05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności BPK Aktualności MZPK

Nogi w ruch – II edycja

29 maja w Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku odbyło się uroczyste podsumowanie „Nogi w ruch”, na które przybyli uczestnicy projektu wraz z nauczycielami i rodzicami.  To już druga edycja projektu zachęcającego najmłodszych do aktywności fizycznej. Honorowy patronat nad projektem ponownie objął czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych jako partner projektu wspierał wszystkich uczestników i zachęcał do aktywności fizycznej. Podobnie jak w poprzednim roku dla wszystkich uczestników przekazaliśmy mapy BPK i gadżety MZPK. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy organizatorowi projektu „Nogi w ruch” Panu Rafałowi Podolewskiemu za wspaniały pomysł rozbudzenia aktywności fizycznej najmłodszych.

Kategorie
Aktualności KPK Aktualności MZPK

„Świat w skali mikro” – warsztaty mikroskopowe z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pionkach uczestniczyli w warsztatach z mikroskopowania, które odbyły się w siedzibie Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy zapoznali się z budową mikroskopu, a następnie samodzielnie wykonywali i obserwowali preparaty roślinne.

Kategorie
Aktualności KPK Aktualności MZPK

Zapraszamy na obchody Dnia Dziecka z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym

Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego w imieniu Burmistrza Miasta Pionki oraz Rady Miasta serdecznie zaprasza do udziału w obchodach z okazji Dnia Dziecka w dniu 04 czerwca w godzinach 14.00 – 19.00 nad Stawem Górnym w Pionkach. W wydarzeniu wezmą udział pracownicy Zespołu ds. Kozienickiego PK, którzy przygotują wiele konkursów i warsztatów przyrodniczych dla dzieci oraz ich rodzin.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Wyniki Chojnowskiego powiatowego konkursu wiedzy przyrodniczo-leśnej!

Z przyjemnością informujemy, iż rozstrzygnęliśmy Chojnowski Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej który odbywa się pod hasłem „Gatunki Obce i Inwazyjne w Lasach Chojnowskich”! Wyniki można pobrać w poniższym artykule.

Finał odbył się dnia 27 maja 2023 w Centrum Edukacyjno -Multimedialnym w Piasecznie. Serdecznie dziękujemy za udostępnienie oraz przygotowanie nam sali na finał.

Do finału zakwalifikowało się 52 uczniów z 14 szkół w kategorii klas IV-VI oraz 52 uczniów z 16 szkół w kategorii klas VII-VIII.

W kategorii klas IV-VI zwyciężyli:

Miejsce I – Dominika Broda

Miejsce II – Krzysztof Gołaszewski

Miejsce III – Alicja Jaroń

Miejsce III – Mikołaj Hulanicki

Wyróżnienia

Aleksander Chrobot

Krzysztof Jaszczura

Igor Gacek

Wojciech Warmiak

Małgorzata Grzewińska

W kategorii klas VII-VIII zwyciężyli:

Miejsce I – Kacper Gmyrek

Miejsce II – Zofia Kotowska

Miejsce III – Paulina Bielańska

Wyróżnienia

Antonina Grobelna

Emilia Wręga

Antoni Flis

Julia Frydryszak

Maja Cicha

Punktacja w poszczególnych kategoriach:

Chojnowski Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej – wyniki klasy IV-VI

Chojnowski Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej – wyniki klasy VII-VIII

Tegoroczny konkurs w kategorii II dla VII i VIII klas został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Kuratorium Oświaty w Warszawie w 2023, co oznacza, iż za 3 pierwsze miejsca można uzyskać wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Fundatorami nagród w konkursie są Gmina Piaseczno oraz Nadleśnictwo Chojnów.

Zwycięzcom, wyróżnionym oraz wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy Wam oraz Nauczycielom a także motywującym Was Rodzicom za ogrom pracy, jaki włożyliście w przygotowanie się do trudnego finału.

Nagrody oraz dyplomy zostaną przez nas dostarczone do szkół przed końcem roku szkolnego.

Fot. Archiwum MZPK

MZPK nie zezwala na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności NPK

Spacery krajobrazowe z Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym w Łysowie

Pogoda w maju zachęca nas do spacerów krajobrazowych. Nadbużański Park Krajobrazowy czterokrotnie wybrał się na majowe spacery z uczniami klas I – VIII Zespołu Szkół w Łysowie. Celem spacerów przyrodniczych było zapoznanie dzieci z procesami zachodzącymi w środowisku, jak również w otaczającej nas przyrodzie. Piękna pogoda sprzyja zdobywaniu wiedzy w plenerze, więc i przedszkolaki Zespołu Szkół w Łysowie zdecydowały się na spacer krajoznawczy razem z Nadbużańskim PK.

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK

Certyfikat Strażników Lasu dla MPK

29 maja w dniu Strażnika Lasów Mazowiecki Zespól Parków Krajobrazowych został uhonorowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce Certyfikatem Strażników Lasu za zaangażowanie w działania na rzecz ochrony lasów przed pożarami.

W akcji „GIGA Laurka dla Strażników Lasów” zorganizowanej przez Fabrykę Aktywności Młodych wzięło udział 3165 placówek edukacyjnych (przedszkoli, szkół, świetlic, Domów Kultury z całej Polski). Dzieci ze wszystkich placówek namalowały łącznie 25 920 laurek, a jedną z nich była przepiękna laurka dla nas. Przedsięwzięcie miało na celu upowszechnienie w społecznościach lokalnych tematyki dotyczącej kwestii ochrony lasów przed pożarami oraz promowanie mądrych postaw i zachowania w lesie.

Dziękujemy serdecznie, czujemy się zaszczyceni.

Fot. Certyfikat Strażników Lasu
Fot. Plakat
Kategorie
Aktualności KPK Aktualności MZPK

Warsztaty terenowe z rozpoznawania i ochrony siedlisk żółwia błotnego (Emys orbicularis)

W dniu 25 maja pracownicy Zespołu d/s Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. Ryszarda Zaręby wzięli udział w warsztatach terenowych z rozpoznawania i ochrony siedlisk żółwia błotnego.

Warsztaty odbyły się na terenie Nadleśnictwa Zwoleń. Poprowadził je Piotr Chołuj – biolog, który w latach 2010-2014 kierował projektem „Ochrona siedliska żółwia błotnego w dolinie rzeki Zwoleńki”, współautor książki „Zwoleńka. Ostatnia dzika rzeka południowego Mazowsza” oraz Adam Kotowicz, specjalista w zakresie czynnej ochrony żółwia błotnego i jego siedlisk.

Organizatorami warsztatów była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu razem z Nadleśnictwem Zwoleń oraz Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym. Warsztaty dobyły się jako wydarzenie poprzedzające organizację ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Ochrona żółwia błotnego w Polsce jako wspólne wyzwanie środowisk zajmujących się ochroną przyrody”, która odbędzie się w październiku na terenie Puszczy Kozienickiej. Partnerem wydarzenia będzie m.in. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.

Uczestnicy warsztatów w poszukiwaniu żółwi i śladów ich bytowania wyruszyli nad stawy w okolicach Zwolenia. Tam mogli dostrzec żółwie, ślady ich przemieszczania, a także ślady po wylęgu młodych. Prowadzący przekazali cenną wiedzę na temat monitoringu i projektów związanych z ochroną tego gatunku, siedlisk bytowania i rozmnażania.

Populacja żółwia błotnego w okolicach Zwoleńki  szacowana jest na ok. 200 osobników, co stanowi drugie miejsce w kraju po Lubelszczyźnie.

Żółw błotny występuje na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w rezerwacie „Okólny Ług”. Problemem jest brak miejsc do rozmnażania, gdyż piaszczyste dobrze nasłonecznione miejsca w których żółwice składają jaja, zostały zarośnięte przez roślinność.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie a prowadzącym za tak ciekawe merytorycznie warsztaty.

 

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK Projekt PFRON

Konferencja „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”

Zadanie realizowane w ramach Umowy nr 011-PP-2022-0 z dnia 03.08.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł przedsięwzięcia grantowego „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”

Zadanie zrealizowane w II kwartale 2023 roku.

Konferencja odbyła się 18 maja 2023 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. M. E. Andriollego w Otwocku.  Celem konferencji było omówienie problemów związanych z barierami na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu Otwockiego, Pan Andrzej Różycki Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Pani Aleksandra Paradowska Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Pan Janusz Budny Wójt Gminy Wiązowna, Pan Michał Rudzki Burmistrz Karczewa, Pan Kamil Choim Wójt Gminy Sobienie-Jeziory, Pan Artur Dawidziuk Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów, Pani Małgorzata Łysik Dyrektor Usług Społecznych Gminy Wiązowna,  Pani Beata Michorowska Kierownik projektu Wydział ds. Projektów Współfinansowanych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pani Katarzyna Trzeciak p.o. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie, Pan  Paweł Uścinowicz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Otwocku, Pani Katarzyna Zawada Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, Pan Waldemar Burtkiewicz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy!”. Zaproszonych gości powitał – Sylwester Chołast Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Konferencja uwzględniała prelekcje dotyczące niepełnosprawności, likwidowania barier oraz wykłady podsumowujące całość zrealizowanego projektu m.in.: „Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier”, „Wdrażanie i monitorowanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” – Pan Krzysztof Czechowski Ekspert ds. dostępności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, „Terapia lasem – przyroda jako środek wspomagający w rehabilitacji medycznej” – Pani Patrycja Mrozek Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, „Działalność Ośrodka oraz wpływ kontaktu z przyrodą na terapię” – Pani Kinga Golewska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Otwocku.

Po części wykładowej została zaprezentowana sala edukacyjna dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ścieżka na terenie siedziby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

W dni 19 maja 2023 roku odbyły się również  warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami „Przyroda bez barier” w sali edukacyjnej na terenie siedziby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock. Uczestnicy wykonali budki dla owadów, wysłuchali prelekcji o owadach zapylających oraz spacerowali ścieżką  przyrodniczą na terenie siedziby MZPK.

Dziękujemy za udział w zajęciach młodzieży z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii oraz Panu Radosławowi Pyzie za przeprowadzenie warsztatów.

Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Zapraszamy na spacer dla rodzin – ważki i motyle!

Zapraszamy w sobotę, 3 czerwca, na spacer poświęcony ważkom i motylom. Motyle są delikatne i pełne gracji, ważki popisują się zwinnością i szybkością. Podczas spaceru poznamy bliżej te dwie grupy latających owadów. Dowiemy się: jak zdobywają pokarm, jak zmieniają się z wiekiem i co robią w czasie zimowych miesięcy. Sprawdzimy jakie gatunki motyli i ważek można spotkać przy Górkach Szymona i nad rzeką Jeziorką.

Zajęcia poprowadzone zostaną przez pracowników Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Wydarzenie jest organizowane wspólnie z Centrum Kultury w Piasecznie.

Aby się zapisać prosimy wejść na stronie Centrum Kultury – tutaj.

Kategorie
Aktualności KPK Aktualności MZPK

Edukacja przyrodnicza w terenie z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym

Uczniowie z PSP nr 9 w Radomiu podziwiali uroki Puszczy Kozienickiej wędrując po trasie ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła”. Zajęcia terenowe to atrakcyjna i efektywna forma edukacji przyrodniczej. Umożliwia ona poznawanie wybranych elementów przyrody dzięki bezpośredniej obserwacji i przeżywaniu. Młodzi przyrodnicy aktywnie spędzili czas na łonie natury.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski