05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności KPK

Warsztaty przyrodniczo – leśne dla uczniów

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie
Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2008 r”

Warsztaty przyrodniczo – leśne odbyły się w miesiącu październiku. Wzięli w nich udział uczniowie  Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszkach.

Warsztaty składały się z dwóch części – stacjonarnej, która miała miejsce w Izbie dydaktyczno – Muzealnej Puszczy Kozienickiej w Augustowie i terenowej, która odbyła się    na  przyrodniczo – leśnej ścieżce dydaktycznej „Nad Pacynką” – w Lesie Rajeckim.

Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z Europejską Siecią Obszarów Chronionych Natura 2000, koncepcją Sieci Natura 2000 w Polsce, walorami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi Puszczy Kozienickiej, zasadami funkcjonowania parku krajobrazowego oraz metodami prowadzenia i dokumentowania obserwacji przyrodniczych.

Kategorie
Aktualności KPK

Warsztaty dla uczniów

„Monitoring środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego  – warsztaty ekologiczne dla młodzieży”

W ramach warsztatów zajęcia pod kierunkiem pracowników Parku oraz wolontariuszy odbyli uczniowie z :

  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Kociołkach
  • Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pionkach
  • Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.

W ramach warsztatów  uczestnicy zajęć prowadzili badania wody metodą bioindykacji (za pomocą analizy obecności organizmów wskaźnikowych) oraz dokonując pomiaru parametrów chemicznych i fizycznych wody w wybranym miejscu pomiarowym na terenie Puszczy Kozienickiej.

W trakcie warsztatów omówione zostały źródła zanieczyszczeń rzeki Zagożdżonki, konieczność i możliwość ochrony wód na terenie Puszczy Kozienickiej, wpływu zanieczyszczeń środowiska wodnego na florę i faunę.  Wyniki z przeprowadzonych badań posłużą do określenia stanu czystości rzeki Zagożdżonki w różnych miejscach Puszczy Kozienickiej.

Na zdjęciach: uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pionkach nad rzeką Zagożdżonką w Pionkach.

Kategorie
Aktualności KPK

Warsztaty stacjonarno- terenowe dla nauczycieli w ramach zadania

„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2008 r”

W dniach 07.-08.10.2008 r. odbyły się warsztaty ekologiczne dla nauczycieli zainteresowanych współpracą  z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym.Warsztaty składały się z dwóch części – stacjonarnej, która miała miejsce w Izbie Dydaktyczno – Muzealnej Puszczy Kozienickiej w Augustowie i terenowej.

 

Celem warsztatów było m. in. zapoznanie nauczycieli  z walorami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi Puszczy Kozienickiej, zasadami funkcjonowania parku krajobrazowego, zasadami funkcjonowania leśnego kompleksu promocyjnego,  problemami ochrony przyrody na terenie Puszczy Kozienickiej, bazą dydaktyczną jaką dysponuje Kozienicki Park Krajobrazowy i sposobami jej wykorzystania.

Zrealizowano następujące tematy:

  1. Formy ochrony przyrody Puszczy Kozienickiej
  2. Kozienicki Park Krajobrazowy jako baza dydaktyczna do prowadzenia edukacji przyrodniczo – leśnej
  3. „Lokalne Centrum Informacji Turystycznej“– cele utworzenia, zasady działania i współpracy ze szkołami

Kategorie
Aktualności KPK

Realizacja programu

Przeprowadzono cykl warsztatów przyrodniczych dla nauczycieli nauczania zintegrowanego we współpracy z Gorczańskim Parkiem Narodowym  w ramach programu „Czym skorupka za młodu nasiąknie…. czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas”.

Celem programu jest kształtowanie u dziecka aktywnej postawy przyjaznej dla przyrody. Został on opracowany z myślą o wychowaniu pokolenia młodych ludzi, wrażliwych na problemy ekologiczne, którzy w przyszłości będą partnerami w zarządzaniu środowiskiem.  W warsztaty odbyły się czterokrotnie,  wzięło w nich udział 54 nauczycieli.

Kategorie
Aktualności NPK

Poprzez film i fotografię poznajemy przyrodę parku

„Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej w obszarach chronionych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, poprzez film i fotografię poznajemy przyrodę parku (warsztaty w szkołach).”

 

W ramach „Edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej w obszarach chronionych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, poprzez film i fotografię poznajemy przyrodę parku” przeprowadzono cykl 20 warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, w których wzięły udział szkoły podstawowe z: Grygrowa, Sterdyni, Czekanowa, Łysowa, Ceranowa, Korczewa, Kosowa Lackiego, Sadownego, Drażniewa, Nowego Bartkowa, Łazowa oraz gimnazja z: Przesmyk, Łysowa, Korczewa, Sterdyni, Stoczka Węgrowskiego, Sadownego, Kosowa Lackiego, Jadowa, Łochowa.

Warsztaty edukacyjne składały się z dwóch części. Część pierwsza została przygotowana i opracowana przez p.Artura Tabora – znanego autora filmów i albumów przyrodniczych. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz cennym wskazówkom autora uczniowie z nadbużańskich szkół mogli wzbogacić swoją wiedzę o sztuce fotografowania i filmowania przyrody w najbliższym środowisku ich życia.
Druga część warsztatów prowadzona była przez specjalistę NPK. Nadbużańskiej młodzieży została przekazana wiedza na temat walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku, praktycznego aspektu funkcjonowania ochrony przyrody w Polsce, a także różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju na terenie NPK.

 

Warsztaty wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród młodzieży z małych, wiejskich szkół, która dobrze zna środowisko, w którym żyje.

 

Program zrealizowano dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

edu

edu

edu

edu

edu

edu

edu

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski