05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności KPK

„Nie dla smogu” – spotkania edukacyjne dla uczniów

Kozienicki Park Krajobrazowy włączył się w prowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego działania informacyjne i edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości na temat smogu.

Dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne poświęcone ważnemu problemowi, jakim jest szeroko pojęta ochrona środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na zanieczyszczenie powietrza, którym wszyscy oddychamy. Wstępem do pogadanek była zaprezentowana krótka projekcja filmu pt. „Smogowe sztuczki”. Następnie uczniowie odpowiadali na najważniejsze pytania m.in. jaka jest główna przyczyna powstawania smogu? Jaki wpływ na zdrowie ma to zjawisko? Co może zrobić każdy z nas, by przyczynić się do poprawy jakości powietrza? Na zakończenie uczestnicy rozwiązywali krzyżówki, rebusy. W spotkaniach wzięło udział 84 osoby.

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/21.02.2019{/gallery}

Kategorie
Aktualności BPK

Geokonsultacje na PLUS- projekty planów ochrony Brudzeńskiego, Chojonowskiego oraz Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Od 8 lutego 2019r. w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych można zapoznać się z zapisami projektu planu ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego oraz Kozienickiego 
Poza tradycyjnym opracowaniem tekstowym i wydrukiem map tematycznych można również w domowym zaciszu prześledzić na GEOPORTALU wizualizacje działań ochronnych i rekomendacji oraz poznać uwarunkowania przyrodnicze jakie zidentyfikowano na etapie tworzenia projektów planów dla każdego z parków. 
Każda osoba i instytucja zainteresowana udziałem w GEOKONSULTACJACH za pośrednictwem geoportalu, może uruchomić dla każdego z parków dedykowane wizualizacje map tematycznych: 
 
Brudzeński Park Krajobrazowy:
 
Chojnowski Park Krajobrazowy:
 
Kozienicki Park Krajobrazowy: 

Moduł GEOKONSULTACJI umożliwia zgłaszanie komentarzy 

dodawanieKomentarza.jpg

po kliknięciu na ikonę PLUS

PLUSszara.jpg

i wskazanie na mapie lokalizacji miejsca lub obiektu, co do którego zgłaszamy uwagę. Zachęcamy do udziału w Geokonsultacjach, które zapewniają możliwość interaktywnej pracy z mapą i rozpoznanie dokładnej lokalizacji postanowień dotyczących działań ochronnych projektowanych dla każdego z Parków. Przypominamy, że aby uwaga została uwzględniona uczestnik konsultacji musi być zalogowany. 

Szczegółowe wskazówki dotyczące zgłaszania uwag za pomocą modułu GEOKONSULTACJI znajdują się w instrukcji obsługi , na stronie 16.

Przypominamy, że do każdej z map można również dotrzeć z głównej strony każdego z geoportali: 
W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: mzpk@gridw.pl
 
Kategorie
Aktualności ChPK

Geokonsultacje na PLUS- projekty planów ochrony Brudzeńskiego, Chojonowskiego oraz Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Od 8 lutego 2019r. w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych można zapoznać się z zapisami projektu planu ochrony parków krajobrazowych: BrudzeńskiegoChojnowskiego oraz Kozienickiego 
Poza tradycyjnym opracowaniem tekstowym i wydrukiem map tematycznych można również w domowym zaciszu prześledzić na GEOPORTALU wizualizacje działań ochronnych i rekomendacji oraz poznać uwarunkowania przyrodnicze jakie zidentyfikowano na etapie tworzenia projektów planów dla każdego z parków. 
Każda osoba i instytucja zainteresowana udziałem w GEOKONSULTACJACH za pośrednictwem geoportalu, może uruchomić dla każdego z parków dedykowane wizualizacje map tematycznych: 
 
Brudzeński Park Krajobrazowy:
 
Chojnowski Park Krajobrazowy:
 
Kozienicki Park Krajobrazowy: 

Moduł GEOKONSULTACJI umożliwia zgłaszanie komentarzy 

dodawanieKomentarza.jpg

po kliknięciu na ikonę PLUS

PLUSszara.jpg

i wskazanie na mapie lokalizacji miejsca lub obiektu, co do którego zgłaszamy uwagę. Zachęcamy do udziału w Geokonsultacjach, które zapewniają możliwość interaktywnej pracy z mapą i rozpoznanie dokładnej lokalizacji postanowień dotyczących działań ochronnych projektowanych dla każdego z Parków. Przypominamy, że aby uwaga została uwzględniona uczestnik konsultacji musi być zalogowany. 

Szczegółowe wskazówki dotyczące zgłaszania uwag za pomocą modułu GEOKONSULTACJI znajdują się w instrukcji obsługi , na stronie 16.

Przypominamy, że do każdej z map można również dotrzeć z głównej strony każdego z geoportali: 
W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: mzpk@gridw.pl
Kategorie
Aktualności MZPK

„Smogowe sztuczki” – kampania antysmogowa

Smog to problem, z którym na co dzień – szczególnie w sezonie grzewczym muszą mierzyć się mieszkańcy Mazowsza. To temat ważny społecznie, o którym już się mówi, ale który nadal należy przybliżać. Zwłaszcza, gdy możemy wskazywać rozwiązania tego problemu.

Dlatego zapraszamy do włączania się w prowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego działania informacyjne i edukacyjne.

 

Zachęcamy do udostępniania na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych materiałów filmowych, które znajdziecie Państwo pod linkami:

 

  • link do FB rzecznika prasowego urzędu marszałkowskiego:

 

https://www.facebook.com/rzecznik.prasowy.UMWM/videos/2190745947909816/

 

  • „Smogowe sztuczki” na YT:

 

https://www.youtube.com/watch?v=C16yPW0VhIE

 

  • Link do strony, z której można pobrać film (by np. móc go osadzić na swojej stronie):

 

http://powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/antysmogowe-sztuczki

 

Zachęcamy również do odwiedzania strony www.powietrze.mazovia.pl <http://www.powietrze.mazovia.pl>, na której znajdują się aktualne informacje dotyczące działań samorządu Mazowsza w trosce o czyste powietrze.

 

Kategorie
Aktualności KPK

Ferie zimowe z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym

 

W czasie trwających ferii zimowych Kozienicki Park Krajobrazowy zorganizował cykl pogadanek oraz warsztatów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży, które przeprowadzone zostały w nowej sali dydaktycznej w siedzibie Kozienickiego PK oraz na świetlicy w Jedlni – Letnisko i w Aleksandrówce.

W spotkaniach wzięło udział 144 osoby z Publicznego Przedszkola nr 1 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pionkach, z Publicznej Szkoły Podstawowej w Słupicy, w Jedlni – Letnisko. Uczestnicy otrzymali drobne wydawnictwa Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/12.02.2019{/gallery}

Kategorie
Aktualności KPK

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego – uwzględniający zakres planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB 140013 i Puszcz Kozienicka PLH 140035.

Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do projektu planu ochrony.

Z opracowaniem można się zapoznać od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11. Wersja elektroniczna zamieszczona jest na stronie www.parkiotwock.pl w dziale aktualności.

Wnioski i uwagi do planów można składać od  08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie na adres: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, mailowo na adres: sekretariat@parkiotwock.pllub poprzez geoportal znajdujący się na stronie www.geoportal.parkiotwock.pl

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor MZPK

 

W załącznikach do pobrania:

1.  Projekt planu ochrony dla KPK 

2.  Mapy uwarunkowań i działań ochronnych stanowiące element Planu ochrony

Kategorie
Plan ochrony KPK

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego – uwzględniający zakres planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB 140013 i Puszcz Kozienicka PLH 140035.

Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do projektu planu ochrony.

Z opracowaniem można się zapoznać od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11. Wersja elektroniczna zamieszczona jest na stronie www.parkiotwock.pl w dziale aktualności.

Wnioski i uwagi do planów można składać od  08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie na adres: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, mailowo na adres: sekretariat@parkiotwock.pllub poprzez geoportal znajdujący się na stronie 

http://geoportal.parkiotwock.pl/Kozienicki

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor MZPK

 

RPO kolor.jpg

 

W załącznikach do pobrania:

1.  Projekt planu ochrony dla KPK 

2.  Mapy uwarunkowań i działań ochronnych stanowiące element Planu ochrony

 

Kategorie
Plan ochrony ChPK

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – uwzględniający zakres planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Soleckie PLH 140055 i Stawy w Żabieńcu PLH PLH140039.

Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do projektu planu ochrony.

Z opracowaniem można się zapoznać od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11. Wersja elektroniczna zamieszczona jest na stronie www.parkiotwock.pl w dziale aktualności.

Wnioski i uwagi do planów można składać od  08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie na adres: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, mailowo na adres: sekretariat@parkiotwock.pl lub poprzez geoportal znajdujący się na stronie 

http://geoportal.parkiotwock.pl/Chojnowski

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor MZPK

 

UE.png

W załącznikach do pobrania:

1.  Projekt planu ochrony dla ChPK 

2.  Mapy uwarunkowań i działań ochronnych stanowiące element Planu ochrony

Kategorie
Plan ochrony BPK

Projekt planu ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony:

– Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego – uwzględniający zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sikórz PLH140012

 

Projekty planów ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do projektów planów ochrony.

Z opracowaniami można się zapoznać od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11. Wersje elektroniczne zamieszczone są na stronie www.parkiotwock.pl na BIP  w dziale ogłoszenia.

Wnioski i uwagi do planów można składać od  08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie na adres: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, mailowo na adres: sekretariat@parkiotwock.pl lub do geoportalu znajdującego się na stronie 

http://geoportal.parkiotwock.pl/Brudzenski

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                              Dyrektor MZPK

 W załącznikach do pobrania:

1.  Projekt planu ochrony dla BPK 

2.  Mapy uwarunkowań i działań ochronnych stanowiące element Planu ochrony

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski