05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
O parku ChPK

O Parku

Chojnowski Park Krajobrazowy jest jednym z dwóch parków krajobrazowych leżących blisko Warszawy. Utworzony został 7 czerwca 1993 roku na terenie 5 gmin: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów i Tarczyn w celu ochrony cennego kompleksu Lasów Chojnowskich, doliny rzeki Jeziorki i pradoliny Wisły z malowniczą skarpą oraz rezerwatami.

Wraz z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym i Kampinoskim Parkiem Narodowym pełni ważną funkcję klimatotwórczą dla Warszawy. Te cenne, biologicznie czynne tereny stanowią przeciwwagę dla zurbanizowanej aglomeracji warszawskiej.

Położony na lewym brzegu Wisły Chojnowski Park Krajobrazowy zajmuje tereny płaskie, rzadko urozmaicone niewielkimi wzniesieniami pochodzenia wydmowego. Cennymi elementami krajobrazu tego terenu jest dolina rzeki Jeziorki wraz z dopływami: rzeką Zieloną i Tarczynką. Niestety, część bagiennych jeziorek, które wzbogacały ekosystemy leśne oraz krajobraz powoli zanika.

Większość powierzchni Parku zajmują lasy. W przeważającej części są to bory mieszane, z przewagą sosny i udziałem dębu, brzozy i lipy. Na żyźniejszych glebach występują grądy, z przewagą dębu szypułkowego, z domieszką grabu i sosny, czasem lipy i osiki. W zespołach tych często spotyka się leśne drzewa owocowe takie jak: jabłoń płonka, grusza polna i czeremcha. W dolinach rzek można spotkać fragmenty lasów łęgowych. W składzie gatunkowym lasów spotkać też można pojedyncze buki, prawdopodobnie wprowadzone sztucznie.

W dolinach rzek rosną olchy, jesiony, wiązy szypułkowe i polne. Wśród drzew iglastych dominuje sosna, uzupełniana przez świerk pospolity i modrzew europejski. Ciekawostką botaniczną Parku jest stanowisko wiciokrzewu pomorskiego Lonicera periclymenum (objęte ochroną rezerwatową w rezerwacie ,,Biele Chojnowskie”).

Cennym elementem krajobrazu jest dolina rzeki Jeziorki. Znajdujące się tam łąki i pastwiska, ciągle użytkowane rolniczo, stanowią dogodne miejsce dla zwierząt związanych z terenami podmokłymi. Nad Jeziorką można spotkać polujące zimorodki oraz wydrę, a w jej wodach żyje około 20 gatunków ryb, wśród nich pstrąg potokowy i miętus.

W Parku gnieździ się około 100 gatunków ptaków, a na szczególną uwagę zasługuje kompleks stawów w Żabieńcu. Można tutaj zaobserwować między innymi: tracze nurogęsi, perkozy zauszniki i perkozy rdzawoszyje, perkozki, cyraneczki, wąsatki, remizy, a nawet bociany czarne. W pobliżu stawu znajduje się kompleks wypoczynkowy ,,Zimne Doły”, dostępny dla turystów w ciągu całego roku. Są tam miejsca na ogniska, zadaszone wiaty, plac zabaw dla dzieci i parking leśny. W pobliżu znajduje się leśna ścieżka edukacyjna oznaczona tablicami informacyjnymi.

Od 2011 Chojnowski Park Krajobrazowy koordynuje akcję czynnej ochrony płazów, polegającą na ich przenoszeniu przez ruchliwy fragment drogi w okolicy Głoskowa i Zalesia Górnego. Uczniowie ze szkół w Głoskowie, Zalesiu Górnym i okoliczni mieszkańcy rozstawiają płotki zapobiegające wejściu płazów na drogę, a następnie przenoszą je na drugą stronę jezdni. W przeszłości wędrujące na gody płazy często ginęły pod kołami samochodów. Dzięki pomocy lokalnych społeczności, w tym uczniów lokalnych szkół, corocznie przez drogi przenoszonych jest kilka tysięcy płazów. Wśród nich są między innymi: grzebiuszki ziemne, rzekotki drzewne, kumaki nizinne oraz ropuchy szare.

Dzięki swoim walorom przyrodniczym i krajobrazowym, Chojnowski Park jest chętnie odwiedzany przez turystów. Z myślą o nich wyznaczono tu siedem znakowanych szlaków turystycznych oraz sieć ścieżek dydaktycznych – zarówno pieszych, jak i rowerowych.

 

Kategorie
Bez kategorii

Aktywna ochrona dudka w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym

Dnia  5 lipca 2011 w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym zakończona została realizacja zadania „Aktywna ochrona dudka w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym”. Dudek znajduje się  w logo Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, a teren parku i otuliny jest doskonałym ekosystemem dla dudka. Z obserwacji przeprowadzanych wciągu kilku ostatnich lat wynika, że jest go coraz mniej. Jedynym sposobem na poprawienie liczebności  populacji dudka jest umieszczanie budek lęgowych w miejscach jego potencjalnego występowania. W związku z tym  w ramach zadania „Aktywna ochrona dudka  w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym” wykonanych zostało 30 drewnianych budek dla dudków typu D, które następnie zostały rozwieszone na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i otuliny. Prace nadzorowali pracownicy parku, zwracając szczególną uwagę by budki zawieszone były w miejscu typowym dla przebywania dudka, skierowane na południowy  wschód, oraz aby zamocowane były na odpowiedniej wysokości. W przyszłości pracownicy zajmą się  monitorowaniem budek oraz czyszczeniem ich  po każdym sezonie lęgowym .

Aby podnieść poziom wiedzy przyrodniczej  wśród  młodzieży szkolnej z terenu parku  pracownicy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzili zajęcia edukacyjne  w czterech szkołach: Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym, Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym,  Publiczna Szkoła Podstawowa w Sikorzu, Katolickie Liceum Ogólnokształcące oraz Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Sikorzu. Prelekcje na temat „Jak własnymi siłami zbudować budkę lęgową dla dudka” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Uczniowie zadawali wiele pytań, ponieważ wielu z nich zdecydowało się samodzielnie wykonać budkę lęgową.

Aktywna Ochrona Dudka

Aktywna Ochrona Dudka

Aktywna Ochrona Dudka

Aktywna Ochrona Dudka

„Aktywna ochrona dudka na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6.000,00 zł”


Kategorie
Bez kategorii

Spływ kajakowy na skrwie prawej

2 lipca  2011  w ramach programu „Czyste lasy na Mazowszu” pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie we współpracy z Brudzeńskim Parkiem Krajobrazowym i Nadleśnictwem Płock zorganizowali spływ kajakowy na Skrwie Prawej.

W spływie wzięło udział 16 osób. Uczestnicy spływu pokonali  odcinek Skrwy Prawej  od Sikorza do jej ujścia do Wisły w Murzynowie. Pomimo malowniczego szlaku kajakarze  napotykali na swej drodze również  przeszkody min. powalone drzewa.

 

Podczas spływu rzeka i jej brzegi oczyszczona została z zalegających w niej śmieci. Ilość ich była tak duża, że nie mieściła się w kajakach, dlatego trzeba było pozostawić je po drodze, w Radotkach. W poniedziałek, 4 lipca pracownicy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa  wywieźli  śmieci do kontenera Nadleśnictwa. Zebrano ok. 2 m3 śmieci.

Po pokonaniu trasy wszyscy uczestnicy spływu zgromadzili się w Marinie  Murzynowo, gdzie czekało na nich ognisko, na którym upiekli sobie kiełbaski. Apetyty dopisywały.

Spływ Skrwą Prawą

Spływ Skrwą Prawą

Spływ Skrwą Prawą

Spływ Skrwą Prawą

Kategorie
Konkursy MZPK

Finał konkursu „Mazowieckie lasy skarbem przyrody” w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym

17 czerwca 2011r. o godzinie 1100 w Bazie Edukacyjnej Leśnictwa Brwilno odbył się uroczysty finał konkursu przyrodniczego dla uczniów ze  szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego pod nazwą: „Mazowieckie lasy skarbem przyrody”. Patronat nad konkursem objął Starosta Płocki Piotr Zgorzelski. Konkurs  edukacyjny zorganizowany we współpracy z Nadleśnictwem Płock miał na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zainspirowanie ich do poznawania walorów przyrodniczych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. W związku z ogłoszeniem przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2011 Międzynarodowym rokiem lasów, tematyka prac wykonanych przez dzieci i młodzież  związana była z lasami na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Konkurs odbył się w trzech kategoriach tematycznych:

  1. „Drzewa Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych , których zadaniem było wykonanie pracy plastycznej  prezentującej najciekawsze drzewa  z terenu BPK.
  2. „Las w obiektywie”- dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, którzy mieli za zadanie sfotografować  drzewa .
  3. „Mój las w moim parku” konkurencja dla gimnazjalistów, którzy wykonali prezentacje multimedialne.

Wręczenia dyplomów oraz nagród dokonali Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Pan Robert Belina, oraz zaproszeni goście: Wicestarosta Płocki Pan Jan Ciastek, główny specjalista  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Wydział Zamiejscowy w Płocku Pan Krzysztof Olejnicki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock Pan Zbigniew Suchodolski oraz Zastępca Nadleśniczego Pan Marek Włoczkowski.

Zakup nagród dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 20 tys. zł.

Po części oficjalnej na wszystkich uczniów,  opiekunów oraz przybyłych gości czekał poczęstunek .

Wyniki konkursu:

  1. Kategoria „Drzewa Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”

Miejsce 1: Adrian Buchalski- S.P. w Myśliborzycach

Miejsce 2: Dominika Kucharska- S.P. w Sikorzu

Miejsce 3: Magdalena Brudnicka- S.P. w Brudzeniu Dużym

Wyróżnienia:

Magdalena Pawlikowska- S.P. w Brudzeniu Dużym

Daria Lewandowska- S.P. w Drobinie

Aleksandra Felkowska- S.P. w Drobinie

Patrycja Pietrzak- S.P. w Sikorzu

Małgorzata Borkowska- S.P. w Myśliborzycach

  1. Kategoria „Las w obiektywie”

Miejsce 1: Martyna Kowalska- S.P. w Brudzeniu Dużym

Miejsce 2 : Wojciech Żółtowski- S.P. w Siecieniu

Miejsce 3: Agata Kowalska- S.P. w Maszewie Dużym

Wyróżnienia:

Maria Pankowska- S.P. w Maszewie Dużym

Karolina Maj- S.P.  w Zespole Szkół nr 3 w Zagrobie

Magdalena Amlicka- S.P.  w Zespole Szkół nr 3 w Zagrobie

Mateusz Słoński- S.P. w Brudzeniu Dużym

Sylwia Piątkowska- S.P. w Myśliborzycach

  1. Kategoria „ Mój las w moim parku”

Miejsce 1: Bartłomiej Dach- Gimnazjum nr 6 w Płocku

Miejsce 2: Beata Markowska- Gimnazjum im. Pawła Włodkowica  w Brudzeniu Dużym

Miejsce 3: Paulina Betkowska- Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Sikorzu

Wyróżnienia:

Kinga Chojecka- Gimnazjum nr 6 w Płocku

Sebastian Skierski- Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym

Magdalena Donoch- Gimnazjum nr 6 w Płocku

Filip Bęczkowski- Gimnazjum nr 8 w Płocku

Anna Trojanowska- Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Siecieniu

Ponadto nagrody otrzymali wszyscy opiekunowie oraz  szkoły, których uczniowie otrzymali 1, 2 oraz 3 miejsca. Dla miejsc 1 były to rzutniki multimedialne, natomiast dla pozostałych aparaty fotograficzne.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

finał konkursu

finał konkursu

finał konkursu

finał konkursu

„Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.000,00 zł”


logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski