05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Ścieżki dydaktyczne NPK

Dolina Dolnego Liwca

Rozpoczęcie konferencji  z okazji 30-lecia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego poprzedziło otwarcie ścieżki dydaktycznej oraz wiaty edukacyjnej, które zostały sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Łączna powierzchnia zabudowy  budowli i urządzeń towarzyszących  wynosi ok. 3.300,00 m².

Łączna powierzchnia zabudowy  budowli i urządzeń wynosi (442 m² + 3.300 m²)  3.742 m².

Znajdują się tu cenne siedliska przyrodnicze:

Las łęgowy na zalewanych w czasie wezbrania terasach

Zespół Ficario-Ulmetum minoris, oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 173-91F0), łęgi z klasy Salicetea purpureae. W większości przypadków są to silnie zmienione pozostałości łęgów wierzbowych i topolowych Salicetum albo-fragilis oraz Populetum albae, oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 172-91E0. Na krawędziach doliny i między dawnymi korytami rzeki na glebach bielicoziemnych: bór  Peucedano-Pinetum, bór mieszany Querco roboris-Pinetum.

Wzdłuż koryta rzecznego

Wikliny nadrzeczne z klasy Salicetea purpureae (oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 173-91F0); szuwary z klasy Phragmitetea; szuwary trawiaste, wielkoturzycowe (rząd Magnocaricion) i inne: Phalaridetum arundinaceae, Phragmitetum australis, Glycerietum maximae, Sparganietum erecti, Caricetum gracilis, Leersietum oryzoidis. Namuliska i wilgotne aluwia: zbiorowiska z klasy Isoëto–Nanojuncetea, środkowoeuropejskie zbiorowiska drobnych terofitów letnich i jesiennych, pojawiające się efemerycznie na wilgotnych i mokrych podłożach mineralnych, z różnych przyczyn dostępnych dla roślinności tylko przez krótki czas w ciągu roku (oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 066-3270); zbiorowiska z klasy Bidentetea tripartiti, zbiorowiska terofitów letnich na piaszczystych, wilgotnych aluwiach ze związków Bidention tripartiti oraz Chenopodion fluviatilie (oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 066-3270); zbiorowiska ziół i pnączy z klasy Artemisietea vulgaris. Występują one na pozbawionych roślinności drzewiastej wysokich brzegach rzeki, wzniesieniach mineralnych oraz wyspach. Strefa między zaroślami wierzbowymi a szuwarami: zbiorowiska welonowe z rzędu Convolvuletalia sepium. (oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 118-6430); niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe z rzędu Glechometalia hederaceae (oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 118-6430).

Zbiorowiska nieleśne

Zbiorowiska muraw psammofilnych z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis, a zwłaszcza zbiorowiska ze związków Corynephorion canescentis, Koelerion glaucae, Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae (oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 095-6120); łąki reprezentowane przez zbiorowiska z klasy Molinio-Arrhenatheretea zajmują niewielki obszar (oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 122-6510).

Starorzecza

Starorzecza w cienistych łęgach: zbiorowiska hydrofitów ze związku Hottonion, starorzecza terenów otwartych: zbiorowiska hydrofitów ze związku Nymphaeion (oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 054-3150).

Florę reprezentują  Ramalina farinacea, Ramalina pollinaria (rosną na korze i w koronach drzew).

Faunę reprezentują bóbr, dzik, kuna, sarny, łosie, dzięcioł czarny, puszczyk, dzięcioł zielony, dzięcioł duży, łasica, zimorodek, nietoperz gacek, wydra.

Kategorie
Ścieżki dydaktyczne NPK

Ścieżka przyrodnicza Korczew-Mogielnica (Korczew-Mogielnica Trail)

Gmina: Korczew
Długość: 14 km
Dojazd: PKS Siedlce-Korczew, PKS Łosice-Korczew

dsc_0107.jpg

Ścieżka przyrodnicza „Korczew-Mogielnica” zaczyna się przy remizie OSP w Korczewie. Ścieżka ma postać pętli, prowadzi drogami gminnymi (część asfaltowych i część gruntowych). Jej długość wynosi 14 km i jest oznakowane w terenie kolorem zielonym. Trasę ścieżki można przybyć pieszo lub rowerem. Czas samego przejazdu wynosi ok. 1,5 godziny. Proponowana trasa ścieżki przyrodniczej odkryje wędrowcom wiele swoich tajemnic przyrodniczych i historycznych. Wiedzie bowiem przez lasy i rezerwaty przyrody. Na trasie ścieżki ustawionych jest 5 tablic dydaktycznych. Łączy się z ścieżką przyrodnicza przy Urzędzie Gminy Korczew i niebieskim szlakiem pieszym. Dla wytrwałych wędrowców, który mogą oddalić się od jej trasy czekają ciekawe obiekty przyrodnicze: rezerwaty (Przekop, Kaliniak, Dębniak), stawy rybne, użytki ekologiczne, punkt widokowy i pomniki przyrody. Warte zwiedzania są także zabytki historii stary młyn wodny i pomnik bitwy nad Bugiem 1920 roku.

g_x%202.jpg

dscf6680.jpg

dsc_0013.jpg

Fragment ścieżki od strony rezerwatu Przekop i Kaliniak oraz atrakcje turystyczne w jej pobliżu.


Korczew-Mogielnica Trail

Municipality: Korczew

Length: 14 km

Access: public transports (PKS bus) from Siedlce or Łosice to Korczew.

The trail begins at Korczew Fire Station of the Volunteer Fire Department. The path forms a loop and leads along village roads (both asphalt and gravel). It is 14 km long and marked in green. The trail can be walked as well as cycled upon (which takes about 1:30 hours). The path is interesting from both a natural and historical aspect as it passes through forests and nature reserves. The trail is equipped with 10 informational panels.

Kategorie
Ścieżki dydaktyczne NPK

Ścieżka przyrodnicza Huta Gruszczyno – Treblinka (Gruszczyno Smelter-Treblinka Trail)

Gmina: Stoczek, Miedzna, Kosów Lacki
Długość: 31 km
Dojazd: PKS z Węgrowa lub Sadownego – przystanek: Huta Gruszczyno

Ścieżka rowerowa  „Huta Gruszczyno – Treblinka” jest kontynuacją ścieżki przyrodniczej „Jeziorka Kałęczyńskie”. Ścieżka „Jeziorka Kałęczyńskie” jest ścieżką typowo przyrodniczą przebiegającą w leśnych kompleksach i wśród urokliwych jeziorek dystroficznych. Dalsza część trasy oprócz aspektu przyrodniczego zawiera również element krajoznawczy, ukazując nie tylko bogactwo przyrodnicze lecz także piękno mazowieckiej wsi. Przystanek docelowy Treblinka jest znanym miejscem martyrologii i cierpienia wielu tysięcy ludzi.

Po dotarciu do  pkt 13 można udać się do pomnika przy pkt 14, który jest powiązany z niebieskim szklakiem rowerowym, a następnie powrócić do pkt 15 i rozpocząć zwiedzanie muzeum  „Treblinka” w miejscowości Wólka Okrąglik (punktu docelowego).

Można też skrócić zwiedzanie z pkt 13 do  pkt 15 -19, a następnie w drodze powrotnej udać się do pkt 14 i powrócić trasą wyznaczoną niebieskim szlakiem rowerowym. Dla wytrwałych zalecamy dojazd drogami terenowymi do rezerwatu „Bojarski Grąd”.

 

 

 1. Jeziorka Kałęczyńskie

 

 

 

Gruszczyno Smelter-Treblinka Trail

Municipalities: Stoczek, Miedzna, Kosów Lacki

Length: 31 km

Access: public transport (PKS bus) from Węgrów or Sadowne to „Huta Gruszczyno” bus stop.

The trail follows upon Jeziorka Kałęczyńskie (Kałęczyn Ponds) Trail (described below) which crosses forest complexes and passes near dystrophic lakes. In addition to the natural beauty, Gruszczyno Smelter-Treblinka path portrays the traditional landscape of Mazovian villages. The final stop – Treblinka – houses the memorial of a nazi extermination camp where hundreds of thousands of Jews perished during World War II.

Kategorie
Ścieżki dydaktyczne NPK

Ścieżka przyrodnicza Jerzyska (Jerzyska Trail)

Ścieżka przyrodnicza Jerzyska przebiega wraz ze  ścieżką przyrodniczą (tablice dydaktyczne ) Nadleśnictwa Łochów, Gmina: Łochów

Ścieżka przyrodnicza „Jerzyska” poprowadzi Cię z miejscowości Jerzyska przez lasy aż do skarpy rzeki Bug. Po zapoznaniu się z leśną tematyką – zasadach młodego przyrodnika, zwierzętach kryjących się wśród runa, krzewów, drzew i rzecznych meandrów – będziesz mógł wyruszyć w stronę rezerwatu Jegiel, parkingu leśnego z wiatą wypoczynkową (Nadleśnictwa Łochów) i malowniczego brzegu Bugu.

 

Nadleśnictwo Łochów zmodernizowało parking leśny Szumin, końcowy przystanek ścieżki.

 

Można  na nim  zapoznać  się z treścią tablic przyrodniczych NPK.

 

Ostatni punkt ścieżki skarpa Bugu.

Jerzyska Trail

Municipality: Łochów

The trail leads from Jerzyska Village through forests close to Bug River. It presents animal inhabitants of the various forest layers, river meanders as well as teaching tourists how to observe the forest. Later you can walk towards Jagiel Nature Reserve and end your trip at a forest parking place with a shelter for hikers situated at the bank of Bug River.

Kategorie
Ścieżki dydaktyczne NPK

Ścieżka przyrodnicza Uroczysko Sterdyń (Sterdyń Trail)

Długość trasy: 10 km
Gmina: Ceranów/ Sterdyń
Dojazd: PKS Sokołów Podlaski – Kiełpiniec, przystanek: Kiełpiniec lub Chądzyń.

Ścieżka biegnie od parkingu leśnego w miejscowości Pustelnik (przy drodze krajowej nr 63) od Gajówki Majdan do leśniczówki Holendernia

22%20chmiel.jpg

Ścieżka przyrodnicza „Uroczysko Sterdyń” pokazuje nam bogactwo przyrodnicze gminy Ceranów i Sterdyń. Warto poznać zróżnicowane pod względem wiekowym i gatunkowym drzewostany, bogatą warstwę runa i różne gatunki zwierząt. Na trasie poznamy zarówno suche bory sosnowe, jaki podmokłe olsy. Wyjątkowym punktem jest rezerwat Sterdyń z bardzo bogatą szatą roślinną. W pobliżu drogi Chądzyń- Kiełpiniec rośnie  aleja dębowa.

W pobliżu ścieżki możemy podpatrzeć szkółkę leśną. a na jej końcu  odpocząć pod wiatą na leśnym parkingu Nadleśnictwa Sokołów.


Sterdyń Trail

Municipality: Ceranów

Access: public transport (PKS bus) from Sokołów Podlaski to Kiełpiniec (get off at Sterdyń stop).

The trail presents the natural value of Ceranów Municipality, diverse both age and composition-wise forests, rich groundcover and various animal species. Walking this path you will see both dry pine coniferous forests and wet alder deciduous forests. Sterdyń Nature Reserve is especially interesting thanks to its rich vegetation. The trail leads next to a plantation of young trees and finally finishes at a forest parking place where you can take a rest in a tourist shelter.

Kategorie
Ścieżki dydaktyczne NPK

Ścieżka przyrodnicza Uroczysko Ceranów (Ceranów Trail)

Długość trasy: 12,6 km
Gmina: Ceranów
Dojazd: PKS Sokołów Podlaski – Ceranów, PKS Sokołów Podlaski – Kosów Lacki

dsc_0041.jpg

Ścieżka przyrodnicza „Uroczysko Ceranów” pokazuje nam bogactwo siedlisk i ekosystemów leśnych. Można spotkać tu liczne gatunki flory i fauny oraz przyjrzeć się ciekawym formom ochrony przyrody. Ścieżka prowadzi drogami leśnymi, ze względu na jej długość polecamy pokonywanie jej rowerami.

Ścieżka zaprowadzi nas do dwóch rezerwatów florystycznych – są to Biele – tu warto wypatrywać pysznie żółtego kwiatu pełnika europejskiego oraz Pojabłońskie – gdzie spotkamy niezwykle rzadkie siedlisko – dąbrowę świetlistą. Nietypowym punktem na trasie będzie także grupowy pomnik przyrody – niewystępujące w naszej części kraju buki, które przepięknie przebarwiają się na jesieni.

104_7687.jpg

Inne formy ochrony przyrody to użytek ekologiczny – śródleśne bagienko i miejsce ochrony strefowej gniazda bociana czarnego.

Na trasie ścieżki czeka na nas wiata wypoczynkowa – miejsce odpoczynku i rekreacji wielu wycieczek.


Ceranów Trail

Length: 12,6 km

Municipality: Ceranów

Access: public transport (PKS bus) from Sokołów Podlaski to Ceranów or to Kosów Lacki.

This trail presents a diversity of forest ecosystems, fauna and flora as well as nature protected areas. The paths uses forest roads and due to its length we recommend you to visit it by bike. The trail crosses two nature reserves of wild flora: Biele Nature Reserve where you can see beautifully yellow globeflowers and Podjabłońskie Nature Reserve with its rare habitat – the steppic Quercus forest. A group of European beech trees (which do not naturally occur in this part of Poland) forms an interesting natural monument which is especially beautiful in the fall. Protected areas other than nature reserves are a small forest swamp and a protected zone around the nest of a black stork. Along the path there is a tourist shelter where Nadbużański Landscape Park often hosts its events.

Kategorie
Ścieżki dydaktyczne NPK

Ścieżka przyrodnicza Torfowisko Kules (Kules Peatbog Trail)

 • Długość trasy: 1 600 m
 • Gmina: Sadowne
 • Dojazd:  PKS Łochów-Sadowne – przystanek: Zieleniec

PKP Warszawa-Białystok – przystanek: Sadowne Węgrowskie

Ścieżka przyrodnicza przebiega wokół  dwóch użytków ekologicznych – „Torfowisko Kules” i „Wydmy Zielenieckie” w miejscowości Zieleniec, gdzie można poznać dwa skrajne, sąsiadujące ze sobą środowiska. Część północna została utworzona przez NPK, a południowa przez Nadleśnictwo Łochów.

Torfowisko położone jest w polodowcowej niecce otoczonej zwydmieniami morenowymi. W terenie to mądre zdanie przekłada się na ciekawą możliwość obserwowania dwóch jakże kontrastowych środowisk – suchej, piaszczystej wydmy i podmokłego bagna.

Jakże różne będą gatunki które tam spotkamy. Warto porównać je ze sobą, przyjrzeć się ich niezwykłym przystosowaniom do tak skrajnych warunków. Tablice na ścieżce będą cenną wskazówką w trakcie tej wędrówki.

 

 


Kules Peatbog Trail

 • Length: 1,6 km
 • Municipality: Sadowne
 • Access: public transport (PKS bus) from Łochów to Sadowne, get off at Zieleniec stop. If you take the train from Warszawa to Białystok, get off at Sadowne Węgrowskie sto

The trail leads around Kules Peatbog which is located in a post glacial basin surrounded with moraine sand dunes. It thus creates a possibility to compare two very different habitats: a dry sand dune with a wet swamp. They are home to species with varying adaptations which are interesting to learn about. Informational panels (in Polish) with which the path is equipped can give you a hand in understanding the surrounding biological phenomena

Kategorie
Ścieżki dydaktyczne NPK

Ścieżka przyrodnicza Jeziorka Kałęczyńskie (Jeziorka Kałęczyńskie (Kałęczyn Ponds) Trail)

 • Długość trasy: 9 km
 • z trasą powrotną: 15 km
 • Gmina: Stoczek, Miedzna

Dojazd: PKS z Węgrowa lub Sadownego – przystanek: Huta Gruszczyno.

 

Ścieżka przyrodnicza „Jeziorka Kałęczyńskie” to bardzo atrakcyjna przyrodniczo trasa. W większości prowadzi przez kompleksy leśne i drogi gruntowe. Doskonała dla turystów pieszych jak również dla nieco bardziej wytrwałych rowerzystów (zdarzają się miejsca mocniej piaszczyste).

Początek ścieżki

Trasę rozpoczynamy w miejscowości Huta Gruszczyno. Od razu witają nas imponujące pomniki przyrody – wzdłuż drogi rosną piękne sosny i robinia akacjowa (nie jest gatunkiem rodzimym dla naszej flory, ale ten wyjątkowy okaz został objęty ochroną). Na skraju lasu  wita nas imponujących rozmiarów lipa drobnolistna.

Pomniki przyrody w Hucie Gruszczyno

Imponujących rozmiarów pomnik przyrody na skraju lasu.

Plac po starej leśniczówce  to miejsce na wygodną przerwę w trakcie wędrówki.

Wiata wypoczynkowa na ścieżce przyrodniczej.

Na leśnym trakcie poznamy wiele ciekawostek o tym środowisku i jego mieszkańcach. Obejrzymy także kolejną istotna formę ochrony przyrody – rezerwat faunistyczny Moczydło – jeziorko, które stanowi dom i miejsce żerowania dla wielu gatunków zwierząt. To bogactwo przyrody możemy wygodnie obserwować z pomostu widokowego.

W 2015 r. został utworzony rezerwat Turzyniec na powierzchni 72, 17 ha w celu zachowania kompleksu lasów bagiennych i wilgotnych oraz śródleśnych turzycowisk. Flora roślin naczyniowych rezerwatu składa się z 183 gatunków, wśród których występują gatunki objęte ochroną m.in. wawrzynek wilcze łyko i kukułka krwista. Na terenie tym występuje 40 gatunków ptaków, 15 gatunków ssaków, 6 gatunków płazów i 3 gatunki gadów.

Grzybienie białe i nie tylko - warto je poznać!

Młodzi obserwatorzy na pomoście widokowym.

Na trasie pojawią się kolejne mniejsze i większe leśne jeziorka – ważne punkty wzbogacające różnorodność biologiczną tego terenu. Równocześnie jest to ogromna szansa na zaobserwowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Ogólnie występuje na ścieżce 19 punktów wartych obejrzenia.

Żaba zielona w jednym z jeziorek.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego przyrodniczego szlaku!

Jego przedłużenie stanowi rowerowa trasa przyrodnicza  Huta Gruszczyno – Treblinka.


Jeziorka Kałęczyńskie (Kałęczyn Ponds) Trail

 • Length: 9 km
 • Length there and back: 15 km
 • Municipality: Stoczek
 • Access: public transport (PKS bus) from Węgrów or Sadowne to Huta Gruszczyno stop.

The trail is very interesting from the natural point of view as it mostly leads through forests and along gravel roads. It is great for both hikers and slightly more advanced cyclists (as there are some sandy sections). The path begins at Gruszczyno Smelter near which we can see impressive natural monuments: beautiful Scots pines and a black locust tree (which, although not a native species to Poland, has exceptionally been protected as a natural monument). At the edge of the forest, near the third informational panel an immense littleleaf linden tree stands. The informational panels present various types of protected areas.

A tourist shelter along the path will enable you to take a comfortable rest. The trail presents numerous interesting facts regarding the forest and its inhabitants. Moczydło Nature Reserve of Wild Fauna is a nesting and feeding place to many animal species which can be observed from a jetty. Smaller and larger forest ponds enrich the biodiversity of the area; rare species can be spotted in them. Informational panels (in Polish) are there to help you learn more about the species. We would like to cordially invite you to visit this educational path! You can later continue your hike along Gruszczyno Smelter-Treblinka Trail (described above).

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski