05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Rezerwaty przyrody KPK

Rezerwat przyrody „Źródło Królewskie”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 29,67 ha, utworzony w 2000 r., położony w gminie Pionki, na terenie nadleśnictwa Kozienice, obręb Zagożdżon oraz nadleśnictwa Zwoleń, obręb Garbatka.

Rezerwat, położony na płd.-zach. od wsi Kajzerówka obejmuje fragment doliny rz. Zagożdżonki i otaczających ją lasów z obfitymi źródliskami. Zagożdżonka ma w granicach rezerwatu naturalny charakter i płynie krętym korytem wśród podmokłych lasów i zarastających łąk. W płd.-wsch. części rezerwatu, u podnóża wysokiej na kilka metrów skarpy, sączą się obfite źródliska. Największe źródło nosi nazwę Źródła Królewskiego, ponieważ według miejscowej tradycji, związane jest z pobytem króla Władysława Jagiełły. Wśród zbiorowisk roślinnych rezerwatu przeważają las mieszany oraz łęg jesionowo-olszowy. W drzewostanie przeważają: olcha i dąb szypułkowy. W rezerwacie rośnie szereg rzadkich gatunków roślin m.in.: skrzyp olbrzymi, widłak jałowcowaty, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, buławnik czerwony. Występują tu reintrodukowane bobry, które wybudowały tu kilka tam. Przez rezerwat prowadzi ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna (3 km), która umożliwia min. obserwację życia różnych gatunków zwierząt wzdłuż śródleśnej doliny rzeki.

Kategorie
Rezerwaty przyrody KPK

Rezerwat przyrody „Leniwa”

Rezerwat krajobrazowo-leśny, częściowy, o powierzchni 26,89 ha, utworzony w 2000 r., położony w gminie Pionki, na terenie nadleśnictwa Kozienice, obręb Pionki.

Rezerwat, zlokalizowany na pn. od wsi Jaroszki, obejmuje fragment doliny rzeki Leniwej i otaczających ją podmokłych lasów. Rzeka w granicach rezerwatu ma naturalny charakter i kręte koryto o piaszczystym podłożu. Dno doliny porasta zwarty płat rzadkiego w Puszczy Kozienickiej łęgu jesionowo-olszowego. W drzewostanie dominuje olcha, a niewielką domieszkę stanowią: jesion, brzoza i świerk. Rosną tu m.in. widłak jałowcowaty i bagno zwyczajne. W rejonie rezerwatu występują m.in.: zniczek, żuraw, dzięcioł średni, dzięciołek.

Kategorie
Rezerwaty przyrody KPK

Rezerwat przyrody „Okólny Ług”

Rezerwat torfowiskowy, częściowy, o powierzchni 168,94 ha, utworzony w 2001 r., położony w gminach Policzna i Pionki, na terenie nadleśnictwa Zwoleń, obręb Zwoleń.

Większa część rezerwatu, zlokalizowanego na zach. od wsi Antoniówka, położona jest w otulinie Parku. Rezerwat obejmuje kompleks torfowisk przejściowych i wysokich, z licznymi zbiornikami wodnymi powstałymi po eksploatacji torfu. Ochronie podlegają tu rzadkie w Puszczy Kozienickiej zbiorowiska roślinności torfowiskowej i wodnej oraz jedyne w tej części kraju stanowisko żółwia błotnego. Rośnie tu szereg rzadkich gatunków roślin m.in.: grzybienie północne, grążel żółty, bagno zwyczajne, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna i goryczka wąskolistna. W rezerwacie gnieżdżą się rzadkie gatunki ptaków m.in.: żuraw, błotniak stawowy, rycyk, kszyk, krwawodziób, samotnik, bąk, bączek, perkozek, płaskonos, cyraneczka i cyranka. Spośród przedstawicieli herpetofauny, oprócz żółwia błotnego, warto odnotować występowanie: kumaka nizinnego, zaskrońca i żmii zygzakowatej. Występuje tu również 30 gatunków ważek oraz rzadkie motyle: paź królowej, modraszek bagniczek i strzępotek soplaczek.

Kategorie
Rezerwaty przyrody KPK

Rezerwat przyrody „Guść”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 87,04 ha, utworzony w 2002 r., położony w gminie Kozienice, na terenie nadleśnictwa Kozienice, obręb Kozienice, zlokalizowany w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego na płn.-zach. do wsi Chinów Stary.

Większa część rezerwatu obejmuje sąsiadujący z bagnistymi łąkami fragment podmokłego lasu, z którego wypływa uregulowany strumień Zblec, zaś w jego zach. i pd. części znajdują się fragmenty łańcuchów wydmowych. Głównym przedmiotem ochrony są tu zróżnicowane dorodne drzewostany o naturalnym charakterze. Dominującym zbiorowiskiem leśnym jest w rezerwacie porastający jego zabagnioną część ols, któremu towarzyszy bardzo rzadki w Puszczy Kozienickiej łęg jesionowo-olszowy oraz bór mieszany wilgotny. Wyżej położone miejsca i wydmy porasta bór świeży. W obu typach boru dominuje sosna, której towarzyszą, w dolnej warstwie drzew: dąb szypułkowy, brzoza omszona i świerk. W podszycie rosną m.in. znajdujące się pod częściową ochroną: kruszyna pospolita, kalina koralowa i porzeczka czarna oraz ciekawy gatunek obcego pochodzenia: świdośliwa jajowata. Z rzadszych gatunków w runie leśnym występują: widłak jałowcowaty, borówka bagienna, konwalia majowa i czworolist pospolity. Gniazduje tu bocian czarny.

Kategorie
Rezerwaty przyrody KPK

Rezerwat przyrody „Ponty Dęby”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 50,40 ha, utworzony w 1998 r., położony w gminie Pionki, na terenie nadleśnictwa Kozienice, obręb Pionki.

Rezerwat zlokalizowany jest na płn.-wsch. od wsi Jaroszki Ostrownica i od północnego zachodu graniczy z rezerwatem „Ponty im. T. Zielińskiego”. Teren rezerwatu jest pofałdowany, w jego płn.-wsch. części przebiega wał wydmowy, osiągający10 mwysokości względnej. Głównym przedmiotem ochrony są tu drzewostany dębowe na siedlisku lasu mieszanego, z domieszką jodły i świerka. Na niewielkiej powierzchni, na skłonach wydm występują fragmenty dąbrowy świetlistej. Dęby w rezerwacie, osiągające wiek do 200 lat, należą do najbardziej dorodnych w Puszczy Kozienickiej. Spośród rzadszych gatunków ptaków gniazdują tu m.in.: jastrząb i dzięcioł czarny.

Kategorie
Rezerwaty przyrody KPK

Rezerwat przyrody „Krępiec”

Rezerwat krajobrazowo-leśny, częściowy, o powierzchni 278,96 ha, utworzony w 1994 r., położony w gminach Garbatka Letnisko i Kozienice, na terenie nadleśnictwa Zwoleń, obręb Garbatka.

Rezerwat zlokalizowany jest pomiędzy wsiami Garbatka Letnisko  i Molendy, na pn. od linii kolejowej Radom – Dęblin i na wsch. od szosy Zwoleń – Kozienice. Ochronie podlega tu urozmaicony pod względem krajobrazowym fragment Puszczy Kozienickiej ze starymi drzewostanami. W granicach rezerwatu znalazły się górne odcinki dolin puszczańskich strumieni Krępiec i Brzeźniczka, które miejscami mają charakter wąwozów o stromych, kilkunastometrowej wysokości zboczach. W źródłowym odcinku doliny Krępca oraz spod zboczy doliny Brzeźniczki sączą się obfite źródliska z ciekawymi zbiorowiskami roślinności źródliskowej. W dolinie Brzeźniczki znajduje się kilka niewielkich sztucznych zalewów. Wśród zbiorowisk leśnych rezerwatu dominują lasy mieszane i grądy z bogatym gatunkowo drzewostanem, z udziałem m.in. 300-letnich dębów, 160-letnich sosen i 100-letnich klonów. W rezerwacie rośnie szereg rzadkich gatunków roślin m.in.: paprotka zwyczajna, bluszcz pospolity, konwalia majowa, turzyca odległokłosa oraz występujące w nurcie Brzeźniczki brunatnice. Nad brzegami tej ostatniej rzeczki gnieździ się zimorodek.

Kategorie
Rezerwaty przyrody KPK

Rezerwat przyrody „Ługi Helenowskie”

Rezerwat torfowiskowy, częściowy, o powierzchni 93,56 ha, utworzony w 1985 r., położony w gminach Pionki i Zwoleń, na terenie nadleśnictwa Zwoleń, obręb Zwoleń, zlokalizowany na pd. od wsi Helenów.

Rezerwat położony jest na lokalnym dziale wodnym pomiędzy dorzeczami Zagożdżonki i Zwolenki. Głównym celem ochrony jest zachowanie rzadkich na terenie Parku siedlisk torfowiskowych. W granicach rezerwatu znalazły się otoczone lasami dwa większe torfowiska: Ług Helenowski i Ług Tczowski (Wielki Ług) oraz kilka mniejszych, które zajmują łączną powierzchnię ok.45 ha. Przeważają tu torfowiska przejściowe z płem mszarnym zarastającym: trzciną, skarłowaciałą sosną i brzozą. W obrębie torfowisk występują niewielkie zbiorniki wodne będące pozostałością po eksploatacji torfu. Na otaczających torfowiska terenach przeważają bory świeże z dominacją sosny oraz niewielką domieszką: osiki, brzozy, świerka i dębu. Na niewielkich powierzchniach spotyka się bory wilgotne i bagienne. W rezerwacie występuje wiele rzadkich roślin torfowiskowych m.in.: bagno zwyczajne, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna, bagnica torfowa, wąkrota zwyczajna, tarczyca nitkowata, czermień błotna, wełnianka pochwowata, trzęślica modra i przygiełka biała. Na terenie rezerwatu gniazdują m.in.: bąk, bączek, błotniak stawowy, żuraw, kszyk, samotnik, kropiatka, wodnik i zausznik. Otaczające torfowiska lasy są ostoją zwierzyny m.in. łosia, dzika, lisa. Gady reprezentują: zaskroniec, żmija, padalec, jaszczurka żyworodna.

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody KPK

Rezerwat przyrody „Miodne”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 20,38 ha, utworzony w 1985 r., położony w gminie Zwoleń, na terenie nadleśnictwa Zwoleń, obręb Zwoleń.

Rezerwat zlokalizowany jest na wsch. od wsi Podgóra, w niewielkiej odległości od szosy ze Zwolenia do Radomia. Ochronie podlega tu dorodny fragment lasu mieszanego z udziałem buka na północnej granicy zasięgu. Jest to już ostatnie większe, naturalne skupisko buka w Puszczy Kozienickiej. Drzewostan w rezerwacie, w wieku do 80-lat, tworzą głównie: jodła, buk i dąb, a domieszkę stanowią: sosna, osika, wiąz i brzoza. Pojedyncze okazałe buki osiągają wiek ponad 100 lat. W rezerwacie rośnie szereg rzadkich gatunków roślin m.in.: bluszcz pospolity, groszek wschodniokarpacki, gwiazdnica wielkokwiatowa, perłówka zwisła i turzyca orzęsiona. Rezerwat jest także ostoją zwierzyny m.in.: saren i dzików. Można tu także spotkać: myszołowa zwyczajnego, dzięcioła dużego i średniego, śpiewaka, oraz gady: jaszczurkę zwinkę, żmiję i płazy rzekotkę drzewną, ropuchę szarą.

Kategorie
Rezerwaty przyrody KPK

Rezerwat przyrody „Jedlnia”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 86,42 ha, utworzony w 1982 r., położony w gminie Jedlnia Letnisko, na terenie nadleśnictwa Radom, obręb Jedlnia.

Rezerwat zlokalizowany jest na pn. od wsi Jedlnia Letnisko, na północnym brzegu Zalewu Siczki. Szosa Radom – Kozienice przecina płn.- zach. część rezerwatu. Rezerwat obejmuje równinę morenową z fragmentem wału wydmowego, a deniwelacje na jego terenie sięgają15 m. Głównym przedmiotem ochrony jest bór mieszany pochodzenia naturalnego, z dorodnym 200-letnim drzewostanem sosnowym, nie spotykanym w innych częściach Puszczy Kozienickiej. Oprócz dominującej sosny, drzewostan tworzą tu dąb szypułkowy i bezszypułkowy, zaś w domieszce występują: brzoza, grab i jodła, a w podroście – m.in. sztucznie wprowadzony buk. Spośród rzadszych gatunków roślin w rezerwacie występują: bluszcz pospolity, gruszyczka mniejsza, gruszyczka jednostronna, lilia złotogłów, konwalia majowa, kokoryczka wonna, żankiel zwyczajny, przylaszczka pospolita, czworolist pospolity, kopytnik pospolity, miodunka wąskolistna i groszek wiosenny. Charakterystyczne jest występowanie dość licznych gatunków ciepło- i piaskolubnych, wśród których do rzadszych należą: pajęcznica gałęzista, goździk kartuzek, traganek szerokolistny, dziurawiec skąpolistny, rozchodnik wielki, sierpik barwierski, gorysz pagórkowy i turzyca pagórkowa.

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody KPK

Rezerwat przyrody „Ciszek”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 40,28 ha, utworzony w 1982 r., położony w gminie Pionki, na terenie nadleśnictwa Radom, obręb Jedlnia.

Rezerwat położony jest w zachodniej części Puszczy Kozienickiej, w centrum kompleksu leśnego pomiędzy wsiami Jedlnia Kościelna i Jastrzębia. Teren rezerwatu jest niemal zupełnie płaski. Głównym celem ochrony jest zachowanie naturalnego stanowiska jodły na północnej granicy zasięgu. W rezerwacie dominuje charakterystyczny dla Puszczy Kozienickiej bór mieszany z udziałem jodły, mniejsze obszary zajmuje las mieszany i grąd. Poza jodłą głównymi składnikami drzewostanu są: dąb, grab i sosna, w domieszce występują zaś jawor i lipa. Drzewostan ma zróżnicowaną strukturę wiekową. Najcenniejsze są mające charakter naturalny partie starodrzewu jodłowo-dębowego w wieku 130-160 lat. W runie leśnym rosną m.in.: lilia złotogłów, kokoryczka wonna, groszek wiosenny, przytulia wiosenna, przylaszczka pospolita i zawilec gajowy. Rezerwat jest także ostoją zwierzyny m.in.: saren i dzików. Można tu spotkać: myszołowa zwyczajnego, pełzacza leśnego, rudzika, wilgę, dzięcioła dużego, drozda śpiewaka, kukułkę.

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski