05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności MZPK Aktualności NPK

Zapraszamy do głosowania na nasz projekt w ramach BOM na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Zapraszamy do głosowania na nasz projekt nr 389 pn. „Z mapą i lornetką przez Mazowsze”, z puli podregionalnej w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Głosować można do 23 czerwca 2024 roku.

Kategorie
Aktualności NPK

Muzealno – przyrodniczy Dzień Dziecka w Dąbrowie

Na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, gdzie znajduje się Biuro Zamiejscowe Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego został zorganizowany przy współudziale pracowników muzeum Dzień Dziecka dla dzieci z Zespołu Szkół w Łysowie. Pracownicy Muzeum zorganizowali dla uczniów i przedszkolaków lekcje muzealne i zabawy sportowe z konkursami, a pracownicy NPK przeprowadzili edukację przyrodniczą. Dzieci aktywnie brały udział w pracach plastycznych przedstawiających aspekty przyrodnicze w parku krajobrazowym, poznały występujące tu ptaki i ich odgłosy, tropy zwierząt, a także otrzymały przypinki z logo naszego Parku. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się wiele ciekawostek na temat przyrody i o zachodzących w niej zjawiskach. Wydarzenie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

Kategorie
Aktualności NPK

Łąki z kwitnącymi storczykami w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

Urozmaicona rzeźba terenu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego  wpływa na niezwykłe zróżnicowanie siedlisk – od bagiennych po skrajnie suche. Na terenie parku występuje około 161 zbiorowisk roślinnych.

Większość terenów leśnych to bory sosnowe, ale szczególnie cenne są dobrze zachowane lasy łęgowe; płaty łęgów wierzbowo-topolowych o powierzchniach do 40 ha, łęgów wiązowo-jesionowych – do 100 ha. Kontrastowość siedlisk jest wyraźna. Obok torfowisk występują tu piaszczyste wydmy, a żyzne i podmokłe lasy łęgowe graniczą z suchymi borami. Wśród nasłonecznionych łąk i muraw kserotermicznych rozsiane oczka wodne i starorzecza, stanowiące specyficzne oazy bioróżnorodności.

Flora roślin wyższych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego liczy 1027 gatunków. Stanowi to około 42 % flory Polski. Jest to jednocześnie około         86 % flory Polskiego Niżu.

Jednym z najcenniejszych  zbiorowisk roślinnych są żyzne łąki zmiennowilgotne obfitujące w kwitnące gatunki storczyków potocznie nazwane  jako „łąki storczykowe”. Wśród nich rośnie storczyk o nazwie kukułka szerokolistna.

Wszystkie gatunki tego rodzaju występujące w Polsce objęte są  ochroną gatunkową (ścisłą i częściową). Ze względu na zagrożenie wyginięciem krajowe gatunki storczyków wpisane są do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz Polskiej Czerwonej Listy Roślin.

Ponadto na przełomie maja i czerwca wędrując po otwartych terenach Parku możemy spotkać bodziszka czerwonego, goździka piaskowego, sasankę łąkową.

Kategorie
Aktualności NPK

Stoisko promocyjne Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Węgrowie

Zespół ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w dniu  26 maja 2024 roku uczestniczył w pikniku w  Węgrowie zorganizowanym w ramach promocji turystyki  „Doliny Liwca”. Dolina Liwca to cześć otuliny NPK. Promowane były walory krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne parku.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiat Węgrowski. Partnerami i współorganizatorami byli: Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, Miasto Węgrów, Firma WIKRUSZ, Firma Triol Poland z Ostrówka i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podlasianka”. Działania promocyjne możliwe były dzięki współpracy z „Europejskim Funduszem na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Promocja turystyki Doliny Liwca” mająca na celu „promocję obszaru LGD „Bądźmy Razem” była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W węgrowskiej imprezie uroki i atrakcje Doliny Liwca promowały na swoich stoiskach instytucje i organizacje, wśród których znaleźli się m.in.: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, Miasto Węgrów, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna wraz z Komendą Powiatową Policji w Węgrowie, Placówka Terenowa KRUS w Węgrowie, Nadleśnictwo Łochów, Nadleśnictwo Siedlce, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, a także Eurostruś Borzychy. Lokalną kuchnię produktów regionalnych i tradycyjnych zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Pobratym, Morzyczyna, Pniewnika i Jaczewa. Podczas pikniku na scenie wręczono nagrody dla laureatów konkursów przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgrowie i Placówkę Terenową KRUS.
Nie zabrakło również występów na scenie. W programie wokalno-muzycznym zaprezentowała się młodzież ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski.  Podsumowaniem wydarzenia były występy muzyczne gwiazd, na które ze sceny serdecznie zapraszali: Starosta Węgrowski  i Senator RP. Dla publiczności zagrał niezwykle energetyczny zespół Tacy Sami z repertuarem grupy Lady Pank, a Gwiazdą Wieczoru była legenda polskiej muzyki rozrywkowej – zespół Czerwone Gitary, prezentując swoje największe przeboje, znane i śpiewane przez pokolenia.

źródło: http://www.kurier-w.pl/urocza-i-przyjazna-dolina-liwca-atrakcja-dla-turystow/

Kategorie
Aktualności NPK

Uroki Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Flora i fauna Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, to nieodłączna część przyrody, z którą utożsamiamy się na co dzień. Na jej tle żyją i rozwijają się różne organizmy lądowe i wodne. Zieleniejące drzewa, ukwiecone wiosennymi roślinami nadbużańskie łąki, skarpy i meandry nad rzeką Bug, tworzą piękne i niepowtarzalne krajobrazy. W enklawie korczewskiej najliczniejszą grupą zwierząt są ptaki. Zaobserwować można zarówno te pospolite, jak i te rzadkie. Napotkać możemy także ssaki i owady. Okres wiosenno-letni, to najlepszy czas na obcowanie z nadbużańską przyrodą. Dla tych co mieszkają na terenie NPK natura jest ich domem, a dla turystów miejscem odpoczynku i relaksu. Jak to ujął dawno temu polski filozof Tadeusz Kotarbiński: „Widoki przyrody są różne w różnych miejscach, prawa przyrody są wszędzie te same.”

Kategorie
Aktualności NPK

Krętogłów – dziwny dzięcioł

Krętogłów to niezwykle interesujący gatunek ptaka z rodziny dzięciołowatych. Wyróżnia się nie tylko swoim charakterystycznym upierzeniem, przypominającym korę drzewa, ale także unikalnym zachowaniem obronnym – potrafi przekręcać głowę w nietypowy sposób, przypominający ruch węża, co ma odstraszać drapieżniki.

Doskonałe środowisko do gniazdowania i poszukiwania pożywienia stanowią liczne stare drzewa, martwe drewno i naturalne dziuple. Preferuje otwarte i półotwarte tereny z rozproszonymi drzewami, co czyni park idealnym miejscem dla tego gatunku.

Krętogłów jest ptakiem wędrownym, przylatującym do Polski wiosną, by spędzić tu sezon lęgowy, a następnie migrującym na zimowiska do Afryki i południowej Azji. W Nadbużańskim Parku Krajobrazowym można go zaobserwować od kwietnia do września.

 

 

Kategorie
Aktualności NPK

CO W TRAWIE DERKA

Derkacz to ptak z rodziny chruścieli. Jest charakterystycznym mieszkańcem Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki mozaice łąk, pastwisk i terenów podmokłych mamy tu idealne warunki siedliskowe dla tego gatunku. Derkacz, znany ze swojego głośnego, skrzeczącego śpiewu, preferuje obszary o wysokiej roślinności, gdzie może łatwo znaleźć schronienie i pożywienie.

Derkacze spotykane są przede wszystkim na nadbużańskich łąkach, które stanowią ich główną ostoję. Dzięki tradycyjnemu użytkowaniu tych terenów przez lokalnych rolników, poprzez koszenie i wypasanie bydła, utrzymywane są otwarte przestrzenie, które są kluczowe dla przetrwania tego gatunku.

Kategorie
Aktualności NPK

SPOTKANIE Z KUKUŁKĄ

Kukułka znana jest przede wszystkim z wyjątkowego zwyczaju podrzucania swoich jaj do gniazd innych małych ptaków, nieświadomych tego, że karmią nie swoje pisklęta.  Dzięki temu unika ona obowiązku opieki nad potomstwem, pozostawiając to zadanie swoim „gospodarzom”. Jest pasożytem lęgowym.

Dość łatwa do zidentyfikowania nie tylko dzięki charakterystycznemu wołaniu „ku-ku”, ale także z powodu swojego smukłego ciała, szarego upierzenia i długiego ogona. Jest to ptak, który preferuje otwarte przestrzenie, skraje lasów oraz zarośla, które w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym są powszechnie spotykane.

 

Kategorie
Aktualności NPK

Warsztaty przyrodniczo – ekologiczne w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

Rozpoczęły się już warsztaty dla uczniów szkół podstawowych organizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach. W programie przewidziano pogadankę o ochronie mazowieckiej flory i fauny, historii postaci Heleny i Ignacego Jana Paderewskich oraz spacer ścieżką edukacyjną i warsztaty kreatywności.

BOM

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski