05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK

Konkurs „Skarby Lasu Przyrodnicze Przedszkole” rozstrzygnięty

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu konkursu „Przyrodnicze Przedszkole” zorganizowanego przez Chojnowski Park Krajobrazowy dla przedszkoli położonych na terenie Gminy Piaseczno. Konkurs polegał na wprowadzeniu na terenie przedszkola proprzyrodniczych i proekologicznych zmian.

Poniżej prezentujemy wyniki

I miejsce:   Przedszkole Muzyczne Bajka w Zalesiu Dolnym

II miejsce:  Przedszkole nr 1 w Piasecznie

III miejsce: Przedszkole nr 3 w Piasecznie

Wyróżnienia:

Przedszkole Melodia w Piasecznie

Przedszkole Muzyczne Bajka w Piasecznie

Przedszkole nr 10 w Piasecznie

Przedszkole nr 4 w Piasecznie

Oddział Przedszkolny SP w Głoskowie

 

W galerii przedstawiamy niektóre prace wykonane przez dzieci

Nagrody dla przedszkoli do końca miesiąca rozwieziemy do laureatów

Kategorie
Ścieżki dydaktyczne NPK

Dolina Dolnego Liwca

Rozpoczęcie konferencji  z okazji 30-lecia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego poprzedziło otwarcie ścieżki dydaktycznej oraz wiaty edukacyjnej, które zostały sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Łączna powierzchnia zabudowy  budowli i urządzeń towarzyszących  wynosi ok. 3.300,00 m².

Łączna powierzchnia zabudowy  budowli i urządzeń wynosi (442 m² + 3.300 m²)  3.742 m².

Znajdują się tu cenne siedliska przyrodnicze:

Las łęgowy na zalewanych w czasie wezbrania terasach

Zespół Ficario-Ulmetum minoris, oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 173-91F0), łęgi z klasy Salicetea purpureae. W większości przypadków są to silnie zmienione pozostałości łęgów wierzbowych i topolowych Salicetum albo-fragilis oraz Populetum albae, oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 172-91E0. Na krawędziach doliny i między dawnymi korytami rzeki na glebach bielicoziemnych: bór  Peucedano-Pinetum, bór mieszany Querco roboris-Pinetum.

Wzdłuż koryta rzecznego

Wikliny nadrzeczne z klasy Salicetea purpureae (oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 173-91F0); szuwary z klasy Phragmitetea; szuwary trawiaste, wielkoturzycowe (rząd Magnocaricion) i inne: Phalaridetum arundinaceae, Phragmitetum australis, Glycerietum maximae, Sparganietum erecti, Caricetum gracilis, Leersietum oryzoidis. Namuliska i wilgotne aluwia: zbiorowiska z klasy Isoëto–Nanojuncetea, środkowoeuropejskie zbiorowiska drobnych terofitów letnich i jesiennych, pojawiające się efemerycznie na wilgotnych i mokrych podłożach mineralnych, z różnych przyczyn dostępnych dla roślinności tylko przez krótki czas w ciągu roku (oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 066-3270); zbiorowiska z klasy Bidentetea tripartiti, zbiorowiska terofitów letnich na piaszczystych, wilgotnych aluwiach ze związków Bidention tripartiti oraz Chenopodion fluviatilie (oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 066-3270); zbiorowiska ziół i pnączy z klasy Artemisietea vulgaris. Występują one na pozbawionych roślinności drzewiastej wysokich brzegach rzeki, wzniesieniach mineralnych oraz wyspach. Strefa między zaroślami wierzbowymi a szuwarami: zbiorowiska welonowe z rzędu Convolvuletalia sepium. (oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 118-6430); niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe z rzędu Glechometalia hederaceae (oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 118-6430).

Zbiorowiska nieleśne

Zbiorowiska muraw psammofilnych z klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis, a zwłaszcza zbiorowiska ze związków Corynephorion canescentis, Koelerion glaucae, Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae (oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 095-6120); łąki reprezentowane przez zbiorowiska z klasy Molinio-Arrhenatheretea zajmują niewielki obszar (oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 122-6510).

Starorzecza

Starorzecza w cienistych łęgach: zbiorowiska hydrofitów ze związku Hottonion, starorzecza terenów otwartych: zbiorowiska hydrofitów ze związku Nymphaeion (oznaczenie kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej: 054-3150).

Florę reprezentują  Ramalina farinacea, Ramalina pollinaria (rosną na korze i w koronach drzew).

Faunę reprezentują bóbr, dzik, kuna, sarny, łosie, dzięcioł czarny, puszczyk, dzięcioł zielony, dzięcioł duży, łasica, zimorodek, nietoperz gacek, wydra.

Kategorie
Aktualności NPK

Wyniki konkursu –„ Doceń swoją okolicę” z terenu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Konkurs zorganizowany w ramach obchodów Dnia Krajobrazu pn. „Doceń swoją okolicę” został rozstrzygnięty.

Do siedziby Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego dostarczono 56 wspaniałych i pomysłowych prac plastycznych, które w pełni wpisały się w tematykę konkursu. Komisja dokonała następującego wyboru:

Osoby Niepełnosprawne

I. miejsce Elżbieta Nasiłowska Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaski

II. miejsce Mariusz Niewiarowski Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach

III. miejsce Zofia Wielewicka Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim

Wyróżnienia:

Urszula Wrzosek Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim

Monika Gójska Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach  

Tomasz Więckowski Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim

Klasy IV – VI

I. miejsce Marta Hlożek Szkoła Podstawowa nr 4 w Pułtusku

II. miejsce Maria Chomać Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

III. miejsce Maciej Pietrzykowski Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku

Wyróżnienia:

Zuzanna Nowak Szkoła Podstawowa nr 1 w Łochowie

Tomasz Zdunek Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku

Patryk Gadomski Szkoła Podstawowa nr 3 Pułtusk

Klasy VII – VIII

I. miejsce Magdalena Zonik Szkoła Podstawowa nr 2 w Łochowie

II. miejsce Filip Ilczuk Szkoła Podstawowa w Sadownem

III. miejsce Maciej Kosiecki Szkoła Podstawowa nr 2 Łochów

Wyróżnienia:

Jan Koroś Szkoła Podstawowa nr 2 Łochów

Pola Żuk Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku

Gabriela Komorek Szkoła Podstawowa nr 1 w Łochowie

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane prace i zachęcamy do udziału w innych naszych konkursach.

Kategorie
Aktualności KPK Aktualności MZPK

Obchody Dnia Krajobrazu w Kozienickim Parku Krajobrazowym

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu przebiegającego pod hasłem „Doceń lokalność” uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisku wspólnie z pracownikiem Kozienickiego Parku Krajobrazowego spacerowali po ścieżce przyrodniczo – krajobrazowej „Krępiec”. Trasa ścieżki częściowo prowadzi przez największy rezerwat przyrody „Krępiec” utworzony w Puszczy Kozienickiej. Uczniowie obserwowali krajobraz leśny wyróżniający się górnymi odcinkami dolin puszczańskich strumieni Krępiec i Brzeźniczka mającymi charakter wąwozów o stromych kilkunastometrowej wysokości zboczach.

Kategorie
Aktualności KPK Aktualności MPK Aktualności MZPK Aktualności NPK

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii  informuje, że w dniach 04 – 15 listopada 2023 r. przeprowadzona zostanie akcja szczepień doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego.

Pismo MWLW wg. rozdzielnika dot. dodatkowej akcji szczepienia lisów

Skan komunikatu MWLW

 

 

Wskazówki dot. szczepienia

Kategorie
Aktualności BPK Aktualności MZPK

SPRZĄTANIE MIEJSC PAMIĘCI W BPK

Co roku pracownicy Zespołu ds. Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego porządkują groby i miejsca pamięci zlokalizowane na terenie parku. Do zadań Parku Krajobrazowego poza ochroną: przyrody, walorów krajobrazowych, wartości kulturowych oraz działalnością edukacyjną, należy również ochrona wartości historycznych oraz ich promowanie.

Zbiorowa mogiła z lat 1940-1945 w lesie brwileńskim

Pomnik stoi w miejscu egzekucji ponad 300 ofiar rozstrzelanych przez hitlerowców w 1940 r. (kalekich i chorych mieszkańcach Domu Opieki Społecznej) i w 1945 r. (patriotów z więzienia w Płocku).Na pomniku tablica z napisem: „Tu spoczywają zwłoki bohaterów poległych z rąk hitlerowskich za wiarę i ojczyznę. Nie bój się tych, którzy ciała zabijają, lecz ducha zabić nie mogą.” Lokalizacja: Brwilno (gmina Stara Biała) – na północy-zachód od Brwilna, w oddziale 112 g w leśnictwie Brwilno.

 

Zabytkowy cmentarz w Sikorzu

Na zachód od Kościoła Św. Trójcy w Sikorzu znajduje się dawny cmentarz grzebalny. Założony ok. XIV/XV w. Posiada ogrodzenie z cegły oraz bramę datowaną na 1767 rok. Nad wejściem jest napis na żeliwnej płycie „PAX VOBISCUM” – pokój z wami. Wokół cmentarza znajdują się piękne stare lipy – pomniki przyrody. Najpiękniejszym nagrobkiem z białego marmuru jest grób Jadwigi Piwnickiej. Aktualnie na terenie cmentarza znajdują się groby: Jadwigi z Hauserów zm.1930 Gustawa i Michała Piwnickich zm. 1831 0raz 1854 Jadwigi Piwnickiej zm.1874 Seweryna Mańkowskiego zm 1828 Joanny Piwnickiej zm. 1836.

 

 

Obelisk upamiętniający śmierć sześciu Polaków zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w rez. Brudzeńskie Jary

Na obelisku widnieje napis: „ku czci poległych, ku przestrodze żyjącym wiecznie żywa pamięć w narodzie”. Miejsce zbrodni upamiętnia stojący drewniany krzyż w obniżeniu terenu.

 

Cmentarz choleryczny w lesie Józefowskim

Zbiorowe miejsce pochówku ok. 40 osób zmarłych na cholerę w 1867 r. Dwuramienny krzyż choleryczny zwany „karawaką”(nazwa pochodzi od hiszpańskiego miasta Caravaca) zaznacza to miejsce od ponad 150 lat (od 2017r. nowy krzyż, stary znajduje się przy muzeum im. St. Murzynowskiego w Murzynowie).

Kategorie
Aktualności NPK

Sprzątanie miejsc pamięci

Miejsca pamięci, to groby, cmentarze, pomniki, świadczące o ważnych lokalnych postaciach lub wydarzeniach, a także krzyże przydrożne i kapliczki. Wschodnia część Mazowsza i dawnego Podlasia bogate są w stare historyczne krzyże i kapliczki przydrożne oraz znajdujące się w lasach, a nawet wśród pól uprawnych lub łąk. Jak co roku przed 1 listopada zarówno groby, jak i lokalne miejsca pamięci są sprzątane i porządkowane przez okolicznych mieszkańców. Kilka takich miejsc w „enklawie korczewskiej” zostało posprzątanych i przygotowanych na „Dzień Wszystkich Świętych” przez pracowników Biura Zamiejscowego Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Dąbrowie.

Do zadań Parku Krajobrazowego poza ochroną: przyrody, walorów krajobrazowych, wartości kulturowych oraz działalnością edukacyjną, należy ochrona wartości historycznych oraz ich promowanie.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski