05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Gospodarstwa agroturystyczne KPK

Agroturystyka w rejonie Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Gospodarstwa agroturystyczne znajdujące się w rejonie Puszczy Kozienickiej

Lp.

Właściciel/adres

Liczba
miejsca

Szczegółowa oferta

 1.

Jarosław Piwoński, Kłoda,
ul.Leśna 8, 26-912 Ryczywół,
tel.623-73-21

 10

 P, K, L, WC,

PLZ, W, N  

 2.

Jadwiga Kacperek,
Opatkowice 35,  26-911 Świerże Górne,
tel.614-68-31

 7

 G,   P, K, L, WC,

PLZ, W, N

3.

Alicja Trocińska,
Ruda 11,  26-900 Kozienice,
tel.614-96-16

 4

 G,  P, K, L,

WC, PLZ, W

 4.

Stanisława Kowalczyk,
ul. Wiślan 1,  26-922 Sieciechów,
tel.621-60-01

 10

 G,   P, K,

L, WC, W

 5.

Danuta Szymczyk,
ul.Kozienicka 21,  26-922 Sieciechów,
tel.360-79-71

 4

 G,  P, K,

L, WC, W

6.

Edmund Latos,
ul.11 Listopada 46, 26-922 Sieciechów,
tel.621-60-02

 4

G,   P, K, L,

WC, W, N

7.

Krystyna Jaroszek, Brzóza
ul.Warecka 68, 26-903 Głowaczów,
tel. 623-02-53

 7

G, P, K,

L, WC, W

 8.

Jan Rębiś,
Stanisławów 69, 26-903 Głowaczów,
tel.623-02-91

 7

 P, K, N

 

9.

Henryka Gniwek,
Słowiki Stare 25, 26-922 Sieciechów,
tel. 624-73-60, 500-429-381http://www.agro.boo.pl

12

 P, K, L,

WC, W

10.

Małgorzata Bernacik, Brzóza,
ul. Warecka 58, 26-903 Głowaczów,
tel. 623-03-49

4

G,   P, K,

L, WC, W

 11.

Jarosław Płatos,
ul. Boh. Getta 10,  26-900 Kozienice,
tel. 614-27-01

 20

 G,   P, K,

L, WC, N

12.

Andrzej Rojek,
ul. Kolejowa 14, 26-900 Kozienice,
tel. 614-37-23

8

G,   P, K,

L, WC, N

K – aneks kuchenny , P – posiłki domowe,   WC – łazienka , N- możliwość rozbicia namiotu – akweny wodne(rzeka, jezioro, staw), L – las,  PLZ – plac zabaw , W – możliwość łowienia ryb  G- grill, ognisko

Azyl dla ptaków

Pracownicy Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego rokrocznie przyjmują zgłoszenia kolizji ptaków. Przewożone ptaki są ofiarami wypadków, m.in. zderzeń z samochodami lub liniami energetycznymi. Niestety często są one w stanie krytycznym. Bardzo wiele przyjmowanych ptaków ma uszkodzone skrzydła. Jeżeli są to złamania otwarte kości to zwykle ptaki takie są skazane na życie w niewoli, gdyż nie maja szans na odzyskanie pełnej sprawności.

 

Na przełomie lipca i sierpnia każdego roku narasta liczba zgłoszeń związanych głównie z bocianem białym. W tym czasie młode bociany zaczynają podfruwać, zdarzają się upadki z wysokości, kolizje z drutami czy nawet wyrzucanie z gniazda. Przeanalizujmy historię naszego azylu.

 

Historia

Wszystkie ranne ptaki przywożone do roku 2004 do biura NPK znajdowały schronienie w lecznicy w Siedlcach lub zawożone były do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. W 2004 roku Nadbużański Park Krajobrazowy wychodząc naprzeciw następnym zgłoszeniom, zaadaptował i wyremontował istniejący budynek w miejscowości Garnek w gminie Ceranów z przeznaczeniem na ośrodek rehabilitacji rannych dziko żyjących zwierząt.

I. Zgodnie z otrzymaną decyzją od Ministra Środowiska z dn. 18.08.2004 r. znak. DOPog.-4201-04-4S-17/04/al (na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt) leczone i przetrzymywane zwierzęta były pod stałą opieką lekarza weterynarii, ornitologa  i strażnika Parku (odpowiedzialnego za dokarmianie i porządek w azylu). Na jego terenie zostały wybudowane sztuczne gniazda na wysokości ok. 3 m (platformy drewniane) dla bocianów, które po okresie rehabilitacji były zdolne do samodzielnego życia.

 

a1

a2

a3

b1

b2

obraz1

W 2012 roku ORP (azyl) przekazała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Mazowieckiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych (MZPK).

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie udzialił  dotacji na nową wolier.

II. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (DOP-OZ.6520.21.2012.mk z dnia 17.08.2012 r.) zezwolił  MZPK na utworzenie i prowadzenie ośrodka na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

gdo

III. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (WPN-I.6401.56.2013.AJC z dnia 27.03.2013 r.) zezwolił na przetrzymywanie 6 osobników bocian białego i 1 osobnika myszołowa. 

 rdo

b3.22

 

az2 kopiowanie

obraz2

Azyl

– nie przyjmuje ptaków hodowlanych, egzotycznych oraz ssaków,

– dostosowany jest tylko do liczby i gatunków ptaków wymienionych w decyzji   znak WPN-1.6401.56.2013.AJC   Dyrektora RDOŚ w Warszawie.
  – kontak możliwy jest w godzinach od 8.00 do 18.00,  pod numerem  telefonu: 25 644 13 71 lub 693901465.
  jest ośrodkiem stacjonarnym i nie posiada patrolu interwencyjnego. Ptaki należy dostarczyć własnym transportem.
– p
taki  przyjmowane są w godz. 8.00-18.00   po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,

– w  przypadku przekroczenia liczby ptaków przyjętych do azylu (przepełnienia woliery) będziemy zmuszeni odmówić ich przyjmowania.

 

Część ptaków wraca na wolność. Mogą zakładać gniazda i odlatywać za morze (do Afryki).

Te, które nie wrócą do zdrowie zostają lub są przykazywanie do ZOO w Warszawie.

obraz3

obraz4

logo Zakłady Mięsne Zakrzewscy

Korzystamy także z pomocy sponsorów. Cześć instytucji (gminy, nadleśnictwa OSP) wspomaga nasze działania i przywodzi ranne ptaki z terenu NPK do naszego schroniska.

Od września 2012 r. mięso dla ptaków przebywających w Azylu fundowane jest przez Zakłady Mięsne „ZAKRZEWSCY”, ul. Wiejska 7, 08-330 Kosów Lacki.

 

Fauna Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Nadbużański Park Krajobrazowy jest jedną z najważniejszych ostoi zwierząt na niżu polskim. Duże zróżnicowanie siedlisk – od suchych wydm po bagna i torfowiska – stwarza możliwości bytowania dla zwierząt związanych z tymi specyficznymi środowiskami.

 

Wśród zwierząt największą grupę cennych gatunków stanowią ptaki. Stwierdzono występowanie tu ponad 191 gatunków. Do najrzadszych należą związane z obszarami podmokłymi i dolinami rzecznymi, takie gatunki jak: kulik wielki, kszyk, samotnik, błotniak stawowy, rybitwy rzeczna, białoczelna i czarna oraz sieweczki rzeczna i obrożna. W norach na stromych nadrzecznych skarpach gnieżdżą się zimorodek i kolonijnie jaskółka brzegówka. Nad wodami pospolita jest czapla siwa, a we wsiach – bocian biały. Spośród ptaków leśnych, na uwagę zasługują: bocian czarny, słonka, żuraw oraz ptaki drapieżne: orlik krzykliwy, trzmielojad, krogulec, pustułka.

 

 

Dolina Bugu jest ostoją ornitologiczną o międzynarodowej randze. Na liście „Ostoi ptaków w Polsce” znajduje się pod symbolem IBAE-Poland 095. Populacje derkacza, sieweczki obrożnej, brodźca krwawodziobego czy kolonie rybitwy czarnej i jaskółki brzegówki należą do największych w kraju. Oprócz nich wymienić warto sieweczkę rzeczną, rybitwę białoczelną, brodźca piskliwego i samotnika. Coraz liczniej występują żurawie, w niedostępnych lasach gniazdują bociany czarne i orliki krzykliwe. Regres wykazuje populacja kraski, którą obserwuje się już bardzo rzadko. Niestety może podzielić ona los kulona, który do niedawna tutaj występował.

 

Znaczne powierzchnie lasu sprzyjają występowaniu dużych gatunków ssaków leśnych, takich jak: łoś, jeleń, dzik, sarna, borsuk i lis. Z wodami związane są bóbr i wydra. Ponadto występuje tu około 12 gatunków płazów i 6 gatunków gadów, spośród których wymienić należy: gniewosza plamistego i żółwia błotnego. Wody Bugu i jego dopływy obfitują w ryby. Stwierdzono tu występowanie blisko 48 gatunków ryb, w tym rzadkich: brzany, świnki, certy.

Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego występuje 49 gatunków ssaków, co stanowi niemal połowę wszystkich  stwierdzonych na terenie naszego kraju. Większość z nich, bo aż 27 , są objęte ochroną prawną: 22  – ochroną ścisłą (w tym także czynną, np. jeż europejski, 7  nietoperzy i chomik europejski), a 5  – ochroną częściową (kret, bóbr europejski, badylarka, mysz zaroślowa i wydra).

 

Cztery gatunki uznano za zagrożone i umieszczono na Polskiej Czerwonej Liście, w tym 3 gatunki nietoperzy: borowiaczek, mopek i mroczek posrebrzany oraz 1 gatunek gryzoni – chomik europejski.

Są też gatunki obce, które same przywędrowały (norka amerykańska, jenot) lub zostały wypuszczone przez nieodpowiedzialnych ludzi (żółw czerwonolicy). Ich obecność w środowisku nie wpływa jednak pozytywnie na naszą rodzimą faunę.

 

Zaobserwowano również 216 gatunków pająków, z których 10 znalazło się na Polskiej Czerwonej Liście.

 

Jednym z głównych celów parków krajobrazowych jest utrzymanie oraz ochrona różnorodności biologicznej, w tym zróżnicowania gatunkowego fauny. Spośród stwierdzonych w Parku gatunków zwierząt, wytypowano grupę dziesięciu gatunków ptaków i czterech gatunków motyli, najsilniej zagrożonych i rzadkich, na które należy zwrócić szczególną uwagę oraz objąć działaniami ochronnymi w pierwszej kolejności. Są to tzw. „gatunki specjalnej troski”.

102 5501

ab

rodzinka łabędzi

czapla biaa

czapla biała

remiz

gniazdo remiza

mewa

mewa siwa

pustuka1

pustułka

nur 3 kopiowanie

Pisklęta tracza nurogęsi

 

k29 kopiowanie

Kormoran

k3.1 kopiowanie

Kaczki 2 gatunki razem??

 

zaskroniec

zaskroniec

mija kopiowanie

żmija zygzakowata fot. z 2013 r. gm. Stoczek

w czerwonolicy

żółw czerwonolicy fot. z 2013 r. gm. Łochów

lw kopiowanie

żółw błotny fot. arch. z 2006 r. gm. Sterdyń

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski