05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: ludwikryncarz@wp.pl

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności MZPK Konkursy MZPK

Konkurs filmowy „Piękno przyrody Mazowsza”

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych oraz Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z Max Film SA zapraszają Państwa placówkę do wzięcia udziału w konkursie filmowym pn. „Piękno Przyrody Mazowsza” skierowanego dla uczniów z klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Kategorie
Aktualności MZPK

Jesienna akcja szczepień ochronnych lisów przeciwko wściekliźnie

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 10-24 września 2022 r., przez Inspekcję Weterynaryjną zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego.

Komunikat_MWLW

PLAKAT

 

Kategorie
Aktualności MZPK

XII edycja konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XII edycję Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Barwy wolontariatu

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 

Kategorie
Aktualności MZPK

Nowelizacja uchwały antysmogowej

Czyste powietrze na Mazowszu to nasz wspólny cel, którego osiągnięcie niewątpliwie przyspieszy nowelizacja przepisów obowiązującej uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 50/22  z 26 kwietnia br.

Uchwałę opublikowano w w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 29 kwietnia 2022 r. 5147 i weszła ona w życie z dniem 14 maja br.

Wszelkie informację na temat obowiązującej uchwały antysmogowej oraz jej nowelizacji znajdują się na stronie www.powietrze.mazovia.pl w zakładce „Uchwała antysmogowa”.

Ogłoszenie o zmianie przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowsza

Kategorie
Aktualności BPK Aktualności MZPK

Akcja „Koleją do natury”

Spot reklamowy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego w pociągach KM można zobaczyć w lipcu w dniach: 5, 7, 12, 14, 21, 26, 28.

Organizatorem Akcji promocyjnej jest Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a Partnerem Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku.

Linki do informacji o współpracy:

https://www.mazowieckie.com.pl/pl/koleja-do-natury-mazowiecki-zespol-parkow-krajobrazowych

https://www.mazowieckie.com.pl/pl/na-wakacje-ruszamy-koleja-do-natury

Zapraszamy do skorzystania z oferty wakacyjnej „ Bilet Turysty”. Bilet  posiada 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Do biletu wydawany jest karnet, na którym należy dokonać legalizacji rozpoczęcia podróży każdego z trzech dni ważności biletu.

Cena biletu jest zryczałtowana, niezależna od odległości taryfowej i wynosi 75,00 zł. Z oferty Bilet Turysty można skorzystać od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r.

Szczegóły oferty znajdą Państwo na stronie https://turysta.mazowieckie.com.pl/#site.

Z ofertą handlową Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” można zapoznać się na stronie internetowej  https://www.mazowieckie.com.pl/pl/kategoria/oferty#site

Mamy nadzieję, że projekt „Koleją do natury” ułatwi i umili Państwu podróżowanie po Mazowszu oraz odkrywanie piękna i różnorodności naszego regionu.

 

Kategorie
Aktualności MPK Aktualności MZPK

Akcja „Koleją do natury” już ruszyła

Celem akcji jest promocja aktywnego spędzania czasu wolnego w otoczeniu terenów zielonych województwa mazowieckiego i zachęcania do korzystania z ekologicznego środka transportu jakim jest kolej. Do akcji włączyły się parki wchodzące w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych tj.: Mazowiecki, Brudzeński, Nadbużański, Chojnowski oraz Kozienicki Park Krajobrazowy.

W ramach akcji od czerwca do grudnia na monitorach pociągów kolei mazowieckich wyświetlane będą spoty reklamowe zachęcające pasażerów do odwiedzania ciekawych przyrodniczo miejsc w poszczególnych parkach krajobrazowych.

Spot  reklamowy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego można będzie zobaczyć  już w czerwcu w dniach: 13,14,15,21,23,28, i 30.

 

Organizatorem Akcji promocyjnej jest Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a Partnerem Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku.

Linki do informacji o współpracy:

https://www.mazowieckie.com.pl/pl/koleja-do-natury-mazowiecki-zespol-parkow-krajobrazowych

https://www.mazowieckie.com.pl/pl/na-wakacje-ruszamy-koleja-do-natury

Zapraszamy do skorzystania z oferty wakacyjnej „ Bilet Turysty”. Bilet  posiada 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Do biletu wydawany jest karnet, na którym należy dokonać legalizacji rozpoczęcia podróży każdego z trzech dni ważności biletu.

Cena biletu jest zryczałtowana, niezależna od odległości taryfowej i wynosi 75,00 zł. Z oferty Bilet Turysty można skorzystać od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r.

Szczegóły oferty znajdą Państwo na stronie https://turysta.mazowieckie.com.pl/#site.

Z ofertą handlową Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” można zapoznać się na stronie internetowej  https://www.mazowieckie.com.pl/pl/kategoria/oferty#site

Mamy nadzieję, że projekt „Koleją do natury” ułatwi i umili Państwu podróżowanie po Mazowszu oraz odkrywanie piękna i różnorodności naszego regionu.

Koleją do Natury plakat

Kategorie
Użytki ekologiczne MPK

Użytki ekologiczne MPK

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Kategorie
Aktualności MZPK

Inwentaryzacja chomika europejskiego – Ankieta

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego podjął współpracę z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w zakresie inwentaryzacji chomika europejskiego.

Pomóżcie nam zdobyć informacje na temat chomika w Parkach Krajobrazowych Polski. Uprzejmie prosimy o rozwiązanie krótkiej ankiety, znajdującej się pod poniższym linkiem. Jej wyniki posłużą do szczegółowego opracowania metodyki badań oraz do zaplanowania dalszych działań związanych z rozpoznaniem jego rozmieszczenia, ochrony oraz działań edukacyjnych.

Jeśli posiadacie bardziej szczegółowe informacje prosimy o kontakt z dr hab. Magdaleną Hędrzak (Uniwersytet Rolniczy): magdalena.hedrzak@urk.edu.pl. Każda informacja jest bardzo cenna!

Link do ankiety: https://forms.gle/K2J5QCcXmRBoFzAUA

Więcej o projekcie dotyczącym występowania chomika europejskiego w krajobrazie rolniczym:

https://www.facebook.com/uniwersytetrolniczywkrakowie/posts/5276521952376048

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski