Miejsce III – Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym (zestaw do badmintona, książka „Dzieci dr Motyla”)
Natalia Stojek
Karolina Stojek
Maja Domańska
Marysia Domańska

Wyróżnienia
Adam Gutowski
Maciej Gutowski
Wojciech Gutowski
Marek Kulągowski

Zuzanna Iwan
Paulina Zub
Iga Chrzanowska
Milena Madyjewska

Kategoria II, szkoły podstawowe – klasy IV-VI
Miejsce I
Julia Węcławiak (Szkoła Podstawowa w Uwielinach)
Miejsce II
Inga Rybarczyk (Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie)
Miejsce III
Aleksandra Sulej (Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu)
Wyróżnienia
Maciej Gieleciński (Szkoła Podstawowa w Czaplinku)
Piotr Brot (Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach)
Magdalena Paprocka (Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu)

Kategoria III, szkoły gimnazjalne – klasy I-III
Miejsce I
Klaudia Włodarczyk (Gimnazjum przy Zespole Szkół w Tarczynie)
Miejsce II
Jagoda Jaskot (Gimnazjum w Zalesiu Górnym)
Miejsce III
Marta Pruszczyk (Publiczne Gimnazjum w Uwielinach)
Wyróżnienia
Mateusz Gajda (Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie)
Szymon Kusiak (Gimnazjum w Zalesiu Górnym)

Nagrody w postaci sprzętu sportowo-turystycznego oraz gier i książek przyrodniczych rozdali uczestnikom:

Pan Daniel Putkiewicz – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Pani Jolanta Łączyńska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Gminy Piaseczno

Pan Sławomir Mydłowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów

Pan Piotr Grabarski – Leśniczy w leśnictwie szkółkarskim

Pani Katarzyna Grajda – Kierownik ds. Mazowieckiego i Chojnowskiego PK w MZPK

Podczas finału poza rozdaniem atrakcyjnych nagród na uczestników czekał smaczny poczęstunek oraz niespodzianka: spotkanie z pszczelarzem! Prezes Koła Pszczelarzy w Piasecznie, Pan Tomasz Domański opowiedział laureatom konkursu o prowadzeniu pasieki oraz pozyskaniu miodu. Na zakończenie Pan Domański wraz z gospodarzem szkółki Panem Piotrem Grabarskim pokazali uczestnikom znajdujące się na szkółce ul oraz barć.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe Gminom Konstancin-Jeziorna i Piaseczno oraz gospodarzowi terenu Nadleśnictwu Chojnów za ugoszczenie.

 {gallery}aktualnosci/chojnowski-park/22-06-2016 zapylacze{/gallery}

piaseczno_110.png

konstancin_110.png

chojnow_110.jpg

Podsumowanie XVII edycji konkursu pn. Nadbużańskie spotkania z przyrodą

dsc 9023

Tegoroczny finał XVII edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania z przyrodą” odbył się 20 czerwca 2016 r. tuż przed zakończeniem roku szkolnego, dzięki temu wszyscy laureaci będą mogli przetestować swoje nagrody podczas zbliżających się wakacji.

 

 

Na polanie, przy wiacie edukacyjnej Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Garnek, zgromadzili się młodzi miłośnicy przyrody, ich opiekunowie oraz znamienici goście.

dsc 8968

 

Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi pan Sławomir Wilk – Inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Łochów i pani Katarzyna Kołodziej – Sekretarz Gminu Ceranów.

Powitał ich Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – pan Robert Belina i Kierownik Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego – pan Marcin Dolota.

dsc 0540

dsc 0541

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaangażowanie dzieci i młodzieży w poznawanie wartości przyrodniczych i kulturowych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego doceniono poprzez bardzo atrakcyjne nagrody – aparaty fotograficzne, sprzęt turystyczny, sprzęt komputerowy oraz ciekawe książki przyrodnicze.

dsc 0529

Konkurs jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem – otrzymaliśmy mnóstwo ciekawych prac w trzech kategoriach wiekowych.

Najmłodsi (klasy I-IV) wykonywali prace plastyczne na jeden z wybranych tematów:

1. „Chronieni mieszkańcy mojej okolicy”

2. „Dziuple i ich domownicy

Zmysł obserwacji i staranność wykonania prac zrobiły na nas duże wrażenie. Laureatami I kategorii zostali:

 

 

 

 

 

Miejsce

Laureat

Opiekun

Szkoła

I

Maja Siedlecka

Barbara Kochanowska

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie

II

Michalina Fidura

Hanna Ratyńska

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

III

Paulina Zasłonka

Katarzyna Gulska

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie

Wyróżnienie

Marta Kojer

Ewa Mróz - Cebula

Publiczna szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Wyróżnienie

Zuzanna Grenda

Elżbieta Salach

Szkoła Podstawowa w Grygrowie im. Jana Kochanowskiego

Wyróżnienie

Jakub Masztalerz

Ewa Kuć

Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie

Wyróżnienie

Wiktoria  Kwiatkowska

Anna Parys

Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie

Wyróżnienie

Milena Dybka

Magdalena Bańska-Moleń

Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie

Wyróżnienie

Kordian Szpura

Małgorzata Sujkowska

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie

Wyróżnienie

Karolina Kobus

Marta Piwko

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łazowie

Wyróżnienie

Emilia Piwko

Jadwiga Szymańska

Zesół Szkół w Sterdyni

Wyróżnienie

Weronika Szcześnik

Anna Parys

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie

 

 

 

 

 

 

 

 

W drugiej kategorii uczniowie klas V-VI tworzyli albumy, foldery i przeprowadzali wywiady związane z wybranym tematem spośród:

1) „Nocna społeczność lasu

 

 

 

2) „Naturalne i nienaturalne domy w świecie zwierząt mieszkających w NPK

Efekty pracy pokazały duży wkład pracy i umiejętność wnikliwej analizy autorów. Laureatami kategorii II zostali:

Miejsce Laureat Opiekun Szkoła
I Izabela Karkowska Ewa Mróz – Cebula Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku
II Weronika Molska Danuta Ładniak Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa „Julin” im. H. i I. J. Paderewskich w Kaliskach
III Piotr Piwko Marta Piwko Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łazowie
Wyróżnienie Jakub Sińczuk Elżbieta Osipiak Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łazowie
Wyróżnienie Bartosz Bałdyga Dorota Karzulewska Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku
Wyróżnienie Gabriela Tryc Danuta Ładniak Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa „Julin” im. H. i I. J. Paderewskich w Kaliskach
Wyróżnienie Julia Piwko Jadwiga Szymańska Zesół Szkół w Sterdyni
Wyróżnienie Wiktoria Butryn Justyna Kasztelan Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie

W kategorii III konkurowały prace projektowe wykonane przez uczniów gimnazjów. Uczestnicy pracowali w parach opracowując konkretne obserwacje, formułując hipotezy i wnioski związane z tematami:

1) „Latające ssaki – nocne marki z mojego sąsiedztwa

2) ,,Moje ulubione miejsce w Parku – gdzie i dlaczego warto się wybrać

Najbardziej przemyślanymi opracowaniami mogą pochwalić się laureaci:

Miejsce Laureat Opiekun Szkoła
I Kamil Grudziąż Magdalena Piesio Publiczne Gimnazjum w Łochowie
II Paulina Bala Hanna Pogorzelska Publiczne Gimnazjum w Łochowie
III Natalia Gorzała Ewa Zwierzyńska Zespół Placówek Oswiatowych w Korczewie
Wyróżnienie Patrycja Przewódzka Hanna Pogorzelska Publiczne Gimnazjum w Łochowie
Wyróżnienie Agnieszka Witkowska Magdalena Piesio Publiczne Gimnazjum w Łochowie

Po uroczystym wręczeniu nagród wszyscy mieli możliwość integracji przy ognisku i kiełbaskach. Dziękujemy serdecznie fundatorom poczęstunku – Piekarni Robson z Łochowa.

 

 

 

dsc 9045

 

robson

Serdecznie polecamy korzystanie z atrakcji i wrażeń, jakie oferują nam własne spotkania z przyrodą, a w przyszłym roku zapraszamy do wyrażenia tych przeżyć w kolejnych zmaganiach konkursowych!

nszp17wfosigw

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Miejsce

Laureat

Opiekun

Szkoła

I

Maja Siedlecka

Barbara Kochanowska

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie

II

Michalina Fidura

Hanna Ratyńska

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

III

Paulina Zasłonka

Katarzyna Gulska

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie

Wyróżnienie

Marta Kojer

Ewa Mróz – Cebula

Publiczna szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Wyróżnienie

Zuzanna Grenda

Elżbieta Salach

Szkoła Podstawowa w Grygrowie im. Jana Kochanowskiego

Wyróżnienie

Jakub Masztalerz

Ewa Kuć

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie

Wyróżnienie

Wiktoria  Kwiatkowska

Anna Parys

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie

Wyróżnienie

Milena Dybka

Magdalena Bańska-Moleń

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie

Wyróżnienie

Kordian Szpura

Małgorzata Sujkowska

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie

Wyróżnienie

Karolina Kobus

Marta Piwko

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łazowie

Wyróżnienie

Emilia Piwko

Jadwiga Szymańska

Zesół Szkół w Sterdyni

Wyróżnienie

Weronika Szcześnik

Anna Parys

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski