05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Grzyby ChPK

Grzyby Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym stwierdzono występowanie 105 gatunków grzybów, w tym 12 gatunków workowców i 93 podstawczaków.

Dwa gatunki: smardz jadalny Morchella esculenta oraz ozorek dębowy Fistulina hepatica są objęte częściową ochroną gatunkową. Sześć gatunków z mykoflory Parku znajduje się na krajowej czerwonej liście grzybów:

 1. Smardz jadalny Morchella esculenta – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony);
 2. Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea – kategoria V (gatunek narażony);
 3. Ozorek dębowy Fistulina hepatica – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony),
 4. Piaskowiec kasztanowaty Gyroporus castaneus – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony);
 5. Piaskowiec modrzak Gyroporus cyanescens – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony);
 6. Siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) Sparassis crispa – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony);
 7. Trzęsak listkowaty Phaeotremella foliacea – kategoria I (gatunek o nieokreślonym zagrożeniu).

Grzyby chronione i zagrożone:

Pozostałe gatunki grzybów Chojnowskiego Parku Krajobrazowego:

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Grzyby ChPK

Porosty Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym występują 53 gatunki porostów.

Wśród stwierdzonych porostów 3 gatunki uznane są za zagrożone, 3 objęte ochroną częściową i 1 gatunek objęty ochrona ścisłą.

Gatunki chronione ściśle:

 • Chrobotek alpejski Cladonia stellaris – w Polsce występuje w górach oraz w północno-wschodniej części kraju, gatunek zagrożony wymarciem (EN)

Gatunki chronione częściowo:

 1. Chrobotek leśny Cladonia arbuscula – pospolicie w borach sosnowych Parku;
 2. Chrobotek reniferowy Cladonia rangiferina – pospolicie w borach sosnowych Parku;
 3. Płucnica islandzka Cetraria islandica – rzadko w borach sosnowych Parku.

Gatunki zagrożone:

 1. Płucnica islandzka Cetraria islandica – gatunek narażony na wymarcie (VU);
 2. Mąkla tarniowa Evernia prunastri – gatunek bliski zagrożenia (NT), na terenie Parku obficie porasta korę drzew liściastych, głównie dębów w zbiorowiskach grądowych.
 3. Literak właściwy Graphis scripta – gatunek bliski zagrożenia (NT), charakterystyczny jest dla gładkiej kory, zwłaszcza buków i grabów. Uważany jest za gatunek leśny. W Parku występuje rzadko na grabach w zbiorowiskach grądowych.

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Grzyby ChPK

Śluzowce Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Śluzowce Chojnowskiego Parku Krajobrazowego są bardzo słabo poznane.

Poniżej przedstawiamy kilka gatunków do tej pory zinwentaryzowanych w Parku.

Wykwit zmienny piankowaty Fuligo septica

Zlepniczek walcowatyTubifera ferruginosa

Samotek zmienny Reticularia lycoperdon

Inne śluzowce

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski